ວັນອາທິດ ທີ 21 ມັງກອນ 2018

ລັດ-ເອກະຊົນຮ່ວມຫາລືວຽກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຂົນສົ່ງຂອງລາວໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ລັດ-ເອກະຊົນຮ່ວມຫາລືວຽກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຂົນສົ່ງຂອງລາວໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ລັດ-ເອກະຊົນຮ່ວມຫາລືວຽກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຂົນສົ່ງຂອງລາວໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການຕ່ອງໂສ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍຮ່ວມກັບສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແບບຍືນຍົງແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AOTS), ສະພາຂົນສົ່ງແຫ່ງປະເທດໄທ (TNCS) ແລະສະມາຄົມຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດລາວ (LIFFA)ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017, ທີ່ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານທ່ານ ບົວເພັດ ໄຊຍະສານຮັກ ສາການຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງມີທ່ານ ວັນທອງ ສິດທະກຸນ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ສົມພອນ ພະສະຫວັດ ຮອງປະທານສະມາຄົມຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະທ່ານ SHINGO IKEDA ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແບບບືນຍົງ ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມດ້ວຍວິທະນາກອນ ແລະນັກສຳມະນາກອນທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທະກຸນ ກ່າວວ່າ: ການຈັດສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ຖືເປັນຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃນປີນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງລາວ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມຕໍ່ກັບວຽກງານການຂົນສົ່ງ, ການບໍລິຫານຈັດການລະບົບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ລະບຽບການ ແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງຂອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຊຶ່ງບົດຮຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບນັກສຳ ມະນາກອນໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕິດພັນກັບການຂົນສົ່ງເພື່ອເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ວຽກງານການຂົນສົ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.

ທ່ານ ບົວເພັດ ໄຊຍະສານ ກ່າວວ່າ: ໂລຈິດສະຕິກ ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍກົງຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເນື່ອງຈາກສາກົນໄດ້ຖືເອົາລະດັບການພັດທະນາໂລຈິດສະຕິກເປັນຕົວຊີ້ວັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈໍລະຈອນສິນຄ້າຈາກແຫຼ່ງຜະລິດໄປເຖິງຕະຫຼາດ, ຕົວຊີ້ວັດນີ້ ເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ແລະການຄ້າ ຊຶ່ງໃນປະເທດທີ່ ພັດທະນາແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິ ການໂລຈິດສະຕິກຈະກວມເອົາ 4-9% ຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ສຳລັບປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນພັດທະນາຄືລາວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການໂລຈິດສະຕິກຈະກວມເອົາ 15-20%, ສະນັ້ນການພັດ ທະນາໂລຈິດສະຕິກຈຶ່ງແມ່ນການສືບຕໍ່ພັດທະນາຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງການປາຍແຫຼມ ແລະຫັນປະເທດເຮົາໃຫ້ເປັນໃຈກາງໃນການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານໃນອະ ນຸພາກພື້ນໃຫ້ເປັນຈິງດ້ວຍການປັບປຸງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະບໍລິການດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງໃຫ້ກາຍເປັນ ແຮງສະໜັບສະໜູນທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ສົມພອນ ພະສະຫວັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດສຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນ ເທື່ອທີ 2 ທີ່ທາງຜູ້ປະກອບການໄດ້ສັງລວມເອົາບັນຫາທີ່ພົບເຫັນສະເໜີໃຫ້ແກ່ພາກລັດເພື່ອຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ, ທັງນີ້ ກໍເພາະວ່າວຽກການພັດທະນາລະບົບໂລຈິດສະຕິກເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະກວມເອົາຫຼາຍຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະວຽກງານລະບົບສານ, ວຽກງານຊີບປີ້ງ, ຂົນ ສົ່ງ ແລະຈັດສົ່ງ (ທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ທາງນ້ຳ ແລະທາງອາກາດ), ສະນັ້ນເມື່ອເບິ່ງເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງ ຄົມເຫັນວ່າວຽກໂລຈິດສະຕິກຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ພວມປະເຊີນເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານລະບຽບການ, ນິຕິກຳອັນລະອຽດກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຂອດການບໍລິການຍັງມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາແກ່ຍາວ, ດັ່ງນັ້ນຈຸດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາກເອກະຊົນຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບພາກລັດຕື່ມເພື່ອຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ ແລະເຮັດແນວໃດຈະໃຫ້ວຽກງານນີ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນໄດ້. 

Advertisement Replay Ad
ໄຊ​ບີ​ເຣຍ​ໜາວ​ຈົນນໍ້າກ້າມຈັບຂົນຕາ-ໜວດ ອຸນຫະພູມຕໍ່າເປັນປະຫວັດຕິການ​ ລົບ 68 ອົງ​ສາ​

ໄຊ​ບີ​ເຣຍ​ໜາວ​ຈົນນໍ້າກ້າມຈັບຂົນຕາ-ໜວດ ອຸນຫະພູມຕໍ່າເປັນປະຫວັດຕິການ​ ລົບ 68 ອົງ​ສາ​

ໂຄຄາ-ໂຄລາ ຕັ້ງເປົ້າ ຣີໄຊເຄິນກະຕຸກ ແລະ ກະປ໋ອງເຄື່ອງດື່ມ ໃຫ້ໄດ້ 100% ພາຍໃນປີ 2030

ໂຄຄາ-ໂຄລາ ຕັ້ງເປົ້າ ຣີໄຊເຄິນກະຕຸກ ແລະ ກະປ໋ອງເຄື່ອງດື່ມ ໃຫ້ໄດ້ 100% ພາຍໃນປີ 2030

ໜ່ວຍງານລັດທົ່ວສະຫະລັດຖືກປິດ ພະນັກງານລັດບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼັງສະພາບໍ່ຜ່ານກົດໝາຍງົບປະມານ

ໜ່ວຍງານລັດທົ່ວສະຫະລັດຖືກປິດ ພະນັກງານລັດບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼັງສະພາບໍ່ຜ່ານກົດໝາຍງົບປະມານ

ໄຊຍະບູລີເປີດໃຊ້ກ້ອງວົງຈອນປິດໃນຕົວເມືອງ 21 ຈຸດ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງລະບົບສູນຂໍ້ມູນ

ໄຊຍະບູລີເປີດໃຊ້ກ້ອງວົງຈອນປິດໃນຕົວເມືອງ 21 ຈຸດ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງລະບົບສູນຂໍ້ມູນ

ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ການຄຸ້ມຄອງປ້າຍໂຄສະນາ

ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ການຄຸ້ມຄອງປ້າຍໂຄສະນາ

ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດໃນ ສປປ ລາວ ການ​ແຂ່ງຂັນກີລາທັກ​ຄິວ​ບາ​ເລ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດໃນ ສປປ ລາວ ການ​ແຂ່ງຂັນກີລາທັກ​ຄິວ​ບາ​ເລ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ອັງກິດຕັ້ງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຄວາມເຫງົາ ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວຂອງປະຊາຊົນ

ອັງກິດຕັ້ງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຄວາມເຫງົາ ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວຂອງປະຊາຊົນ

6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ອັດຕະປືສຸມໃສ່ການກວດກາລາຄາສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ

6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ອັດຕະປືສຸມໃສ່ການກວດກາລາຄາສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ

ສ່ອງ ຟ່ານປິງປິງ ນຳທັບຊຸບຕາເດີນພົມຟ້າ ໃນຊຸດງາມຮຽບຫຼູຫຼາ

ສ່ອງ ຟ່ານປິງປິງ ນຳທັບຊຸບຕາເດີນພົມຟ້າ ໃນຊຸດງາມຮຽບຫຼູຫຼາ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວຈັດງານບຸນປະເພນີບັນດາເຜົ່າຕ້ອນຮັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວຈັດງານບຸນປະເພນີບັນດາເຜົ່າຕ້ອນຮັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ

ຮອງ​ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ທຸກຂະແໜງການເອົາໃຈໃສ່​ວຽກ​ງານກວດກາ​ໃຫ້​ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ

ຮອງ​ນາຍົກເນັ້ນໃຫ້ທຸກຂະແໜງການເອົາໃຈໃສ່​ວຽກ​ງານກວດກາ​ໃຫ້​ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າ

ຮັບຮອງເອກະສານຄຳຮ້ອງຄຸ້ມຄອງທົ່ງໄຫຫີນ ນຳສະເໜີເປັນມໍລະດົກໂລກ

ຮັບຮອງເອກະສານຄຳຮ້ອງຄຸ້ມຄອງທົ່ງໄຫຫີນ ນຳສະເໜີເປັນມໍລະດົກໂລກ

ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ເປີດຂາຍຟອມສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃຫມ່ປະຈຳປີ 2018

ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ເປີດຂາຍຟອມສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃຫມ່ປະຈຳປີ 2018

ລັດກຽມປັບຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຂຶ້ນ

ລັດກຽມປັບຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຂຶ້ນ

ກະຊວງ ຖວທ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງສະເໜີທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ

ກະຊວງ ຖວທ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງສະເໜີທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ

ຕາອີ່ຕົນ! ອິນ​ໂດເລັ່ງ​ຫາ​ທາງ​ຊ່ວຍແຂ້​ຖືກ​ຢາງຕີນລົດ​ຮັດ​ຄໍລໍຖ້າວັນ​ຕາຍ​

ຕາອີ່ຕົນ! ອິນ​ໂດເລັ່ງ​ຫາ​ທາງ​ຊ່ວຍແຂ້​ຖືກ​ຢາງຕີນລົດ​ຮັດ​ຄໍລໍຖ້າວັນ​ຕາຍ​

ຈີນ​ຂົນ​ວັດສະດຸ ແລະ ​ເຄື່ອງ​ມື​ສ້າງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ວິ​ໄຈ​ແຫ່ງ​ທີ​ 5 ຢູ່​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້

ຈີນ​ຂົນ​ວັດສະດຸ ແລະ ​ເຄື່ອງ​ມື​ສ້າງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ວິ​ໄຈ​ແຫ່ງ​ທີ​ 5 ຢູ່​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້

ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ກຸ່ມຄ້າຂາຍສັດປ່າ-ພືດຫວງຫ້າມ ພ້ອມອອກຂ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍ

ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ກຸ່ມຄ້າຂາຍສັດປ່າ-ພືດຫວງຫ້າມ ພ້ອມອອກຂ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍ

ທະນາຄານໂລກເຜີຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບໃນລາວ ເປັນໄພອັນຕະລາຍ-ຄວາມໜ້າອັບອາຍຂອງຊາດ

ທະນາຄານໂລກເຜີຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບໃນລາວ ເປັນໄພອັນຕະລາຍ-ຄວາມໜ້າອັບອາຍຂອງຊາດ

ມິມີ່ ພູນຊັບ ກັບ ບົດບາດໃໝ່ໃນການເປັນ Brand Ambassador ຂອງ Lao Fashion Week 2018

ມິມີ່ ພູນຊັບ ກັບ ບົດບາດໃໝ່ໃນການເປັນ Brand Ambassador ຂອງ Lao Fashion Week 2018

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ