ວັນພຸດ ທີ 22 ພະຈິກ 2017

ແອເອເຊຍ (AirAsia) ເປີດໂຕໂຄງການ Freedom Flyer ຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ

ແອເອເຊຍ (AirAsia) ເປີດໂຕໂຄງການ Freedom Flyer ຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ

ແອເອເຊຍ (AirAsia) ເປີດໂຕໂຄງການ Freedom Flyer ຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ

       (AirAsia) ສາຍການບິນລາຄາປະຢັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກ ເປີດໂຕໂຄງການທີ່ໃຫ້ອິດສະຫຼະທາງການບິນ (Freedom Flyer Programme) ຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ ໂດຍແນໃສ່ການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າທີ່ຊົມໃຊ້ບໍລິການປະຈຳ ໄດ້ສະສົມຄະແນນ (Air Asia Big Points) ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

          ໂຄງການ ການໃຫ້ອິດສະຫຼະທາງການບິນ (Freedom Flyer Programme) ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມາ, ຢູ່ AirAsia’s RedQ ເຊປັງ, ປະເທດມາເລເຊຍ.  ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ໂທນີ ເຟີນັນເດສ (Tony Fernandes), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia Group, ທ່ານ ດາຕຸກ ກາມາຣູດິນ ເມຣານຸນ (Datuk Kamarudin Meranun), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia X Group ແລະ ທ່ານ ດາໂຕ ເອັດດີ ລີອອງ (Dato’ Eddy Leong), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia BIG Loyalty  ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຍັງມີທ່ານ ໄອຣິນ ໂອມາຣ໌ (Aireen Omar), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia Malaysia, ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ອິສແມວ (Benyamin Ismail), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia X Malaysia, ທ່ານ ເດັກສ໌ເຕີ ໂຄເມັນເດເດີ (Captain Dexter Comendador), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia Philippines, ທ່ານ ອາມາຣ໌ ອາໂບຣນ (Amar Abrol), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia India, ທ່ານ Kathleen Tan, ປະທານ AirAsia China ແລະ ທ່ານ Siegtraund Teh, ຫົວໜ້າຝ່າຍການຄ້າ ຂອງ AirAsia Group.

      ໂຄງການໃໝ່ນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນມາເພື່ອລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການເປັນປະຈຳ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ AirAsia BIG Loyalty ແມ່ນອີງໃສ່ລະບົບຖານະຂອງສະມາຊິກທີ່ມີລັກສະນະເປັນເອກະລັກ ເຊິ່ງຖືກກໍານົດໂດຍ ຈໍານວນເທື່ອຂອງການເດີນທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານ - ຖ້າຫາກແຂກເດີນທາງນໍາແອເອເຊຍຫຼາຍເທື່ອເທົ່າໃດ ພວກເຂົາກໍຍິ່ງຈະໄດ້ຮັບຄະແນນ (BIG Points) ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າໂດຍສານຫຼາຍ ຫຼື ນ້ອຍ. ລະບົບປະກອບມີສີ່ຖານະ (four-status system) ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຖານະສີແດງ (Red status) ສໍາລັບແຂກທີ່ເດີນທາງ 13 ຄັ້ງ ຫຼື ນ້ອຍກວ່ານັ້ນ ສໍາລັບຖ້ຽວບິນຖ້ຽວດຽວ ໃນໄລຍະທາງສັ້ນ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໄປສູ່ ສະຖານະສີຄໍາ (Gold) ແລະ ສີຄໍາຂາວ (Platinum) ແລະ ສູງສຸດແມ່ນສີດໍາ (Black) ສໍາລັບຜູ້ເດີນທາງນໍາແອເອເຊຍ ແຕ່ 50 ເທື່ອຂຶ້ນໄປ.ສໍາລັບທຸກໆ 10 ຣິງກິດມາເລເຊຍ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍ, ສະມາຊິກສີແດງ (Red Members) ສາມາດໄດ້ຮັບເຖິງ 20 ຄະແນນ (BIG Points), ສະມາຊິກສິຄໍາ ສາມາດໄດ້ຮັບເຖິງ 40 BIG Points, ສະມາຊິກສີຄໍາຂາວ ສາມາດໄດ້ຮັບເຖິງ 70 BIG Points ແລະ ສະມາຊິກສີດໍາ (Black) ສາມາດໄດ້ຮັບເຖິງ 120 BIG Points. ການເດີນທາງໄລຍະໄກ ແລະ ບິນຕະຫຼອດທາງ ຖືກຄິດໄລ່ເປັນ 2 ຖ້ຽວ ຂອງຖ້ຽວບິນດຽວໃນໄລຍະທາງສັ້ນ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການຄໍານວນສະຖານະ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງນໍາ AirAsia X ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 2 ເທົ່າ.

      ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຕັງ ສຣີ ໂທນີ ເຟີນັນເດສ (Tan Sri Tony Fernandes), ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານຂອງ AirAsia Group, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີໂຄງການນີ້ເປັນ ຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກ. ແອເອເຊຍ ບິນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ. ໃນເວລາທີ່ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ທ່ານ ດາຕຸກ ຄາມາຣູດິນ (Datuk Kamarudin) ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຕັ້ງແອເອເຊຍຂຶ້ນນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃຝ່ຝັນ ຢາກຫັນການເດີນທາງທາງອາກາດ  ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຫຼູຫຼາທີ່ມີ ແຕ່ຄົນສ່ວນນ້ອຍເທົ່ານັ້ນສາມາດຊົມໃຊ້ໄດ້. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ອິດສະຫຼະແກ່ທຸກຄົນ ໃນການເດີນທາງນໍາສາຍການບິນ. Loyalty program ນີ້ ແມ່ນສິ່ງຫຼ້າສຸດຂອງການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໃນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ໃຫ້ລາງວັນໃນການໃຊ້ຊີວິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຊຶ່ງພວກເຂົາໃຝ່ຝັນຫາຢູ່ສະເໝີ.”

        ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ດາຕຸກ ກາມາຣູດິນ ເມຣານຸນ (Datuk Kamarudin Meranun), ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ ຂອງ AirAsia X Group, ໄດ້ກ່າວວ່າອີກ: “ອັນນີ້ ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາຜູ້ໂດຍສາຍທີ່ຈົງຮັກພັກດີຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງນໍາພວກເຮົາ. ດ້ວຍການເລືອກເອົາ AirAsia X ເປັນສາຍການບິນສໍາລັບການເດີນທາງໄລຍະໄກ, ພວກເຂົາ ສາມາດບັນລຸສະຖານະຂັ້ນສູງສຸດ ໃນໂຄງການ Freedom Flyer ໄດ້ໄວເຖິງສອງເທົ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ສິດພິເສດຫຼາຍຢ່າງຈາກການບິນໃນປະເທດ ເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາທີ່ກວມເອົາ ແຕ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄປເຖິງອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ ຕະຫຼອດຮອດ ຮາວາຍ.”  ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ດາໂຕ ເອັດດີ ລີອອງ (Dato’ Eddy Leong), ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ (CEO) ຂອງ AirAsia BIG Loyalty, ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໂຄງການ Freedom Flyer ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກ ທີ່ມຸ້ງໝາຍສະເພາະສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນໃຜ ແລະ ເຮັດວຽກຫຍັງ, ໂຄງການນີ້ ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ທ່ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແອເອເຊຍມີຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່. ອັນນີ້ແມ່ນເພື່ອທ່ານ.”

      ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບໂຄງການ Freedom Flyer ຫຼື ຕ້ອງການລົງທະບຽນ, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊຂອງ AirAsia BIG Loyalty ທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ຢູ່ airasiabig.com ຫຼື ດາວໂຫຼດ AirAsia BIG Loyalty mobile app, ເຊິ່ງສະມາຊິກໃນປະຈຸບັນ ກໍສາມາດກວດເບິ່ງຖານະສະມາຊິກໃໝ່ຂອງຕົນໄດ້.

 

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : AirAsia. Com

ສຳນັກງານນາຍົກແຈ້ງການ ກຳນົດພັກທົດແທນວັນຊາດໃນວັນຈັນທີ 4 ທັນວາ 2017

ສຳນັກງານນາຍົກແຈ້ງການ ກຳນົດພັກທົດແທນວັນຊາດໃນວັນຈັນທີ 4 ທັນວາ 2017

ລັດຖະບານ ສຸມໃສ່ພັດທະນາໄຟຟ້າ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ລັດຖະບານ ສຸມໃສ່ພັດທະນາໄຟຟ້າ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດ

ເມືອງຈັນທະບູລີ ສ້າງຂະບວນການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງ

ເມືອງຈັນທະບູລີ ສ້າງຂະບວນການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງ

ເມືອງປາກງື່ມສໍາເລັດເຝິກວິຊາຊີບໃຫ້ພະນັກງານເສຍອົງຄະ ແລະ ພິການທີ່ດ້ອຍໂອກາດ

ເມືອງປາກງື່ມສໍາເລັດເຝິກວິຊາຊີບໃຫ້ພະນັກງານເສຍອົງຄະ ແລະ ພິການທີ່ດ້ອຍໂອກາດ

ອຸຕຸເຜີຍ ທຸກພາກອາກາດເຢັນລົງຕື່ມ - ພາກເໜືອໜາວເຢັນຫຼາຍພ້ອມມີຝົນໃນບາງເຂດ

ອຸຕຸເຜີຍ ທຸກພາກອາກາດເຢັນລົງຕື່ມ - ພາກເໜືອໜາວເຢັນຫຼາຍພ້ອມມີຝົນໃນບາງເຂດ

ປິດຕຳນານ  "ຊານ ແມນສັນ" ເຈົ້າລັດທິຂ້າສະຫຍອງຊັອກໂລກ

ປິດຕຳນານ "ຊານ ແມນສັນ" ເຈົ້າລັດທິຂ້າສະຫຍອງຊັອກໂລກ

ສິງກະໂປຕິດອັນດັບ 1 ຂອງອາຊຽນ ແລະ ອັນດັບ 13 ຂອງໂລກ ໃນການຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ດຶງດູດກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ

ສິງກະໂປຕິດອັນດັບ 1 ຂອງອາຊຽນ ແລະ ອັນດັບ 13 ຂອງໂລກ ໃນການຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ດຶງດູດກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ

ຄືເກີດໃໝ່ອີກຄັ້ງ “ເອັກ” Let Me In Thailand SS3 ປ່ຽນໜຸ່ມໂຮງງານຄາງບ້ຽວໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່

ຄືເກີດໃໝ່ອີກຄັ້ງ “ເອັກ” Let Me In Thailand SS3 ປ່ຽນໜຸ່ມໂຮງງານຄາງບ້ຽວໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່

5 ເຫດຜົນ​ທີ່​ເຮົາ​ບໍ່​ຄວນ​ຖິ້ມ​ນ້ຳ​ໝ່າເຂົ້າ​

5 ເຫດຜົນ​ທີ່​ເຮົາ​ບໍ່​ຄວນ​ຖິ້ມ​ນ້ຳ​ໝ່າເຂົ້າ​

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ

ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມ ປະກັນໄພອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 20 ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ

ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມ ປະກັນໄພອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 20 ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມ

ລາວ-ຈີນ ຈະຈັດເວທີ ສົນທະນາການຮ່ວມມື ໜຶ່ງແລວທາງ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ໃນກາງເດືອນທັນວານີ້

ລາວ-ຈີນ ຈະຈັດເວທີ ສົນທະນາການຮ່ວມມື ໜຶ່ງແລວທາງ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ໃນກາງເດືອນທັນວານີ້

ເພີ່ມທັກສະ ການປະຊາສຳພັນ ລະຫວ່າງ ສື່ມວນຊົນລາວ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງໃນສັງຄົມ

ເພີ່ມທັກສະ ການປະຊາສຳພັນ ລະຫວ່າງ ສື່ມວນຊົນລາວ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງໃນສັງຄົມ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໂອ້ລົມພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໂອ້ລົມພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ

ເປີດກອງປະຊຸມການຮ່ວມມື ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ 13 ຢູ່ມຽນມາ

ເປີດກອງປະຊຸມການຮ່ວມມື ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ 13 ຢູ່ມຽນມາ

ບໍ່ແກ້ວ ຈະເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃນເທດສະການ ດອກງິ້ວບານ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ບໍ່ແກ້ວ ຈະເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃນເທດສະການ ດອກງິ້ວບານ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ມູກາເບ ປະທານາທິບໍດີຊິມບັບເວ ອາຍຸ 93 ປີ ປະກາດຍັງບໍ່ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

ມູກາເບ ປະທານາທິບໍດີຊິມບັບເວ ອາຍຸ 93 ປີ ປະກາດຍັງບໍ່ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

ລັດຖະບານຍອມຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້

ລັດຖະບານຍອມຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້

ອະລັງການສຸດໆ! ເປີດໂຕຊຸດປະຈໍາຊາດຂອງ Miss Universe 2017 ແຕ່ລະປະເທດ

ອະລັງການສຸດໆ! ເປີດໂຕຊຸດປະຈໍາຊາດຂອງ Miss Universe 2017 ແຕ່ລະປະເທດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ