ວັນຈັນ ທີ 22 ມັງກອນ 2018

ອ່ານເລີຍ! 5 ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017

ອ່ານເລີຍ! 5 ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017

ອ່ານເລີຍ! 5 ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017

ເລື່ອງການຈ່າຍປະຈຳປີ 2017 ນີ້ ຍັງຄົງເປັນທີ່ສົນໃຈຈາກມະຫາຊົນຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍ ເພາະໄດ້ມີການປັບປ່ຽນວິທີການຈັດເກັບແບບໃໝ່ໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດບັນທຶກ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຮັບປະກັນການເກັບທ້ອນເຂົ້າຄັງສູນກາງລັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງກໍຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຍານພາຫະນະໃນ ສປປ ລາວຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ລວບລວມເອົາ 5 ຂໍ້ ທີ່ທຸກທ່ານຄວນຮູ້ມາໃຫ້ອ່ານນຳກັນ.

1. ຈ່າຍໄດ້ທາງໃດແດ່?

ການຈ່າຍເງິນຄ່າທຳນຽມທາງປີນີ້ແມ່ນຈະສາມາດຈ່າຍຜ່ານ 4 ຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານແອັບ BCEL ONE ໃນສະມາດໂຟນ, ຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ, ຜ່ານຕູ້ອັດຕະໂນມັດ (ເປີດໃຫ້ໃຊ້ໄວໆນີ້) ແລະ ຜ່ານເຄົາເຕີບໍລິການຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວໃນທົ່ວປະເທດ.

2. ຈ່າຍໄດ້ຮອດມື້ໃດ?

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017 ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຈົນຮອດທ້າຍເດືອນມີນາ 2018 ເຊິ່ງຖ້າຫາກໃນລະຫວ່າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຮັດນີ້ ແລ້ວຜູ້ໃຊ້ຍານພາຫະນະຖືກກວດເອກະສານກໍຕ້ອງຮັບຄວາມສ່ຽງຖືກປັບໃໝກັນເອົາເອງ. ສະນັ້ນ ຮີບຮ້ອນຈ່າຍກັນໄວ້ກ່ອນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ນອກນັ້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະຊື້ລົດໃໝ່ ຖ້າບໍ່ຮີບຮ້ອນຄວນຊື້ຫຼັງປີ 2017 ຈະດີກວ່າ ເພາະລົດທີ່ຊື້ໃໝ່ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2017 ແມ່ນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທາງປະຈຳປີ 2017 ຢູ່. ສ່ວນລົດທີ່ຊື້ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມປະຈຳປີ 2017, ມີແຕ່ຖ້າໃຫ້ຮອດວັນທີ 1 ເມສາ 2018 ຈຶ່ງເລີ່ມເສຍຂອງປີ 2018 ເລີຍ.

3. ຖ້າບໍ່ຈ່າຍຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຈ່າຍເງິນຄ່າທຳນຽມທາງໃຫ້ທັນກຳນົດເວລາ ທ່ານຈະຖືກປັບໃໝ່ເປັນຈຳນວນ 30% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຍ້ອນຫຼັງ ຈຶ່ງຈະສາມາດຈ່າຍຂອງປີ 2018 ໄດ້. ຖ້າຫາກໃນປີ 2018 ທ່ານກໍຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ຈ່າຍອີກເປັນປີທີ 2 ກໍຈະຖືປັບໄໝ 60% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ແລະ ຈ່າຍຍ້ອນຫຼັງອີກ 2 ປີ. ນອກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງຮັບຄວາມສ່ຽງຖືກໃບສັ່ງ ຫາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນກວດພົບວ່າຍັງບໍ່ທັນເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ.

4. ລົດປະເພດໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ແລະ ລົດປະເພດໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ?

ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດເລກທີ 001/ປປທ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມທາງ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ລະບຸໄວ້ວ່າ ປະເພດລົດຂ້າງລຸ່ມນີ້ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ:

 • ລົດຈັກສອງລໍ້, ລົດຈັກສາມລໍ້.
 • ລົດຂົນສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່.
 • ລົດເກັງ, ລົດຈິບ, ລົດຕູ້, ລົດກະບະ (ທັງນຳໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະ ໂດຍສານ)
 • ລົດໂດຍສານເຊັ່ນ: ລົດເມ, ລົດສອງແຖວ, ລົດຕູ້, ລົດຕຸກໆ, ລົດຈຳໂບ້.
 • ລົດນໍເຂົ້າຊົ່ວຄາວເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ມີກຳນົດເວລາເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຂຶ້ນທະບຽນໂດຍຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ສ່ວນຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນປະເພດລົດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ:

 • ລົດຮັບໃຊ້ສະມາຄົມ, ມູນນິທິ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ລົດກູ້ໄພ.
 • ລົດຮັບ-ສົ່ງຄົນເຈັບຂອງໂຮງໝໍ, ລົດດັບເພີງ, ລົດຖ່າຍທອດວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ແລະ ລົດຮັບໃຊ້ລວມຂອງສູນເສຍອົງຄະ.
 • ລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໂດຍກົງ (ປ້າຍແດງ).
 • ລົດກົນຈັກໜັກເຊັ່ນ: ລົດຕັກ, ລົດດຸດ, ລົດກວາດ, ລົດຍົກ ລົດໂລ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງພາກສະະໜາມ ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເປັນຕົ້ນ.
 • ລົດຂອງສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສຸນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ.
 • ຍານພາຫະນະຮັບໃຊ້ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຄົນພິການໂດຍສະເພາະ.

5. ຖ້າເສຍຄ່າທຳນຽມທາງແລ້ວເຮັດໃບເສຍຄ່າທາງຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ວິທີການກໍງ່າຍແສນງ່າຍ ພຽງແຕ່ນຳເອົາປຶ້ມຕິດຕາມການຂຶ້ນທະບຽນລົດ (ປຶ້ມເຫຼືອງ) ເຂົ້າໄປຕິດຕໍ່ທີ່ປ່ອງບໍລິການອອກໃບເສຍຄ່າທາງ ພ້ອມແຈ້ງວ່າຂໍຮັບໃບເສຍຄ່າທາງໃໝ່ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຈະກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນລົດຂອງເຮົາ ແລະ ຂໍ້ມູນການຊຳລະເງິນວ່າຊຳລະມາກ່ອນແລ້ວ ຫຼື ຍັງ. ຖ້າຫາກວ່າຂໍ້ມູນລົດຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທາງມາກ່ອນແລ້ວ ທາງປ່ອງບໍລິການກໍຈະອອກໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງອັນໃໝ່ໃຫ້ ແລະ ເຮົາຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມອອກໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງໃໝ່ ຈຳນວນ 20,000 ກີບ.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : Muan Stock Photo

ວິທີເຮັດໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ແຂກ​ສຸດ​ເລີດ​ໃນ​ງານ​ແຕ່ງໝູ່​ ເຄັດ​ລັບ​ສຳລັບ​ໝູ່​ເຈົ້າ​ສາວ​ທີ່​ຍັງ​ໂສດ​

ວິທີເຮັດໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ແຂກ​ສຸດ​ເລີດ​ໃນ​ງານ​ແຕ່ງໝູ່​ ເຄັດ​ລັບ​ສຳລັບ​ໝູ່​ເຈົ້າ​ສາວ​ທີ່​ຍັງ​ໂສດ​

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນທາງອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍອາຍາ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ບຸກຄົນອື່ນທາງອອນລາຍ ມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍອາຍາ

ບໍ່ຫາມາໃສ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຈາກຢາໝ່ອງສູ່ແຟຊັນເສື້ອຍືດ "ກາລີງຖືລູກທໍ້"

ບໍ່ຫາມາໃສ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຈາກຢາໝ່ອງສູ່ແຟຊັນເສື້ອຍືດ "ກາລີງຖືລູກທໍ້"

ເຂົ້າໃຈໃໝ່! ບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງຄົນແກ້ເຄື່ອງ ກໍ່ເປັນຕາຕໍ້ໄດ້

ເຂົ້າໃຈໃໝ່! ບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງຄົນແກ້ເຄື່ອງ ກໍ່ເປັນຕາຕໍ້ໄດ້

ອັບເດດເທຣນຊຸດໄໝງາມໆຈາກບັນດາຄົນດັງ ສຳລັບເທດສະການງານດອງປີ 2018

ອັບເດດເທຣນຊຸດໄໝງາມໆຈາກບັນດາຄົນດັງ ສຳລັບເທດສະການງານດອງປີ 2018

ໜຸ່ມນ້ອຍຫລົບໄປ ໜຸ່ມໃຫຍ່ມາແຮງ "ມາເບິ່ງ 5 ເຫດຜົນເປັນຫຍັງສາວໆຈຶ່ງມັກ ຜູ້ຊາຍລຸກແດັດດີ້"

ໜຸ່ມນ້ອຍຫລົບໄປ ໜຸ່ມໃຫຍ່ມາແຮງ "ມາເບິ່ງ 5 ເຫດຜົນເປັນຫຍັງສາວໆຈຶ່ງມັກ ຜູ້ຊາຍລຸກແດັດດີ້"

ເວົ້າແທ້? ນີ້​ ຫຼື ຄື​ຜົນ​ງານ​ຮູບແຕ້ມ​ຈາກ​ “ບິກ​” ເຫັນແລ້ວບໍ່ຢາກເຊື່ອສາຍຕາ

ເວົ້າແທ້? ນີ້​ ຫຼື ຄື​ຜົນ​ງານ​ຮູບແຕ້ມ​ຈາກ​ “ບິກ​” ເຫັນແລ້ວບໍ່ຢາກເຊື່ອສາຍຕາ

ກັ້ນ​ຈາມ​ເປັນ​ໄພຕໍ່​ສຸຂະພາບຫລາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ຄິດ​

ກັ້ນ​ຈາມ​ເປັນ​ໄພຕໍ່​ສຸຂະພາບຫລາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ຄິດ​

ນັກ​ຮຽນ​ຊາຍ​ ມ.​5 ຖືກ​ແຟນ​ສາວ​ບອກ​ເລີກ​ ຍິງ​ໂຕ​ຕາຍ​ຄາ​ໂຮງຮຽນ​

ນັກ​ຮຽນ​ຊາຍ​ ມ.​5 ຖືກ​ແຟນ​ສາວ​ບອກ​ເລີກ​ ຍິງ​ໂຕ​ຕາຍ​ຄາ​ໂຮງຮຽນ​

9 ສິ່ງທີ່ຄວນ​ລະວັງ ​ແລະ ​ບໍ່​ຄວນ​ເຮັດ​ເມື່ອ​ຖືກ​ເຊີນ​ໄປ​ງານ​ແຕ່ງ​

9 ສິ່ງທີ່ຄວນ​ລະວັງ ​ແລະ ​ບໍ່​ຄວນ​ເຮັດ​ເມື່ອ​ຖືກ​ເຊີນ​ໄປ​ງານ​ແຕ່ງ​

13 ສິ່ງທີ່ຊາວແບັກແພກເກີ (backpacker) ຄວນຮູ້ກ່ອນອອກເດີນທາງ

13 ສິ່ງທີ່ຊາວແບັກແພກເກີ (backpacker) ຄວນຮູ້ກ່ອນອອກເດີນທາງ

ໃນໝາກຖົ່ວ ຊ່ວຍເພີ່ມສະມັດຖະພາບເພດຊາຍໄດ້

ໃນໝາກຖົ່ວ ຊ່ວຍເພີ່ມສະມັດຖະພາບເພດຊາຍໄດ້

ຮູ້ບໍ່ ທ່ານອາດຖືກໃໝເຖິງ 5 ລ້ານກີບ ຖ້າລຶບຂໍ້ມູນໃນໂທລະສັບ-ຄອມຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ຮູ້ບໍ່ ທ່ານອາດຖືກໃໝເຖິງ 5 ລ້ານກີບ ຖ້າລຶບຂໍ້ມູນໃນໂທລະສັບ-ຄອມຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

6 ຂໍ້​ຄວນ​ຮູ້​ ກ່ອນ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຕໍ່ຂົ​ນ​ຕາ​

6 ຂໍ້​ຄວນ​ຮູ້​ ກ່ອນ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຕໍ່ຂົ​ນ​ຕາ​

ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງຄວນກິນອາຫານເສີມ

ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງຄວນກິນອາຫານເສີມ

ວິທີສັງເກດ "ຊີ້ນສັດ" ແບບໃດທີ່ມີພະຍາດ

ວິທີສັງເກດ "ຊີ້ນສັດ" ແບບໃດທີ່ມີພະຍາດ

"ຄັນ" ຊ່ອງຄອດ ໄພງຽບທີ່ອັນຕະລາຍສຳລັບຜູ້ຍິງ

"ຄັນ" ຊ່ອງຄອດ ໄພງຽບທີ່ອັນຕະລາຍສຳລັບຜູ້ຍິງ

ດາ​ລາ​ໜັງ​ໂປ້​ຊື່​ດັ່ງ​ ໂອ​ລິ​ເວຍ​ ໂນ​ວາ​ ດັບ​ປິດ​ສະໜາ​ພາຍ​ໃນ​ບ້ານ​ພັກ​

ດາ​ລາ​ໜັງ​ໂປ້​ຊື່​ດັ່ງ​ ໂອ​ລິ​ເວຍ​ ໂນ​ວາ​ ດັບ​ປິດ​ສະໜາ​ພາຍ​ໃນ​ບ້ານ​ພັກ​

5 ​ເລື່ອງ​ດີໆທີ່​ຕ້ອງ​ເຮັດ ຫຼັງຮູ້​ວ່າ​ຕົນ​ເອງອົກຫັກ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ

5 ​ເລື່ອງ​ດີໆທີ່​ຕ້ອງ​ເຮັດ ຫຼັງຮູ້​ວ່າ​ຕົນ​ເອງອົກຫັກ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ

ລວມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ແທງ​ໃຈ​ຄົນ​ຮັກ​ ທີ່ຜິດກັນ​ກັນ​ແຮງສໍ່າ​ໃດ​ ກໍ​ຫ້າມ​ເວົ້າຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ​

ລວມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ແທງ​ໃຈ​ຄົນ​ຮັກ​ ທີ່ຜິດກັນ​ກັນ​ແຮງສໍ່າ​ໃດ​ ກໍ​ຫ້າມ​ເວົ້າຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ​

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ