ວັນອາທິດ ທີ 18 ພະຈິກ 2018

ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

(ຮູບປະກອບ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຢູ່ ພູພຽງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ/Asian Develoment Bank)

ວານນີ້ (11 ມິຖຸນາ 2018) ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນ ໃຫ້ດີ ແລະ ເໝາະສົມຂຶ້ນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ແຕ່ລະປະເພດ ໃນຂະນະທີ່ຮ່ວມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນ.

ໜັງສືພິມວຽຈັນທາມ ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ຕາງໜ້າສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດັ່ງກ່າວ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບທີ່ດິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ພ້ອມທັງລະບຸວ່າ ການອ້າງອີງທີ່ຮອບດ້ານສຳລັບການຫັນ ຫຼື ປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຍັງຄົງບໍ່ມີ, ດັ່ງນັ້ນ ທີ່ດິນຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ.

"ທີ່ດິນລັດ ແລະ ພື້ນທີ່ປ່າຖືກບຸກລຸກ ແລະ ຄອບຄອງ. ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນ ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ," ທ່ານກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ່ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8.

ທ່ານ ບຸນປອນ ກ່າວວ່າ ທີ່ດິນຂອງລັດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ຖືກຈັບຈອງໂດຍບຸກຄົນ ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ດິນບາງຕອນມີການອອກໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຊໍ້າຊ້ອນກັນ.

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ໃນບາງກໍລະນີ, ການສຳປະທານທີ່ດິນໄດ້ລ່ວງເກີນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໄວ້.

ຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ, ບາງຄັ້ງ ການສຳປະທານທີ່ດິນ ຍັງລ່ວງລໍ້າພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ເຊັ່ນດຽວກັບພື້ນທີ່ປ່າທີ່ຈັດສັນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.

ສະມາຊິກສະພາຕ່າງກໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບຮ່າງແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ເນື້ອໃນຂອງແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດນີ້ ຈະມີລັກສະນະກວມລວມ ເພື່ອໃຫ້ມັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນຢ່າງເໝາະສົມ.

ທັງນີ້ ສະມາຊິກສະພາຕ່າງກໍສະໜັບສະໜຸນຮ່າງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຕັ້ງເປົ້າເພີ່ມພື້ນທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າກວມເອົາ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດພາຍໃນປີ 2020 ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນອີກ 30% ແມ່ນຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວພັດທະນາຕ່າງໆ. ຖ້າຫາກແຜນແມ່ບົດນີ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຈະກາຍເປັນແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບທີ່ດິນສະບັບທຳອິດ ແລະ ຈະນຳໃຊ້ໄປຈົນເຖິງປີ 2030 ກ່ອນທີ່ຈະມີການປັບປຸງໃໝ່ອີກຄັ້ງ.

ເມື່ອມີການປະກາດໃຊ້ ແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະກະຕຸ້ນໜ່ວຍງານກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນສຳລັບທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດພາຍໃນປີ 2025, ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາໃນລະຫວ່າງຂຶ້ນລາຍງານຮ່າງດັ່ງກ່າວ. ຮ່າງແຜນແມ່ບົດນີ້ ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການເພື່ອຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການເພີ່ມພື້ນທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້, ຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ດິນສຳລັບການພັດທະນາຕ່າງໆ ລວມທັງໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊັ່ນດຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປູກຝັງຈາກທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ 2.5 ລ້ານເຮັກຕາ ໃຫ້ເພີ່ມເປັນ 4.5 ລ້ານເຮັກຕາພາຍໃນປີ 2030.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ຊັກຖາມລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ກວດກາຄືນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພື້ນທີປ່າສະຫງວນ, ພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ພື້ນທີ່ເຮັດການຜະລິດກະສິກຳທີ່ມີການປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງແຜນແມ່ບົດນີ້ ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດເມື່ອດົນນານມາແລ້ວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : Asian Development Bank

ແປກແຕ່ແທ້! ໄຂປິດສະໜາ 'ແບ້ປີນຕົ້ນໄມ້' ໃນໂມຣັອກໂຄ

ແປກແຕ່ແທ້! ໄຂປິດສະໜາ 'ແບ້ປີນຕົ້ນໄມ້' ໃນໂມຣັອກໂຄ

ຂົນລຸກ! ສາວ 'ຣາພັນເຊລ' ຜົມຍາວເກືອບ 2 ແມັດ ບໍ່ສະຜົມ 19 ປີ ເຫດຜົນຍ້ອນ 'ບໍ່ມັກ'

ຂົນລຸກ! ສາວ 'ຣາພັນເຊລ' ຜົມຍາວເກືອບ 2 ແມັດ ບໍ່ສະຜົມ 19 ປີ ເຫດຜົນຍ້ອນ 'ບໍ່ມັກ'

ປາຕາຍຍ້ອນປ່ອຍເຄມີ ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງກ້ວຍລົງສູ່ນໍ້າຕອນ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງ

ປາຕາຍຍ້ອນປ່ອຍເຄມີ ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງກ້ວຍລົງສູ່ນໍ້າຕອນ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງ

ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງປີນີ້ມີຫຼາຍກິດຈະກຳໃຫຍ່

ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງປີນີ້ມີຫຼາຍກິດຈະກຳໃຫຍ່

ຖືກຈັບພ້ອມຢາບ້າ 2,000 ເມັດ ອ້າງວ່າເປັນພຽງຜູ້ຮັບຈ້າງສົ່ງເທົ່ານັ້ນ

ຖືກຈັບພ້ອມຢາບ້າ 2,000 ເມັດ ອ້າງວ່າເປັນພຽງຜູ້ຮັບຈ້າງສົ່ງເທົ່ານັ້ນ

ລົດເມນະຄອນຫຼວງຊວນເດີນທາງໄປທ່ຽວບຸນທາດຫຼວງດ້ວຍລົດເມພິເສດ ຫຼຸດຜ່ອນການສັນຈອນແອອັດ

ລົດເມນະຄອນຫຼວງຊວນເດີນທາງໄປທ່ຽວບຸນທາດຫຼວງດ້ວຍລົດເມພິເສດ ຫຼຸດຜ່ອນການສັນຈອນແອອັດ

ແຄລິຟໍເນຍຈ້າງນັກໂທດດັບໄຟປ່າ ຊົ່ວໂມງລະ 1 ໂດລາ

ແຄລິຟໍເນຍຈ້າງນັກໂທດດັບໄຟປ່າ ຊົ່ວໂມງລະ 1 ໂດລາ

ເກົາຫຼີເໜືອກຳລັງທົດສອບອາວຸດໄຮເທັກຊະນິດໃໝ່

ເກົາຫຼີເໜືອກຳລັງທົດສອບອາວຸດໄຮເທັກຊະນິດໃໝ່

ເຫັນແລ້ວວິນຫົວ ຖະໜົນ 68 ໂຄ້ງຊື່ດັງຢູ່ຢູນນານ ປະເທດຈີນ

ເຫັນແລ້ວວິນຫົວ ຖະໜົນ 68 ໂຄ້ງຊື່ດັງຢູ່ຢູນນານ ປະເທດຈີນ

ເມືອງໃນຈີນຄຸມເຂັ້ມ! ປະກາດກົດຄວບຄຸມການລ້ຽງໝາໃນເຂດຊຸມຊົນ ລະເມີດຫຼາຍຄັ້ງຫ້າມອອກນອກປະເທດ

ເມືອງໃນຈີນຄຸມເຂັ້ມ! ປະກາດກົດຄວບຄຸມການລ້ຽງໝາໃນເຂດຊຸມຊົນ ລະເມີດຫຼາຍຄັ້ງຫ້າມອອກນອກປະເທດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສ ເກົາຫຼີ ທີ່ ປະເທດສິງກະໂປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສ ເກົາຫຼີ ທີ່ ປະເທດສິງກະໂປ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະສະເໜີຂຶ້ນຮັບລາງວັນ "ເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ" ໃນປີ 2020

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະສະເໜີຂຶ້ນຮັບລາງວັນ "ເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ" ໃນປີ 2020

ມອບໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາເນີດ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງຫົວພັນ

ມອບໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາເນີດ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງຫົວພັນ

ເປີດອະນຸສອນສະຖານໂຮງຮຽນອຸດົມສູນກາງຖໍ້າແກ້ວ ໂຮງຮຽນອຸດົມແຫ່ງທຳອິດຂອງການປະຕິວັດລາວ

ເປີດອະນຸສອນສະຖານໂຮງຮຽນອຸດົມສູນກາງຖໍ້າແກ້ວ ໂຮງຮຽນອຸດົມແຫ່ງທຳອິດຂອງການປະຕິວັດລາວ

ຄາລະວານນັກວິທະຍາສາດລາວ ຫວນຄືນສູ່ເມືອງວຽງໄຊ ຖານທີ່ໜັ້ນການປະຕິວັດລາວ

ຄາລະວານນັກວິທະຍາສາດລາວ ຫວນຄືນສູ່ເມືອງວຽງໄຊ ຖານທີ່ໜັ້ນການປະຕິວັດລາວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາທີ່ ສິງກະໂປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາທີ່ ສິງກະໂປ

ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈັບແກ້ງຄ້າຢາ ພ້ອມຂອງກາງຢາໄອສ໌ໄດ້ 100 ກິໂລກຣາມ

ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈັບແກ້ງຄ້າຢາ ພ້ອມຂອງກາງຢາໄອສ໌ໄດ້ 100 ກິໂລກຣາມ

ງ່າຍດາຍ ວ່ອງໄວ! ຈີນເປີດບໍລິການຂໍທະບຽນຢ່າຮ້າງຜ່ານທາງອອນລາຍ ປະຊາຊົນຖາມ "ງ່າຍເກີນໄປບໍ່?"

ງ່າຍດາຍ ວ່ອງໄວ! ຈີນເປີດບໍລິການຂໍທະບຽນຢ່າຮ້າງຜ່ານທາງອອນລາຍ ປະຊາຊົນຖາມ "ງ່າຍເກີນໄປບໍ່?"

ໄອເດຍດີ! ໜຸ່ມຈີນສ້າງ "ລິບສະຕິກກິນໄດ້" ໃຫ້ແຟນສາວ ຕໍ່ຍອດຂາຍອອນລາຍສ້າງລາຍໄດ້

ໄອເດຍດີ! ໜຸ່ມຈີນສ້າງ "ລິບສະຕິກກິນໄດ້" ໃຫ້ແຟນສາວ ຕໍ່ຍອດຂາຍອອນລາຍສ້າງລາຍໄດ້

ຄະນະລັດຖະມົນຕີອັງກິດເຫັນດີຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢຸໂຣບ (EU)

ຄະນະລັດຖະມົນຕີອັງກິດເຫັນດີຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢຸໂຣບ (EU)

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ