ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ຄຳສັ່ງສະບັບໃໝ່ຂອງນາຍົກ ເປັນຄວາມຫວັງໃໝ່ ໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າ-ພືດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ຄຳສັ່ງສະບັບໃໝ່ຂອງນາຍົກ ເປັນຄວາມຫວັງໃໝ່ ໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າ-ພືດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ຄຳສັ່ງສະບັບໃໝ່ຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ແລະ ພືດພັນທີ່ຫວງຫ້າມ ຈະເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການສ້າງຟາມເສືອ ແລະ ໝີທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການລ່າ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍສັດປ່າທີ່ໃກ້ສູນພັນຂ້າມປະເທດ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການ WWF ເມື່ອວັນພະຫັດທີ 31 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ.

ຖ້າຫາກມີການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດລາວກາຍເປັນຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນ ໃນການຕ້ານການຄ້າຜິດກົດໝາຍມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງເປັນໄພຕໍ່ການສູນພັນຂອງຊີວະນານາພັນເຊັ່ນ: ເສືອ, ຊ້າງ, ລິ່ນ ແລະ ໝີ ເປັນຕົ້ນ.

ຄຳສັ່ງເລກທີ 05/ນຍ ລົງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2018 ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າກະຊວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າແຂວງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ດຳເນີນການຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບສັດປ່າ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຄ້າສັດປ່າ ແລະ ເປັນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນອີກດ້ວຍ.

"ອົງການ WWF ປະຈຳປະເທດລາວ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບບາດກ້າວນີ້ຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງຕໍ່ການຄ້າສັດປ່າ ເຊິ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊະນິດພັນທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນທີ່ສຸດຂອງໂລກຈຳນວນໜຶ່ເຊັ່ນ: ເສືອ, ຊ້າງ, ໝີ ແລະ ລິ່ນ", ທ່ານ ສົມພອນ ບົວສະຫວັນ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ WWF ປະຈຳປະເທດລາວກ່າວ.

"ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ສຳຄັນຂອງລາວໃນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນ ເພື່ອຕ້ານອາດຊະຍາກຳການຄ້າສັດປ່າຂ້າມປະເທດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ພ້ອມທັງເປັນການຮັກສາຊີວະນານາພັນຂອງລາວໃຫ້ປອດໄພ. ຖ້າຫາກມີການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ນີ້ຈະເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການຫັນປ່ຽນສຳລັບການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ອົງການ WWF ກໍພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການແກ່ລັດຖະບານລາວ".

ທັງນີ້ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດສະກັດກັ້ນການລ່າສັດປ່າ ແລະ ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານ, ສົ່ງອອກ ແລະ  ຄ້າຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າທັງໝົດ.

ພ້ອມກັນນີ້ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວຍັງເປັນຍັງສັ່ງໃຫ້ຢຸດຕິການສ້າງຟາມລ້ຽງສັດປ່າ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນຟາມທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ກາຍເປັນ ຊາຟາຣີ ຫຼື ສວນສັດ ເພື່ອການອະນຸລັກ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈຸດປະສົງທາງວິທະຍາສາດ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວຍັງກຳນົດໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ດຳເນີນການກັບກະຊວງອື່ນໆ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນສັດປ່າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດປ່າ ທີ່ຄອບຄອງໂດຍບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ. ງາຊ້າງ, ກະດູກ ແລະ ນໍແຮດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂອງແທ້ ຫຼື ຂອງປອມ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາ, ຢຶດ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມ. ເຄື່ອງມືລ່າສັດ ເຊິ່ງໃຊ້ໃນການລ່າຈະຖືກລວບລວມ ແລະ ນຳເອົາໄປທຳລາຍຖິ້ມ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄຳສັ່ງຍັງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຕັ້ງຈຸດກວດຕາມພື້ນທີ່ສ່ຽງ, ດ່ານເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ພື້ນທີ່ອື່ນໆ. ຜູ້ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ ແລະ ພົບວ່າມີການຄ້າ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍສັດ-ພຶດປ່າຫວງຫ້າມ ຈະຖືກສອບສວນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄຳສັ່ງຍັງກຳນົດໃຫ້ບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ສະກັດກັ້ນການນຳເຂົ້າສັດ-ພຶດປ່າ ຕາມດ່ານສາກົນ ແລະ ຊາຍແດນຕ່າງໆ.

ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາ, ບັນທຶກ ແລະ ຢຸດຕິຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດທີ່ຄ້າຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າ ເຊັ່ນ: ກະດູກ, ໜັງ, ເຂົາ, ງາ, ນໍແຮດ, ບີ, ແຂ້ວ, ເລັບ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນອື່ນໆ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກຕ່າງໆທີ່ເຮັດຈາກຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າທີ່ວາງຂາຍຕາມຕະຫຼາດ, ໂຮງແຮມ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສະໜາມບິນ, ດ່ານສາກົນ ແລະ ພື້ນທີ່ອື່ນໆ.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ຂ່າວສານປະເທດລາວ

ພາບ : Rahulsharma photograph/Wikimedia, JJ Harrison/Wikimedia

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

"ທ່ານໝໍນຸ້ຍ" ທຸ້ມເທກາຍ ແລະ ໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ສູ້ກັບໂຄວິດ-19

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

ສົມຫວັງ ໄຊສັກດີ ມືລະນາດວົງຕິ່ງນ່ອຍໆ ຄິດໄກກວ່າການຫຼິ້ນດົນຕີລາວເດີມ!

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

"ຂ້ອຍເຄີຍຖືກເຂົາເວົ້າໃຫ້ວ່າຂີ້ລ້າຍ" ເລື່ອງລາວການຖືກຂົ່ມເຫງ ບັນຫາທີ່ຝັງຮາກເລິກໃນສັງຄົມລາວ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ບາງຂໍ້ກົດໝາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍຄວນຮູ້ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປມີເລັກມີນ້ອຍ

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ຄວນຢຸດໄດ້ແລ້ວ ຄອມເມັ້ນ "ສົນໃຈເດີ" ຖ້າຢາກໄດ້ວຽກ ຢ່າເຮັດ!

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ລົດໜັກພາຂົວຫັກ: ຂົວນໍ້າພະນາຍ ບ້ານເກິນຫັກ ກະທົບການສັນຈອນ

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ຢາກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລາວຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ໄວ້

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮູ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການດ້ານແຮງງານໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ນີ້ແມ່ນກົນໂກງຂອງແມ່ຫວຍອອນລາຍ ໃຊ້ຕົວະຕົ້ມເອົາເງິນຂອງລູກຫວຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ສະຫຼຸບເຫດການ ຊາຍຜິວດຳຢູ່ສະຫະລັດເສຍຊີວິດຫຼັງຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ຈົນກາຍເປັນກະແສໄປທົ່ວໂລກ

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ໂຄວິດ-19 ມີຜົນກະທົບແນວໃດ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ?

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ເກີດເຫດ! ລີງອິນເດຍລັກຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ນີ້ແມ່ນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຜ່ອນຜັນບາງມາດຕະການເພີ່ມ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດກຽມຖອດຖອນສະຖານະພິເສດຂອງຮົງກົງ ຊີ້ບໍ່ເປັນອິດສະຫຼະຈາກຈີນອີກຕໍ່ໄປ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ສໍາເລັດແລ້ວ! ຫໍພຣະເມນ ອົງພຣະຍອດແກ້ວມະຫາສັງຄະສຸທັມມາທິບໍດີ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ທົ່ວປະເທດມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ 5 ແສນກວ່າເບ້ຍ ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ນາຍທະຫານຊັ້ນພັນຕີຂຶ້ນພັນໂທ 323 ສະຫາຍ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສູບຢາແບບໃດໃຫ້ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ? ເມື່ອນະວັດຕະກຳການສູບຢາແບບໃໝ່ ອາດບໍ່ໄດ້ປອດໄພຄືກັບທີ່ຄິດ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສວນສະໜຸກອາດບໍ່ສະໜຸກຄືຊື່ ເມື່ອຍີ່ປຸ່ນກຽມໃຫ້ເປີດອີກຄັ້ງ ແຕ່ຫ້າມ "ຮ້ອງ" ຂະນະຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ