ວັນອັງຄານ ທີ 11 ທັນວາ 2018

ລາວຈະປັບປຸງອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ

ລາວຈະປັບປຸງອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ

ໃນວັນທີ 5 ເມສານີ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດຂອງບົດລາຍງານການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດຮຽນຈາກສາກົນ ຂຶ້ນທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບດີຂຶ້ນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງມີທ່ານ ພົງສະຫວັນ ພົມກອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ IFC.

ທ່ານ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປະຕິບັດເປັນເອກະພາບກັນເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານປາກົດຜົນເປັນຈິງ ເຮັດໃຫ້ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນປີ 2019.

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມເປັນຜູ້ປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນຫຍຸ້ງຍາກໃນບັນດາ 10 ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບຄວາມສະ ດວກໃນການດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ທະນາຄານໂລກກຳນົດອອກ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ​ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດໃນຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຄື່ອນ ໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະການຫລຸດຂັ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການອະນຸມັດການດຳ ເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ, ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄວາມ​ສະດວກ​​​ໃນ​ການດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນປີ 2019 ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງທັງໝົດເງື່ອນ ໄຂຂອງ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2018 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດ​ຮຽນ​ ແລະ ​ປະ​ສົບ​ການ​ຈາກສາ​ກົນກ່ຽວ​ກັບ​ແນວ​ທາງ​ໃນ​ການ​ປັ​ບ​ປຸງ ສປປ ລາວ ໂດຍການນໍາສະເໜີວິທີການສຶກສາການປະເມີນຈາກຊ່ຽວຊານ ດ້ານການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ 2​ ຕົວຊີ້ວັດຄື: ຕົວຊີ້ວັດການຂໍໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີ 11 ຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາ 83 ວັນ ແລະ ມີຄ່າ​ໃຊ້ຈ່າຍ 0,4% ຂອງມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງເປັນອັນດັບທີ 40 ແລະ ຕົວຊີ້ວັດການຂໍຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ປັດຈຸບັນມີ 6 ຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາ 134 ວັນ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ​ເຖິງ 132,5% ຂອງລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນເປັນອັນດັບ 149 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ອັນດັບ​ທີ 141 ໃນ​ຈໍານວນ​ທັງໝົດ190 ​ຂົງເຂດເສດຖະກິດໃນທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂສິ່ງອຸດຕັນທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຄື່ອນ​ໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍເລີ່ມປັບປຸງ 2 ​ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ​ພົງ​ສະຫວັນ ພົມ​ກອງ ກ່າວວ່າ: ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນ​ການປັບປຸງສະ ພາບແວດລ້ອມໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະກິດຂອງປະເທດ​ເປັນ​​ສິ່ງ​ທີ່ໜ້າ​ຊົມ​ເຊີຍ. ​ໃນ​​ບາດ​ກ້າວ​ຕໍ່​ໄ​ປ, ການ​ສ້າງກົນໄກການປະສານງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງ​ມີການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງພາກເອກະຊົນ​ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ​ເຖິງຄວາມມຸ່ງ​ໝັ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງຂອງລັດຖະບານໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ. IFC ຈະສະໜັບສະໜູນການປັບ​ປຸງ​ທີ່​ພວມດຳ​ເນີນ​ຢູ່ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອກະຕຸກ​ຊຸກຍູ້​ການເຕີບ​ໃຫຍ່ຂອງພາກເອກະຊົນ ລວມທັງວິສາຫະກິດຂະໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານ ທໍາ ແລະ ເພື່ອຈະ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕໍ່​ໄປ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ພາບ : yeowatzup

ອີຢິບ ກຽມດຳເນີນຄະດີໜຸ່ມເດນມາກ ທີ່ໂພສວິດີໂອຂອງຕົນເອງມີເພດສຳພັນຢູ່ເທິງຈອມປີຣາມິດ

ອີຢິບ ກຽມດຳເນີນຄະດີໜຸ່ມເດນມາກ ທີ່ໂພສວິດີໂອຂອງຕົນເອງມີເພດສຳພັນຢູ່ເທິງຈອມປີຣາມິດ

ເລີ່ມປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊົ້າມື້ນີ້

ເລີ່ມປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊົ້າມື້ນີ້

ເປີດໃຫ້ຈອງພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານ ຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ເປີດໃຫ້ຈອງພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານ ຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍແຂວງອັດຕະປື

ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍແຂວງອັດຕະປື

ບານປາຍ! ຈີນຮຽກໂຕ "ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ" ເຂົ້າພົບດ່ວນ ປະທ້ວງເຫດຈັບກຸມ ລູກສາວຫົວເຫວີ່ຍ

ບານປາຍ! ຈີນຮຽກໂຕ "ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ" ເຂົ້າພົບດ່ວນ ປະທ້ວງເຫດຈັບກຸມ ລູກສາວຫົວເຫວີ່ຍ

ລັດຖະມົນຕີ ປກຊ ລາວ ຮັບປາກລັດຖະບານໄທ ຈະຈັດການກຸ່ມສະຫະພັນທະລັດເຖື່ອນຂອງໄທທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນລາວ

ລັດຖະມົນຕີ ປກຊ ລາວ ຮັບປາກລັດຖະບານໄທ ຈະຈັດການກຸ່ມສະຫະພັນທະລັດເຖື່ອນຂອງໄທທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນລາວ

ສະພາ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ສະບັບສ້າງໃໝ່

ສະພາ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ສະບັບສ້າງໃໝ່

ເຢຍລະມັນ ຕິດຕັ້ງໄຟສັນຍານຄົນຍ່າງ “ເອວວິສ ເພຣສລີ”

ເຢຍລະມັນ ຕິດຕັ້ງໄຟສັນຍານຄົນຍ່າງ “ເອວວິສ ເພຣສລີ”

ຝຣັ່ງ ຈັບກຸມ ຜູ້ປະທ້ວງເກືອບ 1,700 ຄົນ ເຫດໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງທີ່ລັດຖະບານຂຶ້ນອາກອນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ຝຣັ່ງ ຈັບກຸມ ຜູ້ປະທ້ວງເກືອບ 1,700 ຄົນ ເຫດໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງທີ່ລັດຖະບານຂຶ້ນອາກອນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບປັບປຸງ

ສະພາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບປັບປຸງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ-ຮັບຮອງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ-ຮັບຮອງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດພົບນໍ້າຢາດອງສົບ ໃນອາຫານ ຢູ່ຕະຫຼາດສະຫວັນໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດພົບນໍ້າຢາດອງສົບ ໃນອາຫານ ຢູ່ຕະຫຼາດສະຫວັນໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດຫວຽດນາມ ເຂົ້າອວຍພອນວັນຊາດລາວ ຄົບຮອບ 43 ປີ

ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດຫວຽດນາມ ເຂົ້າອວຍພອນວັນຊາດລາວ ຄົບຮອບ 43 ປີ

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ສະຫຼອງວັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາກົນ ຄົບຮອບ 15 ປີ

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ສະຫຼອງວັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາກົນ ຄົບຮອບ 15 ປີ

ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ

ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ

ແຂວງອັດຕະປື ຜ່ານບົດສຳຫຼວດ ການອອກແບບຄອງຊົນລະປະທານເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ

ແຂວງອັດຕະປື ຜ່ານບົດສຳຫຼວດ ການອອກແບບຄອງຊົນລະປະທານເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ

ນາຍົກ ພົບປະໂອ້ລົມ ສະມາຊິກສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນາຍົກ ພົບປະໂອ້ລົມ ສະມາຊິກສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລັດຖະບານຈະຕິດຕາມການແບ່ງປັນໂກຕາລັດຖະກອນ ໃຫ້ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ຈຳເປັນແທ້

ລັດຖະບານຈະຕິດຕາມການແບ່ງປັນໂກຕາລັດຖະກອນ ໃຫ້ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ຈຳເປັນແທ້

ລັດຖະບານ ຈະສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 3

ລັດຖະບານ ຈະສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 3

ຮູ້ຈັກ "ແພເລດຽມ" ໂລຫະທີ່ໃນຕອນນີ້ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສູງຈົນແພງກວ່າຄຳ ໃນຮອບ 16 ປີ

ຮູ້ຈັກ "ແພເລດຽມ" ໂລຫະທີ່ໃນຕອນນີ້ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສູງຈົນແພງກວ່າຄຳ ໃນຮອບ 16 ປີ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ