ວັນອາທິດ ທີ 17 ທັນວາ 2017

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາລື 3 ໜ້າວຽກ ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາລື 3 ໜ້າວຽກ ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາລື 3 ໜ້າວຽກ ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ

          ເມື່ອວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານກະຊວງ ສສກ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄະນະນຳລັດບໍລິຫານລະດັບ ກະຊວງ ສສກ ເພື່ອສະເໜີ 3 ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ , ມີຄະນະລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນການສະເໜີ 3 ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2018 ໂດຍ ທ່ານ ສີຊະນະ ບຸບຜາ ຫົວໜ້າກົມການເງິນ ກະຊວງ ສສກ ກ່າວວ່າ: ໃນປີ 2017 ງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງການເງິນອະນຸມັດໃຫ້ທັງໝົດ 4.015.490,61 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 13,16 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເທົ່າກັບ 3,10 ເປີເຊັນ ຂອງຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື ຈີດີພີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ງົບປະມານຂອງປີ 2017 ກໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນຄືນໃໝ່ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານບາງແຂວງແມ່ນຖືກຕັດອອກ ເຊິ່ງງົບປະມານຂອງປີ 2017 ຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງໝົດ 4.002.136,36 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 13,11 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ທັນຫັກໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານປີຜ່ານມາ ແລະ ເທົ່າກັບ 3,09 ເປີເຊັນ ຂອງຈີດີພີ ໃນນີ້ ມີງົບປະມານທີ່ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ ກະຊວງ ສສກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 1.310.356,29 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 32,74 ທຽບໃສ່ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງແຂວງ ແລະ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ທັງໝົດ 2.691.780,07 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 67,27 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນນີ້ມີເງິນພາກບໍລິຫານທັງໝົດ 3.244.655,75 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 10,63 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລັດໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ທັງໝົດ 757.480,61 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 2,48 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານປະຈຳປີ 2017.

          ທ່ານຫົວໜ້າກົມການເງິນ ກ່າວອີກວ່າ: ສຳລັບແຜນຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 2018 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງໝົດ 5.210.393,56 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 3,66 ຂອງ ຈີດີພີ ແລະ ເທົ່າກັບ 16,64 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ (ບໍ່ໄດ້ລົບລາຍຈ່າຍໜີ້ສິນອອກ) ໃນນີ້ບ້ວງເງິນປົກກະຕິຂອງລັດທັງໝົດ 5.125.571,92 ລ້ານກີບ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການທັງໝົດ 86.078,22 ລ້ານກີບ ມີຄ່າທໍານຽມ 1.256,58 ລ້ານກີບ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 84.821,64 ລ້ານກີບ. ໂດຍໃນປີ 2018 ຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ລົງໃຫ້ແຂວງສຳລັບສູນກາງຮັບຜິດຊອບ ເງິນຄູອາສາສະໝັກທັງໝົດ 10.000,08 ລ້ານກີບ, ເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນສາມັນ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ 2.707,20 ລ້ານກີບ, ເບ້ຍລ້ຽງຊົນເຜົ່າໃຫ້ແຂວງ 2.798,40 ເງິນບໍລິຫານສະຖານທີ່ການສຶກສາ ຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ, ປ ກຽມ ແລະ ປະຖົມ 10.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ 120.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ 150.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຄ່າເຊົ່າອິນເຕີເນັດ 2.500.00 ລ້ານກີບຕໍ່ເມືອງ, ການພິມປື້ມ ແລະ ການຈັດຊື້ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 99.190.00 ລ້ານກີບ. ສ່ວນແຜນສັງລວມແຜນຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີ 2018 ທຽບໃສ່ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີ 2017 ເຫັນວ່າມີການເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນພາກເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຊ່ວຍໜູນຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນ, ພາກເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິເພີ່ມຂຶ້ນ, ພາກດັດສົມສົ່ງເສີມ ແລະ ບຳລຸງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພາກຊື້ໃໝ່ຮັບໃຊ້ກົນຈັກລັດເພີ່ມຂຶ້ນ.

          ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ກໍ່ຍັງໄດ້ມີການສະເໜີແຜນການລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນລັດຖະກອນຄູທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຜນແບ່ງປັນຊັບຊ້ອນນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າຮຽນຕໍ່ພາຍໃນປະເທດປະຈຳສົກຮຽນ 2017-2018. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກຄະນະນໍາລັດບໍລິຫານລະດັບ ກະຊວງ ສສກ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ແລະ ແຜນສະເໜີ 3 ໜ້າວຽກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຕາມການຄາດຄະເນທີ່ວາງໄວ້.

ໂດຍ ອ້ວນດຳ

  

Advertisement Replay Ad
ແບບນີ້ກໍມີ! ສອງ​ຊາຍ​ຈີນ​ຂັບ​ລົດ​ຜິດ​ກົດ​ ຊໍ້າພັດ​ອາລົມຂຶ້ນ ລຸມຕີ​ຕຳຫຼວດ​ກາງ​ຫົນທາງ

ແບບນີ້ກໍມີ! ສອງ​ຊາຍ​ຈີນ​ຂັບ​ລົດ​ຜິດ​ກົດ​ ຊໍ້າພັດ​ອາລົມຂຶ້ນ ລຸມຕີ​ຕຳຫຼວດ​ກາງ​ຫົນທາງ

"ປູຕິນ" ມາຢ່າງເຂັ້ມ! ເຮືອບິນຂັບໄລ່ຊີເຣຍ ອາລັກຂາເຖິງທ້ອງຟ້າ

"ປູຕິນ" ມາຢ່າງເຂັ້ມ! ເຮືອບິນຂັບໄລ່ຊີເຣຍ ອາລັກຂາເຖິງທ້ອງຟ້າ

ສູນວັດທະນະ​ທໍາ​ຈີນ ວາງສະແດງຜົນງານຮູບພາບ ຂອງສີລະປິນຈີນ ທີ່ວຽງຈັນ

ສູນວັດທະນະ​ທໍາ​ຈີນ ວາງສະແດງຜົນງານຮູບພາບ ຂອງສີລະປິນຈີນ ທີ່ວຽງຈັນ

ຮອງນາຍົກຢ້ຽມຢາມສະຖານີດາວທຽມລາວ

ຮອງນາຍົກຢ້ຽມຢາມສະຖານີດາວທຽມລາວ

ຍ້ອງຍໍທູດອົດສະຕຣາລີທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ລາວ

ຍ້ອງຍໍທູດອົດສະຕຣາລີທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ລາວ

ການຄ້າມະນຸດຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການແຕ່ງງານແອບແຝງ

ການຄ້າມະນຸດຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການແຕ່ງງານແອບແຝງ

ອຸຕຸເຕືອນໄພອາກາດໜາວທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອ-ພູພຽງບໍລະເວນ 17-23 ທັນວານີ້

ອຸຕຸເຕືອນໄພອາກາດໜາວທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອ-ພູພຽງບໍລະເວນ 17-23 ທັນວານີ້

ຍີ່​ປຸ່ນ​ເຫັນດີ ກຽມໃຊ້​ລະບົບ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ 1,000 ເຢນ​ ກ່ອນ​ເດີນທາງ​ອອກປະເທດ​

ຍີ່​ປຸ່ນ​ເຫັນດີ ກຽມໃຊ້​ລະບົບ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ 1,000 ເຢນ​ ກ່ອນ​ເດີນທາງ​ອອກປະເທດ​

ກາຕູນ “ຍອດນັກສືບຈິວໂຄນັນ” ຈະຢຸດຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກນັກຂຽນປ່ວຍ

ກາຕູນ “ຍອດນັກສືບຈິວໂຄນັນ” ຈະຢຸດຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກນັກຂຽນປ່ວຍ

ຮູ້ຫຼືບໍ່ ພາຊະນະແບບໃດທີ່ໃຊ້ອຸ່ນອາຫານໃນໄມໂຄເວັບບໍ່ໄດ້

ຮູ້ຫຼືບໍ່ ພາຊະນະແບບໃດທີ່ໃຊ້ອຸ່ນອາຫານໃນໄມໂຄເວັບບໍ່ໄດ້

ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ລາຄາຄຳ ລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 15 ທັນວາ 2017

ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ລາຄາຄຳ ລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 15 ທັນວາ 2017

ຂົນໜາວລຸກ! ຊື້ປາແດກມາເຮັດແຈ່ວກິນ ພົບ "ຫົວງູ" ປົນຢູ່ນຳ

ຂົນໜາວລຸກ! ຊື້ປາແດກມາເຮັດແຈ່ວກິນ ພົບ "ຫົວງູ" ປົນຢູ່ນຳ

ໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາລະບຸ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕັ້ງແຕ່ເປີດໃຊ້

ໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາລະບຸ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕັ້ງແຕ່ເປີດໃຊ້

ລາວສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ກໍລະນີ ທຣຳ ປະກາດໃຫ້ ເຢຣູຊາເລມ ເປັນເມືອງຫຼວງອິດສະຣາແອນ

ລາວສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ກໍລະນີ ທຣຳ ປະກາດໃຫ້ ເຢຣູຊາເລມ ເປັນເມືອງຫຼວງອິດສະຣາແອນ

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປະຊາທິປະໄຕ ບາຫລີ ຄັ້ງທີ 10

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປະຊາທິປະໄຕ ບາຫລີ ຄັ້ງທີ 10

ສັງທອງ ທຳລາຍເຄື່ອງຫາກິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ສັງທອງ ທຳລາຍເຄື່ອງຫາກິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການລະບົບຄູ ແລະ ປະຕູປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມລຽບຕາມຝັ່ງນ້ຳເຊໂດນ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການລະບົບຄູ ແລະ ປະຕູປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມລຽບຕາມຝັ່ງນ້ຳເຊໂດນ

ການກໍ່ສ້າງອາດທຳລາຍຄວາມເປັນທຳມະຊາດໃນເມືອງວັງວຽງ ໝົດໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ

ການກໍ່ສ້າງອາດທຳລາຍຄວາມເປັນທຳມະຊາດໃນເມືອງວັງວຽງ ໝົດໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ

ຊຽງຂວາງ - ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດ ສສ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື​ໃນຫຼາຍຂົງ​ເຂດ

ຊຽງຂວາງ - ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດ ສສ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື​ໃນຫຼາຍຂົງ​ເຂດ

ໄຟໄໝ້ອາຄານຫ້ອງເຊົ່າຈີນສູງ 30 ຊັ້ນ ຊາຍໜຸ່ມຫ້ອຍໂຕປີນຕຶກໜີຕາຍ

ໄຟໄໝ້ອາຄານຫ້ອງເຊົ່າຈີນສູງ 30 ຊັ້ນ ຊາຍໜຸ່ມຫ້ອຍໂຕປີນຕຶກໜີຕາຍ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ