ວັນເສົາ ທີ 25 ກັນຍາ 2021

ທີ່ມາຂອງຄໍາວ່າ “ສາທຸ”

ທີ່ມາຂອງຄໍາວ່າ “ສາທຸ”

ການທີ່ຊາວພຸດລາວເຮົາ ແລະທົ່ວໆໄປ ຟັງທັມຈາກພຣະສົງແລ້ວກ່າວສາທຸການເມື່ອພຣະສົງເທດຈົບ ຫຼືການຖວາຍທານ ຫຼືເມື່ອພຣະໃຫ້ສິນ ທ່ານພຸດທະບໍລິສັດຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ “ສາທຸ” ນັ້ນມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາດັ່ງເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ:

ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງສາວັດຖີ ແຄວ້ນໂກສົນ ໄດ້ຟັງພຮະສະແດງທັມະເທສະໜາ ແລ້ວເຫັນໂທດໃນການຄອງເຮືອນ ມີຄວາມປາຖະໜາຈະຂໍບວດເພື່ອສະແຫວງຫາຄວາມສະຫງົບໃນສະມະນະທັມ ຈິ່ງລາຈາກພັນລະຍາໄປບວດ ໄດ້ຕັ້ງໃຈພາກພຽນໃນສະມະນະທັມຕາມທີ່ປາຖະໜາໄວ້ຕະຫຼອດມາ.

ຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສົນ ໄດ້ຊົງພົບເຫັນແມ່ຍິງທີ່ເປັນພັນລະຍາຂອງຊາຍຄົນນັ້ນ ແລະເມື່ອຊົງໄດ້ຮູ້ຄວາມເປັນມາທັງໝົດ ຈິ່ງເກີດຄວາມສົມເພດໃນນາງຜູ້ເປັນພັນລະຍາ ໄດ້ຮັບສັ່ງໃຫ້ຮັບນາງມາລ້ຽງໄວ້ໃນພຮະຣາຊະວັງ ຕັ້ງເປັນນາງສະໜົມ …

ຢູ່ມາວັນໜຶ່ງຣາຊະບຸຣຸດນໍາດອກບົວຂຽວມາຖວາຍພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສົນກໍາມືໜຶ່ງ ພຣະອົງຈິ່ງປະທານແກ້ນາງສະໜົມຄົນລະດອກ ຝ່ານນາງທີ່ເປັນພັນລະຍາຂອງຊາຍທີ່ໄປບວດນັ້ນ ເມື່ອໄປຮັບພຣະຣາຊະທານກໍຍິ້ມສະແດງຄວາມຍິນດີເໝືອນນາງອື່ນໆ ແຕ່ພໍດົມກິ່ນດອກບົວຂຽວແລ້ວ ນາງກັ້ນນໍ້າຕາໄວ້ບໍ່ຢູ່ຈິ່ງຮ້ອງໄຫ້ ພຣະອົງສົງໃສພຣະໄທ ຈິ່ງຕັດຖາມວ່າ ເຫດໃດນາງຈິ່ງຍິ້ມ ແລະຮ້ອງໄຫ້, ນາງຈິ່ງຂາບທູນວ່າ ທີ່ນາງຍິ້ມເພາະດີໃຈທີ່ຊົງພຣະກະຣຸນາປະທານດອກບົວໃຫ້ ແຕ່ພໍດົມດອກບົວແລ້ວ ມັນຫອມເໝືອນກິ່ນປາກສາມີທີ່ໄປບວດ ນາງຄິດເຖິງຄວາມຫຼັງນາງຈິ່ງຮ້ອງໄຫ້.

ພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສົນ ຕ້ອງການພິສູດວາຈາຂອງນາງ ຈິ່ງສັ່ງໃຫ້ປະດັບວັງດ້ວຍຂອງຫອມທັງໝົດ ເວັ້ນແຕ່ດອກບົວຂຽວ ແລ້ວອາຣາທະນາສົມເດັດພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ແລະເຫຼົ່າພິກຂຸສົງໃຫ້ມາສັນພັດຕາຫານໃນພຣະຣາຊະຖານ ແລ້ວໄດ້ຖາມນາງນັ້ນວ່າ ພຣະມະຫາເຖຣະອົງໃດທີ່ນາງອ້າງວ່າເປັນສາມີ ນາງນັ້ນກໍຊີ້ໄປທີ່ພຣະມະຫາເຖຣະ ເມື່ອສໍາເລັດພັດຕະກິດແລ້ວ ພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສັນອາຣາທະນາໃຫ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະພິກຂຸອົງອື່ນໆກັບວັດໄປກ່ອນ ເວັ້ນແຕ່ພຣະມະຫາເຖຣະອົງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ຢູ່ເພື່ອກ່າວອະນຸໂມທະນາ ເມື່ອພຣະພຸດທະເຈົ້າສະເດັດກັບໄປແລ້ວ ພຣະມະຫາເຖຣະຈິ່ງກ່າວອະນຸໂມທະນາດ້ວຍນໍ້າສໍານຽງສຽງອັນມ່ວນ ແລະມີກິ່ນຫອມແຜ່ອອກມາຈາກປາກພຣະເຖຣະອົງນັ້ນຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນ ທັບຖົມເສຍເຊິ່ງກິ່ນດອກໄມ້ຂອງຫອມທັງປວງ ກິ່ນປາກຂອງພີຣະມະຫາເຖຣະຫອມແຜ່ໄປທົ່ວພຣະຣາຊະວັງ ຫອມຍິ່ງກວ່າດອກບົວຂຽວ ແລະດອກໄມ້ນານາພັນ ປະກົດການນີ້ປາກົດແກ່ຊົນທັງຫຼາຍໃນພຣະຣາຊະວັງ ສ່ວນອົງມະຫາກະສັດ ເມື່ອເຫັນຈິງດັ່ງນາງນັ້ນຂາບທູນ ກໍໂສມະນັດນ້ອມນະມັດສະການ ຝ່າຍພຣະມະຫາເຖຣະເມື່ອເສັດສິ້ນການອະນຸໂມທະນາແລ້ວກໍກັບໄປສູ່ວິຫານ.

ຄັນພໍຮຸ່ງເຊົ້າວັນໃໝ່ມາ ພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສົນ ຈິ່ງສະເດັດໄປສູ່ພຣະວິຫານຖວາຍນະມັດສະການພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ແລ້ວຂາບທູນຖາມວ່າ “ເຫດໃດປາກຂອງພຣະມະຫາເຖຣະຈິ່ງຫອມໜັກໜາ ທ່ານໄດ້ສ້າງກຸສົນໃດມາ” ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ຕັດຕອບວ່າ “ເພາະບຸບພະຊາດປາງກ່ອນ ພິກຂຸອົງນີ້ໄດ້ຟັງພຣະສັດທັມອັນມ່ວນອ່ອນຊ້ອຍຈັບໃຈ ລົ້ມປ່ຽມໄປດ້ວຍປິຕິຍິນດີ ຈິ່ງອອກວາຈາວ່າ “ສາທຸ” ເທົ່ານັ້ນ ອານິສົງແຫ່ງການຟັງພຣະສັດທັມໃຫ້ຜົນຈິ່ງໄດ້ມີກິ່ນປາກຫອມດັ່ງນີ້”

ຄໍາວ່າ “ສາທຸ” ໃນພາສາລາວເຮົາກໍແປວ່າ ດີແລ້ວ ເຫັນດີແລ້ວ ເທົ່າກັບການເຮັດບຸນຂໍ້ໜຶ່ງໃນບຸນກິຣິຍາວັດຖຸ 10 ປະການ ມີຢູ່ຂໍ້ໜຶ່ງໃນຈໍານວນ 10 ຂໍ້ຄື ປັດຕານຸໂມທະນາໄມ ແປວ່າ ບຸນສໍາເລັດດ້ວຍການອະນຸໂມທະນາສ່ວນບຸນ ດັ່ງນີ້.

ວັນໜຶ່ງໆ ໄດ້ຄິດດີ ໄດ້ເວົ້າດີ ໄດ້ເຮັດດີ “ສາທຸ” ໃຫ້ໂຕເອງ ແລະໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ສາທຸໃນການຄິດ ການເວົ້າ ການເຮັດການກະທໍາຂອງເຮົາ ເທົ່າກັບໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດນີ້ ໃຫ້ມີກໍາໄລມະຫາສານ ຈະໄດ້ຊື່ວ່າ ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກອັນນີ້ມີແຕ່ຄວາມຫອມ, ທຸກຄົນກໍຫອມຮັກ ຢ່າງໜັກໜາ ຫາສັດຕູຜູ້ບຽດບຽນບໍ່ມີແທ້ແລ…!

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : www.laopost.com

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ