ວັນອາທິດ ທີ 23 ກັນຍາ 2018

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ລັດຖະບານລາວໄດ້ອອກແຈ້ງການໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບການງົດອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ມີສັນຊາດລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດກໍຄືກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂອງຕົນ ງົດອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຂອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍອ້າງວ່າຝ່າຍລາວປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາບຸກຄົນທີ່ໜີເຂົ້າເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍຈາກສະຫະລັດກັບຄືນປະເທດ.

ໂດຍແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດອອກມາໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີເນື້ອໃນສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຕໍ່ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ລະບຸວ່າ:

"ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກທາງສະຫະລັດອາເມລິກາເລກທີ 18-720/CONS, ລົງວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2018, ກ່ຽວກັບກໍລະນີການງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ, ທາງລັດຖະບານລາວຂໍສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຕໍ່ກັບມາດຕະການຂວໍ້າບາດວີຊາດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດຕໍ່ກັບປະເທດລາວ ໂດຍອ້າງວ່າ "ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງເໝາະສົມຈາກທາງລັດຖະບານລາວໃນການອອກເອກະສານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ທາງສະຫະລັດອ້າງວ່າເປັນພົນລະເມືອງຂອງລາວ ເພື່ອມໃຫ້ເດີນທາງກັບປະເທດ ເຊິ່ງລະເມີດກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ ແລະ ບໍ່ມີສິດຢູ່ໃນສະຫະລັດອີກຕໍ່ໄປ". ການດຳເນີນການທີ່ບໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຫຼັກຂອງເຫດຜົນ ແລະ ບໍ່ຍຸຕິທຳນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນສິ່ງທີ່ຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ສ້າງສັນແລ້ວ, ຍັງອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ລາວອີກດ້ວຍ.

ຄວາມຈິງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ກໍຄື ນອກຈາກຄວາມຍາກລຳບາກນານາປະການ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາດັ່ງກາວແລ້ວ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮ່ວມມືທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໂດຍວິທີການ ແລະ ຮູບການ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນບົນພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດສະເພາະ. ສະນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເຊິ່ງນຳໂດຍຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບປະສານງານກັບຝ່າຍສະຫະລັດໂດຍກົງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການສົ່ງພົນລະເມືອງກັບປະເທດ. ປັດຈຸບັນ ມີການປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍໃນຫຼາຍລະດັບເພື່ອຫາລືແກ້ໄຂບັນກາກ່ຽວກັບການສົ່ງພົນລະເມືອງກັບປະເທດ. ມີການສຳພາດທາງໄກບຸກຄົນທີ່ຈະຖືກສົ່ງກັບປະເທດລາວ 10 ຄັ້ງ ໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວກໍຄື, ມີ 3 ກໍລະນີທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຍອມຮັບເອົາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 2 ຄົນໄດ້ກັບຄືນມາລາວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ໃນຕອນນີ້ກໍມີອີກ 9 ກໍລະນີທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ ແລະ ຈະມີການສຳພາດເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້.

ຕໍ່ກັບບັນຫາຂ້າງເທິງ, ມາດຕະການທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍເຊິ່ງຈະມີການຍົກລະດັບໃນອະນາຄົດ. ກົງກັນຂ້າມ, ມາດຕະການນີ້ອາດສ້າງຜົນເສຍເຖິງການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວລະຫວ່າງລາວ ແລະ ສະຫະລັດ ໃນຂະແໜງການອື່ນໆ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ລັດຖະບານສະຫະລັດຄວນເລັ່ງພິຈາລະນາລຶບລ້າງມາດຕະການດັ່ງກ່າວທີ່ມີຕໍ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງສອງປະເທດ.

ລັດຖະບານລາວ ເຊິ່ງຍຶດໝັ້ນຕໍ່ນະໂຍບາຍສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນກັບສະຫະລັດມາໂດຍຕະຫຼອດ ພ້ອມທີ່ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນງານກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ ເພື່ອເປົ້າໝາຍທີ່ມີຮ່ວມກັນ ລວມທັງບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັດຖະບານລາວກໍຫວັງວ່າຈະມີການເຄື່ອນໄຫວໃນທາງບວກ ແລະ ສ້າງສັນຈາກທາງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຕໍ່ກັບມາດຕະການພຽງຝ່າຍດຽວຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້."

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ການກະກຽມງານສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ການກະກຽມງານສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ເມືອງພູຄູນ ກຽມເປີດຕະຫຼາດນັດ ບ້ານສາມແຍກຄືນໃໝ່ ທຸກໆທ້າຍເດືອນ ທີ່ສາລາຄຳພູຄູນ ເລີ່ມເດືອນນີ້

ເມືອງພູຄູນ ກຽມເປີດຕະຫຼາດນັດ ບ້ານສາມແຍກຄືນໃໝ່ ທຸກໆທ້າຍເດືອນ ທີ່ສາລາຄຳພູຄູນ ເລີ່ມເດືອນນີ້

ແຂວງສາລະວັນ ​ເຂັ້ມ​ງວດທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ແຂວງສາລະວັນ ​ເຂັ້ມ​ງວດທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການກະກຽມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການກະກຽມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຫລາຍພາກສ່ວນຫາລືການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ

ຫລາຍພາກສ່ວນຫາລືການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ

ເຊີນຮ່ວມງານ Season Opening Day ເຂົ້າຟຣີ! ພ້ອມກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເຊີນຮ່ວມງານ Season Opening Day ເຂົ້າຟຣີ! ພ້ອມກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຊີ້​ແຈ້ງສາເຫດຂອງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຊີ້​ແຈ້ງສາເຫດຂອງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI

ແຂວງຫົວພັນ ລົງສຳຫຼວດພະທາດຜາຕັ້ງ ອາຍຸ 300 ປີ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ແຂວງຫົວພັນ ລົງສຳຫຼວດພະທາດຜາຕັ້ງ ອາຍຸ 300 ປີ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ເລີ່ມຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເກົາຫຼີ

ເລີ່ມຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເກົາຫຼີ

ລາວ ເນັ້ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ປະຕູ​ດຽວ

ລາວ ເນັ້ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ປະຕູ​ດຽວ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ

ເລັ່ງພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານໃຫ້ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ເລັ່ງພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານໃຫ້ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ

ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງລາວ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງລາວ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະຫຼຸບຄະດີຄາດຕະກໍາເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຮາວ ຈັບຄົນຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ບົງການ ໄດ້ແລ້ວ

ສະຫຼຸບຄະດີຄາດຕະກໍາເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຮາວ ຈັບຄົນຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ບົງການ ໄດ້ແລ້ວ

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໃນພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໃນພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ  ໃນຂະແໜງພະລັງງານນໍ້າ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ ໃນຂະແໜງພະລັງງານນໍ້າ

ຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ ລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ

ຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ ລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ

2 ບ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈະມີການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ

2 ບ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈະມີການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ