ວັນພະຫັດ ທີ 21 ກັນຍາ 2017

ແອເອເຊຍ (AirAsia) ເປີດໂຕໂຄງການ Freedom Flyer ຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ

ແອເອເຊຍ (AirAsia) ເປີດໂຕໂຄງການ Freedom Flyer ຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ

ແອເອເຊຍ (AirAsia) ເປີດໂຕໂຄງການ Freedom Flyer ຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ

       (AirAsia) ສາຍການບິນລາຄາປະຢັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກ ເປີດໂຕໂຄງການທີ່ໃຫ້ອິດສະຫຼະທາງການບິນ (Freedom Flyer Programme) ຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ ໂດຍແນໃສ່ການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າທີ່ຊົມໃຊ້ບໍລິການປະຈຳ ໄດ້ສະສົມຄະແນນ (Air Asia Big Points) ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

          ໂຄງການ ການໃຫ້ອິດສະຫຼະທາງການບິນ (Freedom Flyer Programme) ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມາ, ຢູ່ AirAsia’s RedQ ເຊປັງ, ປະເທດມາເລເຊຍ.  ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ໂທນີ ເຟີນັນເດສ (Tony Fernandes), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia Group, ທ່ານ ດາຕຸກ ກາມາຣູດິນ ເມຣານຸນ (Datuk Kamarudin Meranun), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia X Group ແລະ ທ່ານ ດາໂຕ ເອັດດີ ລີອອງ (Dato’ Eddy Leong), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia BIG Loyalty  ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຍັງມີທ່ານ ໄອຣິນ ໂອມາຣ໌ (Aireen Omar), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia Malaysia, ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ອິສແມວ (Benyamin Ismail), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia X Malaysia, ທ່ານ ເດັກສ໌ເຕີ ໂຄເມັນເດເດີ (Captain Dexter Comendador), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia Philippines, ທ່ານ ອາມາຣ໌ ອາໂບຣນ (Amar Abrol), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia India, ທ່ານ Kathleen Tan, ປະທານ AirAsia China ແລະ ທ່ານ Siegtraund Teh, ຫົວໜ້າຝ່າຍການຄ້າ ຂອງ AirAsia Group.

      ໂຄງການໃໝ່ນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນມາເພື່ອລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການເປັນປະຈຳ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ AirAsia BIG Loyalty ແມ່ນອີງໃສ່ລະບົບຖານະຂອງສະມາຊິກທີ່ມີລັກສະນະເປັນເອກະລັກ ເຊິ່ງຖືກກໍານົດໂດຍ ຈໍານວນເທື່ອຂອງການເດີນທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານ - ຖ້າຫາກແຂກເດີນທາງນໍາແອເອເຊຍຫຼາຍເທື່ອເທົ່າໃດ ພວກເຂົາກໍຍິ່ງຈະໄດ້ຮັບຄະແນນ (BIG Points) ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າໂດຍສານຫຼາຍ ຫຼື ນ້ອຍ. ລະບົບປະກອບມີສີ່ຖານະ (four-status system) ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຖານະສີແດງ (Red status) ສໍາລັບແຂກທີ່ເດີນທາງ 13 ຄັ້ງ ຫຼື ນ້ອຍກວ່ານັ້ນ ສໍາລັບຖ້ຽວບິນຖ້ຽວດຽວ ໃນໄລຍະທາງສັ້ນ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໄປສູ່ ສະຖານະສີຄໍາ (Gold) ແລະ ສີຄໍາຂາວ (Platinum) ແລະ ສູງສຸດແມ່ນສີດໍາ (Black) ສໍາລັບຜູ້ເດີນທາງນໍາແອເອເຊຍ ແຕ່ 50 ເທື່ອຂຶ້ນໄປ.ສໍາລັບທຸກໆ 10 ຣິງກິດມາເລເຊຍ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍ, ສະມາຊິກສີແດງ (Red Members) ສາມາດໄດ້ຮັບເຖິງ 20 ຄະແນນ (BIG Points), ສະມາຊິກສິຄໍາ ສາມາດໄດ້ຮັບເຖິງ 40 BIG Points, ສະມາຊິກສີຄໍາຂາວ ສາມາດໄດ້ຮັບເຖິງ 70 BIG Points ແລະ ສະມາຊິກສີດໍາ (Black) ສາມາດໄດ້ຮັບເຖິງ 120 BIG Points. ການເດີນທາງໄລຍະໄກ ແລະ ບິນຕະຫຼອດທາງ ຖືກຄິດໄລ່ເປັນ 2 ຖ້ຽວ ຂອງຖ້ຽວບິນດຽວໃນໄລຍະທາງສັ້ນ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການຄໍານວນສະຖານະ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງນໍາ AirAsia X ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 2 ເທົ່າ.

      ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຕັງ ສຣີ ໂທນີ ເຟີນັນເດສ (Tan Sri Tony Fernandes), ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານຂອງ AirAsia Group, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີໂຄງການນີ້ເປັນ ຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ. ແອເອເຊຍ ບິນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ. ໃນເວລາທີ່ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ທ່ານ ດາຕຸກ ຄາມາຣູດິນ (Datuk Kamarudin) ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຕັ້ງແອເອເຊຍຂຶ້ນນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃຝ່ຝັນ ຢາກຫັນການເດີນທາງທາງອາກາດ  ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຫຼູຫຼາທີ່ມີ ແຕ່ຄົນສ່ວນນ້ອຍເທົ່ານັ້ນສາມາດຊົມໃຊ້ໄດ້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ອິດສະຫຼະແກ່ທຸກຄົນ ໃນການເດີນທາງນໍາສາຍການບິນ. Loyalty program ນີ້ ແມ່ນສິ່ງຫຼ້າສຸດຂອງການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໃນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ໃຫ້ລາງວັນໃນການໃຊ້ຊີວິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຊຶ່ງພວກເຂົາໃຝ່ຝັນຫາຢູ່ສະເໝີ.”

        ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ດາຕຸກ ກາມາຣູດິນ ເມຣານຸນ (Datuk Kamarudin Meranun), ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ ຂອງ AirAsia X Group, ໄດ້ກ່າວວ່າອີກ: “ອັນນີ້ ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາຜູ້ໂດຍສາຍທີ່ຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງນໍາພວກເຮົາ. ດ້ວຍການເລືອກເອົາ AirAsia X ເປັນສາຍການບິນສໍາລັບການເດີນທາງໄລຍະໄກ, ພວກເຂົາ ສາມາດບັນລຸສະຖານະຂັ້ນສູງສຸດ ໃນໂຄງການ Freedom Flyer ໄດ້ໄວເຖິງສອງເທົ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ສິດພິເສດຫຼາຍຢ່າງຈາກການບິນໃນປະເທດ ເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາທີ່ກວມເອົາ ແຕ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄປເຖິງອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ ຕະຫຼອດຮອດ ຮາວາຍ.”  ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ດາໂຕ ເອັດດີ ລີອອງ (Dato’ Eddy Leong), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia BIG Loyalty, ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໂຄງການ Freedom Flyer ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກ ທີ່ມຸ້ງໝາຍສະເພາະສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນໃຜ ແລະ ເຮັດວຽກຫຍັງ, ໂຄງການນີ້ ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ທ່ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແອເອເຊຍມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່. ອັນນີ້ແມ່ນເພື່ອທ່ານ.”

      ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບໂຄງການ Freedom Flyer ຫຼື ຕ້ອງການລົງທະບຽນ, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊຂອງ AirAsia BIG Loyalty ທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ຢູ່ airasiabig.com ຫຼື ດາວໂຫຼດ AirAsia BIG Loyalty mobile app, ເຊິ່ງສະມາຊິກໃນປະຈຸບັນ ກໍສາມາດກວດເບິ່ງຖານະສະມາຊິກໃໝ່ຂອງຕົນໄດ້.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : AirAsia. Com

ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ

ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ

ເຕະບານຕາບອດລາວ ຊະນະ ເຈົ້າພາບ 2-1 ເຂົ້າຊີງຫຼຽນຄຳກັບໄທ ວັນທີ 22 ກັນຍາ ໃນອາຊຽນ ພາລາ ເກມ

ເຕະບານຕາບອດລາວ ຊະນະ ເຈົ້າພາບ 2-1 ເຂົ້າຊີງຫຼຽນຄຳກັບໄທ ວັນທີ 22 ກັນຍາ ໃນອາຊຽນ ພາລາ ເກມ

ພົບກັບງານ ວັນເປີດເທີມ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນເສົາທີ 30 ກັນຍານີ້

ພົບກັບງານ ວັນເປີດເທີມ ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນເສົາທີ 30 ກັນຍານີ້

ຜົນອອກຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 20/9/2017 ເລກ 2 ໂຕ, 3 ໂຕ, 4 ໂຕ, ເລກນາມສັດ

ຜົນອອກຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 20/9/2017 ເລກ 2 ໂຕ, 3 ໂຕ, 4 ໂຕ, ເລກນາມສັດ

ລາວເລັ່ງສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນລົງທຶນພັດທະນາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ລາວເລັ່ງສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນລົງທຶນພັດທະນາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ປາຣີ ກຽມຕິດຕັ້ງຮົ້ວແກ້ວກັນກະສຸນອ້ອມ “ຫໍໄອເຟລ”

ປາຣີ ກຽມຕິດຕັ້ງຮົ້ວແກ້ວກັນກະສຸນອ້ອມ “ຫໍໄອເຟລ”

ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ

ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຜະລິດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ

ຄວາມເກັ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ອາຍຸ ເຊັ່ນດຽວກັບ “ທາເບ ແອັດກິນ” ຄູສອນໂຢຄະທີ່ອາຍຸພຽງ 11 ປີເທົ່ານັ້ນ

ຄວາມເກັ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ອາຍຸ ເຊັ່ນດຽວກັບ “ທາເບ ແອັດກິນ” ຄູສອນໂຢຄະທີ່ອາຍຸພຽງ 11 ປີເທົ່ານັ້ນ

ການວິໄຈໃໝ່ພົບ ການຮັບສານຟຼູອໍໄຣປະລິມານສູງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນມົດລູກ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບໄອຄິວຕໍ່າໃນເດັກ

ການວິໄຈໃໝ່ພົບ ການຮັບສານຟຼູອໍໄຣປະລິມານສູງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນມົດລູກ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບໄອຄິວຕໍ່າໃນເດັກ

ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ການຂວໍ້າບາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດເປັນການກະທຳທີ່ມີຈຸດປະສົງບໍ່ດີ

ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ການຂວໍ້າບາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດເປັນການກະທຳທີ່ມີຈຸດປະສົງບໍ່ດີ

ໜຸ່ມ​ໆ​ ຊື້​ບໍ່​? ກະ​ເປົາ​ຂີ້ໂພ່ນ ສ​ະໄຕ​ລ​ພໍ່​ບ້ານ​

ໜຸ່ມ​ໆ​ ຊື້​ບໍ່​? ກະ​ເປົາ​ຂີ້ໂພ່ນ ສ​ະໄຕ​ລ​ພໍ່​ບ້ານ​

"ໂບມອນ" ທຳລາຍສະຖິຕິປັ່ນລົດຖີບຮອບໂລກໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 79 ມື້

"ໂບມອນ" ທຳລາຍສະຖິຕິປັ່ນລົດຖີບຮອບໂລກໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 79 ມື້

30 ພັນກີບ ປິ່ນປົວທຸກພະຍາດ ໄດ້ແທ້ຫວາ?

30 ພັນກີບ ປິ່ນປົວທຸກພະຍາດ ໄດ້ແທ້ຫວາ?

ມາເບິ່ງ​ລົດຫຼູປ້າຍງາມ ຂອງ​ປະທານ​ພີ​ເອສ ​ແຕ່​ລະ​ຄັນ​ບອກ​ເລີຍວ່າ​ແພງໆ​ທັງ​ນັ້ນ

ມາເບິ່ງ​ລົດຫຼູປ້າຍງາມ ຂອງ​ປະທານ​ພີ​ເອສ ​ແຕ່​ລະ​ຄັນ​ບອກ​ເລີຍວ່າ​ແພງໆ​ທັງ​ນັ້ນ

ຮັກໄຮ້ພົມ​​ແດນ​! ຂອງໜຸ່ມໄທ ສາວລາວ “ຟຸກ​ ແອັບ​ເປິ້ນ​”

ຮັກໄຮ້ພົມ​​ແດນ​! ຂອງໜຸ່ມໄທ ສາວລາວ “ຟຸກ​ ແອັບ​ເປິ້ນ​”

ຍ້ອນຮອຍຄວາມເຊັກຊີ “ເອມີ ອາເມເຣຍ” ກ່ອນຖືກຈັບຂໍ້ຫາເສບຢາເສບຕິດ

ຍ້ອນຮອຍຄວາມເຊັກຊີ “ເອມີ ອາເມເຣຍ” ກ່ອນຖືກຈັບຂໍ້ຫາເສບຢາເສບຕິດ

ມິ້ວ​ ພັດ​ລະ​ດາ​ Miss World Thailand ໜ້າງາມ​ ມີ​ເອກະ​ລັກ​​ ໂຕ​ແທນສາວ​ໄທ​ ໃນເວ​ທີ​ນາງ​ງາມ​ໂລກ

ມິ້ວ​ ພັດ​ລະ​ດາ​ Miss World Thailand ໜ້າງາມ​ ມີ​ເອກະ​ລັກ​​ ໂຕ​ແທນສາວ​ໄທ​ ໃນເວ​ທີ​ນາງ​ງາມ​ໂລກ

“ອັອຟ ປອງສັກ” ເປີດຕົວແຟນໜຸ່ມໄຮໂຊທາຍາດໂຮງແຮມດັງ ຜ່ານອິນສະຕາແກຣມ

“ອັອຟ ປອງສັກ” ເປີດຕົວແຟນໜຸ່ມໄຮໂຊທາຍາດໂຮງແຮມດັງ ຜ່ານອິນສະຕາແກຣມ

ສ່ອງ​ຂອງຂວັນ​ພິ​ເສດ​ທີ່ ບີ້ ​ເຄພີ​ເອັນ ມອບ​ໃຫ້ ກຸບ​ກິບ ​ໃນ​ວັນ​ເກີດ

ສ່ອງ​ຂອງຂວັນ​ພິ​ເສດ​ທີ່ ບີ້ ​ເຄພີ​ເອັນ ມອບ​ໃຫ້ ກຸບ​ກິບ ​ໃນ​ວັນ​ເກີດ

ນູ່ນີ່ ມາໃນລຸກສາວລາວ ງົດງາມຫລາຍໆ

ນູ່ນີ່ ມາໃນລຸກສາວລາວ ງົດງາມຫລາຍໆ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ