ວັນອັງຄານ ທີ 17 ຕຸລາ 2017

ປະກົດການສະເທືອນໂລກ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນ

ປະກົດການສະເທືອນໂລກ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນ

ປະກົດການສະເທືອນໂລກ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນ

ຄົນຮຸ່ນພໍ່ຮຸ່ນແມ່ເຮົາມັກມີຄວາມຝັນຄືກັບຄົນທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ມີຄອບຄົວ, ມີລົດ ແລະ ມີເປັນຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງໃນສະໄໝປັດຈຸບັນນີ້ຜົນການສຳຫຼວດພົບວ່າ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ມັກຈະແຕ່ງງານ ແລະ ມີລູກກັນໜ້ອຍລົງ ພ້ອມດຽວກັນກໍຊື້ລົດ ແລະ ເຮືອນໜ້ອຍລົງເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງປະເດັນທີ່ເຮົາຈະເວົ້າເຖິງໃນທີ່ນີ້ແມ່ນເລື່ອງຂອງການຊື້ເຮືອນ.

ເປັນຫຍັງການຊື້ເຮືອນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່? ເຫດຜົນກໍຄື ເຮືອນແມ່ນຊັບສິນທີ່ເປັນການລົງທຶນຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງຄົນໆໜຶ່ງເລີຍລະ ເພາະບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ໝັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນຊັບສົມບັດທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດຂອງຄອບຄົວ ຫຼື ຄົນໆໜຶ່ງເລີຍກໍວ່າໄດ້.

ທັງນີ້ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຈະຊື້ເຮືອນ ກໍຫາຍາກທີ່ຈະຊື້ເງິນສົດ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ແລະ ທະນາຄານກໍອາໄສດອກເບ້ຍກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນລາຍໄດ້ຫຼັກມາຫຼາຍສິບປີ. ສະນັ້ນ ຖ້າຫາກຄົນທົ່ວໄປຈຳນວນຫຼາຍຢຸດຊື້ເຮືອນຂຶ້ນມາ ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຂອງທະນາຄານຫາຍໄປ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບຢຸດຊະງັກ ແລະ ລາຄາຕົກ. ຄຽງຄູ່ກັນ ຖ້າຫາກທະນາຄານມີເຮືອນທີ່ຢຶດໄວ້ຈາກຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ອນຈົນໝົດໄດ້ນັ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເມື່ອລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບຕົກກໍຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈົນສາມາດຫຼົ້ມເອົາໄດ້.

ສ່ວນເຫດຜົນທີ່ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ຫຼື ເຈນວາຍ (Gen Y) ບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນນັ້ນ ເຫດຜົນໜຶ່ງກໍຍ້ອນວ່າລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ມີລາຄາສູງຈົນຄົນທົ່ວໄປຊື້ກັນບໍ່ໄຫວ ໂດຍສະເພາະຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ນິວຢອກ, ລອນດອນ ແລະ ໂຕກຽວ ທີ່ລາຄາພຸ້ງຂຶ້ນສູງສຸດຈົນຄົງທີ່ ແຕ່ກໍຍັງສູງເກີນໄປກວ່າທີ່ຄົນທົ່ວໄປຈະຊື້ໄດ້ຢູ່ດີ. ປະກົດການນີ້ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຕົວເລກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ໃນໂລກຕາເວັນຕົກເພີ່ມຂຶ້ນສູງຫຼາຍໃນຍຸກປັດຈຸບັນ.

ແນວໃດກໍຕາມ ຜົນສຳຫຼວດຍັງພົບອີກວ່າ ເຖິງວ່າຄົນຮຸ່ນໃໝ່ຈະມີວຽກງານທີ່ມີລາຍຮັບດີ ແຕ່ພວກເຂົາກໍບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນກັນ ສະນັ້ນປັນຫາບໍ່ໜ້າຈະຢູ່ທີ່ເລື່ອງຂອງ “ເງິນ” ແລ້ວ. ເຫດຜົນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະພື້ນທີ່ໃນທົ່ວໂລກ. ຍົກຕົວຢ່າງ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ການເລືອກຊື້ເຮືອນ ພວກເຂົາຈະຄຳນຶງເຖິງພື້ນທີ່ນຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກໄດ້ສຶກສາໃນບ່ອນທີ່ດີ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງທີ່ມີປັນຫາໜ້ອຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃນອາເມລິກາຍັງບໍ່ຄ່ອຍມີລູກກັນ ແລະ ມັກຊີວິດທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງການລົງຫຼັກປັກຖານດ້ວຍການຊື້ເຮືອນຈຶ່ງບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ນິຍົມເຊົ່າຢູ່ຫຼາຍກວ່າ.

ຫັນມາເບິ່ງທາງດ້ານຕາເວັນອອກເຊັ່ນ ປະເທດຍີ່ຢຸ່ນ ເຊິ່ງມີວັດທະນະທຳມັກຢູ່ກັບທີ່ ຫຼື ອາໄສຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ ກໍຍັງບໍ່ນິຍົມການຊື້ເຮືອນເຊັ່ນດຽວກັບທາງຕາເວັນຕົກ. ເຫດຜົນໜຶ່ງກໍເພາະວ່າ ພາສີທີ່ດິນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນໄລ່ເປັນເປີເຊັນຈາກລາຄາລວມຂອງທີ່ດິນ ຍົກຕົວຢ່າງ ທີ່ດິນມູນຄ່າ 2.5 ຕື້ກີບ ກໍຕ້ອງໄດ້ເສຍ 1.4% ຕໍ່ປີ ເທົ່າກັບປີລະ 35 ລ້ານກີບ ບວກກັບລາຄາທີ່ດິນທີ່ຄົງທີ່ ເຮັດໃຫ້ເຊົາຄິດໄປໄດ້ເລີຍວ່າ ເມື່ອຖືກຳມະສິດໄປດົນໆແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເຮັດໃຫ້ຄົນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ການມີເຮືອນໃນຄອບຄອງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນທາງການເງິນ ເປັນການລົງທຶນທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂາດທຶນໄປເລື້ອຍໆ.

ຜົນຈາກການທີ່ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ບໍ່ນິຍົມຊື້ເຮືອນນັ້ນ ໃນໄລຍະຍາວຍັງປະເມີນຍາກ ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະສັ້ນກໍສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ຊື້ໜ້າໃໝ່ໆຈະເປັນນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ ໂດຍສະເພາະນັກລົງທຶນຈີນ ທີ່ເຂົ້າມາພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ຄົນ Gen Y ເຊົ່າ. ສະນັ້ນ ກໍບໍ່ແປກໃຈເລີຍຖ້າໃນອະນາຄົດຈະກາຍເປັນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຈົ້າທີ່ດິນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເກັບຄ່າເຊົ່າຈາກ Gen Y.

ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າ ແບບນີ້ກໍເທົ່າກັບວ່າເສຍຊາດເສຍແຜ່ນດິນໃຫ້ຕ່າງປະເທດໝົດແລ້ວ ແຕ່ໃນທາງກັບກັນທາງລັດຈະໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈາກພາສີທີ່ດິນທຸກໆປີ ເຊິ່ງໃນຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະຕາເວັນຕົກ ຈະບໍ່ຢ້ານເລື່ອງນີ້ຄືກັບຄົນເຂດເຮົາ ເພາະນັ້ນເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດທັງນັ້ນ.

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ປ່ຽນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນອະນາຄົດທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກປັດຈຸບັນ. ການທີ່ບໍ່ຊື້ເຮືອນ ແລະ ບໍ່ມີລູກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີເງິນເຫຼືອໄປໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດສິນຄ້າທີ່ຂາຍໃຫ້ Gen Y ເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ການປ່ຽນແປງຂອງພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບໄດ້ຮັບການກະທົບກະເທືອນ ແຕ່ວ່າໃນທາງກັບກັນກໍສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດອີກຫຼາຍຢ່າງ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຮູບພາບ : Pixabay

ຜົນການສຶກສາພົບ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ກົງກັບສາຂາທີ່ຮຽນ

ຜົນການສຶກສາພົບ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ກົງກັບສາຂາທີ່ຮຽນ

ການເສບ 'ຂ່າວຮ້າຍ' ສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈຂອງທ່ານແນວໃດ? ນັກຈິດຕະວິທະຍາມີຄຳຕອບ ພ້ອມວິທີຮັບມື

ການເສບ 'ຂ່າວຮ້າຍ' ສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈຂອງທ່ານແນວໃດ? ນັກຈິດຕະວິທະຍາມີຄຳຕອບ ພ້ອມວິທີຮັບມື

ມາຮູ້ຈັກກັບ 'ສຸພານິດ' ນັກສຶກສາລາວຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງວັດຈະນານຸກົມພາສາອິນໂດເນເຊຍ-ພາສາລາວ ຫົວທຳອິດ

ມາຮູ້ຈັກກັບ 'ສຸພານິດ' ນັກສຶກສາລາວຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງວັດຈະນານຸກົມພາສາອິນໂດເນເຊຍ-ພາສາລາວ ຫົວທຳອິດ

ອັງກິດອອກຄູ່ມືແນະນຳສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນການຖ່າຍຮູບເຊວຟີຄູ່ກັບສັດປ່າ

ອັງກິດອອກຄູ່ມືແນະນຳສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນການຖ່າຍຮູບເຊວຟີຄູ່ກັບສັດປ່າ

ນັກສຶກສາທຸກຍາກ ແຕ່ຜົນການຮຽນດີ 60 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ

ນັກສຶກສາທຸກຍາກ ແຕ່ຜົນການຮຽນດີ 60 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ

ສຳມະນາເລື່ອງເຄື່ອງມືສື່ສານໂມໂຕໂລລາ

ສຳມະນາເລື່ອງເຄື່ອງມືສື່ສານໂມໂຕໂລລາ

ຍ່າງເພື່ອສຸຂະພາບ ສະຫຼອງວັນສາຍຕາໂລກ

ຍ່າງເພື່ອສຸຂະພາບ ສະຫຼອງວັນສາຍຕາໂລກ

ປະຊາຊົນບ້ານເມືອງເກິນ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນ

ປະຊາຊົນບ້ານເມືອງເກິນ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນ

6 ປະໂຫຍດດີໆຈາກ “ກ້ວຍ”

6 ປະໂຫຍດດີໆຈາກ “ກ້ວຍ”

“ໂຢຊິກິ” ວົງ X Japan ບໍລິຈາກເງິນ 100.000 ໂດລາ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພເຮີຣິເຄນທົ່ວສະຫະລັດ

“ໂຢຊິກິ” ວົງ X Japan ບໍລິຈາກເງິນ 100.000 ໂດລາ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພເຮີຣິເຄນທົ່ວສະຫະລັດ

ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ Iron Man ເມືອງລາວ

ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ Iron Man ເມືອງລາວ

ຍ່າງເພື່ອສຸຂະພາບ ສະຫລອງວັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງ ອົງການມາດຕະຖານສາກົນ

ຍ່າງເພື່ອສຸຂະພາບ ສະຫລອງວັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງ ອົງການມາດຕະຖານສາກົນ

3 ວິທີ​ດີ​ທັອກ​​ ລ້າງ​ພິດ​ຕັບແບບ​ຜິດ​ໆ​ ທີ່​ຫ້າມ​ເຮັດ​ ອັນຕະລາຍ​ເຖິງ​ຊີວິດ​

3 ວິທີ​ດີ​ທັອກ​​ ລ້າງ​ພິດ​ຕັບແບບ​ຜິດ​ໆ​ ທີ່​ຫ້າມ​ເຮັດ​ ອັນຕະລາຍ​ເຖິງ​ຊີວິດ​

5 ເທັກນິກງ່າຍໆ ກິນອາຫານຄລີນແບບໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ

5 ເທັກນິກງ່າຍໆ ກິນອາຫານຄລີນແບບໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ

ເດັກຊົນນະບົດ ຍັງມີອັດຕາການຂາດດ້ານໂພຊະນາການ

ເດັກຊົນນະບົດ ຍັງມີອັດຕາການຂາດດ້ານໂພຊະນາການ

ສັງຄົມລາວ ຕ້ອງສ້າງຈິດສຳນຶກສະແດງອອກວັດທະນະທຳ ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ສັງຄົມລາວ ຕ້ອງສ້າງຈິດສຳນຶກສະແດງອອກວັດທະນະທຳ ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ສັງເກດອາການຜິດປົກກະຕິ ສັນຍານສ່ຽງມະເຮັງຮ້າຍ ໄພໃກ້ໂຕທີ່ຄຸກຄາມງຽບໆ

ສັງເກດອາການຜິດປົກກະຕິ ສັນຍານສ່ຽງມະເຮັງຮ້າຍ ໄພໃກ້ໂຕທີ່ຄຸກຄາມງຽບໆ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໜັງສືຜ່ານແດນແບບທົ່ວໄປ ແລະ ໜັງສືຜ່ານແດນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໜັງສືຜ່ານແດນແບບທົ່ວໄປ ແລະ ໜັງສືຜ່ານແດນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

ຜົນວິໄຈພົບ ທ່ານເປັນຄົນແບບໃດ ບອກໄດ້ຈາກເພງທີ່ຟັງ

ຜົນວິໄຈພົບ ທ່ານເປັນຄົນແບບໃດ ບອກໄດ້ຈາກເພງທີ່ຟັງ

ບັນດາສາວົກບໍພໍໃຈ ຫລັງແບຣນດັງ “Coach” ປ່ຽນຊື່ໃໝ່ເປັນ “Tapestry Inc”

ບັນດາສາວົກບໍພໍໃຈ ຫລັງແບຣນດັງ “Coach” ປ່ຽນຊື່ໃໝ່ເປັນ “Tapestry Inc”

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ