ວັນອາທິດ ທີ 23 ກັນຍາ 2018

ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

(ຮູບປະກອບ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຢູ່ ພູພຽງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ/Asian Develoment Bank)

ວານນີ້ (11 ມິຖຸນາ 2018) ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນ ໃຫ້ດີ ແລະ ເໝາະສົມຂຶ້ນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ແຕ່ລະປະເພດ ໃນຂະນະທີ່ຮ່ວມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນ.

ໜັງສືພິມວຽຈັນທາມ ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ຕາງໜ້າສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດັ່ງກ່າວ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບທີ່ດິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ພ້ອມທັງລະບຸວ່າ ການອ້າງອີງທີ່ຮອບດ້ານສຳລັບການຫັນ ຫຼື ປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຍັງຄົງບໍ່ມີ, ດັ່ງນັ້ນ ທີ່ດິນຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ.

"ທີ່ດິນລັດ ແລະ ພື້ນທີ່ປ່າຖືກບຸກລຸກ ແລະ ຄອບຄອງ. ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນ ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ," ທ່ານກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8.

ທ່ານ ບຸນປອນ ກ່າວວ່າ ທີ່ດິນຂອງລັດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ຖືກຈັບຈອງໂດຍບຸກຄົນ ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ດິນບາງຕອນມີການອອກໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຊໍ້າຊ້ອນກັນ.

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ໃນບາງກໍລະນີ, ການສຳປະທານທີ່ດິນໄດ້ລ່ວງເກີນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໄວ້.

ຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ, ບາງຄັ້ງ ການສຳປະທານທີ່ດິນ ຍັງລ່ວງລໍ້າພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ເຊັ່ນດຽວກັບພື້ນທີ່ປ່າທີ່ຈັດສັນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.

ສະມາຊິກສະພາຕ່າງກໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຮ່າງແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ເນື້ອໃນຂອງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດນີ້ ຈະມີລັກສະນະກວມລວມ ເພື່ອໃຫ້ມັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນຢ່າງເໝາະສົມ.

ທັງນີ້ ສະມາຊິກສະພາຕ່າງກໍສະໜັບສະໜຸນຮ່າງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຕັ້ງເປົ້າເພີ່ມພື້ນທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າກວມເອົາ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດພາຍໃນປີ 2020 ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນອີກ 30% ແມ່ນຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວພັດທະນາຕ່າງໆ. ຖ້າຫາກແຜນແມ່ບົດນີ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຈະກາຍເປັນແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບທີ່ດິນສະບັບທຳອິດ ແລະ ຈະນຳໃຊ້ໄປຈົນເຖິງປີ 2030 ກ່ອນທີ່ຈະມີການປັບປຸງໃໝ່ອີກຄັ້ງ.

ເມື່ອມີການປະກາດໃຊ້ ແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະກະຕຸ້ນໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນສຳລັບທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດພາຍໃນປີ 2025, ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາໃນລະຫວ່າງຂຶ້ນລາຍງານຮ່າງດັ່ງກ່າວ. ຮ່າງແຜນແມ່ບົດນີ້ ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການເພື່ອຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການເພີ່ມພື້ນທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້, ຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ດິນສຳລັບການພັດທະນາຕ່າງໆ ລວມທັງໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊັ່ນດຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປູກຝັງຈາກທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ 2.5 ລ້ານເຮັກຕາ ໃຫ້ເພີ່ມເປັນ 4.5 ລ້ານເຮັກຕາພາຍໃນປີ 2030.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ຊັກຖາມລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ກວດກາຄືນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພື້ນທີປ່າສະຫງວນ, ພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ພື້ນທີ່ເຮັດການຜະລິດກະສິກຳທີ່ມີການປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງແຜນແມ່ບົດນີ້ ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດເມື່ອດົນນານມາແລ້ວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : Asian Development Bank

ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ການກະກຽມງານສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ການກະກຽມງານສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ເມືອງພູຄູນ ກຽມເປີດຕະຫຼາດນັດ ບ້ານສາມແຍກຄືນໃໝ່ ທຸກໆທ້າຍເດືອນ ທີ່ສາລາຄຳພູຄູນ ເລີ່ມເດືອນນີ້

ເມືອງພູຄູນ ກຽມເປີດຕະຫຼາດນັດ ບ້ານສາມແຍກຄືນໃໝ່ ທຸກໆທ້າຍເດືອນ ທີ່ສາລາຄຳພູຄູນ ເລີ່ມເດືອນນີ້

ແຂວງສາລະວັນ ​ເຂັ້ມ​ງວດທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ແຂວງສາລະວັນ ​ເຂັ້ມ​ງວດທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການກະກຽມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການກະກຽມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຫລາຍພາກສ່ວນຫາລືການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ

ຫລາຍພາກສ່ວນຫາລືການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ

ເຊີນຮ່ວມງານ Season Opening Day ເຂົ້າຟຣີ! ພ້ອມກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເຊີນຮ່ວມງານ Season Opening Day ເຂົ້າຟຣີ! ພ້ອມກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຊີ້​ແຈ້ງສາເຫດຂອງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຊີ້​ແຈ້ງສາເຫດຂອງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI

ແຂວງຫົວພັນ ລົງສຳຫຼວດພະທາດຜາຕັ້ງ ອາຍຸ 300 ປີ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ແຂວງຫົວພັນ ລົງສຳຫຼວດພະທາດຜາຕັ້ງ ອາຍຸ 300 ປີ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ເລີ່ມຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເກົາຫຼີ

ເລີ່ມຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເກົາຫຼີ

ລາວ ເນັ້ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ປະຕູ​ດຽວ

ລາວ ເນັ້ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ປະຕູ​ດຽວ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ

ເລັ່ງພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານໃຫ້ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ເລັ່ງພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານໃຫ້ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ

ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງລາວ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງລາວ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະຫຼຸບຄະດີຄາດຕະກໍາເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຮາວ ຈັບຄົນຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ບົງການ ໄດ້ແລ້ວ

ສະຫຼຸບຄະດີຄາດຕະກໍາເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຮາວ ຈັບຄົນຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ບົງການ ໄດ້ແລ້ວ

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໃນພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໃນພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ  ໃນຂະແໜງພະລັງງານນໍ້າ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ ໃນຂະແໜງພະລັງງານນໍ້າ

ຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ ລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ

ຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ ລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ

2 ບ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈະມີການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ

2 ບ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈະມີການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ