ວັນພະຫັດ ທີ 19 ຕຸລາ 2017

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາລື 3 ໜ້າວຽກ ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາລື 3 ໜ້າວຽກ ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫາລື 3 ໜ້າວຽກ ປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ

          ເມື່ອວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກງານກະຊວງ ສສກ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຄະນະນຳລັດບໍລິຫານລະດັບ ກະຊວງ ສສກ ເພື່ອສະເໜີ 3 ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ , ມີຄະນະລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນການສະເໜີ 3 ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2018 ໂດຍ ທ່ານ ສີຊະນະ ບຸບຜາ ຫົວໜ້າກົມການເງິນ ກະຊວງ ສສກ ກ່າວວ່າ: ໃນປີ 2017 ງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງການເງິນອະນຸມັດໃຫ້ທັງໝົດ 4.015.490,61 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 13,16 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເທົ່າກັບ 3,10 ເປີເຊັນ ຂອງຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື ຈີດີພີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ງົບປະມານຂອງປີ 2017 ກໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນຄືນໃໝ່ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານບາງແຂວງແມ່ນຖືກຕັດອອກ ເຊິ່ງງົບປະມານຂອງປີ 2017 ຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງໝົດ 4.002.136,36 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 13,11 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ທັນຫັກໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານປີຜ່ານມາ ແລະ ເທົ່າກັບ 3,09 ເປີເຊັນ ຂອງຈີດີພີ ໃນນີ້ ມີງົບປະມານທີ່ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ ກະຊວງ ສສກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 1.310.356,29 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 32,74 ທຽບໃສ່ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງແຂວງ ແລະ 3 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ທັງໝົດ 2.691.780,07 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 67,27 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນນີ້ມີເງິນພາກບໍລິຫານທັງໝົດ 3.244.655,75 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 10,63 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລັດໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ທັງໝົດ 757.480,61 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 2,48 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານປະຈຳປີ 2017.

          ທ່ານຫົວໜ້າກົມການເງິນ ກ່າວອີກວ່າ: ສຳລັບແຜນຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 2018 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງໝົດ 5.210.393,56 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 3,66 ຂອງ ຈີດີພີ ແລະ ເທົ່າກັບ 16,64 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ (ບໍ່ໄດ້ລົບລາຍຈ່າຍໜີ້ສິນອອກ) ໃນນີ້ບ້ວງເງິນປົກກະຕິຂອງລັດທັງໝົດ 5.125.571,92 ລ້ານກີບ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການທັງໝົດ 86.078,22 ລ້ານກີບ ມີຄ່າທໍານຽມ 1.256,58 ລ້ານກີບ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 84.821,64 ລ້ານກີບ. ໂດຍໃນປີ 2018 ຄາດຄະເນງົບປະມານທີ່ລົງໃຫ້ແຂວງສຳລັບສູນກາງຮັບຜິດຊອບ ເງິນຄູອາສາສະໝັກທັງໝົດ 10.000,08 ລ້ານກີບ, ເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນສາມັນ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ 2.707,20 ລ້ານກີບ, ເບ້ຍລ້ຽງຊົນເຜົ່າໃຫ້ແຂວງ 2.798,40 ເງິນບໍລິຫານສະຖານທີ່ການສຶກສາ ຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ, ປ ກຽມ ແລະ ປະຖົມ 10.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ 120.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ 150.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຄ່າເຊົ່າອິນເຕີເນັດ 2.500.00 ລ້ານກີບຕໍ່ເມືອງ, ການພິມປື້ມ ແລະ ການຈັດຊື້ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 99.190.00 ລ້ານກີບ. ສ່ວນແຜນສັງລວມແຜນຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີ 2018 ທຽບໃສ່ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈຳປີ 2017 ເຫັນວ່າມີການເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນພາກເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຊ່ວຍໜູນຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນ, ພາກເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິເພີ່ມຂຶ້ນ, ພາກດັດສົມສົ່ງເສີມ ແລະ ບຳລຸງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພາກຊື້ໃໝ່ຮັບໃຊ້ກົນຈັກລັດເພີ່ມຂຶ້ນ.

          ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ກໍ່ຍັງໄດ້ມີການສະເໜີແຜນການລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນລັດຖະກອນຄູທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບແຜນແບ່ງປັນຊັບຊ້ອນນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າຮຽນຕໍ່ພາຍໃນປະເທດປະຈຳສົກຮຽນ 2017-2018. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກຄະນະນໍາລັດບໍລິຫານລະດັບ ກະຊວງ ສສກ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ແລະ ແຜນສະເໜີ 3 ໜ້າວຽກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຕາມການຄາດຄະເນທີ່ວາງໄວ້.

ໂດຍ ອ້ວນດຳ

  

Advertisement Replay Ad
ຮອງນາຍົກ ລົງພົບປະຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ຮອງນາຍົກ ລົງພົບປະຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

12 ປີຜ່ານມາ ແຂວງສາລະວັນ ມີອາຊະຍາກຳເກີດຂຶ້ນ 1,880 ກໍລະນີ

12 ປີຜ່ານມາ ແຂວງສາລະວັນ ມີອາຊະຍາກຳເກີດຂຶ້ນ 1,880 ກໍລະນີ

ສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາວິທະຍາສາດ 11-19 ຕຸລານີ້

ສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາວິທະຍາສາດ 11-19 ຕຸລານີ້

ເກີດເຫດລົດຕົກພູ ຢູ່ເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ

ເກີດເຫດລົດຕົກພູ ຢູ່ເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ

ວິເຄາະ “ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ” ຫາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີມີອາວຸດນິວເຄຼຍໃນຄອບຄອງ

ວິເຄາະ “ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ” ຫາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີມີອາວຸດນິວເຄຼຍໃນຄອບຄອງ

ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ ຈັດ​ໃຫ້​ມີ 18 ກິດ­ຈະ­ກຳ ຢູ່​ບັນ­ດາ​ແຂວງ​ທົ່ວ​ປະ­ເທດ

ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ ຈັດ​ໃຫ້​ມີ 18 ກິດ­ຈະ­ກຳ ຢູ່​ບັນ­ດາ​ແຂວງ​ທົ່ວ​ປະ­ເທດ

ປະຕິບັດເສຍຄ່າທາງປີ 2017 ເລີ່ມ 30 ຕຸລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈ່າຍຜ່ານທະນາຄານໄດ້

ປະຕິບັດເສຍຄ່າທາງປີ 2017 ເລີ່ມ 30 ຕຸລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈ່າຍຜ່ານທະນາຄານໄດ້

ຈັບຕາ ຄົບກຳນົດວັນລັດຖະບານສະເປນເຂົ້າຢຶດອຳນາດແຄວ້ນກາຕາລຸນຍາ

ຈັບຕາ ຄົບກຳນົດວັນລັດຖະບານສະເປນເຂົ້າຢຶດອຳນາດແຄວ້ນກາຕາລຸນຍາ

Girls' Generation ມີ​ລາຍ​ຊື່​ຕິດ​ຢູ່ໃນ​ Guinness World Records ປະຈຳ​ປີ​ 2018

Girls' Generation ມີ​ລາຍ​ຊື່​ຕິດ​ຢູ່ໃນ​ Guinness World Records ປະຈຳ​ປີ​ 2018

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ໂຮງແຮມຫຼູລະດັບ 5 ດາວໃນ ນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ ປະເທດມຽນມາ

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ໂຮງແຮມຫຼູລະດັບ 5 ດາວໃນ ນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ ປະເທດມຽນມາ

ຈີນຈະເນັ້ນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍຈະຈັບກຸມ ແລະ ໃສ່ໂທດຜູ້ກະທຳຜິດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ຈີນຈະເນັ້ນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍຈະຈັບກຸມ ແລະ ໃສ່ໂທດຜູ້ກະທຳຜິດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຜີຍ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງກວ່າ 6 ພັນຄອບຄົວ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຜີຍ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງກວ່າ 6 ພັນຄອບຄົວ

ທຸກພາກທົ່ວລາວຍັງມີຄວາມກົດອາກາດສູງປົກຄຸມ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກລະດັບຄ່ອຍ ແລະ ອາກາດເຢັນໃນຕອນເຊົ້າ

ທຸກພາກທົ່ວລາວຍັງມີຄວາມກົດອາກາດສູງປົກຄຸມ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກລະດັບຄ່ອຍ ແລະ ອາກາດເຢັນໃນຕອນເຊົ້າ

ຊາວຢູເອອີແຕກຕື່ນ ຫຼັງພົບແສງປິດສະໜາໃນທ້ອງຟ້າ ລືສະຖານີອະວະກາດເສຍການຄວບຄຸມ

ຊາວຢູເອອີແຕກຕື່ນ ຫຼັງພົບແສງປິດສະໜາໃນທ້ອງຟ້າ ລືສະຖານີອະວະກາດເສຍການຄວບຄຸມ

3 ຊາດຢືນຢັນ! ໃຊ້ການທູດແກ້ໄຂວິກິດການໃນແຫຼມເກົາຫຼີ

3 ຊາດຢືນຢັນ! ໃຊ້ການທູດແກ້ໄຂວິກິດການໃນແຫຼມເກົາຫຼີ

ສ່ອງ Lifestyle ສຸດຫຼູຫຼາຂອງສາວລາວໜ້າຫວານ 'ຈີຈີ້ ພອຍໄພລິນ'

ສ່ອງ Lifestyle ສຸດຫຼູຫຼາຂອງສາວລາວໜ້າຫວານ 'ຈີຈີ້ ພອຍໄພລິນ'

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ລາກຜູ້ໂດຍສານລົງຈາກເຮືອບິນ ສາຍການບິນຢູໄນເຕັດແອລາຍ ຖືກໄລ່ອອກແລ້ວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ລາກຜູ້ໂດຍສານລົງຈາກເຮືອບິນ ສາຍການບິນຢູໄນເຕັດແອລາຍ ຖືກໄລ່ອອກແລ້ວ

ສະຫລຸບຄະແນນໂຫວດຢ່າງເປັນທາງການ 10 ຄົນທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ ໃນຮອບປະກວດຊຸດລອຍນໍ້າ Miss Grand International

ສະຫລຸບຄະແນນໂຫວດຢ່າງເປັນທາງການ 10 ຄົນທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ ໃນຮອບປະກວດຊຸດລອຍນໍ້າ Miss Grand International

ດາລາມາເລເຊຍເຊື່ອງຢາໄອຊ໌ໃນທະວານໜັກ ລັກລອບນຳເຂົ້າອິນໂດເນເຊຍ ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກ 11 ປີ

ດາລາມາເລເຊຍເຊື່ອງຢາໄອຊ໌ໃນທະວານໜັກ ລັກລອບນຳເຂົ້າອິນໂດເນເຊຍ ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກ 11 ປີ

“ຄູນ​ວິ​ໄລ” ຄູ​ດີ​ເດັ່ນ​ຂອງລາວ​ ​ຮັບ​ລາງວັນ​ພະ​ຣາຊະທານ​ຈາກ​ມູນ​ນິທິ ເຈົ້າຟ້າ​ມະຫາ​ຈັກກຣີ ຄັ້ງ​ທີ 2

“ຄູນ​ວິ​ໄລ” ຄູ​ດີ​ເດັ່ນ​ຂອງລາວ​ ​ຮັບ​ລາງວັນ​ພະ​ຣາຊະທານ​ຈາກ​ມູນ​ນິທິ ເຈົ້າຟ້າ​ມະຫາ​ຈັກກຣີ ຄັ້ງ​ທີ 2

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ