ວັນອາທິດ ທີ 17 ທັນວາ 2017

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍ້ອງຍໍ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ລາວ ທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍ້ອງຍໍ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ລາວ ທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍ້ອງຍໍ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ລາວ ທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາ

(ສສກ) ໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ນາງ ສາລີ ເບີນນິງແຮມ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ​ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ສໍານັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເປັນກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງທັງ 2 ຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ການຍ້ອງຍໍໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ທ່ານ ນາງ ສາລີ ເບີນນິງແຮມ ທີ່ໄດ້ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະກອບສ່ວນວຽກງານຫຼາຍໆດ້ານເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈົນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຂົນຂວາຍຊອກຫາທຸກແຫຼ່ງທຶນຈາກອົງການ ແລະ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆມາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂະແໜງການສຶກສາດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 1 ມີຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 308,3 ຕື້ກວ່າກີບ (37,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັ້ນ, ມີທຶນສົມທົບ 45,9 ຕື້ກວ່າກີບ (5,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ມີທຶນກູ້ຢືມ 153,3 ຕື້ກວ່າກີບ (18,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 1993-2000; ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 2 ມີຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 106,6 ຕື້ກວ່າກີບ (13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັ້ນ, ມີທຶນກູ້ຢືມ 43,4 ຕື້ກວ່າກີບ (5,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 63,1 ຕື້ກວ່າກີບ (7,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ ປີ 2005-2010; ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 2 ເພີ່ມເຕີມ ເປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທັງໝົດ 127,1 ຕື້ກວ່າກີບ (15,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 2010-2012; ໂຄງການກອງທຶນເລັ່ງລັດສໍາລັບການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ, ເຊິ່ງເປັນທຶນສົມທົບຈາກ 3 ພາກສ່ວນ ຄື: ຈາກທະນາຄານໂລກ 127,1 ຕື້ກວ່າກີບ (15,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາ 246 ຕື້ກວ່າກີບ (30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ 20,26 ລ້ານໂດລາອອສເຕຣເລຍ ລວມທັງໝົດ 535,1 ຕື້ກວ່າກີບ (65,26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 2010-2014; ໂຄງການໆສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ມີຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 229,6 ຕື້ກວ່າກີບ (28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນີ້, ມີທຶນກູ້ຍືມດອກເບ້ຍຕໍ່າ 114,8 ຕື້ກວ່າກີບ (14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 114,8 ຕື້ກວ່າກີບ (14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ເຊິ່ງກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບໄລຍະປີ 2014-2019; ໂຄງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລຍະ 2 ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃນມູນຄ່າ 137,7 ຕື້ກວ່າກີບ (16,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2015 ແລະ ສິ້ນສຸດປີ 2019.

ສໍາລັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ແມ່ນເພື່ອການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນະພາບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ກຽມປະຖົມ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຮັດໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ໄດ້ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ (2016-2020) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນດັ່ງກ່າວມີການເຊື່ອມສານເຂົ້າກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

(ສາວສະຫວັນ)

Advertisement Replay Ad
ແບບນີ້ກໍມີ! ສອງ​ຊາຍ​ຈີນ​ຂັບ​ລົດ​ຜິດ​ກົດ​ ຊໍ້າພັດ​ອາລົມຂຶ້ນ ລຸມຕີ​ຕຳຫຼວດ​ກາງ​ຫົນທາງ

ແບບນີ້ກໍມີ! ສອງ​ຊາຍ​ຈີນ​ຂັບ​ລົດ​ຜິດ​ກົດ​ ຊໍ້າພັດ​ອາລົມຂຶ້ນ ລຸມຕີ​ຕຳຫຼວດ​ກາງ​ຫົນທາງ

"ປູຕິນ" ມາຢ່າງເຂັ້ມ! ເຮືອບິນຂັບໄລ່ຊີເຣຍ ອາລັກຂາເຖິງທ້ອງຟ້າ

"ປູຕິນ" ມາຢ່າງເຂັ້ມ! ເຮືອບິນຂັບໄລ່ຊີເຣຍ ອາລັກຂາເຖິງທ້ອງຟ້າ

ສູນວັດທະນະ​ທໍາ​ຈີນ ວາງສະແດງຜົນງານຮູບພາບ ຂອງສີລະປິນຈີນ ທີ່ວຽງຈັນ

ສູນວັດທະນະ​ທໍາ​ຈີນ ວາງສະແດງຜົນງານຮູບພາບ ຂອງສີລະປິນຈີນ ທີ່ວຽງຈັນ

ຮອງນາຍົກຢ້ຽມຢາມສະຖານີດາວທຽມລາວ

ຮອງນາຍົກຢ້ຽມຢາມສະຖານີດາວທຽມລາວ

ຍ້ອງຍໍທູດອົດສະຕຣາລີທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ລາວ

ຍ້ອງຍໍທູດອົດສະຕຣາລີທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ລາວ

ການຄ້າມະນຸດຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການແຕ່ງງານແອບແຝງ

ການຄ້າມະນຸດຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການແຕ່ງງານແອບແຝງ

ອຸຕຸເຕືອນໄພອາກາດໜາວທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອ-ພູພຽງບໍລະເວນ 17-23 ທັນວານີ້

ອຸຕຸເຕືອນໄພອາກາດໜາວທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອ-ພູພຽງບໍລະເວນ 17-23 ທັນວານີ້

ຍີ່​ປຸ່ນ​ເຫັນດີ ກຽມໃຊ້​ລະບົບ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ 1,000 ເຢນ​ ກ່ອນ​ເດີນທາງ​ອອກປະເທດ​

ຍີ່​ປຸ່ນ​ເຫັນດີ ກຽມໃຊ້​ລະບົບ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ 1,000 ເຢນ​ ກ່ອນ​ເດີນທາງ​ອອກປະເທດ​

ກາຕູນ “ຍອດນັກສືບຈິວໂຄນັນ” ຈະຢຸດຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກນັກຂຽນປ່ວຍ

ກາຕູນ “ຍອດນັກສືບຈິວໂຄນັນ” ຈະຢຸດຈຳໜ່າຍຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກນັກຂຽນປ່ວຍ

ຮູ້ຫຼືບໍ່ ພາຊະນະແບບໃດທີ່ໃຊ້ອຸ່ນອາຫານໃນໄມໂຄເວັບບໍ່ໄດ້

ຮູ້ຫຼືບໍ່ ພາຊະນະແບບໃດທີ່ໃຊ້ອຸ່ນອາຫານໃນໄມໂຄເວັບບໍ່ໄດ້

ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ລາຄາຄຳ ລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 15 ທັນວາ 2017

ອັບເດດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ລາຄາຄຳ ລາຍວັນ ປະຈຳວັນທີ 15 ທັນວາ 2017

ຂົນໜາວລຸກ! ຊື້ປາແດກມາເຮັດແຈ່ວກິນ ພົບ "ຫົວງູ" ປົນຢູ່ນຳ

ຂົນໜາວລຸກ! ຊື້ປາແດກມາເຮັດແຈ່ວກິນ ພົບ "ຫົວງູ" ປົນຢູ່ນຳ

ໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາລະບຸ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕັ້ງແຕ່ເປີດໃຊ້

ໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາລະບຸ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຕັ້ງແຕ່ເປີດໃຊ້

ລາວສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ກໍລະນີ ທຣຳ ປະກາດໃຫ້ ເຢຣູຊາເລມ ເປັນເມືອງຫຼວງອິດສະຣາແອນ

ລາວສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ກໍລະນີ ທຣຳ ປະກາດໃຫ້ ເຢຣູຊາເລມ ເປັນເມືອງຫຼວງອິດສະຣາແອນ

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປະຊາທິປະໄຕ ບາຫລີ ຄັ້ງທີ 10

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປະຊາທິປະໄຕ ບາຫລີ ຄັ້ງທີ 10

ສັງທອງ ທຳລາຍເຄື່ອງຫາກິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ສັງທອງ ທຳລາຍເຄື່ອງຫາກິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການລະບົບຄູ ແລະ ປະຕູປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມລຽບຕາມຝັ່ງນ້ຳເຊໂດນ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການລະບົບຄູ ແລະ ປະຕູປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມລຽບຕາມຝັ່ງນ້ຳເຊໂດນ

ການກໍ່ສ້າງອາດທຳລາຍຄວາມເປັນທຳມະຊາດໃນເມືອງວັງວຽງ ໝົດໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ

ການກໍ່ສ້າງອາດທຳລາຍຄວາມເປັນທຳມະຊາດໃນເມືອງວັງວຽງ ໝົດໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ

ຊຽງຂວາງ - ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດ ສສ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື​ໃນຫຼາຍຂົງ​ເຂດ

ຊຽງຂວາງ - ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດ ສສ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື​ໃນຫຼາຍຂົງ​ເຂດ

ໄຟໄໝ້ອາຄານຫ້ອງເຊົ່າຈີນສູງ 30 ຊັ້ນ ຊາຍໜຸ່ມຫ້ອຍໂຕປີນຕຶກໜີຕາຍ

ໄຟໄໝ້ອາຄານຫ້ອງເຊົ່າຈີນສູງ 30 ຊັ້ນ ຊາຍໜຸ່ມຫ້ອຍໂຕປີນຕຶກໜີຕາຍ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ