ວັນອາທິດ ທີ 19 ພະຈິກ 2017

ອ່ານເລີຍ! 5 ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017

ອ່ານເລີຍ! 5 ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017

ອ່ານເລີຍ! 5 ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017

ເລື່ອງການຈ່າຍປະຈຳປີ 2017 ນີ້ ຍັງຄົງເປັນທີ່ສົນໃຈຈາກມະຫາຊົນຄົນລາວທົ່ວປະເທດຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍ ເພາະໄດ້ມີການປັບປ່ຽນວິທີການຈັດເກັບແບບໃໝ່ໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດບັນທຶກ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຮັບປະກັນການເກັບທ້ອນເຂົ້າຄັງສູນກາງລັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງກໍຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຍານພາຫະນະໃນ ສປປ ລາວຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ລວບລວມເອົາ 5 ຂໍ້ ທີ່ທຸກທ່ານຄວນຮູ້ມາໃຫ້ອ່ານນຳກັນ.

1. ຈ່າຍໄດ້ທາງໃດແດ່?

ການຈ່າຍເງິນຄ່າທຳນຽມທາງປີນີ້ແມ່ນຈະສາມາດຈ່າຍຜ່ານ 4 ຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານແອັບ BCEL ONE ໃນສະມາດໂຟນ, ຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ, ຜ່ານຕູ້ອັດຕະໂນມັດ (ເປີດໃຫ້ໃຊ້ໄວໆນີ້) ແລະ ຜ່ານເຄົາເຕີບໍລິການຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວໃນທົ່ວປະເທດ.

2. ຈ່າຍໄດ້ຮອດມື້ໃດ?

ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2017 ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ຈົນຮອດທ້າຍເດືອນມີນາ 2018 ເຊິ່ງຖ້າຫາກໃນລະຫວ່າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຮັດນີ້ ແລ້ວຜູ້ໃຊ້ຍານພາຫະນະຖືກກວດເອກະສານກໍຕ້ອງຮັບຄວາມສ່ຽງຖືກປັບໃໝກັນເອົາເອງ. ສະນັ້ນ ຮີບຮ້ອນຈ່າຍກັນໄວ້ກ່ອນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ນອກນັ້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະຊື້ລົດໃໝ່ ຖ້າບໍ່ຮີບຮ້ອນຄວນຊື້ຫຼັງປີ 2017 ຈະດີກວ່າ ເພາະລົດທີ່ຊື້ໃໝ່ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2017 ແມ່ນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທາງປະຈຳປີ 2017 ຢູ່. ສ່ວນລົດທີ່ຊື້ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມປະຈຳປີ 2017, ມີແຕ່ຖ້າໃຫ້ຮອດວັນທີ 1 ເມສາ 2018 ຈຶ່ງເລີ່ມເສຍຂອງປີ 2018 ເລີຍ.

3. ຖ້າບໍ່ຈ່າຍຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຈ່າຍເງິນຄ່າທຳນຽມທາງໃຫ້ທັນກຳນົດເວລາ ທ່ານຈະຖືກປັບໃໝ່ເປັນຈຳນວນ 30% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຍ້ອນຫຼັງ ຈຶ່ງຈະສາມາດຈ່າຍຂອງປີ 2018 ໄດ້. ຖ້າຫາກໃນປີ 2018 ທ່ານກໍຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ຈ່າຍອີກເປັນປີທີ 2 ກໍຈະຖືປັບໄໝ 60% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ແລະ ຈ່າຍຍ້ອນຫຼັງອີກ 2 ປີ. ນອກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງຮັບຄວາມສ່ຽງຖືກໃບສັ່ງ ຫາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນກວດພົບວ່າຍັງບໍ່ທັນເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ.

4. ລົດປະເພດໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ແລະ ລົດປະເພດໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ?

ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດເລກທີ 001/ປປທ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມທາງ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ລະບຸໄວ້ວ່າ ປະເພດລົດຂ້າງລຸ່ມນີ້ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ:

 • ລົດຈັກສອງລໍ້, ລົດຈັກສາມລໍ້.
 • ລົດຂົນສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່.
 • ລົດເກັງ, ລົດຈິບ, ລົດຕູ້, ລົດກະບະ (ທັງນຳໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະ ໂດຍສານ)
 • ລົດໂດຍສານເຊັ່ນ: ລົດເມ, ລົດສອງແຖວ, ລົດຕູ້, ລົດຕຸກໆ, ລົດຈຳໂບ້.
 • ລົດນໍເຂົ້າຊົ່ວຄາວເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ມີກຳນົດເວລາເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຂຶ້ນທະບຽນໂດຍຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ສ່ວນຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນປະເພດລົດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ:

 • ລົດຮັບໃຊ້ສະມາຄົມ, ມູນນິທິ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ລົດກູ້ໄພ.
 • ລົດຮັບ-ສົ່ງຄົນເຈັບຂອງໂຮງໝໍ, ລົດດັບເພີງ, ລົດຖ່າຍທອດວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ແລະ ລົດຮັບໃຊ້ລວມຂອງສູນເສຍອົງຄະ.
 • ລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໂດຍກົງ (ປ້າຍແດງ).
 • ລົດກົນຈັກໜັກເຊັ່ນ: ລົດຕັກ, ລົດດຸດ, ລົດກວາດ, ລົດຍົກ ລົດໂລ ແລະ ລົດຂົນສົ່ງພາກສະະໜາມ ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເປັນຕົ້ນ.
 • ລົດຂອງສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສຸນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ.
 • ຍານພາຫະນະຮັບໃຊ້ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຄົນພິການໂດຍສະເພາະ.

5. ຖ້າເສຍຄ່າທຳນຽມທາງແລ້ວເຮັດໃບເສຍຄ່າທາງຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຈະເຮັດແນວໃດ?

ວິທີການກໍງ່າຍແສນງ່າຍ ພຽງແຕ່ນຳເອົາປຶ້ມຕິດຕາມການຂຶ້ນທະບຽນລົດ (ປຶ້ມເຫຼືອງ) ເຂົ້າໄປຕິດຕໍ່ທີ່ປ່ອງບໍລິການອອກໃບເສຍຄ່າທາງ ພ້ອມແຈ້ງວ່າຂໍຮັບໃບເສຍຄ່າທາງໃໝ່ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຈະກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນລົດຂອງເຮົາ ແລະ ຂໍ້ມູນການຊຳລະເງິນວ່າຊຳລະມາກ່ອນແລ້ວ ຫຼື ຍັງ. ຖ້າຫາກວ່າຂໍ້ມູນລົດຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທາງມາກ່ອນແລ້ວ ທາງປ່ອງບໍລິການກໍຈະອອກໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງອັນໃໝ່ໃຫ້ ແລະ ເຮົາຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມອອກໃບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງໃໝ່ ຈຳນວນ 20,000 ກີບ.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຮູບພາບ : Muan Stock Photo

ແລກປ່ຽນ: ພາສາເຟ໊ດບຸກ - ພາສາຄາຣາໂອະເກະ!

ແລກປ່ຽນ: ພາສາເຟ໊ດບຸກ - ພາສາຄາຣາໂອະເກະ!

ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ພຽງແຕ່ກັນຕຳຫຼວດ! 5 ເຫດຜົນທີ່ຄວນເຮັດປະກັນໄພລົດໃຫຍ່

ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ພຽງແຕ່ກັນຕຳຫຼວດ! 5 ເຫດຜົນທີ່ຄວນເຮັດປະກັນໄພລົດໃຫຍ່

ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ​: "ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​​ປະຊາຊົນ​"

ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ​: "ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​​ປະຊາຊົນ​"

ເຮືອ​ບິນ​ນ້ອຍ​ຕົກ​ທີ່​ລັ​ດເຊຍ​ ເດັກ​ຍິງ​ 4 ປີ​ລອດ​ປາ​ຕິ​ຫາ​ນ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວ​

ເຮືອ​ບິນ​ນ້ອຍ​ຕົກ​ທີ່​ລັ​ດເຊຍ​ ເດັກ​ຍິງ​ 4 ປີ​ລອດ​ປາ​ຕິ​ຫາ​ນ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວ​

ນາຕະລີ ຄວ້າລາງວັນທີ 1 ເລົ່າຄາຖາເຊົາຢາສູບ

ນາຕະລີ ຄວ້າລາງວັນທີ 1 ເລົ່າຄາຖາເຊົາຢາສູບ

9 ເດືອນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າເຊກອງ ມອບພັນທະໃຫ້ລັດ 1 ຕື້ກວ່າກີບ

9 ເດືອນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າເຊກອງ ມອບພັນທະໃຫ້ລັດ 1 ຕື້ກວ່າກີບ

ຮອງນາຍົກ ເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງພາສີ ຂຸ້ນຂ້ຽວຈັດເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານ

ຮອງນາຍົກ ເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງພາສີ ຂຸ້ນຂ້ຽວຈັດເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາສະບັບປັບປຸງ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາສະບັບປັບປຸງ

ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ

ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ

ຊາວ​ມັງ​ກອນ​ເຮັດ​ຊຸດ​ຈາກ​ໃບ​ໄມ້​ນັບ​ພັນໃບ​ ຊວນ​ທ່ານ​ມາ​ຮັກໂລກ​ຮ່ວມ​ກັນ

ຊາວ​ມັງ​ກອນ​ເຮັດ​ຊຸດ​ຈາກ​ໃບ​ໄມ້​ນັບ​ພັນໃບ​ ຊວນ​ທ່ານ​ມາ​ຮັກໂລກ​ຮ່ວມ​ກັນ

ສາຍການບິນເອມິເຣດ ຍົກລະດັບຊັ້ນ “ເຟິສຄລາສ” ຫຼູປານກັບນອນໂຮງແຮມ 5 ດາວ

ສາຍການບິນເອມິເຣດ ຍົກລະດັບຊັ້ນ “ເຟິສຄລາສ” ຫຼູປານກັບນອນໂຮງແຮມ 5 ດາວ

3 ຂໍ້​ທີ່​ພິສູດ​ວ່າ​ ຢູ່​ຄົນ​ດຽວ​ອາດຈະ​ມີ​ສຸຂະພາບ​ດີກວ່າ​

3 ຂໍ້​ທີ່​ພິສູດ​ວ່າ​ ຢູ່​ຄົນ​ດຽວ​ອາດຈະ​ມີ​ສຸຂະພາບ​ດີກວ່າ​

ໜ້າ​ຮັກ​ຫຼາຍ​! ຊາວ​ລາວ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ ສີຈິ້ນ​ຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ​ຢ່າງ​ອົບ​ອຸ່ນ​

ໜ້າ​ຮັກ​ຫຼາຍ​! ຊາວ​ລາວ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ ສີຈິ້ນ​ຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ​ຢ່າງ​ອົບ​ອຸ່ນ​

10 ເຄັດ​ລັບ​ ຝຶກ​ຮ່າງກາຍ​ແນວໃດ​ ເມື່ອໃດ​ ໃຫ້​ທັນ​ແລ່ນມາ​ຣາທ​ອນ​

10 ເຄັດ​ລັບ​ ຝຶກ​ຮ່າງກາຍ​ແນວໃດ​ ເມື່ອໃດ​ ໃຫ້​ທັນ​ແລ່ນມາ​ຣາທ​ອນ​

7 ເພງສາກົນ​ຫວານ​ໆ​ ສຳລັບ​ງານ​ແຕ່ງ​ງານ​ປະຈຳ​ປີ​ 2017

7 ເພງສາກົນ​ຫວານ​ໆ​ ສຳລັບ​ງານ​ແຕ່ງ​ງານ​ປະຈຳ​ປີ​ 2017

ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີ ຈິ້ນຜິງ ພົບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີ ຈິ້ນຜິງ ພົບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ລະວັງ ເບິ່ງໂທລະພາບຫຼາຍເກີນໄປສ່ຽງເປັນພະຍາດຫຼອດເລືອດດຳອຸດຕັນ

ລະວັງ ເບິ່ງໂທລະພາບຫຼາຍເກີນໄປສ່ຽງເປັນພະຍາດຫຼອດເລືອດດຳອຸດຕັນ

11.11 'ວັນຄົນໂສດ' ວັດທະນະທຳສຸດປັອບຂອງໄວໜຸ່ມຈີນ

11.11 'ວັນຄົນໂສດ' ວັດທະນະທຳສຸດປັອບຂອງໄວໜຸ່ມຈີນ

ວິທີເຮັດ CPR ປະຕິບັດການຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ປ່ວຍສຸກເສີນ ຫຼື ຢຸດຫາຍໃຈ

ວິທີເຮັດ CPR ປະຕິບັດການຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ປ່ວຍສຸກເສີນ ຫຼື ຢຸດຫາຍໃຈ

ກິນ​ອາຫານ​ “ຕອນກາງຄືນ” ແນວໃດ​ກໍ​ຕຸ້ຍ​

ກິນ​ອາຫານ​ “ຕອນກາງຄືນ” ແນວໃດ​ກໍ​ຕຸ້ຍ​

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ