ວັນຈັນ ທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫລວງຍອມຮັບການແກ້ໄຂຄົນຂໍທານ, ຜູ້ບ້າໃບ້ເສຍຈິດຕາມຕົວເມືອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ນະຄອນຫລວງຍອມຮັບການແກ້ໄຂຄົນຂໍທານ, ຜູ້ບ້າໃບ້ເສຍຈິດຕາມຕົວເມືອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນາງ ລໍາພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ນັກຂ່າວພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະພາບການແກ້ໄຂ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄົນຂໍທານ, ຄົນໃບ້ບ້າເສຍຈິດ ແລະ ເດັກທີ່ເລ່ລ້ອນຕາມຕົວເມືອງ, ພາຍຫລັງເຫັນວ່າສະພາບດັ່ງກ່າວມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ, ໂດຍສະເພາະປະເພດຄົນໃບ້ບ້າເສຍຈິດ, ຊຶ່ງບາງຄົນກໍມີພຶດຕິກໍາເອົາເສດວັດຖຸຕ່າງໆດຶກແກວ່ງໃສ່ລົດຜູ້ທ່ຽວທາງ, ບາງຄົນກໍປະເປືອຍຍ່າງຕາມທາງ, ຊຶ່ງນັບວ່າເປັນພາບພົດບໍ່

ເໝາະສົມແກ່ສັງຄົມ ອັນໄດ້ກາຍເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນຫວ່ງແລະ ຢາກໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍໄວ, ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຈົບງາມຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ຄວາມຈິງແລ້ວການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງເລກທີ 008 ລົງວັນທີ 20 ສິງຫາ 2013 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະແກ້ໄຂສະເພາະກິດຂຶ້ນ, ຊຶ່ງແມ່ນທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງຜູ້ຊີ້ນໍາ ແລະ ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກການກ່ຽວ

ຂ້ອງອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫລວງເປັນຮອງ ແລະ ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີທັງດ້ານສະດວກ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຄື: ດ້ານສະດວກແມ່ນຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດເກັບຄົນຂໍທານ, ເດັກ ເລ່ລ້ອນ ແລະ ຄົນໃບ້ບ້າເສຍຈິດທີ່ໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ ຫລື ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເອົາໄປໄວ້ຢູ່ສູນສັງຄົມສົງເຄາະບ້ານສົມສະຫງ່າ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ໄດ້ເປັນຈໍານວນຫລາຍ, ໃນນັ້ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງພາຍຫລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສຶກສາອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ເປັນຄົນກຽດຄ້ານ, ຮູ້ຈັກຊອກຫາວຽກງານທໍາ ແລະ ການຜະລິດຕ່າງໆແລ້ວ, ກໍໄດ້ສົ່ງກັບຄືນທ້ອງຖິ່ນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເພື່ອໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມພວກເຂົາຕື່ມ, ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງມີປະມານ 90 ກວ່າຄົນ,ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດໃບ້ບ້າເສຍຈິດໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນສູນສົມສະຫງ່າ ແລະ ກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ໜ້ອຍໃນການແກ້ໄຂຄົນຈໍາພວກນີ້, ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມອົດທົນສູງ, ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າມີສະພາບບໍ່ຄືຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປ, ຂະນະດຽວກັນພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຈະມາເຮັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫານີ້ກໍມີໜ້ອຍ, ງົບ ປະມານຮັບໃຊ້ມີຈໍາກັດ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ປົກຄອງຄົນຂໍທານ, ໃບ້ບ້າເສຍຈິດ ຫລື ເດັກເລ່ລ້ອນ ກໍບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າ, ປະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເລ່ລ້ອນຢູ່ກິນໄປຕາມລໍາພັງໃຈຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ມີຄົນຈໍານວນໜຶ່ງຍັງໃຫ້ເງິນແກ່ຄົນຈໍາພວກນີ້ຢູ່, ຊຶ່ງມັນຄືສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ພວກເຂົາກັບມາຂໍທານອີກ, ນອກຈາກນີ້ບັນຫາຢາເສບຕິດທີ່ແຜ່ລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນກໍແມ່ນສາເຫດໜຶ່ງພາໃຫ້ມີຜູ້ເປັນບ້າເສຍຈິດເພີ່ມຂຶ້ນ.  ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບດັ່ງກ່າວສະເພາະໜ້າກໍຍັງແມ່ນສືບຕໍ່ເກັບເຂົ້າໄປຢູ່ສູນສັງຄົມສົງເຄາະຄືດັ່ງຜ່ານມາ, ສ່ວນການແກ້ໄຂໄລຍະຍາວ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີແຜນປັບປຸງຂະຫຍາຍສູນໃຫ້ກວ້າງຂວາງເພື່ອຮອງຮັບຄົນປະເພດດັ່ງກ່າວທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆນັບທັງ

 

ການຜະລິດກະສິກໍາ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສາມາດອອກແຮງງານໄດ້ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີສຸຂະ ພາບແຂງແຮງດີ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດມີອາຫານການກິນດີຂຶ້ນ ແລະ ເບິ່ງແຍງຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ,ຂະນະດຽວກັນກໍເພີ່ມທະວີປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊອກແຫລ່ງທຶນທັງຈາກພາກລັດ, ເອກກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອມາຊ່ວຍເຫລືອວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີລູກຫລານເປັນຄົນໃບ້ບ້າເສຍຈິດ ຫລື ເດັກເລ່ລ້ອນຕາມຖະໜົນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງພວກເຂົາໃຫ້ດີ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດເບິ່ງແຍງໄດ້ກໍຂໍໃຫ້ເອົາມາຝາກໄວ້ຢູ່ສູນສັງຄົມສົງກໍໄດ້ ແລະ ອັນສໍາຄັນແມ່ນທຸກຄອບຄົວຕ້ອງເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມລູກຫລານບໍ່ໃຫ້ໄປພົວພັນກັບສິ່ງເສບຕິດທຸກປະເພດໂດຍເດັດຂາດ ເພາະຈະເປັນພາລະຂອງສັງຄົມຕໍ່ໄປ.
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : http://laophatthananews.blogspot.com/

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ