ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

ສະຖານທູດອາເມລິກາ ຈັດງານ Lao Digital Forum-FinTech ເນັ້ນໜັກໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການເງິນ

ສະຖານທູດອາເມລິກາ ຈັດງານ Lao Digital Forum-FinTech ເນັ້ນໜັກໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການເງິນ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ - ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການເງິນ, ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາວິສາຫະກິດຈຸລະພາກ ແມ່ນຫົວຂໍ້ຫລັກໃນງານ Lao Digital Forum ຄັ້ງທີສອງ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2018.

ງານຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຖານທູດສະຫະລັດ ແລະ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກບັນດາບໍລິສັດອາເມລິກາ ເຊັ່ນ: Microsoft ແລະ Visa ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 150 ທ່ານ ເຊິ່ງໃນນັ້ນລວມທັງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈາກພາກລັດ 50 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງບັນດາຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກປະເທດມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ສົນທະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ກຳລັງເປັນກະແສຢູ່ໃນໂລກເຕັກໂນໂລຊີ ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຊີການເງິນ (fintechs), ການຊໍາລະເອເລັກໂຕຼນິກ, ບຼັອກເຊັນ (blockchain) ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານການເງິນ ເຊິ່ງການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລະທະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈໍາປະເທດລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ຄໍາສັບເຕັກນິກ fintech (ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການເງິນ) ອະທິບາຍກ່ຽວກັບທຸລະກິດໃດຫນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການສະຫນອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍນໍາໃຊ້ຊອບແວ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄຫມ, Blockchain ແມ່ນປຶ້ມບັນຊີອອນລາຍສາທາລະນະທີ່ບັນທຶກທຸລະກຳລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໃນລັກສະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ກວດສອບໄດ້ ແລະ ຢູ່ຖາວອນ. ຊ່ຽວຊານຫລາຍທ່ານເຊື່ອ blockchain ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊັ່ນ: ໃນຂະແຫນງກະສິກຳ, ການຄ້າ, ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ລວມທັງຂະແຫນງສາທາລະນະສຸກ. ເຕັກໂນໂລຊີປະເພດນີ້ ມີທ່າແຮງຫລາຍສໍາລັບປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານ Lao Digital Forum ໂດຍສະຖານທູດສະຫະລັດ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາທ່າແຮງຂອງການນໍາໃຊ້ ທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດທະບານ ສປປ ລາວ.

ງານ Lao Digital Forum ຄັ້ງທຳອິດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ USAID ແລະ ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ 2018 ແມ່ນສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີລັກສະນະເປີດກວ້າງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວໃທາງດ້ານການເງິນ. ໃນບົດກ່າວເປີດງານ, ທ່ານ ທູດ ຣີນາ ບິດເຕີ ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນິຕິກຳທີ່ເຫມາະສົມ ທີ່ສາມາດສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນ, ນະວັດຕະກຳ ແລະເປົ້າຫມາຍສູງສຸດແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ທູດ ຣີນາ ກ່າວວ່າ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີເຫລົ່ານີ້ ແລະ ການສ້າງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ ເພາະ ສປປ ລາວ ກຳລັງກະກຽມສ້າງລະບຽບ ແລະ ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບ fintech, blockchain, ຄລາວ(cloud)ແລະ ການຊໍາລະທາງເອເລັກໂຕຼນິກ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບລະບຽບການ ທີ່ຊຸກຍູ້ແຂ່ງຂັນທີ່ຍຸຕິທຳ, ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ ແລະ ສ້າງເວທີການແຂ່ງຂັຍທີ່ເທົ່າທຽມສໍາລັບທຸກບໍລິສັດ. ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດງານ. ຄະນະຜູ້ຊຽວຊານ ທີ່ຕາງຫນ້າບັນດາບໍລິສັດເຊັ່ນ: Microsoft, Visa, ຄະນະລິເລີ່ມທຸລະກິດແມ່ນໍ້າຂອງ (Mekong Business Intiative) ແລະ ກຸ່ມລູກຄ້າກຸງສີ (Krungsri Consumer Group) ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນດາຊ່ອງທາງໃນການປັບໂຕເຂົ້າກັບເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາບັນດາວິສະຫະກິກຈຸລະພາກ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ສືບຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ເສດຖະກິດໂລກ. ອາຊຽນແມ່ນພາກພື້ນທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ ດ້ານການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ໂດຍຫລັກໆແມ່ນການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະປີ 2006-2015, ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ໃນອາຊຽນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 198 ລ້ານຄົນ ເປັນ 784 ລ້ານຄົນ. ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ຈໍານວນປະຊາກອນໄວຫນຸ່ມທີ່ມີຫລາຍ ຫມາຍຄວາມວ່າ ພາກພື້ນນີ້ ມີທ່າແຮງສູງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເສດຖະກິດດິຈິຕອນ.

Advertisement Replay Ad
ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ໂຄວິດ-19: ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 223 ກໍລະນີ - ຫຼວງນໍ້າທາຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ຄົນ (23 ກໍລະກົດ 2021)

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

ສານຕັດສິນຕັດອິດສະລະພາບ 6 ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

8 ເລື່ອງຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2021

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ໄບເດນ ປະກາດແຜນກະຕຸ້ນສັກວັກຊີນໂຄວິດ ເຄາະປະຕູສັກໃຫ້ຮອດໜ້າເຮືອນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

"ແລມດາ" ໄວຣັສໂຄວິດກາຍພັນໃໝ່ ອັນຕະລາຍກວ່າສາຍພັນເດລຕາແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ຄົນນີ້ເດ! 'ອອນ' ຫຼື ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ 'ແມງປໍ' ສາວຫວານໜ້າສົ້ມ ດາວ TikTok ຕຳນານບົດໃໝ່ຈາກ ສປປ ລາວ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອັງກິດກຽມປົດລັອກດາວ ເຖິງຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 20 ພັນ ພ້ອມເປີດແຜນການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບໂຄວິດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບທາງດ່ວນບໍ່ເຕ່ນ-ຫ້ວຍຊາຍ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໄວຣັສໂຄ​ໂຣ​ນາ​ສາຍພັນເດລຕາ​ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ແນວໃດ? ນັກຄົ້ນຄວ້າຊີ້ ມັນມີການປັບໂຕເພື່ອແຜ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ 29 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

Alan Turing ນັກຄະນິດສາດ LGBT ຜູ້ຊ່ວຍຊີວິດຄົນນັບລ້ານໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ