ວັນອາທິດ ທີ 22 ເມສາ 2018

ລາວຈະປັບປຸງອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ

ລາວຈະປັບປຸງອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ

ລາວຈະປັບປຸງອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ

ໃນວັນທີ 5 ເມສານີ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດຂອງບົດລາຍງານການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດຮຽນຈາກສາກົນ ຂຶ້ນທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບດີຂຶ້ນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງມີທ່ານ ພົງສະຫວັນ ພົມກອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ IFC.

ທ່ານ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປະຕິບັດເປັນເອກະພາບກັນເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານປາກົດຜົນເປັນຈິງ ເຮັດໃຫ້ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນປີ 2019.

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມເປັນຜູ້ປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນຫຍຸ້ງຍາກໃນບັນດາ 10 ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບຄວາມສະ ດວກໃນການດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ທະນາຄານໂລກກຳນົດອອກ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ​ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດໃນຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຄື່ອນ ໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະການຫລຸດຂັ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການອະນຸມັດການດຳ ເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ, ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄວາມ​ສະດວກ​​​ໃນ​ການດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນປີ 2019 ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງທັງໝົດເງື່ອນ ໄຂຂອງ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2018 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດ​ຮຽນ​ ແລະ ​ປະ​ສົບ​ການ​ຈາກສາ​ກົນກ່ຽວ​ກັບ​ແນວ​ທາງ​ໃນ​ການ​ປັ​ບ​ປຸງ ສປປ ລາວ ໂດຍການນໍາສະເໜີວິທີການສຶກສາການປະເມີນຈາກຊ່ຽວຊານ ດ້ານການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ 2​ ຕົວຊີ້ວັດຄື: ຕົວຊີ້ວັດການຂໍໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີ 11 ຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາ 83 ວັນ ແລະ ມີຄ່າ​ໃຊ້ຈ່າຍ 0,4% ຂອງມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງເປັນອັນດັບທີ 40 ແລະ ຕົວຊີ້ວັດການຂໍຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ປັດຈຸບັນມີ 6 ຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາ 134 ວັນ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ​ເຖິງ 132,5% ຂອງລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນເປັນອັນດັບ 149 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ອັນດັບ​ທີ 141 ໃນ​ຈໍານວນ​ທັງໝົດ190 ​ຂົງເຂດເສດຖະກິດໃນທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂສິ່ງອຸດຕັນທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຄື່ອນ​ໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍເລີ່ມປັບປຸງ 2 ​ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ​ພົງ​ສະຫວັນ ພົມ​ກອງ ກ່າວວ່າ: ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນ​ການປັບປຸງສະ ພາບແວດລ້ອມໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະກິດຂອງປະເທດ​ເປັນ​​ສິ່ງ​ທີ່ໜ້າ​ຊົມ​ເຊີຍ. ​ໃນ​​ບາດ​ກ້າວ​ຕໍ່​ໄ​ປ, ການ​ສ້າງກົນໄກການປະສານງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງ​ມີການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງພາກເອກະຊົນ​ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ​ເຖິງຄວາມມຸ່ງ​ໝັ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງຂອງລັດຖະບານໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ. IFC ຈະສະໜັບສະໜູນການປັບ​ປຸງ​ທີ່​ພວມດຳ​ເນີນ​ຢູ່ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອກະຕຸກ​ຊຸກຍູ້​ການເຕີບ​ໃຫຍ່ຂອງພາກເອກະຊົນ ລວມທັງວິສາຫະກິດຂະໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານ ທໍາ ແລະ ເພື່ອຈະ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕໍ່​ໄປ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ພາບ : yeowatzup

"ແຈັກ ໝ່າ" ​ຊ່ວຍ​ຊາວກະສິກອນ​ໄທ​ຂາຍ​ “ຖົ່ວລຽນ​” 80,000 ໜ່ວຍ​ໃນ​ 60 ວິ​ນາ​ທີ​!

"ແຈັກ ໝ່າ" ​ຊ່ວຍ​ຊາວກະສິກອນ​ໄທ​ຂາຍ​ “ຖົ່ວລຽນ​” 80,000 ໜ່ວຍ​ໃນ​ 60 ວິ​ນາ​ທີ​!

ດ່ວນ​! ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອປະ​ກາດ​ຢຸດຕິ​ການ​ທົດລອງ​ຂີປະ​ນາ​ວຸດ ​ແລະ​ໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄຼຍ​

ດ່ວນ​! ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອປະ​ກາດ​ຢຸດຕິ​ການ​ທົດລອງ​ຂີປະ​ນາ​ວຸດ ​ແລະ​ໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄຼຍ​

ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຫຼາຍກວ່າ 5 ພັນຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການຢອດ-ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂປລີໂອ

ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຫຼາຍກວ່າ 5 ພັນຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການຢອດ-ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂປລີໂອ

ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈັດພິທີເປີດແຫຼງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ

ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈັດພິທີເປີດແຫຼງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ ຈາກ ລາວ ປະຈໍາອາຊຽນຄົນໃໝ່ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ ຈາກ ລາວ ປະຈໍາອາຊຽນຄົນໃໝ່ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ

ດີກວ່າ​ທີ່​ຄິດ​! ວິທີ​ບຳ​ບັດ​ຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນດ້ວຍ​ “ມີດ​” ໃນ​ໄຕ້​ຫວັນ​

ດີກວ່າ​ທີ່​ຄິດ​! ວິທີ​ບຳ​ບັດ​ຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນດ້ວຍ​ “ມີດ​” ໃນ​ໄຕ້​ຫວັນ​

ພົບ​ “ໜູ​ບ້ານ​” ໃນ​ນິວ​ຢອກ​ມີ​ໄວ​ຣັດ​-ແບັກ​ທີ​ເຣຍ​ອັນຕະລາຍ​ຈຳນວນຫຼາຍ​

ພົບ​ “ໜູ​ບ້ານ​” ໃນ​ນິວ​ຢອກ​ມີ​ໄວ​ຣັດ​-ແບັກ​ທີ​ເຣຍ​ອັນຕະລາຍ​ຈຳນວນຫຼາຍ​

ສື່​ຣັດ​ເຊຍ​ເປີດໂປງ​ ຄຼິບ​ເດັກນ້ອຍ​ຊີ​ເຣຍ​ຖືກ​ອາ​ວຸດ​ເຄ​ມີ​ເປັນ​ການ​ຈັດ​ສາກ

ສື່​ຣັດ​ເຊຍ​ເປີດໂປງ​ ຄຼິບ​ເດັກນ້ອຍ​ຊີ​ເຣຍ​ຖືກ​ອາ​ວຸດ​ເຄ​ມີ​ເປັນ​ການ​ຈັດ​ສາກ

ຂະແໜງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ຈະປັບປຸງຫລາຍດ້ານເພື່ອສ້າງປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ຊາດ

ຂະແໜງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ຈະປັບປຸງຫລາຍດ້ານເພື່ອສ້າງປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ຊາດ

3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 56 ຕື້ກວ່າກີບ

3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 56 ຕື້ກວ່າກີບ

ຂ່າວດີ ນັກວິທະຍາສາດບັງເອີນສ້າງແບັກທີເຣຍກາຍພັນ ທີ່ສາມາດຍ່ອຍປຼາສະຕິກໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ

ຂ່າວດີ ນັກວິທະຍາສາດບັງເອີນສ້າງແບັກທີເຣຍກາຍພັນ ທີ່ສາມາດຍ່ອຍປຼາສະຕິກໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ແກ້ໄຂຄະດີຊິງສາຍຄໍຄຳ 20 ບາດ ທີ່ຕະຫຼາດຊັງຈຽງ ສໍາເລັດ ຈັບຜູ້ຮ້າຍໄດ້ທັງໝົດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ແກ້ໄຂຄະດີຊິງສາຍຄໍຄຳ 20 ບາດ ທີ່ຕະຫຼາດຊັງຈຽງ ສໍາເລັດ ຈັບຜູ້ຮ້າຍໄດ້ທັງໝົດ

ສື່ຕ່າງປະເທດຈັບຕາວົງການຮູບເງົາລາວ ລະບຸກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ຫຼັງງຽບເຫງົາມາດົນ

ສື່ຕ່າງປະເທດຈັບຕາວົງການຮູບເງົາລາວ ລະບຸກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ຫຼັງງຽບເຫງົາມາດົນ

ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 20 ເມສາ 2018

ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 20 ເມສາ 2018

ທົ່ວໂລກຈັບຕາ ຜູ້ນຳຄິວບາ 'ລາຕຳແໜ່ງ' ຕາມສັນຍາ

ທົ່ວໂລກຈັບຕາ ຜູ້ນຳຄິວບາ 'ລາຕຳແໜ່ງ' ຕາມສັນຍາ

ຈັດກະເປົ໋າແລ້ວບິນໄປທ່ຽວ! ເກົາຫຼີໃຕ້ມີບໍລິການຄວງ 'ອົບປ້າ' ໄປທ່ຽວເປັນໝູ່

ຈັດກະເປົ໋າແລ້ວບິນໄປທ່ຽວ! ເກົາຫຼີໃຕ້ມີບໍລິການຄວງ 'ອົບປ້າ' ໄປທ່ຽວເປັນໝູ່

ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສສ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ ພສ 2561

ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສສ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ ພສ 2561

ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂອ້ລົມປະຊາຊົນເມືອງພຽງ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ

ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂອ້ລົມປະຊາຊົນເມືອງພຽງ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ

ຜົນວິ​ໄຈ​ຕ່າງປະເ​ທດ​ຊີ້​ ຂີ້ເຫຍື້ອ​ໃນ​ທະ​ເລ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ມາ​ຈາກ​ແມ່ນ້ຳ​ໃນ​ເອ​ເຊຍ​ ແມ່ນໍ້າຂອງ​ຄອງ​ແຊມ​

ຜົນວິ​ໄຈ​ຕ່າງປະເ​ທດ​ຊີ້​ ຂີ້ເຫຍື້ອ​ໃນ​ທະ​ເລ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ມາ​ຈາກ​ແມ່ນ້ຳ​ໃນ​ເອ​ເຊຍ​ ແມ່ນໍ້າຂອງ​ຄອງ​ແຊມ​

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ ຕີລາຄາສູງການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ ຕີລາຄາສູງການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ