ວັນເສົາ ທີ 4 ກໍລະກົດ 2020

ມາຮູ້ຈັກກັບ 'ສຸພານິດ' ນັກສຶກສາລາວຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງວັດຈະນານຸກົມພາສາອິນໂດເນເຊຍ-ພາສາລາວ ຫົວທຳອິດ

ມາຮູ້ຈັກກັບ 'ສຸພານິດ' ນັກສຶກສາລາວຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງວັດຈະນານຸກົມພາສາອິນໂດເນເຊຍ-ພາສາລາວ ຫົວທຳອິດ

ເວົ້າເລື່ອງ ເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ຈະຄິດເຫັນແຕ່ວັດຈະນານຸກົມທີ່ແປພາສາລາວເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາອັງກິດເປັນພາສາລາວ ບໍ່ຊັ້ນກໍຄິດເຫັນວັດຈະນານຸກົມລາວແປລາວ ທີ່ເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປຕາມຮ້ານຂາຍປຶ້ມໃນລາວ. ແຕ່ວ່ານອກຈາກວັດຈະນານຸກົມພາສາທີ່ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນກໍຍັງມີພາສາອື່ນໆອີກ ໂດຍສະເພາະພາສາໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ງໃຕ້ຂອງເຮົາ. ມື້ີນີ້ມ່ວນເລີຍຈະພາໄປຮູ້ຈັກກັບບຸກຄົນໜຶ່ງຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງວັດຈະນານຸກົມພາສາອິນໂດເນເຊຍ-ລາວ.

ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຮົາກ່າວເຖິງແມ່ນ ທ້າວ ສຸພານິດ ວົງແສງທອງ (ລູ່) ອາຍຸ 24 ປີ ເຊິ່ງໃນປີ 2013 ໄດ້ຮັບທຶນໄປຮຽນແລກປ່ຽນ ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ. ສຸພານິດກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບທຶນນີ້ ມີໝູ່ຄູ່ຫຼາຍຄົນຖາມວ່າເປັນຫຍັງຄືບໍ່ເລືອກໄປຮຽນປະເທດອື່ນ ທີ່ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງໃນຕອນນັ້ນສຸພານິດກໍງົງວ່າ ເປັນຫຍັງຕ້ອງໄປຮຽນຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ຫຼັງຈາກຮຽນໄດ້ 6 ເດືອນທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ສຸພານິດກໍຮູ້ຄຳຕອບວ່າເປັນຫຍັງຄືເລືອກທີ່ຈະມາຮຽນຢູ່ປະເທດນີ້ ນັ້ນຄື: ຕົນເອງຈະໄດ້ຮູ້ຈັກພາສາທີສາມ ນັ້ນກໍ່ຄືພາສາອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍເຊື່ອວ່າໃນອານາຄົດມັນຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບໂຕເອງຫຼາຍ. ຕໍ່ມາ, ທະນາຄານໂລກ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ຕິດຕໍ່ມາຫາ ເພື່ອໃຫ້ໄປເປັນນາຍແປພາສາໃຫ້ກັບ ຄະນະຈາກປະເທດລາວ ທີ່ໄປຮ່ວມສຳມະນາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມອິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່ງຕອນນັ້ນ ສຸພານິດ ທັງດີໃຈ ແລະ ກໍ່ຢ້ານແຮງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດນີ້. ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍຕັດສິນໃຈຮັບເອົາໂອກາດ ເພາະຄິດສະເໝີວ່າ ຖ້າສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ລອງກໍ່ຈະບໍ່ມີວັນຮູ້ ແລະ ຖ້າບໍ່ກ້າປະເຊີນກັບສິ່ງຕົນເອງຢ້ານ ກໍຈະຢ້ານມັນໄປຕະຫຼອດ ເຊິ່ງການຕັດສິນໃຈຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງກາຍມາເປັນຄົນທີ່ກ້າ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສຸພານິດ ກໍ່ເລີຍມີຄວາມຄິດທີ່ຢາກຂຽນວັດຈະນານຸກົມພາສາອິນໂດເນເຊຍ-ລາວ ເຊິ່ງຄິດວ່າໜ້າຈະເປັນເຫຼັ້ມທຳອິດທີ່ເຄີຍຂຽນອອກມາ.

ສຸພານິດກ່າວວ່າ ແຮງບັນດານໃຈທີ່ຂຽນ ວັດຈະນານຸກົມອິນໂດເນເຊຍ-ລາວແມ່ນມີ 2 ຢ່າງຄື:

(1) ພົບຂໍ້ຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງດ້ານການສື່ສານ: ບາງບ່ອນທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ສຸພານິດຮຽນຢູ່. ສຸພານິດເລົ່າວ່າ ໄປຊອກຊື້ວັດຈະນານຸກົມພາສາອິນໂດນເຊຍ-ລາວ ຢູ່ຕາມຮ້ານປຶ້ມໃຫ່ຍໆເກືອບທຸກຮ້ານໃນເມືອງທີ່ຕົນເອງຢູ່ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ພົບ ກໍເລີຍມາຖາມໂຕເອງວ່າເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີ? ທັງໆທີ່ວັດຈະນານຸກົມພາສາອິນໂດເນເຊຍ ເປັນພາສາອື່ນກໍ່ຍັງມີ.

(2) ໃນຕອນທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເປັນຊ່ວງທີ່ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ກຳລັງຈະເປີດ: ໂອກາດນິ້ເປັນໂອກາດດີສຳຫລັບຕົນເອງທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການໂຄສະນາປະເທດລາວໂດຍສະເພາະພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳໃຫ້ກັບອາຊຽນ ແລະ ເຊື່ອວ່າຫຼັງຈາກເປີດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນແລ້ວ ຄົນອິນໂດເນເຊຍ ຫຼື ຄົນລາວກໍ່ຈະມີການພົວພັນການຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເຫດຜົນຂ້າງເທິງນັ້ນ ກໍ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ສຸພານິດຂຽນວັດຈະນານຸກົມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາ.

ຫຼັງຈາກຂຽນວັດຈະນານຸກົມ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງຫຍັງຫຼາຍ ແຕ່ປະກົດວ່າ ທາງມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ສຸພານິດ ກຳລັງສຶກສາຢູ່ອິນໂດເນເຊຍສົນໃຈວັດຈະນານຸກົມພາສາອິນໂດເນເຊຍ-ລາວ ແລ້ວເພິ່ນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດພິມວັດຈະນານຸກົມ. ຫຼັງຈາກທີ່ພິມອອກມາແລ້ວ, ກໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບດີ ຈາກນັກສຶກສາລາວທີ່ສຶກສາໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ກຳລັງທີ່ຈະໄປສຶກສາຕໍ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ນອກນັ້ນກໍໄດ້ຮັບໂອກາດເປັນອາຈານສອນພາສາອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ ສະຖານທູດອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳລາວ ອີກດ້ວຍ.

Advertisement Replay Ad
ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ແຕ່ງໂຕແບບງ່າຍໆສະໄຕລ "ອານິຕ້າ" ຈັບຊຸດໃດມານຸ່ງກໍງາມໄດ້ ພາຍໃນ 5 ນາທີ!

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ບົດຮຽນຊີວິດຈາກ Steve Jobs ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລຸກຂຶ້ນສູ້ ແລະ ອອກຕາມຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄັດລັບ ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການອ່ານໜັງສື #ອ່ານແນວໃດໃຫ້ຈື່ໄດ້ໄວ

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເຮັດວຽກແນວໃດ ໄອເດຍຈິ່ງຈະ “ໂດດເດັ່ນ” ຄືເຂົາ?

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເຈົ້າບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫຼື ລໍ້າລວຍໄປໄດ້ໄກ ຖ້າຍັງເຮັດ 3 ສິ່ງນີ້

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຖືພາຈຶ່ງມັກປວດຂາ-ປັ້ນຂາ ແລະຈະຮັກສາແນວໃດດີ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ປາກມົດລູກເປີດແລ້ວ ລະດົນປານໃດຈຶ່ງຈະເກີດລູກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບມີແທ້ບໍ່? ແລະ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ນອນພຽງ 6 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາແທ້ບໍ? ແຕ່ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ເຄັດລັບຄວາມຫຼໍ່-ງາມແບບຝ່າບາດອີກົນ ແລະ ຈອງແທອຶນ/ລູນ່າ ຈາກ The King: Eternal Monarch

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ຢຸດທັກທ້ວງເລື່ອງຮ່າງກາຍ ແລ້ວຫັນມາທັກທາຍຢ່າງເໝາະສົມກັນດີກວ່າ

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເສດຖະກິດເຈິພິດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຈະໄປຫາວຽກໄດ້ຢູ່ໃສເດນໍ?

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

ເວົ້າຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແມ່ນຜີບ້າ! ເພາະຜົນການສຶກສາພົບວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

"ໃຜຮ້ອງເພງໃນພາເຂົ້າ ຈະໄດ້ຜົວເຖົ້າເມຍແກ່" ເປັນຫຍັງຄືວ່າແບບນີ້? ນີ້ແມ່ນທີ່ມາຂອງສຸພາສິດນີ້

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

ສາເຫດທີ່ຫຼຸດນໍ້າໜັກບໍ່ໄດ້ ເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງອົດທົນບໍ່ພໍ?

5 ສິ່ງທີ່ເຮັດກັບພໍ່ແມ່ ແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ

5 ສິ່ງທີ່ເຮັດກັບພໍ່ແມ່ ແລ້ວຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຄຳຖາມທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງເທົ່າກັບຈ່ອຍລົງ ແມ່ນແທ້ ຫຼື ບໍ່?

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງຟັງ! ແນະນຳ 6 Podcasts ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຈົ້າ

ຢາກເກັ່ງອັງກິດຕ້ອງຟັງ! ແນະນຳ 6 Podcasts ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຈົ້າ

ກິນ "ແຊວມອນດິບ" ແນວໃດໃຫ້ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ກິນ "ແຊວມອນດິບ" ແນວໃດໃຫ້ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ເຫັດອອກຫຼາຍເປັນຕາອອນຊອນ ກ່ອນຊື້ມາກິນໃຫ້ລະວັງ "ເຫັດເບື່ອ"

ເຫັດອອກຫຼາຍເປັນຕາອອນຊອນ ກ່ອນຊື້ມາກິນໃຫ້ລະວັງ "ເຫັດເບື່ອ"

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ