ວັນຈັນ ທີ 21 ສິງຫາ 2017

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ວຸ້ນເສັ້ນ - ຊາຄິດ ເຊັນໃບຢ່າ... ຢ່າງເປັນທາງການ

ວຸ້ນເສັ້ນ - ຊາຄິດ ເຊັນໃບຢ່າ... ຢ່າງເປັນທາງການ

ເປັນປິດສະໜາ..ດົນນານ ສໍາລັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄູ່ຮັກຄູ່ຫວານທີ່ກຳລັງຈະກາຍເປັນອາດີດ ຂອງ "ວຸ້ນເສັ້ນ ວິຣິນິພາ" ແລະ "ຊາຄິດ ແຍ້ມນາມ"

ປ້ອງກັນກໍລະນີລົດຄາ ດ້ວຍສິ່ງນີ້ ແລະຄວນຕ້ອງມີຕິດລົດໄວ້ vdo

ປ້ອງກັນກໍລະນີລົດຄາ ດ້ວຍສິ່ງນີ້ ແລະຄວນຕ້ອງມີຕິດລົດໄວ້

ສໍາລັບໃຜທີ່ມັກເອົາລົດໄປພະຈົນໄພ ຫຼື ເຂົ້າປ່າ ຫຼື ໄປຫຼິ້ນທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດທີ່ຖະໜົນຫົນທາງບໍ່ສະດວກ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລົດຂອງທ່ານຄາ

ໄຊຍະບູລີ ເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ໄຊຍະບູລີ ເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ຄຸ້ມຄອງ, ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ-ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການພັດທະນາຜັງເມືອງ ລະບົບນ້ຳປະປາ ສຸຂາພິບານ ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ການຂົນສົ່ງໄປມາ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ວ່ອງໄວ ລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງຕໍ່ແຂວງ ຈົນເຖິງອອກຕ່າງປະເທດ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການກະຈາຍລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີລາຍຮັບ ກາຍເປັນຄອບຄົວທີ່ພົ້ນທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.