ວັນພຸດ ທີ 23 ຕຸລາ 2019

ລັດຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານສົກປີ 2017 ຕາມປະຕິທິນເປັນປີທຳອິດ

ລັດຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານສົກປີ 2017 ຕາມປະຕິທິນເປັນປີທຳອິດ

ມື້ທຳອິດຂອງວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນນັ້ນທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານກຽ່ວກັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳສົກປີ 2017, ຊຶ່ງເປັນປີທຳອິດທີ່ເລີ່ມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມປີປະຕິທິນຄື: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນຫາວັນທີ 31 ທັນວາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ), ຊຶ່ງຂະບວນການກະກຽມໃນການສ້າງແຜນດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າມີເວລາຈຳກັດພໍສົມຄວນ, ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍງົບປະມານໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນທ້າຍປີ 2015 ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2017 ໃຫ້ມີລັກສະນະຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຫັນປ່ຽນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ດ້ວຍການສ້າງແຜນລາຍຮັບທີ່ມີຄວາມບຸກບືນ ແລະ ສູ້ຊົນສູງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນສົມຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ ຕາມຖານລາຍຮັບທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງບັນດາຂະແໜງລາຍຮັບ, ຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດລະດົມທຸກແຫລ່ງລາຍຮັບເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ແຜນລາຍຈ່າຍທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບຝືດເຄືອງຂອງງົບປະມານ, ໃນການຈັດສັນແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດໃນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານຕົວຈິງ ແລະ ທັງຮັບປະກັນສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ແຜນວຽກທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການໂດຍພື້ນຖານ, ບົນຈິດ ໃຈປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຟູມເຟືອຍ, ພະຍາຍາມຫລຸດລາຍຈ່າຍລົງໃຫ້ສົມຄູ່ກັບລາຍຮັບ, ແຕ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ກໍຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສົມຄວນ ເພາະບາງລາຍຈ່າຍແມ່ນໄດ້ມີເພດານກຳນົດໄວ້ແລ້ວ ແລະ ຍັງຈຳເປັນປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍດ້ານລາຍຈ່າຍສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ລັດ ຖະບານປະກາດໃຊ້ໄປແລ້ວ, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນໃນປີ 2017ນີ້ ຍັງຈະສູງສົມຄວນ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ລະດົມແຫລ່ງດຸ່ນດ່ຽງຈາກການກູ້ຢືມ ແລະ ຈະເນັ້ນການລະດົມຈາກພາຍໃນເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ຖ້າຈຳເປັນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລະດົມຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເພີ້ມຕື່ມ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຕົວເລກຄາດໝາຍລາຍຮັບໃນສົກປີ 2017 (ລວມລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ) ຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 23.801 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 18,53% ຂອງ GDP, ສຳລັບລາຍຮັບພາຍໃນມີຈຳນວນ 21.323 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,44% ຂອງ GDP, ໃນນີ້ ລາຍຮັບປົກກະຕິ ມີ 18.892 ຕື້ກີບ ແລະ ຈົດຮັບ -ຈົດຈ່າຍ ຈຳນວນ 2.400 ຕື້ກີບຄື: ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ 10.875 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 11,98% ຈາກສົກປີ 2015-2016; ລາຍຮັບພາສີ 6.650 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,46%; ລາຍຮັບວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ 1.350 ຕື້ກີບ, ຫລຸດລົງ -31,4%; ລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 2.441 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,5% ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ 7,11 ຕື້ກີບ. ສ່ວນຕົວເລກຄາດໝາຍລາຍຈ່າຍງົບປະມານປີ 2017 ບໍ່ເກີນ 32.262 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 24,88% ຂອງ GDP, ທຽບໃສ່ຄາດຄະເນປະຕິບັດສົກປີ 2015-2016 ເພີ່ມຂຶ້ນ 7% ຄື: ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ 10.500 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,75% ຈາກສົກປີຜ່ານມາ; ເງິນນະໂຍບາຍ 1.700 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,6%; ເງິນບໍລິຫານ ແລະ ຊື້ໃໝ່ 2.800 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,52%; ເງິນດັດສົມ ແລະ ສົ່ງເສີມ 1.580 ຕື້ກີບ, ທຽບເທົ່າກັບປີຜ່ານມາ, ນອກນີ້ ຍັງມີລາຍຈ່າຍຊຳລະໜີ້ສິນ: 1.897 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ 1.320 ຕື້ກີບ; ຊຳລະໜີ້ສິນພາຍໃນ 561 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ: 5.323 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ລົງທຶນປົກກະຕິ 3.300 ຕື້ກີບ; ລົງທຶນອື່ນໆ 2.023 ຕື້ກີບ (ໃນນີ້ມີທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 543 ຕື້ກີບ) ແລະ ແຫລ່ງດຸນດ່ຽງທັງໝົດ 8.461 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 6,52% ຂອງ GDP (ອີງຕາມຕົວເລກຄາດຄະເນ GDP ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 129.683 ຕື້ກີບ).

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : www.laopost.com

ພະຍາກອນອາກາດ: ຈະມີໝອກບາງປົກຫຸ້ມຢູ່ທົ່ວໄປ 21 - 27 ຕຸລານີ້

ພະຍາກອນອາກາດ: ຈະມີໝອກບາງປົກຫຸ້ມຢູ່ທົ່ວໄປ 21 - 27 ຕຸລານີ້

ກັບມາຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ "STYLE Bangkok" ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Lifestyle ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ

ກັບມາຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ "STYLE Bangkok" ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Lifestyle ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ

'ຈັສຕິນ ທຣູໂດ' ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເປັນນາຍົກແຄນາດາອີກສະໄໝ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຄອງສຽງຂ້າງຫຼາຍໄດ້

'ຈັສຕິນ ທຣູໂດ' ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເປັນນາຍົກແຄນາດາອີກສະໄໝ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຄອງສຽງຂ້າງຫຼາຍໄດ້

ຊົມຄວາມໜ້າອັດສະຈັນ ຂອງຖະໜົນອັນຄົດລ້ຽວ ແຫ່ງພູພຽງປາມີ ເທິງດິນແດນຈີນ

ຊົມຄວາມໜ້າອັດສະຈັນ ຂອງຖະໜົນອັນຄົດລ້ຽວ ແຫ່ງພູພຽງປາມີ ເທິງດິນແດນຈີນ

ຊຽງຂວາງ-ຫວຽດນາມ ຈະຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ດວງວິນຍານນັກຮົບເກົ່າ ຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່

ຊຽງຂວາງ-ຫວຽດນາມ ຈະຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ດວງວິນຍານນັກຮົບເກົ່າ ຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່

ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ແຕ່ສີເກີດຫາໂພນໂຮງ ຈະໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ແລະ ບູລະນະ

ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ແຕ່ສີເກີດຫາໂພນໂຮງ ຈະໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ ແລະ ບູລະນະ

ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 3 ຄືບໜ້າກວ່າ 72% ແລ້ວ

ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 3 ຄືບໜ້າກວ່າ 72% ແລ້ວ

ຕຳຫຼວດກັກຕົວໄວໜຸ່ມ 1 ໃນ 2​0 ຄົນ ທີ່ລຸມຕີຄົນດຽວຈົນໝົດສະຕິ

ຕຳຫຼວດກັກຕົວໄວໜຸ່ມ 1 ໃນ 2​0 ຄົນ ທີ່ລຸມຕີຄົນດຽວຈົນໝົດສະຕິ

ກອງຮ້ອຍທະຫານຊາຍແດນ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບລົດ UAZ ຈຳນວນ 7 ຄັນ

ກອງຮ້ອຍທະຫານຊາຍແດນ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບລົດ UAZ ຈຳນວນ 7 ຄັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມກໍ່ສ້າງໄດ້ໃນທ້າຍປີ 2021

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະເລີ່ມກໍ່ສ້າງໄດ້ໃນທ້າຍປີ 2021

ຫຼາຍພາກສ່ວນ ຮ່ວມກັນອະນາໄມລວມ ຖະໜົນ 450 ປີ

ຫຼາຍພາກສ່ວນ ຮ່ວມກັນອະນາໄມລວມ ຖະໜົນ 450 ປີ

ຮູ້ຈັກ 'ເດິ ບລັອບ' ສິ່ງມີຊີວິດສຸດເລິກລັບ ມີ 720 ເພດ ສາມາດຮັກສາໂຕເອງໄດ້

ຮູ້ຈັກ 'ເດິ ບລັອບ' ສິ່ງມີຊີວິດສຸດເລິກລັບ ມີ 720 ເພດ ສາມາດຮັກສາໂຕເອງໄດ້

ໂຕໂຢຕ້າລາວ ຈັດງານສະແດງດົນຕີການກຸສົນ ນໍາລາຍໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ 200 ລ້ານກີບ

ໂຕໂຢຕ້າລາວ ຈັດງານສະແດງດົນຕີການກຸສົນ ນໍາລາຍໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ 200 ລ້ານກີບ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງ ທຳລາຍໝາກກະໂພກທີ່ຢຶດໄດ້ໄລຍະບຸນອອກພັນສາ

ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງ ທຳລາຍໝາກກະໂພກທີ່ຢຶດໄດ້ໄລຍະບຸນອອກພັນສາ

ລັດຖະມົນຕິກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຮັບຮອງເອົາເອກະສານສຳຄັນ 31 ສະບັບ

ລັດຖະມົນຕິກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຮັບຮອງເອົາເອກະສານສຳຄັນ 31 ສະບັບ

ອີຢິບ ອວດໂສມ 30 ໂລງສົບສະພາບດີທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃໝ່ ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ກວ່າ 3,000 ປີ

ອີຢິບ ອວດໂສມ 30 ໂລງສົບສະພາບດີທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃໝ່ ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ກວ່າ 3,000 ປີ

ສາຍການບິນອອສເຕຣເລຍ ມໍ່ທຸບສະຖິຕິ ບິນຕໍ່ເນື່ອງຂ້າມທະວີບ 19 ຊົ່ວໂມງ ແບບບໍ່ແວ່ຈອດ

ສາຍການບິນອອສເຕຣເລຍ ມໍ່ທຸບສະຖິຕິ ບິນຕໍ່ເນື່ອງຂ້າມທະວີບ 19 ຊົ່ວໂມງ ແບບບໍ່ແວ່ຈອດ

ອາເລັກຊານດຣາ ອະດຳສ໌ ວ່າທີ່ແພດຍິງ “ຫູໜວກ-ຕາບອດ” ຄົນທຳອິດຂອງໂລກ

ອາເລັກຊານດຣາ ອະດຳສ໌ ວ່າທີ່ແພດຍິງ “ຫູໜວກ-ຕາບອດ” ຄົນທຳອິດຂອງໂລກ

ອົງການອາຫານໂລກຊ່ວຍຂົນສົ່ງເຂົ້າສານໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ

ອົງການອາຫານໂລກຊ່ວຍຂົນສົ່ງເຂົ້າສານໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ

ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫາລືກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດປະກອບອາຊີບວິສະວະກອນໂຍທາ-ສະຖາປະນິກ

ລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫາລືກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດປະກອບອາຊີບວິສະວະກອນໂຍທາ-ສະຖາປະນິກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ