ວັນເສົາ ທີ 19 ສິງຫາ 2017

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ຂ່າວຊີວິດ

ປ້ອງກັນກໍລະນີລົດຄາ ດ້ວຍສິ່ງນີ້ ແລະຄວນຕ້ອງມີຕິດລົດໄວ້ vdo

ປ້ອງກັນກໍລະນີລົດຄາ ດ້ວຍສິ່ງນີ້ ແລະຄວນຕ້ອງມີຕິດລົດໄວ້

ສໍາລັບໃຜທີ່ມັກເອົາລົດໄປພະຈົນໄພ ຫຼື ເຂົ້າປ່າ ຫຼື ໄປຫຼິ້ນທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດທີ່ຖະໜົນຫົນທາງບໍ່ສະດວກ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລົດຂອງທ່ານຄາ