ວັນພະຫັດ ທີ 21 ກັນຍາ 2017

ລັດ-ເອກະຊົນຮ່ວມຫາລືວຽກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຂົນສົ່ງຂອງລາວໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ລັດ-ເອກະຊົນຮ່ວມຫາລືວຽກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຂົນສົ່ງຂອງລາວໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ລັດ-ເອກະຊົນຮ່ວມຫາລືວຽກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຂົນສົ່ງຂອງລາວໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການຕ່ອງໂສ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍຮ່ວມກັບສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແບບຍືນຍົງແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AOTS), ສະພາຂົນສົ່ງແຫ່ງປະເທດໄທ (TNCS) ແລະສະມາຄົມຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດລາວ (LIFFA)ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017, ທີ່ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານທ່ານ ບົວເພັດ ໄຊຍະສານຮັກ ສາການຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງມີທ່ານ ວັນທອງ ສິດທະກຸນ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ສົມພອນ ພະສະຫວັດ ຮອງປະທານສະມາຄົມຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະທ່ານ SHINGO IKEDA ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແບບບືນຍົງ ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມດ້ວຍວິທະນາກອນ ແລະນັກສຳມະນາກອນທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທະກຸນ ກ່າວວ່າ: ການຈັດສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ຖືເປັນຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃນປີນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງລາວ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມຕໍ່ກັບວຽກງານການຂົນສົ່ງ, ການບໍລິຫານຈັດການລະບົບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ລະບຽບການ ແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງຂອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຊຶ່ງບົດຮຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບນັກສຳ ມະນາກອນໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕິດພັນກັບການຂົນສົ່ງເພື່ອເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ວຽກງານການຂົນສົ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.

ທ່ານ ບົວເພັດ ໄຊຍະສານ ກ່າວວ່າ: ໂລຈິດສະຕິກ ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍກົງຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເນື່ອງຈາກສາກົນໄດ້ຖືເອົາລະດັບການພັດທະນາໂລຈິດສະຕິກເປັນຕົວຊີ້ວັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈໍລະຈອນສິນຄ້າຈາກແຫຼ່ງຜະລິດໄປເຖິງຕະຫຼາດ, ຕົວຊີ້ວັດນີ້ ເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ແລະການຄ້າ ຊຶ່ງໃນປະເທດທີ່ ພັດທະນາແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິ ການໂລຈິດສະຕິກຈະກວມເອົາ 4-9% ຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ສຳລັບປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນພັດທະນາຄືລາວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການໂລຈິດສະຕິກຈະກວມເອົາ 15-20%, ສະນັ້ນການພັດ ທະນາໂລຈິດສະຕິກຈຶ່ງແມ່ນການສືບຕໍ່ພັດທະນາຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງການປາຍແຫຼມ ແລະຫັນປະເທດເຮົາໃຫ້ເປັນໃຈກາງໃນການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານໃນອະ ນຸພາກພື້ນໃຫ້ເປັນຈິງດ້ວຍການປັບປຸງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະບໍລິການດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງໃຫ້ກາຍເປັນ ແຮງສະໜັບສະໜູນທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ສົມພອນ ພະສະຫວັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດສຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນ ເທື່ອທີ 2 ທີ່ທາງຜູ້ປະກອບການໄດ້ສັງລວມເອົາບັນຫາທີ່ພົບເຫັນສະເໜີໃຫ້ແກ່ພາກລັດເພື່ອຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ, ທັງນີ້ ກໍເພາະວ່າວຽກການພັດທະນາລະບົບໂລຈິດສະຕິກເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະກວມເອົາຫຼາຍຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະວຽກງານລະບົບສານ, ວຽກງານຊີບປີ້ງ, ຂົນ ສົ່ງ ແລະຈັດສົ່ງ (ທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ທາງນ້ຳ ແລະທາງອາກາດ), ສະນັ້ນເມື່ອເບິ່ງເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງ ຄົມເຫັນວ່າວຽກໂລຈິດສະຕິກຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ພວມປະເຊີນເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານລະບຽບການ, ນິຕິກຳອັນລະອຽດກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຂອດການບໍລິການຍັງມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາແກ່ຍາວ, ດັ່ງນັ້ນຈຸດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາກເອກະຊົນຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບພາກລັດຕື່ມເພື່ອຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ ແລະເຮັດແນວໃດຈະໃຫ້ວຽກງານນີ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນໄດ້. 

Advertisement Replay Ad
ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ

ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ

ເຕະບານຕາບອດລາວ ຊະນະ ເຈົ້າພາບ 2-1 ເຂົ້າຊີງຫຼຽນຄຳກັບໄທ ວັນທີ 22 ກັນຍາ ໃນອາຊຽນ ພາລາ ເກມ

ເຕະບານຕາບອດລາວ ຊະນະ ເຈົ້າພາບ 2-1 ເຂົ້າຊີງຫຼຽນຄຳກັບໄທ ວັນທີ 22 ກັນຍາ ໃນອາຊຽນ ພາລາ ເກມ

ພົບກັບງານ ວັນເປີດເທີມ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນເສົາທີ 30 ກັນຍານີ້

ພົບກັບງານ ວັນເປີດເທີມ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນເສົາທີ 30 ກັນຍານີ້

ຜົນອອກຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 20/9/2017 ເລກ 2 ໂຕ, 3 ໂຕ, 4 ໂຕ, ເລກນາມສັດ

ຜົນອອກຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 20/9/2017 ເລກ 2 ໂຕ, 3 ໂຕ, 4 ໂຕ, ເລກນາມສັດ

ລາວເລັ່ງສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນລົງທຶນພັດທະນາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ລາວເລັ່ງສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນລົງທຶນພັດທະນາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ປາຣີ ກຽມຕິດຕັ້ງຮົ້ວແກ້ວກັນກະສຸນອ້ອມ “ຫໍໄອເຟລ”

ປາຣີ ກຽມຕິດຕັ້ງຮົ້ວແກ້ວກັນກະສຸນອ້ອມ “ຫໍໄອເຟລ”

ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ

ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ

ຄວາມເກັ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ອາຍຸ ເຊັ່ນດຽວກັບ “ທາເບ ແອັດກິນ” ຄູສອນໂຢຄະທີ່ອາຍຸພຽງ 11 ປີເທົ່ານັ້ນ

ຄວາມເກັ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ອາຍຸ ເຊັ່ນດຽວກັບ “ທາເບ ແອັດກິນ” ຄູສອນໂຢຄະທີ່ອາຍຸພຽງ 11 ປີເທົ່ານັ້ນ

ການວິໄຈໃໝ່ພົບ ການຮັບສານຟຼູອໍໄຣປະລິມານສູງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນມົດລູກ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບໄອຄິວຕໍ່າໃນເດັກ

ການວິໄຈໃໝ່ພົບ ການຮັບສານຟຼູອໍໄຣປະລິມານສູງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນມົດລູກ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບໄອຄິວຕໍ່າໃນເດັກ

ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ການຂວໍ້າບາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດເປັນການກະທຳທີ່ມີຈຸດປະສົງບໍ່ດີ

ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ການຂວໍ້າບາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດເປັນການກະທຳທີ່ມີຈຸດປະສົງບໍ່ດີ

ໜຸ່ມ​ໆ​ ຊື້​ບໍ່​? ກະ​ເປົາ​ຂີ້ໂພ່ນ ສ​ະໄຕ​ລ​ພໍ່​ບ້ານ​

ໜຸ່ມ​ໆ​ ຊື້​ບໍ່​? ກະ​ເປົາ​ຂີ້ໂພ່ນ ສ​ະໄຕ​ລ​ພໍ່​ບ້ານ​

"ໂບມອນ" ທຳລາຍສະຖິຕິປັ່ນລົດຖີບຮອບໂລກໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 79 ມື້

"ໂບມອນ" ທຳລາຍສະຖິຕິປັ່ນລົດຖີບຮອບໂລກໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 79 ມື້

30 ພັນກີບ ປິ່ນປົວທຸກພະຍາດ ໄດ້ແທ້ຫວາ?

30 ພັນກີບ ປິ່ນປົວທຸກພະຍາດ ໄດ້ແທ້ຫວາ?

ມາເບິ່ງ​ລົດຫຼູປ້າຍງາມ ຂອງ​ປະທານ​ພີ​ເອສ ​ແຕ່​ລະ​ຄັນ​ບອກ​ເລີຍວ່າ​ແພງໆ​ທັງ​ນັ້ນ

ມາເບິ່ງ​ລົດຫຼູປ້າຍງາມ ຂອງ​ປະທານ​ພີ​ເອສ ​ແຕ່​ລະ​ຄັນ​ບອກ​ເລີຍວ່າ​ແພງໆ​ທັງ​ນັ້ນ

ຮັກໄຮ້ພົມ​​ແດນ​! ຂອງໜຸ່ມໄທ ສາວລາວ “ຟຸກ​ ແອັບ​ເປິ້ນ​”

ຮັກໄຮ້ພົມ​​ແດນ​! ຂອງໜຸ່ມໄທ ສາວລາວ “ຟຸກ​ ແອັບ​ເປິ້ນ​”

ຍ້ອນຮອຍຄວາມເຊັກຊີ “ເອມີ ອາເມເຣຍ” ກ່ອນຖືກຈັບຂໍ້ຫາເສບຢາເສບຕິດ

ຍ້ອນຮອຍຄວາມເຊັກຊີ “ເອມີ ອາເມເຣຍ” ກ່ອນຖືກຈັບຂໍ້ຫາເສບຢາເສບຕິດ

ມິ້ວ​ ພັດ​ລະ​ດາ​ Miss World Thailand ໜ້າງາມ​ ມີ​ເອກະ​ລັກ​​ ໂຕ​ແທນສາວ​ໄທ​ ໃນເວ​ທີ​ນາງ​ງາມ​ໂລກ

ມິ້ວ​ ພັດ​ລະ​ດາ​ Miss World Thailand ໜ້າງາມ​ ມີ​ເອກະ​ລັກ​​ ໂຕ​ແທນສາວ​ໄທ​ ໃນເວ​ທີ​ນາງ​ງາມ​ໂລກ

“ອັອຟ ປອງສັກ” ເປີດຕົວແຟນໜຸ່ມໄຮໂຊທາຍາດໂຮງແຮມດັງ ຜ່ານອິນສະຕາແກຣມ

“ອັອຟ ປອງສັກ” ເປີດຕົວແຟນໜຸ່ມໄຮໂຊທາຍາດໂຮງແຮມດັງ ຜ່ານອິນສະຕາແກຣມ

ສ່ອງ​ຂອງຂວັນ​ພິ​ເສດ​ທີ່ ບີ້ ​ເຄພີ​ເອັນ ມອບ​ໃຫ້ ກຸບ​ກິບ ​ໃນ​ວັນ​ເກີດ

ສ່ອງ​ຂອງຂວັນ​ພິ​ເສດ​ທີ່ ບີ້ ​ເຄພີ​ເອັນ ມອບ​ໃຫ້ ກຸບ​ກິບ ​ໃນ​ວັນ​ເກີດ

ນູ່ນີ່ ມາໃນລຸກສາວລາວ ງົດງາມຫລາຍໆ

ນູ່ນີ່ ມາໃນລຸກສາວລາວ ງົດງາມຫລາຍໆ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ