ວັນອາທິດ ທີ 19 ພະຈິກ 2017

ລັດ-ເອກະຊົນຮ່ວມຫາລືວຽກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຂົນສົ່ງຂອງລາວໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ລັດ-ເອກະຊົນຮ່ວມຫາລືວຽກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຂົນສົ່ງຂອງລາວໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ລັດ-ເອກະຊົນຮ່ວມຫາລືວຽກງານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານຂົນສົ່ງຂອງລາວໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການຕ່ອງໂສ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍຮ່ວມກັບສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແບບຍືນຍົງແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AOTS), ສະພາຂົນສົ່ງແຫ່ງປະເທດໄທ (TNCS) ແລະສະມາຄົມຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດລາວ (LIFFA)ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017, ທີ່ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານທ່ານ ບົວເພັດ ໄຊຍະສານຮັກ ສາການຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງມີທ່ານ ວັນທອງ ສິດທະກຸນ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ສົມພອນ ພະສະຫວັດ ຮອງປະທານສະມາຄົມຜູ້ຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະທ່ານ SHINGO IKEDA ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການແບບບືນຍົງ ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມດ້ວຍວິທະນາກອນ ແລະນັກສຳມະນາກອນທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທະກຸນ ກ່າວວ່າ: ການຈັດສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ຖືເປັນຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃນປີນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງລາວ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມຕໍ່ກັບວຽກງານການຂົນສົ່ງ, ການບໍລິຫານຈັດການລະບົບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ລະບຽບການ ແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງຂອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຊຶ່ງບົດຮຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບນັກສຳ ມະນາກອນໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕິດພັນກັບການຂົນສົ່ງເພື່ອເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ວຽກງານການຂົນສົ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.

ທ່ານ ບົວເພັດ ໄຊຍະສານ ກ່າວວ່າ: ໂລຈິດສະຕິກ ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍກົງຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເນື່ອງຈາກສາກົນໄດ້ຖືເອົາລະດັບການພັດທະນາໂລຈິດສະຕິກເປັນຕົວຊີ້ວັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈໍລະຈອນສິນຄ້າຈາກແຫຼ່ງຜະລິດໄປເຖິງຕະຫຼາດ, ຕົວຊີ້ວັດນີ້ ເປັນປັດໄຈຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ແລະການຄ້າ ຊຶ່ງໃນປະເທດທີ່ ພັດທະນາແລ້ວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິ ການໂລຈິດສະຕິກຈະກວມເອົາ 4-9% ຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ສຳລັບປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ທັນພັດທະນາຄືລາວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການໂລຈິດສະຕິກຈະກວມເອົາ 15-20%, ສະນັ້ນການພັດ ທະນາໂລຈິດສະຕິກຈຶ່ງແມ່ນການສືບຕໍ່ພັດທະນາຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງການປາຍແຫຼມ ແລະຫັນປະເທດເຮົາໃຫ້ເປັນໃຈກາງໃນການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານໃນອະ ນຸພາກພື້ນໃຫ້ເປັນຈິງດ້ວຍການປັບປຸງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະບໍລິການດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງໃຫ້ກາຍເປັນ ແຮງສະໜັບສະໜູນທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ສົມພອນ ພະສະຫວັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດສຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນ ເທື່ອທີ 2 ທີ່ທາງຜູ້ປະກອບການໄດ້ສັງລວມເອົາບັນຫາທີ່ພົບເຫັນສະເໜີໃຫ້ແກ່ພາກລັດເພື່ອຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ, ທັງນີ້ ກໍເພາະວ່າວຽກການພັດທະນາລະບົບໂລຈິດສະຕິກເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະກວມເອົາຫຼາຍຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະວຽກງານລະບົບສານ, ວຽກງານຊີບປີ້ງ, ຂົນ ສົ່ງ ແລະຈັດສົ່ງ (ທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ທາງນ້ຳ ແລະທາງອາກາດ), ສະນັ້ນເມື່ອເບິ່ງເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງ ຄົມເຫັນວ່າວຽກໂລຈິດສະຕິກຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ພວມປະເຊີນເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານລະບຽບການ, ນິຕິກຳອັນລະອຽດກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຂອດການບໍລິການຍັງມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາແກ່ຍາວ, ດັ່ງນັ້ນຈຸດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາກເອກະຊົນຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບພາກລັດຕື່ມເພື່ອຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ ແລະເຮັດແນວໃດຈະໃຫ້ວຽກງານນີ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນໄດ້. 

Advertisement Replay Ad
ດວງພະໄທ ເມກສີທອງ ສາວງາມຜູ້ຄ້ວາມຸງກຸດ ນາງສາວລາວ 2017

ດວງພະໄທ ເມກສີທອງ ສາວງາມຜູ້ຄ້ວາມຸງກຸດ ນາງສາວລາວ 2017

ປູ​ແດງ​ນັບ​ລ້ານ​ໄຕ່​ຂົວ​ ມຸດ​ອຸ​ໂມງ​​ ຍ້າຍ​ຖິ່​ນ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​

ປູ​ແດງ​ນັບ​ລ້ານ​ໄຕ່​ຂົວ​ ມຸດ​ອຸ​ໂມງ​​ ຍ້າຍ​ຖິ່​ນ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​

ຕີນ​ໄຟ​! ເດັກ​ຊາຍ​ຈີນໄວ 11 ປີ​ຜູ້ເຕັ້ນ​ເຊືອກ​ໄດ້​ໄວ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ຕີນ​ໄຟ​! ເດັກ​ຊາຍ​ຈີນໄວ 11 ປີ​ຜູ້ເຕັ້ນ​ເຊືອກ​ໄດ້​ໄວ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ລົງ​ນ້ຳ​ແລ້ວ​! ເຮືອ​ດຳ​ນ້ຳ​ນິວເຄຼຍ​ຊັ້ນ​ Borei-A ລຳ​ທຳອິດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​

ລົງ​ນ້ຳ​ແລ້ວ​! ເຮືອ​ດຳ​ນ້ຳ​ນິວເຄຼຍ​ຊັ້ນ​ Borei-A ລຳ​ທຳອິດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​

"ທິດາພັນສາເຮືອງມາລາ" ຊຸດປະຈໍາຊາດໃໝ່ຂອງ Miss Universe Laos

"ທິດາພັນສາເຮືອງມາລາ" ຊຸດປະຈໍາຊາດໃໝ່ຂອງ Miss Universe Laos

ແຂວງວຽງຈັນກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ

ແຂວງວຽງຈັນກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ

ແອເອເຊຍ (AirAsia) ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 50 ປີ ອາຊຽນ ດ້ວຍການຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ

ແອເອເຊຍ (AirAsia) ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 50 ປີ ອາຊຽນ ດ້ວຍການຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ

ເລີ່ມສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າ ຢາງພາລາ ລາວ ໃນຕົ້ນປີ 2018

ເລີ່ມສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າ ຢາງພາລາ ລາວ ໃນຕົ້ນປີ 2018

ປາຕິຫານແຫ່ງຮັກ!!! ຊາຍເບິ່ງແຍງພັນລະຍາດົນ 6 ປີ ສຸດທ້າຍກໍ່ຟື້ນຄືນມາ

ປາຕິຫານແຫ່ງຮັກ!!! ຊາຍເບິ່ງແຍງພັນລະຍາດົນ 6 ປີ ສຸດທ້າຍກໍ່ຟື້ນຄືນມາ

ທົບທວນການປະຕິບັດແຜນງານຂອງສະມາຊິກລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ

ທົບທວນການປະຕິບັດແຜນງານຂອງສະມາຊິກລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ

ຈຳປາສັກຈະເປີດປີທ່ອງທ່ຽວພ້ອມບຸນວັດພູ

ຈຳປາສັກຈະເປີດປີທ່ອງທ່ຽວພ້ອມບຸນວັດພູ

ຕວກກີສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຈັດເທສະການຮູບເງົາເກສັນຊາດເຢຍລະມັນ

ຕວກກີສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຈັດເທສະການຮູບເງົາເກສັນຊາດເຢຍລະມັນ

ລໍຖ້າອີກ 25 ປີ! ມະນຸດຕ່າງດາວອາດຕອບກັບ 'ຈົດໝາຍນ້ອຍ'

ລໍຖ້າອີກ 25 ປີ! ມະນຸດຕ່າງດາວອາດຕອບກັບ 'ຈົດໝາຍນ້ອຍ'

ຈີ່ຈີ້ ຮາດິດ ນາງແບບລະດັບໂລກ ໃຫ້ທຶນສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດ ທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ

ຈີ່ຈີ້ ຮາດິດ ນາງແບບລະດັບໂລກ ໃຫ້ທຶນສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດ ທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ

ເຮືອ​ບິນ​ນ້ອຍ​ຕົກ​ທີ່​ລັ​ດເຊຍ​ ເດັກ​ຍິງ​ 4 ປີ​ລອດ​ປາ​ຕິ​ຫາ​ນ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວ​

ເຮືອ​ບິນ​ນ້ອຍ​ຕົກ​ທີ່​ລັ​ດເຊຍ​ ເດັກ​ຍິງ​ 4 ປີ​ລອດ​ປາ​ຕິ​ຫາ​ນ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວ​

ໝີ​ຍັກ​ໂຊ​​ “ເຕັ້ນ​ຮູດ​ເສົາ​” ກາງ​ປ່າໃນ​ຣັດ​ເຊຍ​

ໝີ​ຍັກ​ໂຊ​​ “ເຕັ້ນ​ຮູດ​ເສົາ​” ກາງ​ປ່າໃນ​ຣັດ​ເຊຍ​

ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ​ປາຍ​ປີ​ນີ້! ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ​ໄຮ້​ຄົນ​ຂັບ​ຂະບວນ​ທຳອິດ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ​

ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ​ປາຍ​ປີ​ນີ້! ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ​ໄຮ້​ຄົນ​ຂັບ​ຂະບວນ​ທຳອິດ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ​

ຊວນເບິ່ງ ປະກົດການຝົນດາວຕົກລີໂອນິດ ຄືນນີ້

ຊວນເບິ່ງ ປະກົດການຝົນດາວຕົກລີໂອນິດ ຄືນນີ້

ເຕີ໋-ຈອຍ ດາລາ ພິທີກອນດັງຂອງໄທ ເຊັກອິນຫລວງພະບາງ ຖ່າຍທໍາລາຍການທີ່ປະເທດລາວ

ເຕີ໋-ຈອຍ ດາລາ ພິທີກອນດັງຂອງໄທ ເຊັກອິນຫລວງພະບາງ ຖ່າຍທໍາລາຍການທີ່ປະເທດລາວ

ນາຕະລີ ຄວ້າລາງວັນທີ 1 ເລົ່າຄາຖາເຊົາຢາສູບ

ນາຕະລີ ຄວ້າລາງວັນທີ 1 ເລົ່າຄາຖາເຊົາຢາສູບ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ