ວັນຈັນ ທີ 16 ກໍລະກົດ 2018

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ລັດຖະບານລາວໄດ້ອອກແຈ້ງການໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບການງົດອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ມີສັນຊາດລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດກໍຄືກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂອງຕົນ ງົດອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຂອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍອ້າງວ່າຝ່າຍລາວປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາບຸກຄົນທີ່ໜີເຂົ້າເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍຈາກສະຫະລັດກັບຄືນປະເທດ.

ໂດຍແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດອອກມາໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີເນື້ອໃນສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຕໍ່ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ລະບຸວ່າ:

"ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກທາງສະຫະລັດອາເມລິກາເລກທີ 18-720/CONS, ລົງວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2018, ກ່ຽວກັບກໍລະນີການງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ, ທາງລັດຖະບານລາວຂໍສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຕໍ່ກັບມາດຕະການຂວໍ້າບາດວີຊາດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດຕໍ່ກັບປະເທດລາວ ໂດຍອ້າງວ່າ "ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງເໝາະສົມຈາກທາງລັດຖະບານລາວໃນການອອກເອກະສານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ທາງສະຫະລັດອ້າງວ່າເປັນພົນລະເມືອງຂອງລາວ ເພື່ອມໃຫ້ເດີນທາງກັບປະເທດ ເຊິ່ງລະເມີດກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ ແລະ ບໍ່ມີສິດຢູ່ໃນສະຫະລັດອີກຕໍ່ໄປ". ການດຳເນີນການທີ່ບໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຫຼັກຂອງເຫດຜົນ ແລະ ບໍ່ຍຸຕິທຳນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນສິ່ງທີ່ຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ສ້າງສັນແລ້ວ, ຍັງອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ລາວອີກດ້ວຍ.

ຄວາມຈິງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ກໍຄື ນອກຈາກຄວາມຍາກລຳບາກນານາປະການ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາດັ່ງກາວແລ້ວ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮ່ວມມືທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໂດຍວິທີການ ແລະ ຮູບການ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນບົນພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດສະເພາະ. ສະນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເຊິ່ງນຳໂດຍຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບປະສານງານກັບຝ່າຍສະຫະລັດໂດຍກົງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການສົ່ງພົນລະເມືອງກັບປະເທດ. ປັດຈຸບັນ ມີການປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍໃນຫຼາຍລະດັບເພື່ອຫາລືແກ້ໄຂບັນກາກ່ຽວກັບການສົ່ງພົນລະເມືອງກັບປະເທດ. ມີການສຳພາດທາງໄກບຸກຄົນທີ່ຈະຖືກສົ່ງກັບປະເທດລາວ 10 ຄັ້ງ ໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວກໍຄື, ມີ 3 ກໍລະນີທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຍອມຮັບເອົາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 2 ຄົນໄດ້ກັບຄືນມາລາວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ໃນຕອນນີ້ກໍມີອີກ 9 ກໍລະນີທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ ແລະ ຈະມີການສຳພາດເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້.

ຕໍ່ກັບບັນຫາຂ້າງເທິງ, ມາດຕະການທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍເຊິ່ງຈະມີການຍົກລະດັບໃນອະນາຄົດ. ກົງກັນຂ້າມ, ມາດຕະການນີ້ອາດສ້າງຜົນເສຍເຖິງການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວລະຫວ່າງລາວ ແລະ ສະຫະລັດ ໃນຂະແໜງການອື່ນໆ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ລັດຖະບານສະຫະລັດຄວນເລັ່ງພິຈາລະນາລຶບລ້າງມາດຕະການດັ່ງກ່າວທີ່ມີຕໍ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງສອງປະເທດ.

ລັດຖະບານລາວ ເຊິ່ງຍຶດໝັ້ນຕໍ່ນະໂຍບາຍສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນກັບສະຫະລັດມາໂດຍຕະຫຼອດ ພ້ອມທີ່ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນງານກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ ເພື່ອເປົ້າໝາຍທີ່ມີຮ່ວມກັນ ລວມທັງບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັດຖະບານລາວກໍຫວັງວ່າຈະມີການເຄື່ອນໄຫວໃນທາງບວກ ແລະ ສ້າງສັນຈາກທາງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຕໍ່ກັບມາດຕະການພຽງຝ່າຍດຽວຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້."

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ທຣຳ ເດີນທາງຮອດເຮລຊິງກິ ກຽມຮ່ວມປະຊຸມກັບ ປູຕິນ ທ່າມກາງສຽງຕໍ່ຕ້ານ

ທຣຳ ເດີນທາງຮອດເຮລຊິງກິ ກຽມຮ່ວມປະຊຸມກັບ ປູຕິນ ທ່າມກາງສຽງຕໍ່ຕ້ານ

ຕຳຫຼວດຝຣັ່ງສີດແກສນໍ້າຕາ ລະງັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງແຟນບານ ທີ່ສະຫຼອງໄຊຊະນະບານໂລກເກີນຂອບເຂດ

ຕຳຫຼວດຝຣັ່ງສີດແກສນໍ້າຕາ ລະງັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງແຟນບານ ທີ່ສະຫຼອງໄຊຊະນະບານໂລກເກີນຂອບເຂດ

ກົມອຸຕຸເຕືອນ 16-18 ກໍລະກົດ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ-ລົມແຮງບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກເໜືອ-ພາກໃຕ້

ກົມອຸຕຸເຕືອນ 16-18 ກໍລະກົດ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ-ລົມແຮງບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກເໜືອ-ພາກໃຕ້

ລັດຖະບານ ຫາລືທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018

ລັດຖະບານ ຫາລືທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018

ຫຼວງນ້ຳທາຄາດ ປີ 2018 ຈະມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 33 ລ້ານໂດລາ

ຫຼວງນ້ຳທາຄາດ ປີ 2018 ຈະມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 33 ລ້ານໂດລາ

ວິວັດທະ​ນາ​ການລະບົບການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຕໍ່​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຄຸນນະພາບ

ວິວັດທະ​ນາ​ການລະບົບການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຕໍ່​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຄຸນນະພາບ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫາລືປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫາລືປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ

ຊົມເຊີຍ ນັກສຶກສາລາວຄວ້າອັນດັບ 2 ໃນການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີນານາຊາດ ທີ່ ສປ ຈີນ

ຊົມເຊີຍ ນັກສຶກສາລາວຄວ້າອັນດັບ 2 ໃນການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີນານາຊາດ ທີ່ ສປ ຈີນ

ໜ່ວຍພັກສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ

ໜ່ວຍພັກສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮ່ວມປ່ອຍປາສູ່ທຳມະຊາດ ເນື່ອງໃນວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮ່ວມປ່ອຍປາສູ່ທຳມະຊາດ ເນື່ອງໃນວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ

ຕາຍ 128 ຄົນ! ລະເບີດຂ້າຕົວຕາຍທີ່ປາກີສະຖານ ເຫດຮຸນແຮງສຸດໃນຮອບ 4 ປີ

ຕາຍ 128 ຄົນ! ລະເບີດຂ້າຕົວຕາຍທີ່ປາກີສະຖານ ເຫດຮຸນແຮງສຸດໃນຮອບ 4 ປີ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊປປລ ພ້ອມກັນປ່ອຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊປປລ ພ້ອມກັນປ່ອຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ

ກະຊວງການເງິນ ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂຄະດີລັກລອບນຳເຂົ້າລົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ກະຊວງການເງິນ ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂຄະດີລັກລອບນຳເຂົ້າລົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ສົກ 2017-2018 ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ສ້າງໂຮງຮຽນຂຽວສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມດີ ທັງ​ໝົດ 103 ແຫ່ງ

ສົກ 2017-2018 ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ສ້າງໂຮງຮຽນຂຽວສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມດີ ທັງ​ໝົດ 103 ແຫ່ງ

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ? ເປີດຄຼິບເດັກນ້ອຍກວາງໂຈວເຕັ້ນເຊືອກໄວ 206 ເທື່ອໃນ 30 ວິນາທີ! vdo

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ? ເປີດຄຼິບເດັກນ້ອຍກວາງໂຈວເຕັ້ນເຊືອກໄວ 206 ເທື່ອໃນ 30 ວິນາທີ!

ຍີ່ປຸ່ນເຜີຍ ເຫຍື່ອພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກືອບແຕະ 200 ຄົນແລ້ວ ຊີ້ ໄພທຳມະຊາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ ບໍ່ມີທາງຫຼີກເວັ້ນ

ຍີ່ປຸ່ນເຜີຍ ເຫຍື່ອພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກືອບແຕະ 200 ຄົນແລ້ວ ຊີ້ ໄພທຳມະຊາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ ບໍ່ມີທາງຫຼີກເວັ້ນ

ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຫດຕິດຖໍ້າຫຼວງເຜີຍ ພວກເຂົາບໍ່ມີອາຫານ-ຫິວຕອນຢູ່ໃນຖໍ້າ ຖິ້ມເກີບໄວ້ເພື່ອປະຮ່ອງຮອຍ

ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຫດຕິດຖໍ້າຫຼວງເຜີຍ ພວກເຂົາບໍ່ມີອາຫານ-ຫິວຕອນຢູ່ໃນຖໍ້າ ຖິ້ມເກີບໄວ້ເພື່ອປະຮ່ອງຮອຍ

ອິນເດຍສັ່ງຕຳຫຼວດທີ່ນໍ້າໜັກໂຕເກີນໄປຫຼຸດນໍ້າໜັກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຖືກໄລ່ອອກ

ອິນເດຍສັ່ງຕຳຫຼວດທີ່ນໍ້າໜັກໂຕເກີນໄປຫຼຸດນໍ້າໜັກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຖືກໄລ່ອອກ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ບໍລິສັດຣັດເຊຍມອບ​​ເຮືອ​ບິນ ​ເອັມ​ໄອ-17 ວີ1 ​ຈຳນວນ 4 ລໍາ​ ຄືນລັດຖະບານລາວ ຫຼັງສຳເລັດການສ້ອມແປງໃຫຍ່

ບໍລິສັດຣັດເຊຍມອບ​​ເຮືອ​ບິນ ​ເອັມ​ໄອ-17 ວີ1 ​ຈຳນວນ 4 ລໍາ​ ຄືນລັດຖະບານລາວ ຫຼັງສຳເລັດການສ້ອມແປງໃຫຍ່

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ