ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

ການຜ່າຕັດມະເຮັງເຮັດໃຫ້ພະຍາດແພ່ກະຈາຍແທ້ບໍ່.

ການຜ່າຕັດມະເຮັງເຮັດໃຫ້ພະຍາດແພ່ກະຈາຍແທ້ບໍ່.
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນປັດຈຸບັນ  ຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບມີຢູ່ຫຼາຍ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກອິນເຕີເນັດ ແລະ ຂ່າວສານເຫຼົ່ານັ້ນ ເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ໃຫ້ເຫັນຕົວ ຫຼື ຮູ້ຈັກຕົວຜູ້ຂຽນ  ການຮັບຮູ້ຂ່າວສານຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງຕ້ອງເພີມຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະຂ່າວສານທາງການແພດ ມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ວຍວັດຖຸຸປະສົງຕ່າງກັນ ໃນຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ມີຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຍ່ອມກໍ່ຮ້ອນໃຈທີ່ຈະຮັບຂ່າວສານ ເມື່ອໄດ້ຮູ້ເລື່ອງໃດມາ ກໍ່ຈະເຊື່ອ ຍິ່ງຖ້າໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຫຼາຍໆຄັ້ງ ຫຼື ຈາກຫຼາຍໆທາງກໍ່ຍິ່ງຮູ້ສຶກເຊື່ອເຂົ້າໄປອີກ ເຊັ່ນ: ເລື່ອງທີ່ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງບົດຄວາມນີ້ຄື ການຜ່າຕັດມະເຮັງເຮັດໃຫ້ພະຍາດແຜ່ກະຈາຍແທ້ ຫຼື ບໍ່

ຄົນທີ່ປ່ວຍ ແລະ ຮູ້ຕົວວ່າເປັນມະເຮັງກໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວເປັນທຳມະດາຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອຊາບວ່າ ໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນການຮັກສາ ຄື ການຜ່າຕັດ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ຮູ້ ຈິ່ງເກີດຄວາມຢ້ານກົວເພີ່ມຂຶ້ນ, ເມື່ອມີຄົນມາບອກວ່າ ເປັນມະເຮັງຢ່າຜ່າຕັດ ເພາະພະຍາດຈະກະຈາຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີໃຈຄິດທີ່ຈະເຊື່ອຄຳດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ.ເຮົາລອງມາເບິ່ງກັນວ່າ ການຜ່າຕັດມະເຮັງເຮັດໃຫ້ພະຍາດແຜ່ກະຈ່າຍແທ້ ຫຼື ບໍ່ ?
 

ການຜ່າຕັດຈັດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜ ແຕ່ເຫດທົ່ວໄປ ເຫດທີ່ຕ້ອງທຳການຜ່າຕັດ ເພາະການກະທຳດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ເພື່ອເປັນການຮັກສາພະຍາດ ແລະ ເມື່ອທຳການຜ່າຕັດແລ້ວ ກໍ່ຈະປົວແປງບາດແຜດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບມາໃຊ້ງງານໄດ້ດັ່ງເດີມ ຫຼື ໃກ້ຄຽງ. ດ້ວຍຄວາມທີ່ການຜ່າຕັດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍທີ່ມະນຸດເຮັດຂຶ້ນ ໂດຍທຳມະຊາດ ຮ່າງກາຍຈະມີການຮັບຮູ້ ແລະ ຕອບສະໜອງ ຕໍ່ອັນຕະລາຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກໍ່ມີການຮັບຮູ້ເລື່ອງເຈັບປວດມີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກນັ້ນກໍ່ມີກົນໄກການຫ້າມເລືອດຕາມມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນນັ້ນຍຸດການສູນເສຍເລືອດ ເຊິ່ງຂະບວນການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທຳມະຊາດ ພາຍຫຼັງການຜ່າຕັດຍັງມີຂະບວນການອື່ນໆ ຕາມມາອີກຫຼາຍຍ່າງ ເຊັ່ນ: ການປົວແປງ ຫຼື ການເຊົາຂອງບາດບາດແຜຜ່າຕັັັດ ເຊິ່ງຈະມີຈຸລັງຜິວໜັງ ມາເຮັດໜ້າທີ່ເຊື່ອມຈອດຜິວໜັງໃຫ້ຕິດກັນ ຈຸລັງເມດເລືອດຂາວມາກຳຈັດເຊື້ອພະຍາດ ຈຸລັງແຜນໄຍກ່ຽວພັນມາສ້າງແຜນຊີ້ນ ແລະ ຮ້ອຍແປ້ວ ອື່ນໆ. ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕັ້ງແຕ່ນາທີທຳອິດຂອງການໄດ້ຮັບບາດແຜ ແລະ ຈະມີຫຼາຍສຸດໃນຊ່ວງ 7 ມື້ ທຳອິດແຕ່ຈະຍັງມີຕໍ່ເນື່ອງໄປເປັນເດືອນ.
 

ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີວັດຖຸປະສົງເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຂອງຮ່າງກາຍກັບເຂົ້າສູ່ສະພາບເດີມໂດຍໄວ ເຊິ່ງຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີຕົວເລັ່ງປະຕິກິຣິຍາ ເຊິ່ງລັ່ງອອກມາຈາກສະໝອງ ແລະ ສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ ເພ່ືອໃຫ້ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ດຳເນີນໄດ້ຢ່າງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ສານອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈຸດນີ້ນີ້ເອງ ຈິ່ງເປັນທີ່ມາຂອງປະໂຫຍກ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ ການຜ່າຕັດມະເຮັງເຮັດໃຫ້ພະຍາດແຜ່ກະຈ່າຍແທ້ ຫຼື ບໍ່ ? ເພາະຂະບວນການທີ່ເລັ່ງເຮັດໃຫ້ຈຸລັງໃຫ່ຍຂຶ້ນກໍ່ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ເຊື້ອມະເຮັງສາມາດໃຫຍ່ຂຶ້ນນໍາ.

ຄົນສວ່ນໃຫ່ຍຢ້ານການຜ່າຕັດ ແລະ ການຜ່າຕັດແບບໄດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການກະຈາຍຂອງເຊື້ອມະເຮັງ

ຄົນສ່ວນໃຫ່ຍເຂົ້າໃຈວ່າ ການຜ່າຕັດ  ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຈາະ, ຜ່າ, ຕັດ ລ້ວນແຕ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນ ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອມະເຮັງແຜ່ກະຈາຍທັງນັ້ນ ແຕ່ໃນຄວາມຈິງ ການກະຕຸ້ນໃຫ້ເຊື້ອໃຫ່ຍຂຶ້ນນັ້ນຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ບາດແຜທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍລະນີ ທີ່ມີບາດແຜຂະໜາດໃຫ່ຍ ການກະຕຸ້ນຈະມີຫຼາຍ ແຕ່ຫາກເປັນການບາດເຈັບພຽງເລັກນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ເຂັມແທງ ການກະຕຸ້ນກໍ່ຈະບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ຢ່າລືມວ່າ ການກະຕຸ້ນດັ່ງກ່າວຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ບໍ່ແມ່ບາດເຈັບປຸບ ເຊື້ອໃຫ່ຍປັບ.

ແລະ ຖ້າຫາກ ບໍ່ມີເຊື້ອມະເຮັງເຫຼືອຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຫຼື ໜ້ອຍການກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ກະຈາຍ ຫຼື ໃຫ່ຍຂຶ້ນຂອງເຊື້ອມະເຮັງກໍ່ເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼື ເປັນໄປໄດ້ຍາກເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການຜ່າຕັດໃນກໍລະນີຄົນເຈັບເປັນມະເຮັງ ມີການຜ່າຕັດຢູ່ 2 ຊ່ວງ ຄື: ຊ່ວງທຳອິດ ຄື ການຜ່າຕັດໃຫ້ໄດ້ຕ່ອນຊີ້ນເພື່ອມາພິສູດວ່າ ເປັນມະເຮັງ ແທ້ ຫຼື ບໍ່ ຂັ້ນຕອນນີ້ເອີ້ນວ່າ ການເຈາະຊີ້ນມາກວດ ການຕັດຊີ້ນມາກວດ ຫຼື ສະກິດຊີ້ນເພື່ອໄປກວດເບິ່ງ ແລ້ວແຕ່ຈະເອີ້ນ ແລະ ປະລິມານຊິ້ນທີ່ນຳອອກໄປຫຼາຍໜ້ອຍສ່ຳໃດ. ໃນຊ່ວງ 2 ຄືການຜ່າຕັດ ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອທີ່ເປັນສ່ວນມະເຮັງອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍທັງໝົດ ເປັນສ່ວນຂອງການຮັກສາ.

ໃນຂັ້ນຕອນການນຳຊິ້ນໄປກວດນັ້ນ ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ເພາະການຮັັກສາຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນມະເຮັງ ກັບ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເປັນມະເຮັງຕ່າງກັນຢ່າງຊິ້ນເຊີງ ການຮັກສາມະເຮັງເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບເຊົາ ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ມີມະເຮັງເຫຼືອຢູ່ ຈະດ້ວຍການຜ່າຕັດ, ໃຫ້ຢ່າ ຫຼື ການຊ່ອງກໍ່ຕາມ ລ້ວນແຕ່ເປັນການຮັກສາທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເຊິ່ງຜິດກັບກໍລະນີທີ່ບໍ່ແມ່ນມະເຮັງ ການຮັກສາບໍ່ຕ້ອງຮັກສາເທົ່າກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນມະເຮັງ ດັ່ງນັ້ນບາງຄົນບອກວ່າ ຫາກສົງໄສມະເຮັງ ລອງຫາວິທີການອື່ນໆ ຮັກສາເບິ່ງກ່ອນບໍ່ດີກ່ອນບໍ ຢ່າຟ້າວໄປຜ່າຕັດ ຫຼື ເຈາະຊິ້ນເນື້ອເລີຍ ຖືວ່າເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າການຮັກສາດ້ວຍວິທີການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍ່ເທົ່າກັບການເຮັດໃຫ້ມະເຮັງຄ່ອຍໆໃຫ່ຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນຫາກພະຍາດນັ້ນບໍ່ແມ່ນມະເຮັງ ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮັບການຮັກສາໃດໆ, ດັ່ງນັ້ນ ການລອງຮັກສາດ້ວຍວິທີອື່ນໆ ຈິ່ງເປັນການຮັກສາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ.

ການເຈາະຊິ້້ນ ການເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນຂະບວນການຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນຂອງບົດຄວາມ ອາດຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເຊື້ອມະເຮັງໃຫ່ຍຂຶ້ນໄດ້ ແຕ່ການກວດຊິ້ນເພື່ອພິສູດພະຍາດ ຫາກພົບວ່າເປັນມະເຮັງແລ້ວ ແພດກໍ່ຈະຮັກສາແບບສະເພາະເຈາະຈົງເລີຍທັນທີ ໂດຍຜ່ານການຜ່າຕັດເພື່ອນໍາເອົາກ້ອນມະເຮັງອອກທັງໝົດ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍການຮັກສາອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ໂອກາດທີ່ມະເຮັງຈະກັບມາເປັນຄືນໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ການເຈາະຊິ້ນເພື່ອກວດ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ຜົນດີ ຫຼາຍກ່ວາຜົນເສຍ ລະຍະເວລາສັ້ນໆ ຫຼັງການເຈາະຊິ້ນ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມະເຮັງໃຫ່ຍຂຶ້ນ ຫຼື ແຜ່ກະຈາຍຍ່າງໄວດັ່ງຄຳກ່າວອ້າງທີ່ໄດ້ຍິນກັນມາ.
ຍິິ່ງຜ່າຕັດຮັກສາມະເຮັງນຳແລ້ວມັກຈະເປັນການຜ່າຕັດເພື່ອນຳຈຸລັງສ່ວນທີ່ເປັນມະເຮັງອອກທັງໝົດ ຫຼື ເກືອບທັງໝົດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຕາມມາດຕະຖານຂອງແພດ ກໍລະນີ້ໂອກາດທີມະເຮັງເຫຼືອຢູ່ຈະກັບມາໃຫ່ຍຂຶ້ນໃໝ່ ກໍ່ຍິ່ງນ້ອຍໄປອີກ ເພາະບໍ່ມີເຊື້ອມະເຮັງທີ່ເຫຼືອໄວ້ເປັນພໍ່ພັນແມ່ພັນ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ໄປອີກ. ທັງໃນປະຈຸບັນການຮັກສາມະເຮັງມັກຈະມີການຮັກສາເສີມພາຍຫຼັງການຜ່າຕັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຊວມະເຮັງທີ່ເຫຼືອຢູ່ໜ້ອຍໃນຮ່າງກາຍຖືກທຳລາຍໄປ ດັ່ງນ້ັ້ນການຜ່າຕັດເພື່ອນຳເອົາມະເຮັງອອກທັງໝົດຈິ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອມະເຮັງແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ ຫາກມີການແຜ່ກະຈາຍມັກຈະເປັນການແຜ່ກະຈາຍທີ່ເກີດຂື້ນກ່ອນການຜ່າຕັດແລະໃຫ່ຍຂື້ນພາຍຫຼັງ.

ບົດສະຫຼຸບ

ການຜ່າຕັດອາດຈະກະຕຸ້ນປະຕິກິຣິຍາໃນຮ່າງກາຍທີ່ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງຈຸລັງ ແລະ ເຊື້ອມະເຮັງໄດ້ ແຕ່ການຜ່າຕັດເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ໃນການວິເຄາະແລະ ການຮັກສາ ເຊິ່ງການຜ່າຕັັດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະທັນເວລາ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜົນການຮັກສາປ່ຽນໄປ ການບໍ່ທຳການຜ່າຕັດຮັກສາ ຫຼື ວິເຄາະໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມເສຍອີກ ທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ມະເຮັງມີການເຕີບໂຕຂື້ນ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ເຮັດໃຫ້ໂອກາດໃນການຮັກສາເຊົາມີໜ້ອຍ.

 

 

 

ຂອບໃຈເນື້ອຫາຈາກ ຄະນະແພດສາດ ສິຣີຣາດພະຍາບານ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມະຫິດົນ (ປະເທດໄທ)

ພາບປະກອບຈາກ istockphoto 

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ຮ່ວມໂຫວດເພື່ອຄົ້ນຫານິຍາຍ #ຢອກຊື່ໆຜິດຫວາ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ Popular Social Media

ຮ່ວມໂຫວດເພື່ອຄົ້ນຫານິຍາຍ #ຢອກຊື່ໆຜິດຫວາ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ Popular Social Media

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ພ້ອມເດີນຕາມຝັນ! ເຊຍເລີຍ ບ່າວກົດໝາຍ "ໂບ່ລິ້ງ" ຜູ້ຫຼົງຮັກສຽງດົນຕີເປັນຊີວິດຈິດໃຈ

ພ້ອມເດີນຕາມຝັນ! ເຊຍເລີຍ ບ່າວກົດໝາຍ "ໂບ່ລິ້ງ" ຜູ້ຫຼົງຮັກສຽງດົນຕີເປັນຊີວິດຈິດໃຈ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 23 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 23 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ຂ້ອຍບໍ່ເກັ່ງ ເພາະບໍ່ມີພອນສະຫວັນແມ່ນແທ້ບໍ? ສໍາພາດ "ໂຢ" ຄູຜູ້ສ້າງຄົນ ເຈົ້າຂອງປຶ້ມສູດເຄມີ

ຂ້ອຍບໍ່ເກັ່ງ ເພາະບໍ່ມີພອນສະຫວັນແມ່ນແທ້ບໍ? ສໍາພາດ "ໂຢ" ຄູຜູ້ສ້າງຄົນ ເຈົ້າຂອງປຶ້ມສູດເຄມີ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 22 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 22 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບໍ່ທໍາມະດາ! "ຈີ່ມມີ້" ໂຊບົດຟ້ອນສິນໄຊຍິງຊອນ ຜູ້ພິຊິດໃຈກໍາມະການ ໝາຍເລກ ​20

ບໍ່ທໍາມະດາ! "ຈີ່ມມີ້" ໂຊບົດຟ້ອນສິນໄຊຍິງຊອນ ຜູ້ພິຊິດໃຈກໍາມະການ ໝາຍເລກ ​20

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 16 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 16 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

"ເພງຂອງເຮົາ" ຟັງແລ້ວອົບອຸ່ນໄປທັງຫົວໃຈ ຜົນງານເພງຄວາມໝາຍດີໆ ຈາກ ຕານຸ ວັນນະສິນ

"ເພງຂອງເຮົາ" ຟັງແລ້ວອົບອຸ່ນໄປທັງຫົວໃຈ ຜົນງານເພງຄວາມໝາຍດີໆ ຈາກ ຕານຸ ວັນນະສິນ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ