ວັນຈັນ ທີ 21 ສິງຫາ 2017

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ໄວລຸ້ນຟ້ອງເອີ້ນຄ່າເສຍຫາຍສາຍການບິນ ຖືກກາເຟຮ້ອນເຮ່ຍໃສ່

ໄວລຸ້ນຟ້ອງເອີ້ນຄ່າເສຍຫາຍສາຍການບິນ ຖືກກາເຟຮ້ອນເຮ່ຍໃສ່

(23 ພະຈິກ.) ເດັກໄວລຸ້ນ ອາຍຸ 16 ປີ ຟ້ອງເອີ້ນຄ່າເສຍຫາຍຈາກສາຍການບິນ Virgin Australia ໂດຍລະບຸວ່າ ລາວຖືກກາເຟຮ້ອນເຮ່ຍໃສ່ ແລະມັນເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ສຶກເຈັບປວດຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ