ວັນອາທິດ ທີ 17 ທັນວາ 2017

ໄທຈະເກັບຄ່ານຳໃຊ້ທາງ ຈາກລົດຂອງຄົນລາວທີ່ນຳເຂົ້າໄປຂັບຂີ່ໃນໄທ

ໄທຈະເກັບຄ່ານຳໃຊ້ທາງ ຈາກລົດຂອງຄົນລາວທີ່ນຳເຂົ້າໄປຂັບຂີ່ໃນໄທ

ໄທຈະເກັບຄ່ານຳໃຊ້ທາງ ຈາກລົດຂອງຄົນລາວທີ່ນຳເຂົ້າໄປຂັບຂີ່ໃນໄທ

ໄທວາງແຜນເກັບຄ່າທຳນຽມທີ່ເອີ້ນວ່າ ອາຊຽນ ຈາກຜູ້ຂັບຂີ່ຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າສູ່ໄທຜ່ານດ່ານກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງທາງບົກ ເລີ່ມຕົ້ນທ້າຍປີ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ເນື່ອງຈາກການເດີນທາງເຂົ້າປະເທດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ລັດເພີ່ມພາລະດ້ານການສ້ອມບຳລຸງຖະໜົນ ແລະ ປັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ.

ການສຶກສາກ່ຽວກັບການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມກຳລັງດຳເນີນການໂດຍສຳນັກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈະລາຈອນ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສຳເລັດພາຍໃນເດືອນທັນວານີ້ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າ 1 ປີເພື່ອໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ພ້ອມທັງມີການປັບປຸງກົດໝາຍເພື່ອອະນຸຍາດເກັບຄ່າທຳນຽມໃໝ່, ທ່ານນາງ ວິໄລຣັດ ສິຣິໂສພົນສິນ ຮອງຫົວໜ້າສຳນັກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈະລາຈອນ ກ່າວ.

ໃນເດືອນມັງກອນປີ 2018 ກະຊວງຂົນສົ່ງຈະພິຈາລະນາຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງຄະນະລັດຖະບານເພື່ອພິຈາລະນາຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ອີງຕາມການສຶກສາໃນເບື້ອງຕົ້ນ ການຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມຈະດຳເນີນການເປັນ 3 ໄລຍະ. ໃນໄລຍະ 3 ປີທຳອິດ ຈະເກັບຄ່າທຳນຽມສຳລັບຍານພາຫະນະ 4 ລໍ້ຂອງຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າສູ່ລາຊະອານາຈັກໄທຜ່ານດ່ານທາງບົກ 28 ດ່ານ ຈາກມຽນມາ, ມາເລເຊຍ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ.

ຜູ້ຂັບຂີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຈຳນວນ 100 ບາດໄທ ຫຼື ປະມານ 25,000 ກີບ ສຳລັບຄ່າປ້າຍເອເລັກໂຕຣນິກເຊິ່ງໃຊ້ໄດ້ 5 ປີ ພ້ອມທັງຄ່າທຳນຽມອີກ 42 ບາດໄທ (ປະມານ 10,500 ກີບ) ຕໍ່ຄັ້ງ. ໃນໄລຍະທຳອິດ, ສຳນັກງານນະໂຍບານ ແລະ ວາງແຜນການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈະລາຈອນວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ລະບົບລະບຸຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸເພື່ອຕິດຕາມລົດໃນດ່ານ 28 ແຫ່ງ. ເລີ່ມຈາກປີທີ 4 ຫາປີທີ 7 ຈະມີການໃຊ້ລະບົບ GPS ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດຕິດຕາມຕຳແໜ່ງຂອງລົດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ. ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວຈະສະດວກຕໍ່ການເກັບຄ່າທຳນຽມນຳໃຊ້ຫົນທາງໂດຍອີງໃສ່ໄລຍະທາງທີ່ຍານພາຫະນະຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງພາຍໃນໄທ ໂດຍຈະເກັບຄ່າທຳນຽມປະມານ 1.5 ບາດຕໍ່ກິໂລແມັດ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີທີ 4 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີທີ 8 ຫາປີທີ 10 ລົດປະເພດອື່ນໆກໍຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມນຳໃຊ້ທາງແບບດຽວກັນກັບລົດ 4 ລໍ້ ພ້ອມນັ້ນກໍຍັງຈະມີການເພີ່ມຈຸດກວດກາຄົນເຂົ້າເມືອງໃໝ່ຕື່ມອີກ.

ທ່ານ ນາງ ວິໄລຮັດ ກ່າວວ່າ ສຳນັກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈະລາຈອນວາງແຜນຈະໃຊ້ບໍລິສັດເອກະຊົນໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບຈັດເກັບຄ່າທຳນຽມ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີມູນຄ່າໂຄງການປະມານ 525 ລ້ານບາດຫຼືປະມານ 131.2 ຕື້ກີບ ແລະ ໃຊ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວ່າ 260 ຄົນ.

ທ່ານ ນາງ ວິໄລຣັດ ຢືນຢັນວ່າ ການເກັບຄ່າທຳນຽມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເນື່ອງຈາກການສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນເຮັດໃຫ້ປະລິມານລົດເຂົ້າສູ່ປະເທດໄທເພີ່ມຂຶ້ນ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄື ລັດຖະບານໄທຕ້ອງສຸມງົບປະມານໃສ່ການບໍາລຸງຮັກສາຫົນທາງເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມນັ້ນອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນກໍເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

ປີທີ່ຜ່ານມາ ມີລົດເຂົ້າສູ່ໄທກວ່າ 2.1 ລ້ານຄັ້ງ ຜ່ານດ່ານ 28 ແຫ່ງ ໂດຍໃນນັ້ນມາຈາກລາວ 755,000 ຄັ້ງ, ມາເລເຊຍ 596,000 ຄັ້ງ, ມຽນມາ 495,000 ຄັ້ງ ແລະ ກຳປູເຈຍ 322,000 ຄັ້ງ. ໃນແຕ່ລະປີ ລັດຖະບານໃຊ້ງົບປະມານສະເລ່ຍ 15 ຕື້ບາດໄທ ເພື່ອສ້ອມແປງ ແລະ ສ້ອມບຳລຸງຖະໜົນ ເນື່ອງຈາກຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຫົນທາງມາຈາກການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍ. ນອກນັ້ນ ລັດຖະບານຍັງຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານ 2.4 ລ້ານບາດເນື່ອງຈາກອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ.

ນອກນັ້ນ ມາເລເຊຍກໍມີການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງຈາກລົດເກ໋ງ, ລົດຕູ້ ແລະ ລົດເມຈຳນວນ 20 ຣິງກິດມາເລເຊຍ ຫຼື ປະມານ 40,000 ກີບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ.

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໜຸ່ມສະຫວັນ

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : bangkokpost

ມາຮູ້ຈັກກັບ "ເບ່ລານ" ນາງເອກຈາກຊີຣີ "Bad Friend The Series"

ມາຮູ້ຈັກກັບ "ເບ່ລານ" ນາງເອກຈາກຊີຣີ "Bad Friend The Series"

18-19 ທັນວານີ້ ຜົ້ງສາລີ-ຫົວພັນ-ຊຽງຂວາງ ກຽມຮັບມືກັບສະພາບອາກາດໜາວຮຸນແຮງ

18-19 ທັນວານີ້ ຜົ້ງສາລີ-ຫົວພັນ-ຊຽງຂວາງ ກຽມຮັບມືກັບສະພາບອາກາດໜາວຮຸນແຮງ

ກະຊວງການເງິນ ຫາລືອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານເອກະສານ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ

ກະຊວງການເງິນ ຫາລືອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານເອກະສານ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວ

ກະຊວງການເງິນເປີດໂຄງການກວດກາຕູ້ຄອນເທນເນີ ເພີ່ມມາດຕະການເຝົ້າລະວັງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ກະຊວງການເງິນເປີດໂຄງການກວດກາຕູ້ຄອນເທນເນີ ເພີ່ມມາດຕະການເຝົ້າລະວັງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ

ປີ 2018 ອັດຕະປື ຈະຫລຸດຜ່ອນຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 5%

ປີ 2018 ອັດຕະປື ຈະຫລຸດຜ່ອນຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 5%

ສາລະວັນ ຕົກລົງໃຫ້ 4 ບໍລິສັດຮັບເໝົາສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດຄວາມຍາວ 368 ກິໂລແມັດ

ສາລະວັນ ຕົກລົງໃຫ້ 4 ບໍລິສັດຮັບເໝົາສ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດຄວາມຍາວ 368 ກິໂລແມັດ

ແບບນີ້ກໍມີ! ສອງ​ຊາຍ​ຈີນ​ຂັບ​ລົດ​ຜິດ​ກົດ​ ຊໍ້າພັດ​ອາລົມຂຶ້ນ ລຸມຕີ​ຕຳຫຼວດ​ກາງ​ຫົນທາງ

ແບບນີ້ກໍມີ! ສອງ​ຊາຍ​ຈີນ​ຂັບ​ລົດ​ຜິດ​ກົດ​ ຊໍ້າພັດ​ອາລົມຂຶ້ນ ລຸມຕີ​ຕຳຫຼວດ​ກາງ​ຫົນທາງ

"ປູຕິນ" ມາຢ່າງເຂັ້ມ! ເຮືອບິນຂັບໄລ່ຊີເຣຍ ອາລັກຂາເຖິງທ້ອງຟ້າ

"ປູຕິນ" ມາຢ່າງເຂັ້ມ! ເຮືອບິນຂັບໄລ່ຊີເຣຍ ອາລັກຂາເຖິງທ້ອງຟ້າ

ສູນວັດທະນະ​ທໍາ​ຈີນ ວາງສະແດງຜົນງານຮູບພາບ ຂອງສີລະປິນຈີນ ທີ່ວຽງຈັນ

ສູນວັດທະນະ​ທໍາ​ຈີນ ວາງສະແດງຜົນງານຮູບພາບ ຂອງສີລະປິນຈີນ ທີ່ວຽງຈັນ

ຮອງນາຍົກຢ້ຽມຢາມສະຖານີດາວທຽມລາວ

ຮອງນາຍົກຢ້ຽມຢາມສະຖານີດາວທຽມລາວ

ຍ້ອງຍໍທູດອົດສະຕຣາລີທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ລາວ

ຍ້ອງຍໍທູດອົດສະຕຣາລີທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ລາວ

ການຄ້າມະນຸດຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການແຕ່ງງານແອບແຝງ

ການຄ້າມະນຸດຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການແຕ່ງງານແອບແຝງ

ອຸຕຸເຕືອນໄພອາກາດໜາວທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອ-ພູພຽງບໍລະເວນ 17-23 ທັນວານີ້

ອຸຕຸເຕືອນໄພອາກາດໜາວທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອ-ພູພຽງບໍລະເວນ 17-23 ທັນວານີ້

ຍີ່​ປຸ່ນ​ເຫັນດີ ກຽມໃຊ້​ລະບົບ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ 1,000 ເຢນ​ ກ່ອນ​ເດີນທາງ​ອອກປະເທດ​

ຍີ່​ປຸ່ນ​ເຫັນດີ ກຽມໃຊ້​ລະບົບ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ 1,000 ເຢນ​ ກ່ອນ​ເດີນທາງ​ອອກປະເທດ​

ກາຕູນ “ຍອດນັກສືບຈິວໂຄນັນ” ຈະຢຸດຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກນັກຂຽນປ່ວຍ

ກາຕູນ “ຍອດນັກສືບຈິວໂຄນັນ” ຈະຢຸດຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກນັກຂຽນປ່ວຍ

ຮູ້ຫຼືບໍ່ ພາຊະນະແບບໃດທີ່ໃຊ້ອຸ່ນອາຫານໃນໄມໂຄເວັບບໍ່ໄດ້

ຮູ້ຫຼືບໍ່ ພາຊະນະແບບໃດທີ່ໃຊ້ອຸ່ນອາຫານໃນໄມໂຄເວັບບໍ່ໄດ້

ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ລາຄາຄຳ ລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 15 ທັນວາ 2017

ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ລາຄາຄຳ ລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 15 ທັນວາ 2017

ຂົນໜາວລຸກ! ຊື້ປາແດກມາເຮັດແຈ່ວກິນ ພົບ "ຫົວງູ" ປົນຢູ່ນຳ

ຂົນໜາວລຸກ! ຊື້ປາແດກມາເຮັດແຈ່ວກິນ ພົບ "ຫົວງູ" ປົນຢູ່ນຳ

ໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາລະບຸ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕັ້ງແຕ່ເປີດໃຊ້

ໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາລະບຸ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕັ້ງແຕ່ເປີດໃຊ້

ລາວສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ກໍລະນີ ທຣຳ ປະກາດໃຫ້ ເຢຣູຊາເລມ ເປັນເມືອງຫຼວງອິດສະຣາແອນ

ລາວສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ກໍລະນີ ທຣຳ ປະກາດໃຫ້ ເຢຣູຊາເລມ ເປັນເມືອງຫຼວງອິດສະຣາແອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ