ວັນຈັນ ທີ 16 ກໍລະກົດ 2018

ລາວຈະປັບປຸງອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ

ລາວຈະປັບປຸງອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ

ໃນວັນທີ 5 ເມສານີ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດຂອງບົດລາຍງານການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດຮຽນຈາກສາກົນ ຂຶ້ນທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບດີຂຶ້ນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງມີທ່ານ ພົງສະຫວັນ ພົມກອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ IFC.

ທ່ານ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປະຕິບັດເປັນເອກະພາບກັນເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານປາກົດຜົນເປັນຈິງ ເຮັດໃຫ້ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນປີ 2019.

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມເປັນຜູ້ປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນຫຍຸ້ງຍາກໃນບັນດາ 10 ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບຄວາມສະ ດວກໃນການດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ທະນາຄານໂລກກຳນົດອອກ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ​ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດໃນຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຄື່ອນ ໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະການຫລຸດຂັ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການອະນຸມັດການດຳ ເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ, ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄວາມ​ສະດວກ​​​ໃນ​ການດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນໃນປີ 2019 ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງທັງໝົດເງື່ອນ ໄຂຂອງ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 2018 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດ​ຮຽນ​ ແລະ ​ປະ​ສົບ​ການ​ຈາກສາ​ກົນກ່ຽວ​ກັບ​ແນວ​ທາງ​ໃນ​ການ​ປັ​ບ​ປຸງ ສປປ ລາວ ໂດຍການນໍາສະເໜີວິທີການສຶກສາການປະເມີນຈາກຊ່ຽວຊານ ດ້ານການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດຈາກກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ 2​ ຕົວຊີ້ວັດຄື: ຕົວຊີ້ວັດການຂໍໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີ 11 ຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາ 83 ວັນ ແລະ ມີຄ່າ​ໃຊ້ຈ່າຍ 0,4% ຂອງມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງເປັນອັນດັບທີ 40 ແລະ ຕົວຊີ້ວັດການຂໍຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ປັດຈຸບັນມີ 6 ຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາ 134 ວັນ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ​ເຖິງ 132,5% ຂອງລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນເປັນອັນດັບ 149 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ອັນດັບ​ທີ 141 ໃນ​ຈໍານວນ​ທັງໝົດ190 ​ຂົງເຂດເສດຖະກິດໃນທົ່ວໂລກ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂສິ່ງອຸດຕັນທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຄື່ອນ​ໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍເລີ່ມປັບປຸງ 2 ​ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ມີອັນດັບທີ່ດີຂຶ້ນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ​ພົງ​ສະຫວັນ ພົມ​ກອງ ກ່າວວ່າ: ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນ​ການປັບປຸງສະ ພາບແວດລ້ອມໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະກິດຂອງປະເທດ​ເປັນ​​ສິ່ງ​ທີ່ໜ້າ​ຊົມ​ເຊີຍ. ​ໃນ​​ບາດ​ກ້າວ​ຕໍ່​ໄ​ປ, ການ​ສ້າງກົນໄກການປະສານງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງ​ມີການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງພາກເອກະຊົນ​ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ​ເຖິງຄວາມມຸ່ງ​ໝັ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງຂອງລັດຖະບານໃນ​ການ​ປັບ​ປຸງ. IFC ຈະສະໜັບສະໜູນການປັບ​ປຸງ​ທີ່​ພວມດຳ​ເນີນ​ຢູ່ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອກະຕຸກ​ຊຸກຍູ້​ການເຕີບ​ໃຫຍ່ຂອງພາກເອກະຊົນ ລວມທັງວິສາຫະກິດຂະໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານ ທໍາ ແລະ ເພື່ອຈະ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕໍ່​ໄປ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ພາບ : yeowatzup

ກຣີນແລນອົບພະຍົບປະຊາຊົນໜີ "ພູນໍ້າກ້ອນ" ຂະໜາດມະຫຶມາ ຫວັ່ນເກີດຄື້ນຍັກ

ກຣີນແລນອົບພະຍົບປະຊາຊົນໜີ "ພູນໍ້າກ້ອນ" ຂະໜາດມະຫຶມາ ຫວັ່ນເກີດຄື້ນຍັກ

ທຣຳ ເດີນທາງຮອດເຮລຊິງກິ ກຽມຮ່ວມປະຊຸມກັບ ປູຕິນ ທ່າມກາງສຽງຕໍ່ຕ້ານ

ທຣຳ ເດີນທາງຮອດເຮລຊິງກິ ກຽມຮ່ວມປະຊຸມກັບ ປູຕິນ ທ່າມກາງສຽງຕໍ່ຕ້ານ

ຕຳຫຼວດຝຣັ່ງສີດແກສນໍ້າຕາ ລະງັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງແຟນບານ ທີ່ສະຫຼອງໄຊຊະນະບານໂລກເກີນຂອບເຂດ

ຕຳຫຼວດຝຣັ່ງສີດແກສນໍ້າຕາ ລະງັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງແຟນບານ ທີ່ສະຫຼອງໄຊຊະນະບານໂລກເກີນຂອບເຂດ

ກົມອຸຕຸເຕືອນ 16-18 ກໍລະກົດ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ-ລົມແຮງບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກເໜືອ-ພາກໃຕ້

ກົມອຸຕຸເຕືອນ 16-18 ກໍລະກົດ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ-ລົມແຮງບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກເໜືອ-ພາກໃຕ້

ລັດຖະບານ ຫາລືທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018

ລັດຖະບານ ຫາລືທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018

ຫຼວງນ້ຳທາຄາດ ປີ 2018 ຈະມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 33 ລ້ານໂດລາ

ຫຼວງນ້ຳທາຄາດ ປີ 2018 ຈະມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 33 ລ້ານໂດລາ

ວິວັດທະ​ນາ​ການລະບົບການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຕໍ່​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຄຸນນະພາບ

ວິວັດທະ​ນາ​ການລະບົບການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສິງ​ກະ​ໂປ ຕໍ່​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຄຸນນະພາບ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫາລືປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫາລືປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ

ຊົມເຊີຍ ນັກສຶກສາລາວຄວ້າອັນດັບ 2 ໃນການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີນານາຊາດ ທີ່ ສປ ຈີນ

ຊົມເຊີຍ ນັກສຶກສາລາວຄວ້າອັນດັບ 2 ໃນການແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີນານາຊາດ ທີ່ ສປ ຈີນ

ໜ່ວຍພັກສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ

ໜ່ວຍພັກສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດໜ່ວຍພັກແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮ່ວມປ່ອຍປາສູ່ທຳມະຊາດ ເນື່ອງໃນວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຮ່ວມປ່ອຍປາສູ່ທຳມະຊາດ ເນື່ອງໃນວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ

ຕາຍ 128 ຄົນ! ລະເບີດຂ້າຕົວຕາຍທີ່ປາກີສະຖານ ເຫດຮຸນແຮງສຸດໃນຮອບ 4 ປີ

ຕາຍ 128 ຄົນ! ລະເບີດຂ້າຕົວຕາຍທີ່ປາກີສະຖານ ເຫດຮຸນແຮງສຸດໃນຮອບ 4 ປີ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊປປລ ພ້ອມກັນປ່ອຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊປປລ ພ້ອມກັນປ່ອຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ

ກະຊວງການເງິນ ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂຄະດີລັກລອບນຳເຂົ້າລົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ກະຊວງການເງິນ ຈະເລັ່ງແກ້ໄຂຄະດີລັກລອບນຳເຂົ້າລົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ສົກ 2017-2018 ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ສ້າງໂຮງຮຽນຂຽວສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມດີ ທັງ​ໝົດ 103 ແຫ່ງ

ສົກ 2017-2018 ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ສ້າງໂຮງຮຽນຂຽວສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມດີ ທັງ​ໝົດ 103 ແຫ່ງ

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ? ເປີດຄຼິບເດັກນ້ອຍກວາງໂຈວເຕັ້ນເຊືອກໄວ 206 ເທື່ອໃນ 30 ວິນາທີ! vdo

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ? ເປີດຄຼິບເດັກນ້ອຍກວາງໂຈວເຕັ້ນເຊືອກໄວ 206 ເທື່ອໃນ 30 ວິນາທີ!

ຍີ່ປຸ່ນເຜີຍ ເຫຍື່ອພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກືອບແຕະ 200 ຄົນແລ້ວ ຊີ້ ໄພທຳມະຊາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ ບໍ່ມີທາງຫຼີກເວັ້ນ

ຍີ່ປຸ່ນເຜີຍ ເຫຍື່ອພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກືອບແຕະ 200 ຄົນແລ້ວ ຊີ້ ໄພທຳມະຊາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ ບໍ່ມີທາງຫຼີກເວັ້ນ

ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຫດຕິດຖໍ້າຫຼວງເຜີຍ ພວກເຂົາບໍ່ມີອາຫານ-ຫິວຕອນຢູ່ໃນຖໍ້າ ຖິ້ມເກີບໄວ້ເພື່ອປະຮ່ອງຮອຍ

ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຫດຕິດຖໍ້າຫຼວງເຜີຍ ພວກເຂົາບໍ່ມີອາຫານ-ຫິວຕອນຢູ່ໃນຖໍ້າ ຖິ້ມເກີບໄວ້ເພື່ອປະຮ່ອງຮອຍ

ອິນເດຍສັ່ງຕຳຫຼວດທີ່ນໍ້າໜັກໂຕເກີນໄປຫຼຸດນໍ້າໜັກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຖືກໄລ່ອອກ

ອິນເດຍສັ່ງຕຳຫຼວດທີ່ນໍ້າໜັກໂຕເກີນໄປຫຼຸດນໍ້າໜັກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຖືກໄລ່ອອກ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ລັດຖະບານລາວອອກຖະແຫຼງການໂຕ້ຕອບ ກໍລະນີສະຫະລັດງົດອອກວີຊາແກ່ພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ