ວັນຈັນ ທີ 16 ກໍລະກົດ 2018

ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

(ຮູບປະກອບ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຢູ່ ພູພຽງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ/Asian Develoment Bank)

ວານນີ້ (11 ມິຖຸນາ 2018) ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນ ໃຫ້ດີ ແລະ ເໝາະສົມຂຶ້ນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ແຕ່ລະປະເພດ ໃນຂະນະທີ່ຮ່ວມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນ.

ໜັງສືພິມວຽຈັນທາມ ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ຕາງໜ້າສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດັ່ງກ່າວ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບທີ່ດິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ພ້ອມທັງລະບຸວ່າ ການອ້າງອີງທີ່ຮອບດ້ານສຳລັບການຫັນ ຫຼື ປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຍັງຄົງບໍ່ມີ, ດັ່ງນັ້ນ ທີ່ດິນຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ.

"ທີ່ດິນລັດ ແລະ ພື້ນທີ່ປ່າຖືກບຸກລຸກ ແລະ ຄອບຄອງ. ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນ ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ," ທ່ານກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8.

ທ່ານ ບຸນປອນ ກ່າວວ່າ ທີ່ດິນຂອງລັດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ຖືກຈັບຈອງໂດຍບຸກຄົນ ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ດິນບາງຕອນມີການອອກໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຊໍ້າຊ້ອນກັນ.

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ໃນບາງກໍລະນີ, ການສຳປະທານທີ່ດິນໄດ້ລ່ວງເກີນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໄວ້.

ຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ, ບາງຄັ້ງ ການສຳປະທານທີ່ດິນ ຍັງລ່ວງລໍ້າພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ເຊັ່ນດຽວກັບພື້ນທີ່ປ່າທີ່ຈັດສັນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.

ສະມາຊິກສະພາຕ່າງກໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຮ່າງແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ເນື້ອໃນຂອງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດນີ້ ຈະມີລັກສະນະກວມລວມ ເພື່ອໃຫ້ມັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນຢ່າງເໝາະສົມ.

ທັງນີ້ ສະມາຊິກສະພາຕ່າງກໍສະໜັບສະໜຸນຮ່າງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຕັ້ງເປົ້າເພີ່ມພື້ນທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າກວມເອົາ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດພາຍໃນປີ 2020 ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນອີກ 30% ແມ່ນຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວພັດທະນາຕ່າງໆ. ຖ້າຫາກແຜນແມ່ບົດນີ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຈະກາຍເປັນແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບທີ່ດິນສະບັບທຳອິດ ແລະ ຈະນຳໃຊ້ໄປຈົນເຖິງປີ 2030 ກ່ອນທີ່ຈະມີການປັບປຸງໃໝ່ອີກຄັ້ງ.

ເມື່ອມີການປະກາດໃຊ້ ແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະກະຕຸ້ນໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນສຳລັບທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດພາຍໃນປີ 2025, ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາໃນລະຫວ່າງຂຶ້ນລາຍງານຮ່າງດັ່ງກ່າວ. ຮ່າງແຜນແມ່ບົດນີ້ ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການເພື່ອຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການເພີ່ມພື້ນທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້, ຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ດິນສຳລັບການພັດທະນາຕ່າງໆ ລວມທັງໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊັ່ນດຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປູກຝັງຈາກທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ 2.5 ລ້ານເຮັກຕາ ໃຫ້ເພີ່ມເປັນ 4.5 ລ້ານເຮັກຕາພາຍໃນປີ 2030.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ຊັກຖາມລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ກວດກາຄືນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພື້ນທີປ່າສະຫງວນ, ພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ພື້ນທີ່ເຮັດການຜະລິດກະສິກຳທີ່ມີການປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງແຜນແມ່ບົດນີ້ ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດເມື່ອດົນນານມາແລ້ວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : Asian Development Bank

ກຣີນແລນອົບພະຍົບປະຊາຊົນໜີ "ພູນໍ້າກ້ອນ" ຂະໜາດມະຫຶມາ ຫວັ່ນເກີດຄື້ນຍັກ

ກຣີນແລນອົບພະຍົບປະຊາຊົນໜີ "ພູນໍ້າກ້ອນ" ຂະໜາດມະຫຶມາ ຫວັ່ນເກີດຄື້ນຍັກ

ທຣຳ ເດີນທາງຮອດເຮລຊິງກິ ກຽມຮ່ວມປະຊຸມກັບ ປູຕິນ ທ່າມກາງສຽງຕໍ່ຕ້ານ

ທຣຳ ເດີນທາງຮອດເຮລຊິງກິ ກຽມຮ່ວມປະຊຸມກັບ ປູຕິນ ທ່າມກາງສຽງຕໍ່ຕ້ານ

ຕຳຫຼວດຝຣັ່ງສີດແກສນໍ້າຕາ ລະງັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງແຟນບານ ທີ່ສະຫຼອງໄຊຊະນະບານໂລກເກີນຂອບເຂດ

ຕຳຫຼວດຝຣັ່ງສີດແກສນໍ້າຕາ ລະງັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງແຟນບານ ທີ່ສະຫຼອງໄຊຊະນະບານໂລກເກີນຂອບເຂດ

ກົມອຸຕຸເຕືອນ 16-18 ກໍລະກົດ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ-ລົມແຮງບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກເໜືອ-ພາກໃຕ້

ກົມອຸຕຸເຕືອນ 16-18 ກໍລະກົດ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ-ລົມແຮງບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກເໜືອ-ພາກໃຕ້

ລັດຖະບານ ຫາລືທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018

ລັດຖະບານ ຫາລືທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018

ຫຼວງນ້ຳທາຄາດ ປີ 2018 ຈະມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 33 ລ້ານໂດລາ

ຫຼວງນ້ຳທາຄາດ ປີ 2018 ຈະມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 33 ລ້ານໂດລາ

ວິວັດທະ​ນາ​ການລະບົບການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຕໍ່​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຄຸນນະພາບ

ວິວັດທະ​ນາ​ການລະບົບການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຕໍ່​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຄຸນນະພາບ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫາລືປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫາລືປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ

ຊົມເຊີຍ ນັກສຶກສາລາວຄວ້າອັນດັບ 2 ໃນການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີນານາຊາດ ທີ່ ສປ ຈີນ

ຊົມເຊີຍ ນັກສຶກສາລາວຄວ້າອັນດັບ 2 ໃນການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີນານາຊາດ ທີ່ ສປ ຈີນ

ໜ່ວຍພັກສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ

ໜ່ວຍພັກສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮ່ວມປ່ອຍປາສູ່ທຳມະຊາດ ເນື່ອງໃນວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮ່ວມປ່ອຍປາສູ່ທຳມະຊາດ ເນື່ອງໃນວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ

ຕາຍ 128 ຄົນ! ລະເບີດຂ້າຕົວຕາຍທີ່ປາກີສະຖານ ເຫດຮຸນແຮງສຸດໃນຮອບ 4 ປີ

ຕາຍ 128 ຄົນ! ລະເບີດຂ້າຕົວຕາຍທີ່ປາກີສະຖານ ເຫດຮຸນແຮງສຸດໃນຮອບ 4 ປີ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊປປລ ພ້ອມກັນປ່ອຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊປປລ ພ້ອມກັນປ່ອຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ

ກະຊວງການເງິນ ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂຄະດີລັກລອບນຳເຂົ້າລົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ກະຊວງການເງິນ ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂຄະດີລັກລອບນຳເຂົ້າລົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ສົກ 2017-2018 ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ສ້າງໂຮງຮຽນຂຽວສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມດີ ທັງ​ໝົດ 103 ແຫ່ງ

ສົກ 2017-2018 ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ສ້າງໂຮງຮຽນຂຽວສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມດີ ທັງ​ໝົດ 103 ແຫ່ງ

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ? ເປີດຄຼິບເດັກນ້ອຍກວາງໂຈວເຕັ້ນເຊືອກໄວ 206 ເທື່ອໃນ 30 ວິນາທີ! vdo

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ? ເປີດຄຼິບເດັກນ້ອຍກວາງໂຈວເຕັ້ນເຊືອກໄວ 206 ເທື່ອໃນ 30 ວິນາທີ!

ຍີ່ປຸ່ນເຜີຍ ເຫຍື່ອພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກືອບແຕະ 200 ຄົນແລ້ວ ຊີ້ ໄພທຳມະຊາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ ບໍ່ມີທາງຫຼີກເວັ້ນ

ຍີ່ປຸ່ນເຜີຍ ເຫຍື່ອພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກືອບແຕະ 200 ຄົນແລ້ວ ຊີ້ ໄພທຳມະຊາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ ບໍ່ມີທາງຫຼີກເວັ້ນ

ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຫດຕິດຖໍ້າຫຼວງເຜີຍ ພວກເຂົາບໍ່ມີອາຫານ-ຫິວຕອນຢູ່ໃນຖໍ້າ ຖິ້ມເກີບໄວ້ເພື່ອປະຮ່ອງຮອຍ

ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຫດຕິດຖໍ້າຫຼວງເຜີຍ ພວກເຂົາບໍ່ມີອາຫານ-ຫິວຕອນຢູ່ໃນຖໍ້າ ຖິ້ມເກີບໄວ້ເພື່ອປະຮ່ອງຮອຍ

ອິນເດຍສັ່ງຕຳຫຼວດທີ່ນໍ້າໜັກໂຕເກີນໄປຫຼຸດນໍ້າໜັກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຖືກໄລ່ອອກ

ອິນເດຍສັ່ງຕຳຫຼວດທີ່ນໍ້າໜັກໂຕເກີນໄປຫຼຸດນໍ້າໜັກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຖືກໄລ່ອອກ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ