ວັນພຸດ ທີ 23 ສິງຫາ 2017

7 ວິທີ ເບິ່ງຄົນຂອງຂົງເບັ້ງ

7 ວິທີ ເບິ່ງຄົນຂອງຂົງເບັ້ງ

7 ວິທີ ເບິ່ງຄົນຂອງຂົງເບັ້ງ

ຂົງເບັ້ງໄດ້ຂຽນເຖິງວິທີການຮູ້ໃຈຄົນໄວໃນບົດທີ 3 ຂອງ “ຕໍາລາ ພິໄຊສົງຄາມຂົງເບັ້ງ” ຕໍາລາວິຊາການທະຫານເລັ້ມສໍາຄັນ ທີ່ຂົງເບັ້ງມອບໃຫ້ແກ່ກຽງອຸຍ ທະຫານເອກ ແລະ ຕໍາລາເລັ້ມນີ້ຍັງສືບທອດກັນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ເຊິ່ງໃນບົດໆນີ້, ມີໃຈຄວາມສໍາຄັນວ່າ:

“ອັນການຢັ້ງຮູ້ ເບິ່ງນິໄສໃຈຄໍຄົນນັ້ນເປັນເລື່ອງຍາກ ຄົນມີດີມີຊົ່ວແຕກຕ່າງກັນ, ນິໄສໃຈຄໍຈະສໍາພັນກັບຮູບລັກສະນະພາຍນອກ ບາງຄົນໜ້າຊື່ແຕ່ໃຈຄົດ, ບາງຄົນສຸພາບອ່ອນໂຍນກັບມີນິໄສຊົ່ວຊ້າ, ບາງຄົນເກັ່ງກ້າຫ້າວຫັນ ແຕ່ກັບຍ້ານກົວ, ບາງຄົນມີມານະແຂ່ງຂັນ ແຕ່ກັບຫາຄວາມຊື່ສັດບໍ່ໄດ້ ໃຈຄົນນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເບິ່ງຍາກ ແຕ່ກໍ່ພໍມີໂອກາດຢັ້ງເຖິງໄດ້”

ວິທີທີ່ຈະຢັ້ງຮູ້ຈິດໃຈມະນຸດນັ້ນມີຢູ່ 7 ປະການດັ່ງນີ້:

  1. ລອງໃຈດ້ວຍຄວາມຜິດ ແລະ ຖືກ ເພື່ອຢັ້ງຮູ້ຄະຕິທໍາ ໂດຍການລອງໃຈດ້ວຍປັນຫາທາງສິນທໍາ, ສອບຖາມເປັນປະເດັນການເມືອງ ເພື່ອທົດສອບຈຸດຢືນ, ຄວາມຄິດຈິດໃຈ, ທັດສະນະຄະຕິ ລວມທັງຄວາມປາຖະໜາເລິກໆພາຍໃນຈິດໃຈ.
  2. ໂຕ້ແຍ້ງໃຫ້ຈົນມຸມ ເພື່ອເບິ່ງໄຫວພິບປະຕິພານ ຫາບັນຫາຕ່າງໆມາຊັກໄຊ້ໄລ່ລຽງ ຍວະຍຸໃຫ້ເຂົາໃຈຮ້າຍເພື່ອທົດສອບການຄວບຄຸມໄຫວພິບປະຕິພານ.
  3. ຖານດ້ວຍກົນອຸບາຍ ເພື່ອເບິ່ງສະຕິປັນຍາ ໂດຍການປຶກສາເລື່ອງລາວຕ່າງໆກັບເຂົາເພື່ອທົດສອບພູມຄວາມຮູ້, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ.
  4. ແຈ້ງໄພໃຫ້ຮູ້ ເພື່ອເບິ່ງຄວາມກ້າຫານ ໂດຍການແຈ້ງບອກໃຫ້ເຂົາຮັບຮູ້ວ່າໄພອັນຕະລາຍກໍາລັງຫຍັບໝໍ່ເຂົ້າມາ ເພື່ອພິຈາລະນາໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານ ແລະ ຄວາມອົດທົນ.
  5. ມອມເມົາດ້ວຍສຸລາ ພິຈາລະນານິໄສ ໂດຍການຈັດງານລ້ຽງສັງສັນໃຫ້ພຽບພ້ອມດ້ວຍສຸລາຍາເມົາ ເພື່ອເບິ່ງອຸປະນິໄສໃຈຄໍໃນຍາມຂາດສະຕິ ລວມທັງວິໄນ ໃນການຄວບຄຸມຕົນ.
  6. ສັນລະເສີນດ້ວຍລາບຍົດ ເພື່ອເບິ່ງຄວາມສຸດຈະລິດ ໂດຍໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທັງລາບຍົດ ແລະ ຄໍາສັນລະເສີນເຂົ້າລໍໃຈ ເພື່ອທົດສອບຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິ.
  7. ມອບວຽກງານໃຫ້ເຮັດ ເພື່ອເບິ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍການມອບໝາຍວຽກງານໃຫ້ເຂົາເຮັດ ເພື່ອທົດສອບວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າໄວ້ວາງໃຈ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກົງຕໍ່ເວລາຫຼືບໍ່.

“7 ວິທີເບິ່ງຄົນຂອງຂົງເບັ້ງ ຈະຕ້ອງນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ ດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ຕາມຈັງຫວະ ແລະ ໂອກາດອັນອໍານວຍ ຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະເກີດຜົນເສຍກັບຜູ້ໃຊ້ເອງ ຫາກມີໂອກາດໃຫ້ເຮັດຈົ່ງຟ້າວລົງມືເຮັດ ເພາະການຢັ້ງຮູ້ນິໄສໃຈຄໍຄົນຄື ສິ່ງທໍາອິດຂອງການໃຊ້ຄົນ”

 

 

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ສາມກົກວິທະຍາ

ລັດສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບ

ລັດສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກຄົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບ

ອິນເດຍ ປະກາດໃຫ້ການຢ່າຮ້າງແບບກະທັນຫັນຂອງຊາວມຸສລິມ ຂັດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ

ອິນເດຍ ປະກາດໃຫ້ການຢ່າຮ້າງແບບກະທັນຫັນຂອງຊາວມຸສລິມ ຂັດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ

ສານຕັດສິນໃຫ້ແປ້ງເດັກ “ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ” ຈ່າຍເງິນຄ່າເສຍຫາຍ 3.460 ຕື້ກວ່າກີບ ໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງ

ສານຕັດສິນໃຫ້ແປ້ງເດັກ “ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ” ຈ່າຍເງິນຄ່າເສຍຫາຍ 3.460 ຕື້ກວ່າກີບ ໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງ

ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນຮ່ວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດຢູ່ໃນລາວ

ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນຮ່ວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດຢູ່ໃນລາວ

ຫາລືການຕິດຕາມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາເຕືອນຮູບໃສ່ຊອງ-ຕຸດຢາສູບ

ຫາລືການຕິດຕາມເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາເຕືອນຮູບໃສ່ຊອງ-ຕຸດຢາສູບ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້

“ໝ່ຳ ຈົກໝົກ” ກຳລັງຈະເປັນພໍ່ເຖົ້າແລ້ວ ເມື່ອ “ເອັມ” ລູກສາວສຸດຮັກກຳລັງຖືພາ

“ໝ່ຳ ຈົກໝົກ” ກຳລັງຈະເປັນພໍ່ເຖົ້າແລ້ວ ເມື່ອ “ເອັມ” ລູກສາວສຸດຮັກກຳລັງຖືພາ

ຊາອຸດິອາຣາເບຍຫ້າມນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນສັດປີກຈາກລາວ ແລະ ຟິລິບປິນຊົວຄາວ ເນື່ອງຈາກມີການແຜ່ລະບາດຂອງ H5N1

ຊາອຸດິອາຣາເບຍຫ້າມນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນສັດປີກຈາກລາວ ແລະ ຟິລິບປິນຊົວຄາວ ເນື່ອງຈາກມີການແຜ່ລະບາດຂອງ H5N1

ພີພີ ເກາະສະຫວັນເທິງດິນ ແຫ່ງສະຫຍາມ

ພີພີ ເກາະສະຫວັນເທິງດິນ ແຫ່ງສະຫຍາມ

ຊູມກັນຄັກໆ!! ມາເບິ່ງແຕ່ລະຊຸດທີ່ ສາວລູກນໍ້າ ໃສ່ອອກງານກັນດີກວ່າ

ຊູມກັນຄັກໆ!! ມາເບິ່ງແຕ່ລະຊຸດທີ່ ສາວລູກນໍ້າ ໃສ່ອອກງານກັນດີກວ່າ

ເຈົ້າຄອງ ນວ ຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຢຶດອຳນາດ ຄົບຮອບ 42 ປີ ທີ່ອານຸສາວະລີນັກຮົບນິລະນາມ

ເຈົ້າຄອງ ນວ ຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຢຶດອຳນາດ ຄົບຮອບ 42 ປີ ທີ່ອານຸສາວະລີນັກຮົບນິລະນາມ

ກະ​ໂປ່ງ​ ແບບໃດ​ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ ເຊັກເບິ່ງເລີຍ​!

ກະ​ໂປ່ງ​ ແບບໃດ​ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ ເຊັກເບິ່ງເລີຍ​!

“ນະເດດ” ຍອມຮັບແລ້ວ ຫຼັງຫຼຸດປາກວ່າຄົບ “ຢາຢາ” ກາງລາຍການ 3 ແຊບ

“ນະເດດ” ຍອມຮັບແລ້ວ ຫຼັງຫຼຸດປາກວ່າຄົບ “ຢາຢາ” ກາງລາຍການ 3 ແຊບ

ຕານ້ອຍ-ອາເລັກ ໂດ່ງດັງຂ້າມປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມຫຼິ້ນໂຄສະນາໃຫຍ່ທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ຕານ້ອຍ-ອາເລັກ ໂດ່ງດັງຂ້າມປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມຫຼິ້ນໂຄສະນາໃຫຍ່ທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ບຸນຊ່ວງເຮືອທີ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ປີນີ້ ຍັງແມ່ນເຮືອຈາກຕ່າງຖີ່ນຄອງຂັນຊະນະເລີດ

ບຸນຊ່ວງເຮືອທີ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ປີນີ້ ຍັງແມ່ນເຮືອຈາກຕ່າງຖີ່ນຄອງຂັນຊະນະເລີດ

ນາຍົກລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດຢູ່ແຂວງສາລະວັນ

ນາຍົກລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດຢູ່ແຂວງສາລະວັນ

ກະຊວງການເງິນເຜີຍບາງປັດໄຈເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບບໍ່ບັນລຸແຜນ

ກະຊວງການເງິນເຜີຍບາງປັດໄຈເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບບໍ່ບັນລຸແຜນ

ການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ

ການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບ ປະທານສະພາການຄ້າ ເມືອງຄາວາສະກິ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບ ປະທານສະພາການຄ້າ ເມືອງຄາວາສະກິ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂອ້ລົມການນຳແຂວງເຊກອງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂອ້ລົມການນຳແຂວງເຊກອງ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ