ວັນເສົາ ທີ 22 ກັນຍາ 2018

ລາວຈະປັບປຸງອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ

ລາວຈະປັບປຸງອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ

ໃນວັນທີ 5 ເມສານີ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດຂອງບົດລາຍງານການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດຮຽນຈາກສາກົນ ຂຶ້ນທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບດີຂຶ້ນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງມີທ່ານ ພົງສະຫວັນ ພົມກອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ IFC.

ທ່ານ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປະຕິບັດເປັນເອກະພາບກັນເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານປາກົດຜົນເປັນຈິງ ເຮັດໃຫ້ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນປີ 2019.

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມເປັນຜູ້ປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນຫຍຸ້ງຍາກໃນບັນດາ 10 ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບຄວາມສະ ດວກໃນການດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ທະນາຄານໂລກກຳນົດອອກ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ​ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດໃນຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຄື່ອນ ໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະການຫລຸດຂັ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການອະນຸມັດການດຳ ເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ, ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄວາມ​ສະດວກ​​​ໃນ​ການດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນປີ 2019 ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງທັງໝົດເງື່ອນ ໄຂຂອງ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2018 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດ​ຮຽນ​ ແລະ ​ປະ​ສົບ​ການ​ຈາກສາ​ກົນກ່ຽວ​ກັບ​ແນວ​ທາງ​ໃນ​ການ​ປັ​ບ​ປຸງ ສປປ ລາວ ໂດຍການນໍາສະເໜີວິທີການສຶກສາການປະເມີນຈາກຊ່ຽວຊານ ດ້ານການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ 2​ ຕົວຊີ້ວັດຄື: ຕົວຊີ້ວັດການຂໍໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີ 11 ຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາ 83 ວັນ ແລະ ມີຄ່າ​ໃຊ້ຈ່າຍ 0,4% ຂອງມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງເປັນອັນດັບທີ 40 ແລະ ຕົວຊີ້ວັດການຂໍຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ປັດຈຸບັນມີ 6 ຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາ 134 ວັນ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ​ເຖິງ 132,5% ຂອງລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນເປັນອັນດັບ 149 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ອັນດັບ​ທີ 141 ໃນ​ຈໍານວນ​ທັງໝົດ190 ​ຂົງເຂດເສດຖະກິດໃນທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂສິ່ງອຸດຕັນທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຄື່ອນ​ໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍເລີ່ມປັບປຸງ 2 ​ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ​ພົງ​ສະຫວັນ ພົມ​ກອງ ກ່າວວ່າ: ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນ​ການປັບປຸງສະ ພາບແວດລ້ອມໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະກິດຂອງປະເທດ​ເປັນ​​ສິ່ງ​ທີ່ໜ້າ​ຊົມ​ເຊີຍ. ​ໃນ​​ບາດ​ກ້າວ​ຕໍ່​ໄ​ປ, ການ​ສ້າງກົນໄກການປະສານງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງ​ມີການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງພາກເອກະຊົນ​ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ​ເຖິງຄວາມມຸ່ງ​ໝັ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງຂອງລັດຖະບານໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ. IFC ຈະສະໜັບສະໜູນການປັບ​ປຸງ​ທີ່​ພວມດຳ​ເນີນ​ຢູ່ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອກະຕຸກ​ຊຸກຍູ້​ການເຕີບ​ໃຫຍ່ຂອງພາກເອກະຊົນ ລວມທັງວິສາຫະກິດຂະໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານ ທໍາ ແລະ ເພື່ອຈະ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕໍ່​ໄປ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ພາບ : yeowatzup

ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ການກະກຽມງານສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ການກະກຽມງານສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ເມືອງພູຄູນ ກຽມເປີດຕະຫຼາດນັດ ບ້ານສາມແຍກຄືນໃໝ່ ທຸກໆທ້າຍເດືອນ ທີ່ສາລາຄຳພູຄູນ ເລີ່ມເດືອນນີ້

ເມືອງພູຄູນ ກຽມເປີດຕະຫຼາດນັດ ບ້ານສາມແຍກຄືນໃໝ່ ທຸກໆທ້າຍເດືອນ ທີ່ສາລາຄຳພູຄູນ ເລີ່ມເດືອນນີ້

ແຂວງສາລະວັນ ​ເຂັ້ມ​ງວດທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ແຂວງສາລະວັນ ​ເຂັ້ມ​ງວດທໍາລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ-ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການກະກຽມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາການກະກຽມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ

ຫລາຍພາກສ່ວນຫາລືການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ

ຫລາຍພາກສ່ວນຫາລືການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ

ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ

ເຊີນຮ່ວມງານ Season Opening Day ເຂົ້າຟຣີ! ພ້ອມກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເຊີນຮ່ວມງານ Season Opening Day ເຂົ້າຟຣີ! ພ້ອມກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຊີ້​ແຈ້ງສາເຫດຂອງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI

ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຊີ້​ແຈ້ງສາເຫດຂອງການເລື່ອນຈັດງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI

ແຂວງຫົວພັນ ລົງສຳຫຼວດພະທາດຜາຕັ້ງ ອາຍຸ 300 ປີ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ແຂວງຫົວພັນ ລົງສຳຫຼວດພະທາດຜາຕັ້ງ ອາຍຸ 300 ປີ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ເລີ່ມຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເກົາຫຼີ

ເລີ່ມຄັດເລືອກການແຂ່ງຂັນເຮັດອາຫານເກົາຫຼີ

ລາວ ເນັ້ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ປະຕູ​ດຽວ

ລາວ ເນັ້ນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ປະຕູ​ດຽວ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ

ເລັ່ງພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານໃຫ້ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ເລັ່ງພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານໃຫ້ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ​ກັບ​​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ

ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງລາວ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ບັນດາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຂອງລາວ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ສະຫຼຸບຄະດີຄາດຕະກໍາເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຮາວ ຈັບຄົນຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ບົງການ ໄດ້ແລ້ວ

ສະຫຼຸບຄະດີຄາດຕະກໍາເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຕີ້ຮາວ ຈັບຄົນຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ບົງການ ໄດ້ແລ້ວ

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໃນພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ກະຊວງການເງິນປະຕິບັດວິໃນພະນັກງານທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງອອກ 8 ຄົນ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ  ໃນຂະແໜງພະລັງງານນໍ້າ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ ໃນຂະແໜງພະລັງງານນໍ້າ

ຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ ລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ

ຝຣັ່ງ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກປົກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ ລາວ ກໍາປູເຈຍ ມຽນມາ

2 ບ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈະມີການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ

2 ບ້ານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈະມີການສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ