ວັນອາທິດ ທີ 20 ສິງຫາ 2017

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາລື 3 ໜ້າວຽກ ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາລື 3 ໜ້າວຽກ ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາລື 3 ໜ້າວຽກ ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ

          ເມື່ອວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານກະຊວງ ສສກ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄະນະນຳລັດບໍລິຫານລະດັບ ກະຊວງ ສສກ ເພື່ອສະເໜີ 3 ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ , ມີຄະນະລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນການສະເໜີ 3 ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2018 ໂດຍ ທ່ານ ສີຊະນະ ບຸບຜາ ຫົວໜ້າກົມການເງິນ ກະຊວງ ສສກ ກ່າວວ່າ: ໃນປີ 2017 ງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງການເງິນອະນຸມັດໃຫ້ທັງໝົດ 4.015.490,61 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 13,16 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເທົ່າກັບ 3,10 ເປີເຊັນ ຂອງຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື ຈີດີພີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ງົບປະມານຂອງປີ 2017 ກໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນຄືນໃໝ່ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານບາງແຂວງແມ່ນຖືກຕັດອອກ ເຊິ່ງງົບປະມານຂອງປີ 2017 ຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງໝົດ 4.002.136,36 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 13,11 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ທັນຫັກໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານປີຜ່ານມາ ແລະ ເທົ່າກັບ 3,09 ເປີເຊັນ ຂອງຈີດີພີ ໃນນີ້ ມີງົບປະມານທີ່ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ ກະຊວງ ສສກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 1.310.356,29 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 32,74 ທຽບໃສ່ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງແຂວງ ແລະ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ທັງໝົດ 2.691.780,07 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 67,27 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນນີ້ມີເງິນພາກບໍລິຫານທັງໝົດ 3.244.655,75 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 10,63 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລັດໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ທັງໝົດ 757.480,61 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 2,48 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານປະຈຳປີ 2017.

          ທ່ານຫົວໜ້າກົມການເງິນ ກ່າວອີກວ່າ: ສຳລັບແຜນຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 2018 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງໝົດ 5.210.393,56 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 3,66 ຂອງ ຈີດີພີ ແລະ ເທົ່າກັບ 16,64 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ (ບໍ່ໄດ້ລົບລາຍຈ່າຍໜີ້ສິນອອກ) ໃນນີ້ບ້ວງເງິນປົກກະຕິຂອງລັດທັງໝົດ 5.125.571,92 ລ້ານກີບ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການທັງໝົດ 86.078,22 ລ້ານກີບ ມີຄ່າທໍານຽມ 1.256,58 ລ້ານກີບ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 84.821,64 ລ້ານກີບ. ໂດຍໃນປີ 2018 ຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ລົງໃຫ້ແຂວງສຳລັບສູນກາງຮັບຜິດຊອບ ເງິນຄູອາສາສະໝັກທັງໝົດ 10.000,08 ລ້ານກີບ, ເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນສາມັນ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ 2.707,20 ລ້ານກີບ, ເບ້ຍລ້ຽງຊົນເຜົ່າໃຫ້ແຂວງ 2.798,40 ເງິນບໍລິຫານສະຖານທີ່ການສຶກສາ ຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ, ປ ກຽມ ແລະ ປະຖົມ 10.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ 120.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ 150.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຄ່າເຊົ່າອິນເຕີເນັດ 2.500.00 ລ້ານກີບຕໍ່ເມືອງ, ການພິມປື້ມ ແລະ ການຈັດຊື້ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 99.190.00 ລ້ານກີບ. ສ່ວນແຜນສັງລວມແຜນຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີ 2018 ທຽບໃສ່ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີ 2017 ເຫັນວ່າມີການເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນພາກເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຊ່ວຍໜູນຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນ, ພາກເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິເພີ່ມຂຶ້ນ, ພາກດັດສົມສົ່ງເສີມ ແລະ ບຳລຸງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພາກຊື້ໃໝ່ຮັບໃຊ້ກົນຈັກລັດເພີ່ມຂຶ້ນ.

          ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ກໍ່ຍັງໄດ້ມີການສະເໜີແຜນການລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນລັດຖະກອນຄູທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຜນແບ່ງປັນຊັບຊ້ອນນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າຮຽນຕໍ່ພາຍໃນປະເທດປະຈຳສົກຮຽນ 2017-2018. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກຄະນະນໍາລັດບໍລິຫານລະດັບ ກະຊວງ ສສກ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ແລະ ແຜນສະເໜີ 3 ໜ້າວຽກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຕາມການຄາດຄະເນທີ່ວາງໄວ້.

ໂດຍ ອ້ວນດຳ

  

ເຈົ້າຍິງມະໂກະຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກຽມປະກາດໝັ້ນກັບພະສະຫາຍຮ່ວມມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນວັນທີ 3 ກັນຍານີ້

ເຈົ້າຍິງມະໂກະຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກຽມປະກາດໝັ້ນກັບພະສະຫາຍຮ່ວມມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນວັນທີ 3 ກັນຍານີ້

ໜຸ່ມສັນຕິ ໄດ້ຄູ່ແລ້ວ!! ສາວປະເພດສອງໜ້າຫວານຈາກລາຍການ Take Me Out Thailand

ໜຸ່ມສັນຕິ ໄດ້ຄູ່ແລ້ວ!! ສາວປະເພດສອງໜ້າຫວານຈາກລາຍການ Take Me Out Thailand

ເບັ້ນ ພິກໄທ ມາລາວ ພ້ອມໃສ່ຊຸດຜ້າໄໝ ຈາກບ້ານຫູກລາວຄັ້ງທຳອິດປະທັບໃຈສຸດໆ

ເບັ້ນ ພິກໄທ ມາລາວ ພ້ອມໃສ່ຊຸດຜ້າໄໝ ຈາກບ້ານຫູກລາວຄັ້ງທຳອິດປະທັບໃຈສຸດໆ

ສປ ຈີນ ໃຫ້ທຶນແກ່ນັກສຶກສາລາວ ຈຳນວນ 160 ທຶນໄປສຶກສາຕໍ່

ສປ ຈີນ ໃຫ້ທຶນແກ່ນັກສຶກສາລາວ ຈຳນວນ 160 ທຶນໄປສຶກສາຕໍ່

ຫວຍພັດທະນາ ມອບເງິນຊຸກຍູ້ທັບນັກກິລາລາວ ລຸຍຊີເກມ ທີ່ມາເລເຊຍ

ຫວຍພັດທະນາ ມອບເງິນຊຸກຍູ້ທັບນັກກິລາລາວ ລຸຍຊີເກມ ທີ່ມາເລເຊຍ

ອໍ້າ ພັດສະລາພາ ມາລຸກນີ້ ນາງງາມ ນາງເລີດ ອີຫລີ!!

ອໍ້າ ພັດສະລາພາ ມາລຸກນີ້ ນາງງາມ ນາງເລີດ ອີຫລີ!!

5 ໄອດໍ້ສາວງາມຈາກປະເທດມາເລເຊຍ ບອກເລີຍວ່າມີແຕ່ຜູ້ໜ້າຮັກໆ

5 ໄອດໍ້ສາວງາມຈາກປະເທດມາເລເຊຍ ບອກເລີຍວ່າມີແຕ່ຜູ້ໜ້າຮັກໆ

ແບບນີ້ກໍໄດ້? ຜູ້ໂດຍສານລົດເມສາຍໃຕ້ຖືກປ່ຽນລົດ ຈາກລົດຄັນງາມກາຍເປັນລົດຮ້າງໆ ຫຼັງຈາກອອກແຕ່ຄິວໄດ້ 200 ແມັດ

ແບບນີ້ກໍໄດ້? ຜູ້ໂດຍສານລົດເມສາຍໃຕ້ຖືກປ່ຽນລົດ ຈາກລົດຄັນງາມກາຍເປັນລົດຮ້າງໆ ຫຼັງຈາກອອກແຕ່ຄິວໄດ້ 200 ແມັດ

ເປີດແລ້ວ!! ອັງກິດຮັບສະໝັກ “ນັກຣີວິວເຊັກທອຍ” ຄ່າຈ້າງ 20 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ເດືອນ

ເປີດແລ້ວ!! ອັງກິດຮັບສະໝັກ “ນັກຣີວິວເຊັກທອຍ” ຄ່າຈ້າງ 20 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ເດືອນ

ສະໂມສອນບານເຕະຂອງຈີນ ທາສີສະໜາມໃໝ່ເປັນສີຄຳ ຕາມຫຼັກຮວງຈຸ້ຍ ເພື່ອຄວາມໂຊກດີ ແລະ ສົມຫວັງ

ສະໂມສອນບານເຕະຂອງຈີນ ທາສີສະໜາມໃໝ່ເປັນສີຄຳ ຕາມຫຼັກຮວງຈຸ້ຍ ເພື່ອຄວາມໂຊກດີ ແລະ ສົມຫວັງ

ລຳ​ໄຍ​ ຍັງ​ສະຕຣອງ​! ຫຼັງ​ຖືກ​ 3 ພະ​ເອກ​ດັງ​ປະຕິເສດ​ຫລິ້ນ​ໜັງ​ຄູ່​ ຖ້າເບິ່ງ​ວ່າຈະ​ໄດ້​ຫລິ້ນ​ກັບ​ໃຜ​

ລຳ​ໄຍ​ ຍັງ​ສະຕຣອງ​! ຫຼັງ​ຖືກ​ 3 ພະ​ເອກ​ດັງ​ປະຕິເສດ​ຫລິ້ນ​ໜັງ​ຄູ່​ ຖ້າເບິ່ງ​ວ່າຈະ​ໄດ້​ຫລິ້ນ​ກັບ​ໃຜ​

ເລບານອນສັ່ງຍົກເລີກກົດໝາຍ “ຜູ້ຂົ່ມຂືນພົ້ນຜິດໄດ້ດ້ວຍການແຕ່ງດອງກັບຜູ້ເສຍຫາຍ”

ເລບານອນສັ່ງຍົກເລີກກົດໝາຍ “ຜູ້ຂົ່ມຂືນພົ້ນຜິດໄດ້ດ້ວຍການແຕ່ງດອງກັບຜູ້ເສຍຫາຍ”

ຈີນລົງທຶນ 7 ພັນກວ່າຕື້ກີບສ້າງສະໜາມບິນໃໝ່ໃນກຳປູເຈຍ

ຈີນລົງທຶນ 7 ພັນກວ່າຕື້ກີບສ້າງສະໜາມບິນໃໝ່ໃນກຳປູເຈຍ

ນາຊາເຜີຍ ປີ 2017 ເປັນປີທີ່ເດືອນກໍລະກົດມີອາກາດຮ້ອນທີ່ສຸດໃນຮອບ 137 ປີ

ນາຊາເຜີຍ ປີ 2017 ເປັນປີທີ່ເດືອນກໍລະກົດມີອາກາດຮ້ອນທີ່ສຸດໃນຮອບ 137 ປີ

ວິທີລົດ​ຕົ້ນ​ແຂນ​ ບໍ່​ໃຫ້​ໃຫຍ່​ ບໍ່​ໃຫ້​ຍານ​ ແຂນນ້ອຍ​ງາມ​ໄດ້​ໃນ​ 7 ມື້​

ວິທີລົດ​ຕົ້ນ​ແຂນ​ ບໍ່​ໃຫ້​ໃຫຍ່​ ບໍ່​ໃຫ້​ຍານ​ ແຂນນ້ອຍ​ງາມ​ໄດ້​ໃນ​ 7 ມື້​

7 ພະຍາດ​ທີ່​ “ນໍ້າ​ດື່ມ​” ຮັກສາ​ໄດ້​ແທ້​

7 ພະຍາດ​ທີ່​ “ນໍ້າ​ດື່ມ​” ຮັກສາ​ໄດ້​ແທ້​

ຮອງມີສແກຣນລາວ ອັນດັບສອງ ແລະອັນດັບສີ່ ຈະໄດ້ເຂົ້າປະກວດໃນເວທີ The 13th China ASEAN Image Pageant

ຮອງມີສແກຣນລາວ ອັນດັບສອງ ແລະອັນດັບສີ່ ຈະໄດ້ເຂົ້າປະກວດໃນເວທີ The 13th China ASEAN Image Pageant

ນັດສຳຄັນ! ນັກເຕະ U23 ທີມຊາດລາວ ພົບກັບ ສິງກະໂປ ເວລາ 15:00 ຖ້າໃຜເສຍມີຫວັງ ຕົກຮອບ

ນັດສຳຄັນ! ນັກເຕະ U23 ທີມຊາດລາວ ພົບກັບ ສິງກະໂປ ເວລາ 15:00 ຖ້າໃຜເສຍມີຫວັງ ຕົກຮອບ

ຕາຕະລາງ ສະຫລຸບຫລຽນ ຂອງທັບນັກກິລາລາວ ຫລ້າສຸດ

ຕາຕະລາງ ສະຫລຸບຫລຽນ ຂອງທັບນັກກິລາລາວ ຫລ້າສຸດ

ຜົນອອກຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 17/8/2017 ເລກ 2 ໂຕ, 3 ໂຕ, 4 ໂຕ, ເລກນາມສັດ

ຜົນອອກຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 17/8/2017 ເລກ 2 ໂຕ, 3 ໂຕ, 4 ໂຕ, ເລກນາມສັດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ