ວັນອາທິດ ທີ 1 ສິງຫາ 2021

ອ່ານເລີຍ! 5 ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017

ອ່ານເລີຍ! 5 ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017

ເລື່ອງການຈ່າຍປະຈຳປີ 2017 ນີ້ ຍັງຄົງເປັນທີ່ສົນໃຈຈາກມະຫາຊົນຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍ ເພາະໄດ້ມີການປັບປ່ຽນວິທີການຈັດເກັບແບບໃໝ່ໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດບັນທຶກ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຮັບປະກັນການເກັບທ້ອນເຂົ້າຄັງສູນກາງລັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງກໍຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຍານພາຫະນະໃນ ສປປ ລາວຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ລວບລວມເອົາ 5 ຂໍ້ ທີ່ທຸກທ່ານຄວນຮູ້ມາໃຫ້ອ່ານນຳກັນ.

1. ຈ່າຍໄດ້ທາງໃດແດ່?

ການຈ່າຍເງິນຄ່າທຳນຽມທາງປີນີ້ແມ່ນຈະສາມາດຈ່າຍຜ່ານ 4 ຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານແອັບ BCEL ONE ໃນສະມາດໂຟນ, ຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ, ຜ່ານຕູ້ອັດຕະໂນມັດ (ເປີດໃຫ້ໃຊ້ໄວໆນີ້) ແລະ ຜ່ານເຄົາເຕີບໍລິການຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວໃນທົ່ວປະເທດ.

2. ຈ່າຍໄດ້ຮອດມື້ໃດ?

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017 ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຈົນຮອດທ້າຍເດືອນມີນາ 2018 ເຊິ່ງຖ້າຫາກໃນລະຫວ່າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຮັດນີ້ ແລ້ວຜູ້ໃຊ້ຍານພາຫະນະຖືກກວດເອກະສານກໍຕ້ອງຮັບຄວາມສ່ຽງຖືກປັບໃໝກັນເອົາເອງ. ສະນັ້ນ ຮີບຮ້ອນຈ່າຍກັນໄວ້ກ່ອນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ນອກນັ້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະຊື້ລົດໃໝ່ ຖ້າບໍ່ຮີບຮ້ອນຄວນຊື້ຫຼັງປີ 2017 ຈະດີກວ່າ ເພາະລົດທີ່ຊື້ໃໝ່ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2017 ແມ່ນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທາງປະຈຳປີ 2017 ຢູ່. ສ່ວນລົດທີ່ຊື້ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມປະຈຳປີ 2017, ມີແຕ່ຖ້າໃຫ້ຮອດວັນທີ 1 ເມສາ 2018 ຈຶ່ງເລີ່ມເສຍຂອງປີ 2018 ເລີຍ.

3. ຖ້າບໍ່ຈ່າຍຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຈ່າຍເງິນຄ່າທຳນຽມທາງໃຫ້ທັນກຳນົດເວລາ ທ່ານຈະຖືກປັບໃໝ່ເປັນຈຳນວນ 30% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຍ້ອນຫຼັງ ຈຶ່ງຈະສາມາດຈ່າຍຂອງປີ 2018 ໄດ້. ຖ້າຫາກໃນປີ 2018 ທ່ານກໍຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ຈ່າຍອີກເປັນປີທີ 2 ກໍຈະຖືປັບໄໝ 60% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ແລະ ຈ່າຍຍ້ອນຫຼັງອີກ 2 ປີ. ນອກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງຮັບຄວາມສ່ຽງຖືກໃບສັ່ງ ຫາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນກວດພົບວ່າຍັງບໍ່ທັນເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ.

4. ລົດປະເພດໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ແລະ ລົດປະເພດໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ?

ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດເລກທີ 001/ປປທ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມທາງ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ລະບຸໄວ້ວ່າ ປະເພດລົດຂ້າງລຸ່ມນີ້ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ:

 • ລົດຈັກສອງລໍ້, ລົດຈັກສາມລໍ້.
 • ລົດຂົນສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່.
 • ລົດເກັງ, ລົດຈິບ, ລົດຕູ້, ລົດກະບະ (ທັງນຳໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະ ໂດຍສານ)
 • ລົດໂດຍສານເຊັ່ນ: ລົດເມ, ລົດສອງແຖວ, ລົດຕູ້, ລົດຕຸກໆ, ລົດຈຳໂບ້.
 • ລົດນໍເຂົ້າຊົ່ວຄາວເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ມີກຳນົດເວລາເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຂຶ້ນທະບຽນໂດຍຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ສ່ວນຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນປະເພດລົດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ:

 • ລົດຮັບໃຊ້ສະມາຄົມ, ມູນນິທິ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ລົດກູ້ໄພ.
 • ລົດຮັບ-ສົ່ງຄົນເຈັບຂອງໂຮງໝໍ, ລົດດັບເພີງ, ລົດຖ່າຍທອດວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ແລະ ລົດຮັບໃຊ້ລວມຂອງສູນເສຍອົງຄະ.
 • ລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໂດຍກົງ (ປ້າຍແດງ).
 • ລົດກົນຈັກໜັກເຊັ່ນ: ລົດຕັກ, ລົດດຸດ, ລົດກວາດ, ລົດຍົກ ລົດໂລ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງພາກສະະໜາມ ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເປັນຕົ້ນ.
 • ລົດຂອງສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສຸນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ.
 • ຍານພາຫະນະຮັບໃຊ້ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຄົນພິການໂດຍສະເພາະ.

5. ຖ້າເສຍຄ່າທຳນຽມທາງແລ້ວເຮັດໃບເສຍຄ່າທາງຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ວິທີການກໍງ່າຍແສນງ່າຍ ພຽງແຕ່ນຳເອົາປຶ້ມຕິດຕາມການຂຶ້ນທະບຽນລົດ (ປຶ້ມເຫຼືອງ) ເຂົ້າໄປຕິດຕໍ່ທີ່ປ່ອງບໍລິການອອກໃບເສຍຄ່າທາງ ພ້ອມແຈ້ງວ່າຂໍຮັບໃບເສຍຄ່າທາງໃໝ່ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຈະກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນລົດຂອງເຮົາ ແລະ ຂໍ້ມູນການຊຳລະເງິນວ່າຊຳລະມາກ່ອນແລ້ວ ຫຼື ຍັງ. ຖ້າຫາກວ່າຂໍ້ມູນລົດຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທາງມາກ່ອນແລ້ວ ທາງປ່ອງບໍລິການກໍຈະອອກໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງອັນໃໝ່ໃຫ້ ແລະ ເຮົາຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມອອກໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງໃໝ່ ຈຳນວນ 20,000 ກີບ.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : Muan Stock Photo

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ