ວັນອາທິດ ທີ 17 ທັນວາ 2017

ຊີ້ແຈງ ບັນຫາ “ຄ່າຮຽນແພງ ແລະ ການຂາຍອາຫານບໍ່ຖືກໂພຊະນາການ” ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນບາງແຫ່ງ

ຊີ້ແຈງ ບັນຫາ “ຄ່າຮຽນແພງ ແລະ ການຂາຍອາຫານບໍ່ຖືກໂພຊະນາການ” ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນບາງແຫ່ງ

ຊີ້ແຈງ ບັນຫາ “ຄ່າຮຽນແພງ ແລະ ການຂາຍອາຫານບໍ່ຖືກໂພຊະນາການ” ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນບາງແຫ່ງ

ອີງຕາມການສັງລວມຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຄິດເຫັນຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15 ກັນຍາ - 2 ຕຸລາ 2017 ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ສັງລວມຄໍາຊີ້ແຈງ ແລະ ຄໍາຕອບຊັກຖານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ໄດ້ໂທຜ່ານໂທລະສັບ ຜ່ານໝາຍເລກ 1520 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນຫາໂຮງຮຽນອະນຸບານວົງແສງເດືອນ (ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ) ຢູ່ບ້ານໜອງດ້ວງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເກັບຄ່າຮຽນຂ້ອນຂ້າງແພງ ເດືອນລະ 500.000 ກີບ ໂດຍອ້າງວ່າເປີດແອໃຫ້ນ້ອງໆນັກຮຽນໃຊ້ ແຕ່ໃນຕົວຈິງແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເປີດ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນແບບງ່າຍໆວ່າໄຟຟ້າໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແລະ ບັນຫາການຂາຍອາຫານໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ເຫັນວ່າສ່ວນຫຼາຍເປັນອາຫານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີແຮ່ທາດສູງຕໍ່ການໂພຊະນາການຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ນັກຮຽນ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າປຽກ ຫຼື ໝີ່, ເຂົ້າໜົມ ແລະ ອື່ນໆ, ອາຫານທີ່ຂາຍຢູ່ໂຮງຮຽນນັ້ນບາງຄົນກໍ່ກິນໄດ້ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ກິນບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນອອກໄປຊື້ຢູ່ຂ້າງນອກຕາມຮ້ານອາຫານໃກ້ຄຽງໂຮງຮຽນ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເພື່ອຄວາມກະຈ້າງແຈ້ງ ແລະ ໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງໃຫ້ຊາບວ່າ: ສໍາລັບການເກັບຄ່າຮຽນຂອງໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ວົງແສງເດືອນ ຢູ່ບ້ານໜອງພະຍາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນເກັບຄ່າຮຽນເປັນ 2 ຂັ້ນ ຄື: ຂັ້ນລ້ຽງເດັກ ແຕ່ອາຍຸ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແມ່ນໄດ້ເກັບ 500.000 ກີບຕໍ່ເດືຶອນ ປະກອບມີ ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າດູແລເດັກ 300.000 ກີບ, ຄ່າອາຫານສວຍ ແລະ ອາຫານຫວ່າງ 150.000 ກີບ, ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ (ຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ແປ້ງເດັກ, ສະບູອາບນໍ້າ...) 50.000 ກີບ ແລະ ຂັ້ນອະນຸບານແຕ່ອາຍຸ 3 ປີ 1 ເດືອນ-6 ປີ ແມ່ນເກັບ 350.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ປະກອບມີ ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າລ້ຽງດູເດັກ 150.000 ກີບ, ຄ່າອາຫານສວຍ ແລະ ອາຫານຫວ່າງ 150.000 ກີບ, ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ (ຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ແປ້ງເດັກ, ສະບູອາບນໍ້າ...) 50.000 ກີບ. ໃນຫ້ອງຮຽນແຕ່ລະຫ້ອງນັ້ນແມ່ນປະກອບມີໂທລະພາບ 1 ໜ່ວຍ, ພັດລົມ 2 ໜ່ວຍ ແລະ ແອເຢັນ 2 ໜ່ວຍ, ຜ່ານມາແມ່ນສາມາດເປີດນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ຈົນມາຮອດຕົ້ນເດືອນເມສາ ປີ 2016 ປາກົດວ່າໄຟຟ້າຕົກ (ໄຟຟ້າບໍ່ພໍໃຊ້) ເຮັດໃຫ້ເປີດແອໄດ້ໜ່ວຍ 1 ຕໍ່ຫ້ອງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຊື້ໝໍ້ປັ່ນໄຟຟ້າໃໝ່ອີກໜ່ວຍ 1, ມາຮອດທ້າຍປີ 2016 ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ຕານມີໄຊຫາສີເກີດ ເຮັດໃຫ້ມີການຕັດການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍຄັ້ງ. ໃນປັດຈຸບັນໂຮງຮຽນມີຫ້ອງຮຽນທັງໝົດ 5 ຫ້ອງ ສາມາດເປີດແອເຢັນທັງ 2 ໜ່ວຍທຸກຫ້ອງ.

ສ່ວນບັນຫາການຂາຍອາຫານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີແຮ່ທາດສູງໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ພ້ອມຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປຊື້ຢູ່ຂ້າງນອກຕາມຮ້ານອາຫານໃກ້ຄຽງໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີລະບຽບຫຼັກການກ່ຽວກັບການກໍານົດການຂາຍອາຫານຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັກຮຽນອອກນອກບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ເພື່ອຊື້ອາຫານຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ບໍ່ມີສະເພາະແຕ່ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ, ໂຮງຮຽນພາກລັດກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນທີ່ໃຫ້ນັກຮຽນກິນອາຫານຢູ່ໂຮງອາຫານ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປນອກບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ກໍ່ຍ້ອນມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນັກຮຽນເວລາເລີກຮຽນມັກອອກໄປເລາະຫຼິ້ນຊະຊາຍ ແລະ ມັກສ້າງບັນກາໃຫ້ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ຂັບຂີ່ລົດແຂ່ງກັນ, ສ້າງກຸ່ມແກ້ງຕີກັນ ແລະ ອື່ນໆ ທັງນີ້ກໍ່ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງນັກຮຽນເອງ ແລະ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽນຮ້ອຍ. ຂະນະທີ່ບັນຫາໂພຊະນາການຂອງນັກຮຽນເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ເພາະຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການພັດທະນາການຂອງເດັກ. ສະນັ້ນ, ຮຽນຮ້ອງໃຫ້ພໍ່-ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຈົ່ງຊ່ວຍກັນປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາການກິນອາຫານຂອງເດັກ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ຈັກເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ໜັງສືພິມສຶກສາ-ກີລາ

ມາຮູ້ຈັກກັບ "ເບ່ລານ" ນາງເອກຈາກຊີຣີ "Bad Friend The Series"

ມາຮູ້ຈັກກັບ "ເບ່ລານ" ນາງເອກຈາກຊີຣີ "Bad Friend The Series"

18-19 ທັນວານີ້ ຜົ້ງສາລີ-ຫົວພັນ-ຊຽງຂວາງ ກຽມຮັບມືກັບສະພາບອາກາດໜາວຮຸນແຮງ

18-19 ທັນວານີ້ ຜົ້ງສາລີ-ຫົວພັນ-ຊຽງຂວາງ ກຽມຮັບມືກັບສະພາບອາກາດໜາວຮຸນແຮງ

ກະຊວງການເງິນ ຫາລືອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານເອກະສານ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ

ກະຊວງການເງິນ ຫາລືອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານເອກະສານ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ

ກະຊວງການເງິນເປີດໂຄງການກວດກາຕູ້ຄອນເທນເນີ ເພີ່ມມາດຕະການເຝົ້າລະວັງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ກະຊວງການເງິນເປີດໂຄງການກວດກາຕູ້ຄອນເທນເນີ ເພີ່ມມາດຕະການເຝົ້າລະວັງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ປີ 2018 ອັດຕະປື ຈະຫລຸດຜ່ອນຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 5%

ປີ 2018 ອັດຕະປື ຈະຫລຸດຜ່ອນຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 5%

ສາລະວັນ ຕົກລົງໃຫ້ 4 ບໍລິສັດຮັບເໝົາສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດຄວາມຍາວ 368 ກິໂລແມັດ

ສາລະວັນ ຕົກລົງໃຫ້ 4 ບໍລິສັດຮັບເໝົາສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດຄວາມຍາວ 368 ກິໂລແມັດ

ແບບນີ້ກໍມີ! ສອງ​ຊາຍ​ຈີນ​ຂັບ​ລົດ​ຜິດ​ກົດ​ ຊໍ້າພັດ​ອາລົມຂຶ້ນ ລຸມຕີ​ຕຳຫຼວດ​ກາງ​ຫົນທາງ

ແບບນີ້ກໍມີ! ສອງ​ຊາຍ​ຈີນ​ຂັບ​ລົດ​ຜິດ​ກົດ​ ຊໍ້າພັດ​ອາລົມຂຶ້ນ ລຸມຕີ​ຕຳຫຼວດ​ກາງ​ຫົນທາງ

"ປູຕິນ" ມາຢ່າງເຂັ້ມ! ເຮືອບິນຂັບໄລ່ຊີເຣຍ ອາລັກຂາເຖິງທ້ອງຟ້າ

"ປູຕິນ" ມາຢ່າງເຂັ້ມ! ເຮືອບິນຂັບໄລ່ຊີເຣຍ ອາລັກຂາເຖິງທ້ອງຟ້າ

ສູນວັດທະນະ​ທໍາ​ຈີນ ວາງສະແດງຜົນງານຮູບພາບ ຂອງສີລະປິນຈີນ ທີ່ວຽງຈັນ

ສູນວັດທະນະ​ທໍາ​ຈີນ ວາງສະແດງຜົນງານຮູບພາບ ຂອງສີລະປິນຈີນ ທີ່ວຽງຈັນ

ຮອງນາຍົກຢ້ຽມຢາມສະຖານີດາວທຽມລາວ

ຮອງນາຍົກຢ້ຽມຢາມສະຖານີດາວທຽມລາວ

ຍ້ອງຍໍທູດອົດສະຕຣາລີທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ລາວ

ຍ້ອງຍໍທູດອົດສະຕຣາລີທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ລາວ

ການຄ້າມະນຸດຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການແຕ່ງງານແອບແຝງ

ການຄ້າມະນຸດຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການແຕ່ງງານແອບແຝງ

ອຸຕຸເຕືອນໄພອາກາດໜາວທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອ-ພູພຽງບໍລະເວນ 17-23 ທັນວານີ້

ອຸຕຸເຕືອນໄພອາກາດໜາວທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອ-ພູພຽງບໍລະເວນ 17-23 ທັນວານີ້

ຍີ່​ປຸ່ນ​ເຫັນດີ ກຽມໃຊ້​ລະບົບ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ 1,000 ເຢນ​ ກ່ອນ​ເດີນທາງ​ອອກປະເທດ​

ຍີ່​ປຸ່ນ​ເຫັນດີ ກຽມໃຊ້​ລະບົບ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ 1,000 ເຢນ​ ກ່ອນ​ເດີນທາງ​ອອກປະເທດ​

ກາຕູນ “ຍອດນັກສືບຈິວໂຄນັນ” ຈະຢຸດຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກນັກຂຽນປ່ວຍ

ກາຕູນ “ຍອດນັກສືບຈິວໂຄນັນ” ຈະຢຸດຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກນັກຂຽນປ່ວຍ

ຮູ້ຫຼືບໍ່ ພາຊະນະແບບໃດທີ່ໃຊ້ອຸ່ນອາຫານໃນໄມໂຄເວັບບໍ່ໄດ້

ຮູ້ຫຼືບໍ່ ພາຊະນະແບບໃດທີ່ໃຊ້ອຸ່ນອາຫານໃນໄມໂຄເວັບບໍ່ໄດ້

ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ລາຄາຄຳ ລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 15 ທັນວາ 2017

ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ລາຄາຄຳ ລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 15 ທັນວາ 2017

ຂົນໜາວລຸກ! ຊື້ປາແດກມາເຮັດແຈ່ວກິນ ພົບ "ຫົວງູ" ປົນຢູ່ນຳ

ຂົນໜາວລຸກ! ຊື້ປາແດກມາເຮັດແຈ່ວກິນ ພົບ "ຫົວງູ" ປົນຢູ່ນຳ

ໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາລະບຸ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕັ້ງແຕ່ເປີດໃຊ້

ໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາລະບຸ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕັ້ງແຕ່ເປີດໃຊ້

ລາວສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ກໍລະນີ ທຣຳ ປະກາດໃຫ້ ເຢຣູຊາເລມ ເປັນເມືອງຫຼວງອິດສະຣາແອນ

ລາວສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ກໍລະນີ ທຣຳ ປະກາດໃຫ້ ເຢຣູຊາເລມ ເປັນເມືອງຫຼວງອິດສະຣາແອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ