ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ອະນຸກຳມະການກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້າຍ ຊີ້ແຈ້ງຂໍ້ຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພາສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ້າຍ

ອະນຸກຳມະການກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້າຍ ຊີ້ແຈ້ງຂໍ້ຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພາສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ້າຍ

ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ສະເໜີກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ້າຍ (ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່)  ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບເອົາຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5  ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ວັນທີ 21 ມິ ຖຸນາ 2018,  ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ກໍໄດ້ມີຂໍ້ຊັກຖາມ ແລະ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຫລາຍ  ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພາສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ້າຍ  ຢູ່ໃນສຳນັກງານອົງການຕ່າງໆ ລວມທັງພາກທຸລະກິດ ຫລື ຜູ້ປະກອບການຢູ່ພາຍໃນປະເທດເຮົາ  ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມ ເໝາະສົມ  ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄວາມບໍ່ເປັນເອກະພາບ ໃນການໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດ, ປ້າຍທີ່ບໍ່ມີພາສາລາວ, ການໃຊ້ພາສາລາວ ທີ່ບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ.

 ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກໍໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງ ໂດຍກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນ,  ສະພາບການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ປະເທດເຮົາໄດ້ມີການເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ  ດ້ວຍຫລາຍຮູບ ຫລາຍສີ ແລະ ມີຫລາຍພາກສ່ວນ ທີ່ມາຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຜກໍຢາກໂຄສະນາເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິສັດຂອງຕົນເອງ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ. ການໂຄສະນາດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຊຶ່ງເປັນຜົນດີໃນການປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ  ໂດຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີການຄ້າຂາຍ,  ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຮູ້ໄດ້ວ່າອັນໃດຢູ່ໃສ  ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນແນວໃດ,  ແຕ່ໃນນັ້ນ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສຳລັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນການຄຸ້ມຄອງລະດັບມະຫາພາກທາງດ້ານປ້າຍ.  ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມີຫລາຍຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບປ້າຍ ກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ  ແລະ ນັບຖືຄວາມເປັນເອກະລາດ ອະທິປະໄຕ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນມູນເຊື້ອຮີດຄອງປະເພນີ  ພາສາຂອງຊາດເຮົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ແຕ່ໃນເມື່ອເສດຖະກິດມີການ ຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງ ວ່ອງໄວແລະ ກວ້າງຂວາງຄືແນວນີ້, ອັນເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງ  ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ   ອາດມີຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບດຳ ລັດຂອງລັດຖະບານ,  ມູນເຊື້ອ ວັດທະນະທຳຂອງຊາດພວກເຮົາເທົ່າທີ່ຄວນ,  ຫລື ເຂົາເຈົ້າອາດຄິດວ່າ  ໂຕເອງເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ ເປັນປະເທດທີ່ລົງທຶນ ຢູ່ປະເທດພວກເຮົາ ເຂົາເຈົ້າກະຕ້ອງມີສິດມີໜ້າທີ່ ໃນການໂຄສະນາ ຕາມຄວາມ ຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ,  ດ້ວຍເຫດນີ້ ບັນດາທ່ານ ຈຶ່ງໄດ້ເຫັນວ່າ  ປະເທດເຮົາຕັ້ງແຕ່ເໜືອຮອດໄຕ້ມີປ້າຍຕ່າງໆ  ທີ່ມີລັກສະນະບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນຈຳນວນຫລາຍ,  ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມ ຮູ້ສຶກອັນບໍ່ດີທີ່ສຸດ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງປະເທດ ກໍຄືປະຊາຊົນເຮົາ  ໂດຍຈະເຫັນພາສາຕ່າງປະເທດໂຕບັກໃຫຍ່ໆ  ແຕ່ພາສາລາວພັດນ້ອຍໆ  ແລະ ຢູ່ທາງລຸ່ມ, ຍິ່ງບາງປະເພດປ້າຍ  ແມ່ນບໍ່ມີພາສາລາວເລີຍ, ຊຶ່ງບັນຫານີ້ ບັນດາ ສສຊ ກໍຄື  ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ  ເພາະປະເທດເຮົາມີເອກະລາດ ມີອະທິປະໄຕ  ແລ້ວເປັນຫຍັງຄືເປັນແບບນີ້ ມີຫລາຍຄຳຖາມເກີດຂຶ້ນ,  ຊໍ້າບໍ່ພໍພວກທີ່ບໍ່ຫວັງດີຕໍ່ປະເທດຊາດ   ກໍໄດ້ນຳເອົາ ປ້າຍຈຳພວກນີ້  ໄປໂຄສະນາທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕື່ມອີກ.

ໃນເວລາອອກດຳລັດ ເນື້ອໃນຂອງປ້າຍ   ແມ່ນກຳນົດໃຊ້ພາສາອັງກິດ,  ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້  ກຳນົດພຽງເປັນພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງ  ເນື່ອງຈາກວ່າ ການມາລົງທຶນແມ່ນ ມາຈາກ ຫລາຍໆປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການ ທ່ອງທ່ຽວ  ກໍມີຫລາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຊຶ່ງຫລາຍປະເທດກໍຄ້າຍຄືກັບປະເທດລາວ ຊຶ່ງພົນລະເມືອງທົ່ວໄປ ກໍອ່ານພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ ຫລື ອ່ານອອກ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຍອມອ່ານ  ເຊັ່ນ: ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ຫລື ເກົາຫລີ ເຂົາຈະເວົ້າພາສາເຂົາເຈົ້າເປັນສ່ວນຫລາຍ.  ສະນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ບ້ານເຮົາ  ເຂົາເຈົ້າກໍຢາກມີພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງຢູ່ໃນນີ້  ພວກເຮົາກໍເປີດທາງໃຫ້ເຈົ້າຂອງກິດຈະການນັ້ນໆ  ທີ່ມາລົງທຶນໃນປະເທດລາວ  ສາມາດໃຊ້ພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າ  ແຕ່ຕ້ອງມີພາສາລາວຄຽງຄູ່ກັນ ແລະ ຢູ່ເບື້ອງເທິງ ເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມເປັນອະທິປະໄຕຂອງຊາດລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ຕໍ່ກັບຄຳຖາມຂອງບັນດາ ສສຊ ວ່າຈະໃຊ້ພາສາໃດແທ້ສຳລັບພາສາຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ກໍໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫລາຍຫລົບຫລາຍຕ່າວ  ແລະ ສະຫລຸບໄດ້ວ່າ: ບັນດາສຳນັກງານອົງການ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ  ທີ່ເປັນຂອງລັດ ແມ່ນຢາກໃຫ້ເອົາພາສາອັງກິດເປັນເອກະພາບກັນ,  ແຕ່ວ່າມາຮອດດຽວນີ້ ກໍ່ບໍ່ທັນມີນິຕິກຳ ຫລື ຄຳສັ່ງໃດ ທີ່ເປັນເອກະພາບກັນຕັ້ງແຕ່ເທິງຮອດລຸ່ມ   ວ່າສຳນັກງານອົງການຕ່າງໆ ໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະສາອັງກິດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ  ບັນດາປ້າຍທີ່ມີລັກສະນະເປັນທາງການ ສະເໜີ ໃຫ້ມີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ຂ່າວສານປະເທດລາວ

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ