ວັນເສົາ ທີ 29 ກຸມພາ 2020

ແປງລົດຢູ່ສູນບໍລິການ ກັບ ແປງລົດຢູ່ອູ່ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ ບ່ອນໃດດີກ່ວາ ?

ແປງລົດຢູ່ສູນບໍລິການ ກັບ ແປງລົດຢູ່ອູ່ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ ບ່ອນໃດດີກ່ວາ ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

 

ຫຼາຍໆ ຄົນທີ່ຊື້ປະກັນໄພລົດໃຫຍ່  (ສະເພາະຊັ້ນ 1) ມັກຈະໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ ແປງສູນ ກັບ ແປງອູ່ ເຊີ່ງບາງຄົນອາດຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ແປງອູ່ຄືຫຍັງ ແຕ່ກັບຄໍາວ່າແປງສູນ ກໍ່ອາດຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ແລ້ວມັນແຕກຕ່າງກັນບ່ອນໃດ

ແປງສູນ ແທ້ໆແລ້ວມັນຄືການນໍາລົດໄປສ້ອມແປງຢູ່ສູນບໍລິການ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະນໍາໄປສ້ອມແປງຢູ່ສູນບໍລິການທີ່ເຮົາຊື້ລົດມາ ຫຼື ອາດນຳໄປສ້ອມກັບສູນບໍລິການຍີ້ຫໍ້ລົດນັ້ນໆ, ແຕ່ເປັນທີ່ອື່ນທີ່ສະດວກກ່ວາສູນທີ່ອອກລົດມາກໍ່ໄດ້ ສ່ວນທີ່ເອີ້ນກັນຕິດປາກວ່າແປງຫ້າງ ເພາະສູນບໍລິການທົ່ວໄປ ມັກຈະຈົດທະບຽນເປັນ ຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ຈຶ່ງເອີ້ນກັນແບບສັ້ນໆ ຫຍໍ້ໆວ່າ ແປງຫ້າງ.

 

ແລະ ສຳລັບການແປງອູ່ (ແປງລົດຢູ່ອູ່ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ) ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຢູ່ແລ້ວ ມັນຍັງສາມາດແບ່ງແຍກອອກມາໄດ້ອີກ 2 ປະເພດຄື

1.    ອູ່ແປງລົດທີ່ຢູ່ໃນເຄືອບໍລິສັດປະກັນ ຄືອູ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ເຮົາເຮັດໄວ້ ເວລານຳລົດໄປແປງ ຫຼື ໄປເຄຣມ ສາມາດນຳລົດເຂົ້າໄປແປງໄດ້ເລີຍ ແລະ ເມື່ອແປງແລ້ວກໍ່ສາມາດນຳລົດອອກມາໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສຳຮອງເງິນຈ່າຍໄປກ່ອນ ຫຼື ເສຍເງິນເພຶ່ມເຕີມ (ນອກຈາກກໍລະນີທີ່ແປງນອກເໜືອທີ່ຕົກລົງກັບບໍລິສັດປະກັນໄພໄວ້)

2.   ອູ່ແປງລົດທີ່ຢູ່ນອກເຄືອບໍລິສັດປະກັນ ຄືອູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນການຮັບຮອງຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ເຮົາເຮັດໄວ້ ເຊິ່ງມັນອາດເປັນອູ່ລົດທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ ຫຼື ເປັນອູ່ລົດທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກ ເປັນອູ່ລົດທີ່ມີຄົນແນະນຳວ່າເຮັດແລ້ວດີ ໃນກໍລະນີອູ່ລົດແບບນີ້ທ່ານຕ້ອງສຳຮອງເງິນຈ່າຍໄປກ່ອນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງນຳເອົາໃບບິນໄປເບີກກັບປະກັນໄພພາຍຫຼັງ

 

ທັງນີ້ການສ້ອມແປງຫ້າງ ຫຼື ສູນບໍລິການ ແລະ ສ້ອມແປງຢຸ່ອູ່ແປງລົດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ເຊິ່ງມີຫຍັງແດ່ນັ້ນມາເບີ່ງກັນເລີຍ

 

ຂໍ້ດີຂອງການສ້ອມແປງຢູ່ຫ້າງ ຫຼື ຢູ່ສູນບໍລິການ

-       ມີອາໄລ່ແທ້ໄວ້ຮອງຮັບ ພ້ອມແປງໄດ້ທັນທີ

-       ຮັບປະກັນການແປງ ຫາກມີບັນຫາໃນເວລາຮັບປະກັນ

-       ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ແຍກກັນເຮັດວຽກຢ່າງຊັດເຈນ ເຊັ່ນ: ຊ່າງແປງເຄື່ອງຍົນ, ຊ່າງແປງຊ່ວງລ່າງ ແລະ ອື່ນໆ

-       ງານທີ່ເຮັດອອກມາມີມາດຕະຖານ
 

ຂໍ້ເສຍຂອງການສ້ອມແປງຢູ່ຫ້າງ ຫຼື ຢູ່ສູນບໍລິການ

-       ລາຄາແພງກ່ວາຊ້ອມອູ່ ເພາະມີຄ່າພາສີ ແລະ ຄ່າແຮງທີ່ສູງກວ່າ

-       ໃຊ້ເວລາໃນການແປງດົນ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງຖ້າຄິວເຂົ້າແປງ ແລະ ບາງຄັ້ງໄລຍະເວລາໃນການແປງບໍ່ແນນອນ

-       ອາໄລ່ບາງຢ່າງຍບໍ່ເພ ແຕ່ຈັບປ່ຽນ ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຂ້ຈ່າຍເພຶ່ມຂື້ນ

-       ບາງແຂວງອາດບໍ່ມີສູນບໍລິການຍີ່ຫໍ້ທີ່ລົດເຮົາໃຊ້
 

ຂໍ້ດີຂອງສ້ອມແປງຢູ່ອູ່ແປງລົດ

-       ຄ່າເບ້ຍປະກັນລົດຖືກກ່ວາ

-       ມີອູ່ແປງລົດໃຫ້ເລືອກຫຼາຍ ທັງອູ່ແປງລົດໃກ້ບ້ານ ຫຼື ທີ່ມີຄົນແນະນຳ

-       ລາຄາຄ່າແປງສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ງ່າຍກ່ວາສູນບໍລິການ

-       ໄລຍະເວລາໃນການແປງບໍ່ດົນ (ໄວກວ່າຢູ່ສູນບໍລິການ)
 

ຂໍ້ເສຍຂອງສ້ອມແປງຢູ່ອູ່ແປງລົດ

-       ອາໄລ່ທີ່ໃຊ້ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຂອງແທ້ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດນຳອາໄລ່ເກົ່າມາປ່ຽນໃຫ້

-       ຫາກເກີດບັນຫາຫຼັງການແປງ ບາງອູ່ອາດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ແກ້ໄຂໃຫ້

-       ອາດຖືກໂກງເລື່ອງຄ່າອາໄລ່ ແລະ ຄ່າແຮງ ທີ່ຖືກຄິດເງິນເກີນຈິງ

-       ການແປງອາດອອກມາບໍ່ດີ ບໍ່ນຽບ ບໍ່ງາມ ບໍ່ສົມບູນ ແລະ ອື່ນໆ

 

ໃຜຈະເລືອກແປງແບບໃດກໍ່ເອົາຕາມທີ່ສະດວກ ເອົາຕາມທີ່ໝັ້ນໃຈໄດ້ ເພາະແຕ່ລະສູນ ແຕ່ລະອູ່ ກໍ່ມີທັງທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີຄືກັນ ບາງອູ່ດີ ບາງອູ່ບໍ່ດີ ແລະ ບາງສູນດີ ບາງສູນບໍ່ດີກໍ່ມີໃຫ້ເຫັນຢູ່ຫຼາຍ

ແລະ ບາງອູ່ກໍ່ດີກ່ວາສູນ ຫຼື ບາງອູ່ແປງບໍ່ດີກ່ວາສູນກໍ່ມີເຊັ່ນດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນສຶກສາ ພິຈາລະນາແຕ່ລະທີ່ໃຫ້ດີກ່ອນນຳລົດເຂົ້າໄປສ້ອມແປງທູກຄັ້ງ ແລະ ສູດທ້າຍນີ້ເຮົາອາດນຳມັນມາເປັນຜົນ ເປັນຕົວເລືອກ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈເລືອກຈ່າຍຄ່າເບ້ຍປະກັນໄພລົດຍົນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້ອີກດ້ວຍ

Advertisement Replay Ad
ກົມກີລາລະດັບສູງແຈ້ງດ່ວນ! ຍົກເລີກງານແລ່ນ "ວຽງຈັນຮາຟມາຣາທອນນານາຊາດ" ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ 1 ມີນານີ້

ກົມກີລາລະດັບສູງແຈ້ງດ່ວນ! ຍົກເລີກງານແລ່ນ "ວຽງຈັນຮາຟມາຣາທອນນານາຊາດ" ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ 1 ມີນານີ້

ຄູ່ຮັກ "ແພດ-ພະຍາບານ" ຈີນ ບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານ ນອນໃນລົດເກືອບເດືອນ ທຸ້ມເທສູ້ໂຄວິດ-19

ຄູ່ຮັກ "ແພດ-ພະຍາບານ" ຈີນ ບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານ ນອນໃນລົດເກືອບເດືອນ ທຸ້ມເທສູ້ໂຄວິດ-19

ມະຫະກຳກີລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 11 ຫຼື "ຊຽງຂວາງເກມ" ເລື່ອນຈັກເທື່ອແລ້ວ?

ມະຫະກຳກີລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 11 ຫຼື "ຊຽງຂວາງເກມ" ເລື່ອນຈັກເທື່ອແລ້ວ?

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ຢືນຢັນ ເລື່ອນ "ຊຽງຂວາງເກມ" ຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ລັດຖະມົນຕີ ສສກ ຢືນຢັນ ເລື່ອນ "ຊຽງຂວາງເກມ" ຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ລັດຖະບານ-ສະມາຊິກສະພາສິງກະໂປ ປະກາດໂຈະຮັບເງິນເດືອນ 1 ເດືອນ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ລັດຖະບານ-ສະມາຊິກສະພາສິງກະໂປ ປະກາດໂຈະຮັບເງິນເດືອນ 1 ເດືອນ

ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະກາດເຕືອນໄພ ໂຄວິດ-19 "ລະດັບສູງສຸດ"

ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະກາດເຕືອນໄພ ໂຄວິດ-19 "ລະດັບສູງສຸດ"

"ສິ່ງທ້າທາຍ" ທີ່ເຮັດໃຫ້ກະຊວງສາທາສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາເລື່ອນການຈັດງານຊຸມນຸມຕ່າງໆອອກໄປກ່ອນ

"ສິ່ງທ້າທາຍ" ທີ່ເຮັດໃຫ້ກະຊວງສາທາສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາເລື່ອນການຈັດງານຊຸມນຸມຕ່າງໆອອກໄປກ່ອນ

"ນໍ້າຕົກຕາດແຊພະ" ແຂວງອັດຕະປື ສະຖານທີ່ທໍາມະຊາດທີ່ກໍາລັງເລັ່ງປັບປຸງ

"ນໍ້າຕົກຕາດແຊພະ" ແຂວງອັດຕະປື ສະຖານທີ່ທໍາມະຊາດທີ່ກໍາລັງເລັ່ງປັບປຸງ

ເບິ່ງດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນເສົາ ທີ 29 ກຸມພາ 2020 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ເບິ່ງດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນເສົາ ທີ 29 ກຸມພາ 2020 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ກະຊວງສາທາສະເໜີໃຫ້ເລື່ອນ "ຊຽງຂວາງເກມ" ອອກໄປກ່ອນ ຕ້ານການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ກະຊວງສາທາສະເໜີໃຫ້ເລື່ອນ "ຊຽງຂວາງເກມ" ອອກໄປກ່ອນ ຕ້ານການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ບໍລິຄຳໄຊ ຈະສົ່ງທັບນັກກີລາເກືອບ 200 ຄົນ ຮ່ວມຊີງໄຊໃນ ຊຽງຂວາງ ເກມ ຕັ້ງເປົ້າ 5​ ຫຼຽນຄຳ

ບໍລິຄຳໄຊ ຈະສົ່ງທັບນັກກີລາເກືອບ 200 ຄົນ ຮ່ວມຊີງໄຊໃນ ຊຽງຂວາງ ເກມ ຕັ້ງເປົ້າ 5​ ຫຼຽນຄຳ

ໜຸ່ມ Hyunbin ໂພສຈົດໝາຍເຖິງແຟນໆໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກຳລັງລະບາດໜັກ

ໜຸ່ມ Hyunbin ໂພສຈົດໝາຍເຖິງແຟນໆໃນໄລຍະທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກຳລັງລະບາດໜັກ

ຜູ້ບໍລິຫານ BNK48 ຖະແຫຼງຢຸຕິການເບິ່ງແຍງກຸ່ມໄອດໍ້ຍິງຊື່ດັງຂອງໄທ ຫຼັງເກີດດຣາມາ

ຜູ້ບໍລິຫານ BNK48 ຖະແຫຼງຢຸຕິການເບິ່ງແຍງກຸ່ມໄອດໍ້ຍິງຊື່ດັງຂອງໄທ ຫຼັງເກີດດຣາມາ

ສໍາລັບໃຜທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປ ເຮົາກໍ່ເກັບມາພາບບັນຍາກາດງານ “ຮູບເງົາບ້ານເຮົາ” ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາໃຫ້ເບິ່ງກັນ

ສໍາລັບໃຜທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປ ເຮົາກໍ່ເກັບມາພາບບັນຍາກາດງານ “ຮູບເງົາບ້ານເຮົາ” ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາໃຫ້ເບິ່ງກັນ

"ໂຢໂຢ້ ພູມີໄຊ" ດີໃຈແບບບອກບໍ່ຖືກ ຫຼັງຖືກໝູ່ເຊີໄພຣສ໌ວັນເກີດ ທີ່ລອນດອນ

"ໂຢໂຢ້ ພູມີໄຊ" ດີໃຈແບບບອກບໍ່ຖືກ ຫຼັງຖືກໝູ່ເຊີໄພຣສ໌ວັນເກີດ ທີ່ລອນດອນ

ຕົ້ນປີ 2020 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບກໍລະນີຜູ້ເປັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍເກືອບ 200 ກໍລະນີ

ຕົ້ນປີ 2020 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບກໍລະນີຜູ້ເປັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍເກືອບ 200 ກໍລະນີ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະເພາະກິດຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ກວດກາຜູ້ເຂົ້າ-ອອກປະເທດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະເພາະກິດຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ກວດກາຜູ້ເຂົ້າ-ອອກປະເທດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ໄປຊຽງຂວາງຢ່າພາດໄປທ່ຽວ “ຕາດຄາ” ຕາດທີ່ມີຄວາມສູງ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງແຂວງ

ໄປຊຽງຂວາງຢ່າພາດໄປທ່ຽວ “ຕາດຄາ” ຕາດທີ່ມີຄວາມສູງ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງແຂວງ

ລັດຮຽກຮ້ອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ເລື່ອນການຈັດລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະເຝົ້າລະວັງ ໂຄວິດ-19

ລັດຮຽກຮ້ອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ເລື່ອນການຈັດລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະເຝົ້າລະວັງ ໂຄວິດ-19

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ບໍລິສັດຜະລິດຢາຈະຂະຫຍາຍການທົດລອງນຳໃຊ້ຢາຕ້ານໄວຣັດ ຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ

ໄວຣັດໂຄໂຣນາ: ບໍລິສັດຜະລິດຢາຈະຂະຫຍາຍການທົດລອງນຳໃຊ້ຢາຕ້ານໄວຣັດ ຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ