ວັນອາທິດ ທີ 17 ທັນວາ 2017

ປະກົດການສະເທືອນໂລກ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນ

ປະກົດການສະເທືອນໂລກ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນ

ປະກົດການສະເທືອນໂລກ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນ

ຄົນຮຸ່ນພໍ່ຮຸ່ນແມ່ເຮົາມັກມີຄວາມຝັນຄືກັບຄົນທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ມີຄອບຄົວ, ມີລົດ ແລະ ມີເປັນຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງໃນສະໄໝປັດຈຸບັນນີ້ຜົນການສຳຫຼວດພົບວ່າ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ມັກຈະແຕ່ງງານ ແລະ ມີລູກກັນໜ້ອຍລົງ ພ້ອມດຽວກັນກໍຊື້ລົດ ແລະ ເຮືອນໜ້ອຍລົງເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງປະເດັນທີ່ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງໃນທີ່ນີ້ແມ່ນເລື່ອງຂອງການຊື້ເຮືອນ.

ເປັນຫຍັງການຊື້ເຮືອນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່? ເຫດຜົນກໍຄື ເຮືອນແມ່ນຊັບສິນທີ່ເປັນການລົງທຶນຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງຄົນໆໜຶ່ງເລີຍລະ ເພາະບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ໝັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນຊັບສົມບັດທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດຂອງຄອບຄົວ ຫຼື ຄົນໆໜຶ່ງເລີຍກໍວ່າໄດ້.

ທັງນີ້ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຈະຊື້ເຮືອນ ກໍຫາຍາກທີ່ຈະຊື້ເງິນສົດ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານກໍອາໄສດອກເບ້ຍກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນລາຍໄດ້ຫຼັກມາຫຼາຍສິບປີ. ສະນັ້ນ ຖ້າຫາກຄົນທົ່ວໄປຈຳນວນຫຼາຍຢຸດຊື້ເຮືອນຂຶ້ນມາ ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຂອງທະນາຄານຫາຍໄປ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບຢຸດຊະງັກ ແລະ ລາຄາຕົກ. ຄຽງຄູ່ກັນ ຖ້າຫາກທະນາຄານມີເຮືອນທີ່ຢຶດໄວ້ຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ອນຈົນໝົດໄດ້ນັ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເມື່ອລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບຕົກກໍຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈົນສາມາດຫຼົ້ມເອົາໄດ້.

ສ່ວນເຫດຜົນທີ່ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ຫຼື ເຈນວາຍ (Gen Y) ບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນນັ້ນ ເຫດຜົນໜຶ່ງກໍຍ້ອນວ່າລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ມີລາຄາສູງຈົນຄົນທົ່ວໄປຊື້ກັນບໍ່ໄຫວ ໂດຍສະເພາະຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ນິວຢອກ, ລອນດອນ ແລະ ໂຕກຽວ ທີ່ລາຄາພຸ້ງຂຶ້ນສູງສຸດຈົນຄົງທີ່ ແຕ່ກໍຍັງສູງເກີນໄປກວ່າທີ່ຄົນທົ່ວໄປຈະຊື້ໄດ້ຢູ່ດີ. ປະກົດການນີ້ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຕົວເລກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ໃນໂລກຕາເວັນຕົກເພີ່ມຂຶ້ນສູງຫຼາຍໃນຍຸກປັດຈຸບັນ.

ແນວໃດກໍຕາມ ຜົນສຳຫຼວດຍັງພົບອີກວ່າ ເຖິງວ່າຄົນຮຸ່ນໃໝ່ຈະມີວຽກງານທີ່ມີລາຍຮັບດີ ແຕ່ພວກເຂົາກໍບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນກັນ ສະນັ້ນປັນຫາບໍ່ໜ້າຈະຢູ່ທີ່ເລື່ອງຂອງ “ເງິນ” ແລ້ວ. ເຫດຜົນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະພື້ນທີ່ໃນທົ່ວໂລກ. ຍົກຕົວຢ່າງ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ການເລືອກຊື້ເຮືອນ ພວກເຂົາຈະຄຳນຶງເຖິງພື້ນທີ່ນຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກໄດ້ສຶກສາໃນບ່ອນທີ່ດີ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງທີ່ມີປັນຫາໜ້ອຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃນອາເມລິກາຍັງບໍ່ຄ່ອຍມີລູກກັນ ແລະ ມັກຊີວິດທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງການລົງຫຼັກປັກຖານດ້ວຍການຊື້ເຮືອນຈຶ່ງບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ນິຍົມເຊົ່າຢູ່ຫຼາຍກວ່າ.

ຫັນມາເບິ່ງທາງດ້ານຕາເວັນອອກເຊັ່ນ ປະເທດຍີ່ຢຸ່ນ ເຊິ່ງມີວັດທະນະທຳມັກຢູ່ກັບທີ່ ຫຼື ອາໄສຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ ກໍຍັງບໍ່ນິຍົມການຊື້ເຮືອນເຊັ່ນດຽວກັບທາງຕາເວັນຕົກ. ເຫດຜົນໜຶ່ງກໍເພາະວ່າ ພາສີທີ່ດິນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນໄລ່ເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາລວມຂອງທີ່ດິນ ຍົກຕົວຢ່າງ ທີ່ດິນມູນຄ່າ 2.5 ຕື້ກີບ ກໍຕ້ອງໄດ້ເສຍ 1.4% ຕໍ່ປີ ເທົ່າກັບປີລະ 35 ລ້ານກີບ ບວກກັບລາຄາທີ່ດິນທີ່ຄົງທີ່ ເຮັດໃຫ້ເຊົາຄິດໄປໄດ້ເລີຍວ່າ ເມື່ອຖືກຳມະສິດໄປດົນໆແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເຮັດໃຫ້ຄົນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ການມີເຮືອນໃນຄອບຄອງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນທາງການເງິນ ເປັນການລົງທຶນທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂາດທຶນໄປເລື້ອຍໆ.

ຜົນຈາກການທີ່ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນນັ້ນ ໃນໄລຍະຍາວຍັງປະເມີນຍາກ ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະສັ້ນກໍສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ຊື້ໜ້າໃໝ່ໆຈະເປັນນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ ໂດຍສະເພາະນັກລົງທຶນຈີນ ທີ່ເຂົ້າມາພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ຄົນ Gen Y ເຊົ່າ. ສະນັ້ນ ກໍບໍ່ແປກໃຈເລີຍຖ້າໃນອະນາຄົດຈະກາຍເປັນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຈົ້າທີ່ດິນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເກັບຄ່າເຊົ່າຈາກ Gen Y.

ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າ ແບບນີ້ກໍເທົ່າກັບວ່າເສຍຊາດເສຍແຜ່ນດິນໃຫ້ຕ່າງປະເທດໝົດແລ້ວ ແຕ່ໃນທາງກັບກັນທາງລັດຈະໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈາກພາສີທີ່ດິນທຸກໆປີ ເຊິ່ງໃນຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະຕາເວັນຕົກ ຈະບໍ່ຢ້ານເລື່ອງນີ້ຄືກັບຄົນເຂດເຮົາ ເພາະນັ້ນເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດທັງນັ້ນ.

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ປ່ຽນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນອະນາຄົດທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກປັດຈຸບັນ. ການທີ່ບໍ່ຊື້ເຮືອນ ແລະ ບໍ່ມີລູກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີເງິນເຫຼືອໄປໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດສິນຄ້າທີ່ຂາຍໃຫ້ Gen Y ເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ການປ່ຽນແປງຂອງພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທືອນ ແຕ່ວ່າໃນທາງກັບກັນກໍສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດອີກຫຼາຍຢ່າງ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ພາບ : Pixabay

ງາມ​ດ້ວຍ "​ເກືອ" ​ເຄັດ​ລັບ​ຄວາມ​ງາມ​ທີ່​ສາວໆ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ

ງາມ​ດ້ວຍ "​ເກືອ" ​ເຄັດ​ລັບ​ຄວາມ​ງາມ​ທີ່​ສາວໆ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ

7 ເຕັກນິກ​ “ຍ່າງ​” ແນວໃດ​ໃຫ້​ “ຈ່ອຍ”

7 ເຕັກນິກ​ “ຍ່າງ​” ແນວໃດ​ໃຫ້​ “ຈ່ອຍ”

4 ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ "ຫົວໃຈວາຍກະທັນຫັນ"

4 ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ "ຫົວໃຈວາຍກະທັນຫັນ"

ເຜີຍປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຖືກ-ແພງຂອງຄ່າໄຟ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງເຫດໄຟດັບ ຕາມບົດວິເຄາະທະນາຄານໂລກ

ເຜີຍປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຖືກ-ແພງຂອງຄ່າໄຟ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງເຫດໄຟດັບ ຕາມບົດວິເຄາະທະນາຄານໂລກ

ເຂົາ​ຄິດ​ກັບ​ເຮົາ​ແບບໃດ​ “ຂອງ​ຕາຍ​” ຫລື​ ”ຄົນ​ຮັກ​” ເບິ່ງ​ໄດ້​ຈາກ​ 5 ຂໍ້​ນີ້​

ເຂົາ​ຄິດ​ກັບ​ເຮົາ​ແບບໃດ​ “ຂອງ​ຕາຍ​” ຫລື​ ”ຄົນ​ຮັກ​” ເບິ່ງ​ໄດ້​ຈາກ​ 5 ຂໍ້​ນີ້​

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ "ຄ່າເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ" ຫຼື ຄ່າໂອທີ ຕາມກົດໝາຍແຮງງານ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ "ຄ່າເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ" ຫຼື ຄ່າໂອທີ ຕາມກົດໝາຍແຮງງານ

ມີ​ໂອ​ກາດ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຢາມ​! ເມືອງ​ຈ່ຽວ​ເຫວີຍ​ ໃຕ້​ສຸດ​ແດນ​ມັງ​ກອນ​

ມີ​ໂອ​ກາດ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຢາມ​! ເມືອງ​ຈ່ຽວ​ເຫວີຍ​ ໃຕ້​ສຸດ​ແດນ​ມັງ​ກອນ​

ສຶກ​ສາ​ກັນ​ກໍດີ​! ເຄື່ອງໃນ “ຫ້ອງ​ພັກ​ໂຮງແຮມ​” ມີ​ຫຍັງ​ເອົາກັບເຮືອນ​ໄດ້​ແດ່?

ສຶກ​ສາ​ກັນ​ກໍດີ​! ເຄື່ອງໃນ “ຫ້ອງ​ພັກ​ໂຮງແຮມ​” ມີ​ຫຍັງ​ເອົາກັບເຮືອນ​ໄດ້​ແດ່?

8 ວິທີ​ອອກ​ແບບ​ເຮືອນ​ແນວໃດ​ ບໍ່​ໃຫ້​ຄົນ​ຢູ່​ເຈັບ​ໄຂ້​ໄດ້​ປ່ວຍ​

8 ວິທີ​ອອກ​ແບບ​ເຮືອນ​ແນວໃດ​ ບໍ່​ໃຫ້​ຄົນ​ຢູ່​ເຈັບ​ໄຂ້​ໄດ້​ປ່ວຍ​

ເຕັກນິກການທາລິບສະຕິກໃຫ້ຕິດແໜ້ນທົນ ດື່ມນ້ຳກໍ່ບໍ່ເປື້ອນຂອບຈອກ

ເຕັກນິກການທາລິບສະຕິກໃຫ້ຕິດແໜ້ນທົນ ດື່ມນ້ຳກໍ່ບໍ່ເປື້ອນຂອບຈອກ

ຂຶ້ນ​ເຮືອ​ບິນ​ ຢ່າງ​ມື​ອາ​ຊີບ​ ຢ່າ​ໃສ່​ 8 ສິ່ງ​ນີ້​!

ຂຶ້ນ​ເຮືອ​ບິນ​ ຢ່າງ​ມື​ອາ​ຊີບ​ ຢ່າ​ໃສ່​ 8 ສິ່ງ​ນີ້​!

ສູດຄວາມງາມດ້ວຍນໍ້າໝາກນາວ ທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າຜິວກະຈ່າງໃສ

ສູດຄວາມງາມດ້ວຍນໍ້າໝາກນາວ ທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າຜິວກະຈ່າງໃສ

Unseen ເລົ່າງາມ! ຊວນທ່ຽວປ່າດົງດິບຖໍ້າຜືດແຫ່ງບ້ານເຕເມ ແຂວງສາລະວັນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄົນລາວຍັງບໍ່ຮູ້

Unseen ເລົ່າງາມ! ຊວນທ່ຽວປ່າດົງດິບຖໍ້າຜືດແຫ່ງບ້ານເຕເມ ແຂວງສາລະວັນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄົນລາວຍັງບໍ່ຮູ້

ເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດຖືກເລືອກແນວໃດ ແລະ ສະແດງອອກເຖິງຫຍັງ?

ເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດຖືກເລືອກແນວໃດ ແລະ ສະແດງອອກເຖິງຫຍັງ?

ນໍ້າມັນໝູ ແລະ ນໍ້າມັນພືດ ຕົກລົງອັນໃດມີປະໂຫຍດກວ່າກັນ?

ນໍ້າມັນໝູ ແລະ ນໍ້າມັນພືດ ຕົກລົງອັນໃດມີປະໂຫຍດກວ່າກັນ?

ສາສະໜາໃດມີວັນພັກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2018?

ສາສະໜາໃດມີວັນພັກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2018?

ສ່ອງປະຕິທິນ 2018 ເອົາໃຈສາຍທ່ຽວ ພັກຍາວມື້ໃດແດ່ ໄປເບິ່ງກັນ

ສ່ອງປະຕິທິນ 2018 ເອົາໃຈສາຍທ່ຽວ ພັກຍາວມື້ໃດແດ່ ໄປເບິ່ງກັນ

ງ່າຍແສນງ່າຍ ວິທີເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ

ງ່າຍແສນງ່າຍ ວິທີເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ

ນັ່ງເຮືອບິນຄວນເລືອກບ່ອນນັ່ງແບບໃດດີ ລະຫວ່າງ “ຕິດປ່ອງຢ້ຽມ” ຫຼື “ຕິດທາງຍ່າງ”

ນັ່ງເຮືອບິນຄວນເລືອກບ່ອນນັ່ງແບບໃດດີ ລະຫວ່າງ “ຕິດປ່ອງຢ້ຽມ” ຫຼື “ຕິດທາງຍ່າງ”

7 ວິທີ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຄົນ​ເຫັນ​ແກ່​ໂຕ

7 ວິທີ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຄົນ​ເຫັນ​ແກ່​ໂຕ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ