ວັນອາທິດ ທີ 18 ພະຈິກ 2018

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ລັດຖະບານລາວໄດ້ອອກແຈ້ງການໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບການງົດອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ມີສັນຊາດລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດກໍຄືກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຂອງຕົນ ງົດອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຂອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍອ້າງວ່າຝ່າຍລາວປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາບຸກຄົນທີ່ໜີເຂົ້າເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍຈາກສະຫະລັດກັບຄືນປະເທດ.

ໂດຍແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດອອກມາໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີເນື້ອໃນສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຕໍ່ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ລະບຸວ່າ:

"ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກທາງສະຫະລັດອາເມລິກາເລກທີ 18-720/CONS, ລົງວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2018, ກ່ຽວກັບກໍລະນີການງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ, ທາງລັດຖະບານລາວຂໍສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຕໍ່ກັບມາດຕະການຂວໍ້າບາດວີຊາດັ່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດຕໍ່ກັບປະເທດລາວ ໂດຍອ້າງວ່າ "ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງເໝາະສົມຈາກທາງລັດຖະບານລາວໃນການອອກເອກະສານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ທາງສະຫະລັດອ້າງວ່າເປັນພົນລະເມືອງຂອງລາວ ເພື່ອມໃຫ້ເດີນທາງກັບປະເທດ ເຊິ່ງລະເມີດກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ ແລະ ບໍ່ມີສິດຢູ່ໃນສະຫະລັດອີກຕໍ່ໄປ". ການດຳເນີນການທີ່ບໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຫຼັກຂອງເຫດຜົນ ແລະ ບໍ່ຍຸຕິທຳນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນສິ່ງທີ່ຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ສ້າງສັນແລ້ວ, ຍັງອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ລາວອີກດ້ວຍ.

ຄວາມຈິງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ກໍຄື ນອກຈາກຄວາມຍາກລຳບາກນານາປະການ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາດັ່ງກາວແລ້ວ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮ່ວມມືທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໂດຍວິທີການ ແລະ ຮູບການ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນບົນພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດສະເພາະ. ສະນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເຊິ່ງນຳໂດຍຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບປະສານງານກັບຝ່າຍສະຫະລັດໂດຍກົງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການສົ່ງພົນລະເມືອງກັບປະເທດ. ປັດຈຸບັນ ມີການປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍໃນຫຼາຍລະດັບເພື່ອຫາລືແກ້ໄຂບັນກາກ່ຽວກັບການສົ່ງພົນລະເມືອງກັບປະເທດ. ມີການສຳພາດທາງໄກບຸກຄົນທີ່ຈະຖືກສົ່ງກັບປະເທດລາວ 10 ຄັ້ງ ໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວກໍຄື, ມີ 3 ກໍລະນີທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຍອມຮັບເອົາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 2 ຄົນໄດ້ກັບຄືນມາລາວເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ໃນຕອນນີ້ກໍມີອີກ 9 ກໍລະນີທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ ແລະ ຈະມີການສຳພາດເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້.

ຕໍ່ກັບບັນຫາຂ້າງເທິງ, ມາດຕະການທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍເຊິ່ງຈະມີການຍົກລະດັບໃນອະນາຄົດ. ກົງກັນຂ້າມ, ມາດຕະການນີ້ອາດສ້າງຜົນເສຍເຖິງການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວລະຫວ່າງລາວ ແລະ ສະຫະລັດ ໃນຂະແໜງການອື່ນໆ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ລັດຖະບານສະຫະລັດຄວນເລັ່ງພິຈາລະນາລຶບລ້າງມາດຕະການດັ່ງກ່າວທີ່ມີຕໍ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງສອງປະເທດ.

ລັດຖະບານລາວ ເຊິ່ງຍຶດໝັ້ນຕໍ່ນະໂຍບາຍສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນກັບສະຫະລັດມາໂດຍຕະຫຼອດ ພ້ອມທີ່ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນງານກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ ເພື່ອເປົ້າໝາຍທີ່ມີຮ່ວມກັນ ລວມທັງບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັດຖະບານລາວກໍຫວັງວ່າຈະມີການເຄື່ອນໄຫວໃນທາງບວກ ແລະ ສ້າງສັນຈາກທາງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຕໍ່ກັບມາດຕະການພຽງຝ່າຍດຽວຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້."

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ແປກແຕ່ແທ້! ໄຂປິດສະໜາ 'ແບ້ປີນຕົ້ນໄມ້' ໃນໂມຣັອກໂຄ

ແປກແຕ່ແທ້! ໄຂປິດສະໜາ 'ແບ້ປີນຕົ້ນໄມ້' ໃນໂມຣັອກໂຄ

ຂົນລຸກ! ສາວ 'ຣາພັນເຊລ' ຜົມຍາວເກືອບ 2 ແມັດ ບໍ່ສະຜົມ 19 ປີ ເຫດຜົນຍ້ອນ 'ບໍ່ມັກ'

ຂົນລຸກ! ສາວ 'ຣາພັນເຊລ' ຜົມຍາວເກືອບ 2 ແມັດ ບໍ່ສະຜົມ 19 ປີ ເຫດຜົນຍ້ອນ 'ບໍ່ມັກ'

ປາຕາຍຍ້ອນປ່ອຍເຄມີ ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງກ້ວຍລົງສູ່ນໍ້າຕອນ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງ

ປາຕາຍຍ້ອນປ່ອຍເຄມີ ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງກ້ວຍລົງສູ່ນໍ້າຕອນ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງ

ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງປີນີ້ມີຫຼາຍກິດຈະກຳໃຫຍ່

ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງປີນີ້ມີຫຼາຍກິດຈະກຳໃຫຍ່

ຖືກຈັບພ້ອມຢາບ້າ 2,000 ເມັດ ອ້າງວ່າເປັນພຽງຜູ້ຮັບຈ້າງສົ່ງເທົ່ານັ້ນ

ຖືກຈັບພ້ອມຢາບ້າ 2,000 ເມັດ ອ້າງວ່າເປັນພຽງຜູ້ຮັບຈ້າງສົ່ງເທົ່ານັ້ນ

ລົດເມນະຄອນຫຼວງຊວນເດີນທາງໄປທ່ຽວບຸນທາດຫຼວງດ້ວຍລົດເມພິເສດ ຫຼຸດຜ່ອນການສັນຈອນແອອັດ

ລົດເມນະຄອນຫຼວງຊວນເດີນທາງໄປທ່ຽວບຸນທາດຫຼວງດ້ວຍລົດເມພິເສດ ຫຼຸດຜ່ອນການສັນຈອນແອອັດ

ແຄລິຟໍເນຍຈ້າງນັກໂທດດັບໄຟປ່າ ຊົ່ວໂມງລະ 1 ໂດລາ

ແຄລິຟໍເນຍຈ້າງນັກໂທດດັບໄຟປ່າ ຊົ່ວໂມງລະ 1 ໂດລາ

ເກົາຫຼີເໜືອກຳລັງທົດສອບອາວຸດໄຮເທັກຊະນິດໃໝ່

ເກົາຫຼີເໜືອກຳລັງທົດສອບອາວຸດໄຮເທັກຊະນິດໃໝ່

ເຫັນແລ້ວວິນຫົວ ຖະໜົນ 68 ໂຄ້ງຊື່ດັງຢູ່ຢູນນານ ປະເທດຈີນ

ເຫັນແລ້ວວິນຫົວ ຖະໜົນ 68 ໂຄ້ງຊື່ດັງຢູ່ຢູນນານ ປະເທດຈີນ

ເມືອງໃນຈີນຄຸມເຂັ້ມ! ປະກາດກົດຄວບຄຸມການລ້ຽງໝາໃນເຂດຊຸມຊົນ ລະເມີດຫຼາຍຄັ້ງຫ້າມອອກນອກປະເທດ

ເມືອງໃນຈີນຄຸມເຂັ້ມ! ປະກາດກົດຄວບຄຸມການລ້ຽງໝາໃນເຂດຊຸມຊົນ ລະເມີດຫຼາຍຄັ້ງຫ້າມອອກນອກປະເທດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສ ເກົາຫຼີ ທີ່ ປະເທດສິງກະໂປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສ ເກົາຫຼີ ທີ່ ປະເທດສິງກະໂປ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະສະເໜີຂຶ້ນຮັບລາງວັນ "ເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ" ໃນປີ 2020

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະສະເໜີຂຶ້ນຮັບລາງວັນ "ເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ" ໃນປີ 2020

ມອບໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາເນີດ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງຫົວພັນ

ມອບໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາເນີດ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງຫົວພັນ

ເປີດອະນຸສອນສະຖານໂຮງຮຽນອຸດົມສູນກາງຖໍ້າແກ້ວ ໂຮງຮຽນອຸດົມແຫ່ງທຳອິດຂອງການປະຕິວັດລາວ

ເປີດອະນຸສອນສະຖານໂຮງຮຽນອຸດົມສູນກາງຖໍ້າແກ້ວ ໂຮງຮຽນອຸດົມແຫ່ງທຳອິດຂອງການປະຕິວັດລາວ

ຄາລະວານນັກວິທະຍາສາດລາວ ຫວນຄືນສູ່ເມືອງວຽງໄຊ ຖານທີ່ໜັ້ນການປະຕິວັດລາວ

ຄາລະວານນັກວິທະຍາສາດລາວ ຫວນຄືນສູ່ເມືອງວຽງໄຊ ຖານທີ່ໜັ້ນການປະຕິວັດລາວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາທີ່ ສິງກະໂປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາທີ່ ສິງກະໂປ

ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈັບແກ້ງຄ້າຢາ ພ້ອມຂອງກາງຢາໄອສ໌ໄດ້ 100 ກິໂລກຣາມ

ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈັບແກ້ງຄ້າຢາ ພ້ອມຂອງກາງຢາໄອສ໌ໄດ້ 100 ກິໂລກຣາມ

ງ່າຍດາຍ ວ່ອງໄວ! ຈີນເປີດບໍລິການຂໍທະບຽນຢ່າຮ້າງຜ່ານທາງອອນລາຍ ປະຊາຊົນຖາມ "ງ່າຍເກີນໄປບໍ່?"

ງ່າຍດາຍ ວ່ອງໄວ! ຈີນເປີດບໍລິການຂໍທະບຽນຢ່າຮ້າງຜ່ານທາງອອນລາຍ ປະຊາຊົນຖາມ "ງ່າຍເກີນໄປບໍ່?"

ໄອເດຍດີ! ໜຸ່ມຈີນສ້າງ "ລິບສະຕິກກິນໄດ້" ໃຫ້ແຟນສາວ ຕໍ່ຍອດຂາຍອອນລາຍສ້າງລາຍໄດ້

ໄອເດຍດີ! ໜຸ່ມຈີນສ້າງ "ລິບສະຕິກກິນໄດ້" ໃຫ້ແຟນສາວ ຕໍ່ຍອດຂາຍອອນລາຍສ້າງລາຍໄດ້

ຄະນະລັດຖະມົນຕີອັງກິດເຫັນດີຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢຸໂຣບ (EU)

ຄະນະລັດຖະມົນຕີອັງກິດເຫັນດີຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢຸໂຣບ (EU)

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ