ວັນສຸກ ທີ 16 ເມສາ 2021

ທາບທາມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບອາກອນ 3 ສະບັບ

ທາບທາມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບອາກອນ 3 ສະບັບ

ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມການເງິນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ 3 ຮ່າງຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ. ທັງນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີເນື້ອໃນຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ, ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີບັນດາທ່ານຕາງໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ 6 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ 3 ຮ່າງກົດໝາຍໃນຂົງເຂດສ່ວຍສາອາກອນຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ຊຶ່ງທັງ 3 ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນແຍກມາຈາກກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳອື່ນໆ ແລະ ສະພາບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານໃນການຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ນັບມື້ນັບໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ, ພ້ອມທັງເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ 2030, ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດຮອດປີ 2025, ແຜນປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຮອດປີ 2020, ຂອງຂະແໜງການເງິນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ກຳນົດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຂະແໜງການເງິນໃຫ້ມີຄວາມຄົບຊຸດ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອຂະແໜງການເງິນຂອງພວກເຮົາສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແນໃສ່ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ, ສ້າງທ່າແຮງທາງດ້ານລາຍຮັບໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ,ມີຖານລາຍຮັບທີ່ຮັບປະກັນຕໍ່ການປະຕິບັດພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນເປັນລາຍຮັບທີ່ເປັນອັນດັບ 1 ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນຊຶ່ງກວມເອົາປະມານ 50% ຂຶ້ນໄປຂອງລາຍຮັບພາຍໃນ ຫຼື ຈະຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 9% ຂອງ GDP.

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່າວວ່າ: ຮ່າງກົດໝາຍ 03 ສະບັບໄດ້ສະເໜີເຖິງພາບລວມ, ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍເປັນຕົ້ນ: ສະພາບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມທັງເປັນການປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ສະດວກໃນການປັບປຸງນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະປະເພດອາກອນ ແລະ ຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.


ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນແຕ່ລະປະເພດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດທຸລະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງ ແຮງແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການເກັບພັນທະອາກອນເຂົ້າງົບ ປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວບັນດາທ່ານຕາງໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງຂະແໜງການເງິນ 6 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນເອກະພາບໂດຍພື້ນຖານເພື່ອນໍາໄປປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ແລະ ກະກຽມສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນທ້າຍປີນີ້.

ສຳລັບກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຖ້າໄດ້ການປະກາດໃຊ້ ຈະເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດ ຕັ້ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 8 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ເມສາ 2021

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ສຳນັກງານສົ່ງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ໜຸນ SME ເຈລະຈາຈັບຄູ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍໃນລາວ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍການຄ້າ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ແອສຕຣາເຊເນກາ ຢືນຢັນ ບໍ່ພົບຫຼັກຖານຄວາມສ່ຽງພາວະເລືອດກ້າມຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 25 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ມີນາ 2021

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຄວນຕ້ອງຮູ້?

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ຫຼາຍຊາດໃຫຍ່ໃນເອີຣົບໂຈະການໃຫ້ວັກຊີນ "ແອສຕຣາເຊເນກາ" ຫຼັງພົບພາວະເລືອດກ້າມໃນຜູ້ຮັບວັກຊີນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 9 ມີນາ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

[LIVE UPDATE] ສະຫຼຸບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ & ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 4 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 1 ມີນາ 2021

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ເລື່ອງໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ "ປາຂ່າ" ໂລມານໍ້າຈືດແຫ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ສາຍພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງໜັກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ໃນມື້ທີ່ໂຄວິດກີດກັ້ນໄທ ແລະ ລາວ ຄົນໄທຈຶ່ງຜຸດໄອເດຍ "ຫຼວງພະບາງຈຳລອງ" ຢູ່ໃຈກາງບາງກອກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ຜົນຫວຍວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ເລກ 6 5 4 3 2 1 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ