ວັນເສົາ ທີ 21 ຕຸລາ 2017

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານສະໜາມບິນສາກົນວຽງຈັນຄືບໜ້າ 6,55%

ໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານສະໜາມບິນສາກົນວຽງຈັນຄືບໜ້າ 6,55%

ໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານສະໜາມບິນສາກົນວຽງຈັນ ການກໍ່ສ້າງມາຮອດປັດຈຸບັນ ຄືບໜ້າແລ້ວ 6,55% ພາຍຫລັງເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ທັນວາ 2015