ວັນຈັນ ທີ 21 ສິງຫາ 2017

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ປິດສາກຊີວິດຮັກ ວຸ້ນເສັ້ນ - ຊາຄິດ ຢ່າແລ້ວ! ຜູ້ຈັດການສ່ວນຕົວຢືນຢັນ

ປິດສາກຊີວິດຮັກ ວຸ້ນເສັ້ນ - ຊາຄິດ ຢ່າແລ້ວ! ຜູ້ຈັດການສ່ວນຕົວຢືນຢັນ

ແຕ່ລ່າສຸດ, ໃນມື້ວານນີ້ຕອນແລງ (19 ຕຸລາ) ເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ຂ່າວລື ໃນເມື່ອຜູ້ຈັດການສ່ວນຂອງພະເອກໜຸ່ມ ຊາຄິດ ແຍ້ມນາມ ໄດ້ອອກມາຢືນຢັນ