ວັນເສົາ ທີ 30 ພຶດສະພາ 2020

ທາບທາມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບອາກອນ 3 ສະບັບ

ທາບທາມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບອາກອນ 3 ສະບັບ

ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມການເງິນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ 3 ຮ່າງຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ. ທັງນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີເນື້ອໃນຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ, ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີບັນດາທ່ານຕາງໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ 6 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ 3 ຮ່າງກົດໝາຍໃນຂົງເຂດສ່ວຍສາອາກອນຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ຊຶ່ງທັງ 3 ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນແຍກມາຈາກກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນິຕິກຳອື່ນໆ ແລະ ສະພາບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານໃນການຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ນັບມື້ນັບໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ, ພ້ອມທັງເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ 2030, ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດຮອດປີ 2025, ແຜນປະຕິຮູບລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດຮອດປີ 2020, ຂອງຂະແໜງການເງິນຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ກຳນົດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຂະແໜງການເງິນໃຫ້ມີຄວາມຄົບຊຸດ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອຂະແໜງການເງິນຂອງພວກເຮົາສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແນໃສ່ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ, ສ້າງທ່າແຮງທາງດ້ານລາຍຮັບໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ,ມີຖານລາຍຮັບທີ່ຮັບປະກັນຕໍ່ການປະຕິບັດພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນເປັນລາຍຮັບທີ່ເປັນອັນດັບ 1 ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນຊຶ່ງກວມເອົາປະມານ 50% ຂຶ້ນໄປຂອງລາຍຮັບພາຍໃນ ຫຼື ຈະຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 9% ຂອງ GDP.

ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່າວວ່າ: ຮ່າງກົດໝາຍ 03 ສະບັບໄດ້ສະເໜີເຖິງພາບລວມ, ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍເປັນຕົ້ນ: ສະພາບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມທັງເປັນການປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ສະດວກໃນການປັບປຸງນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະປະເພດອາກອນ ແລະ ຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.


ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນແຕ່ລະປະເພດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດທຸລະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງ ແຮງແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການເກັບພັນທະອາກອນເຂົ້າງົບ ປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວບັນດາທ່ານຕາງໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງຂະແໜງການເງິນ 6 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນເອກະພາບໂດຍພື້ນຖານເພື່ອນໍາໄປປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ແລະ ກະກຽມສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນທ້າຍປີນີ້.

ສຳລັບກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຖ້າໄດ້ການປະກາດໃຊ້ ຈະເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດ ຕັ້ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ປໍ້ານໍ້າມັນປິດໄວ ຍ້ອນນໍ້າມັນໝົດແທ້ ຫຼື ເປັນ "ການກັກຕຸນສິນຄ້າ"?

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ຫຼື ນີ້ຄືຄວາມຫວັງຂອງມວນມະນຸດ? ເປີດລາຍຊື່ຢາທີ່ເຊື່ອວ່າມີສັກກະຍະພາບໃນການປິ່ນປົວ COVID-19 ໄດ້

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຜົນ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ຢາ "ໄຮດຣອກຊີຄລໍໂຣຄວິນ" ທີ່ໃຊ້ທົດລອງປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ຖືກສັ່ງໂຈະນຳໃຊ້ໂດຍ WHO

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍຈາກໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດ່ວນ ໝາຍ​ເລກ 1

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ແຮງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມເຮ! ລັດເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານແລ້ວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ໂຄວິດ-19: ໂລກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ "ກາງ" ຂອງການລະບາດຮອບທຳອິດ, ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວ

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

ລາງລົດໄຟລາວ-ຈີນປູລາງຜ່ານອຸມົງທຳອິດ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເຂດພາກເໜືອ ກຽມພ້ອມເປີດໃຊ້ທ້າຍປີ 2021

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

2 ສາເຫດຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນບໍ່ໄປຕາມແຜນການ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກວດກາພາສີສາລະວັນ ຕ້ານການລັກລອບໜີພາສີທຸກຮູບແບບ ປີນີ້ວາງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ 67 ຕື້ກວ່າກີບ

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມເປີດການຮຽນການສອນສໍາລັບນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ 2 ມິຖຸນານີ້

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ