ວັນອາທິດ ທີ 20 ສິງຫາ 2017

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍ້ອງຍໍ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ລາວ ທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍ້ອງຍໍ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ລາວ ທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍ້ອງຍໍ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ລາວ ທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາ

(ສສກ) ໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ນາງ ສາລີ ເບີນນິງແຮມ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ​ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ສໍານັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເປັນກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງທັງ 2 ຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ການຍ້ອງຍໍໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ທ່ານ ນາງ ສາລີ ເບີນນິງແຮມ ທີ່ໄດ້ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະກອບສ່ວນວຽກງານຫຼາຍໆດ້ານເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈົນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຂົນຂວາຍຊອກຫາທຸກແຫຼ່ງທຶນຈາກອົງການ ແລະ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆມາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂະແໜງການສຶກສາດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 1 ມີຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 308,3 ຕື້ກວ່າກີບ (37,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັ້ນ, ມີທຶນສົມທົບ 45,9 ຕື້ກວ່າກີບ (5,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ມີທຶນກູ້ຢືມ 153,3 ຕື້ກວ່າກີບ (18,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 1993-2000; ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 2 ມີຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 106,6 ຕື້ກວ່າກີບ (13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັ້ນ, ມີທຶນກູ້ຢືມ 43,4 ຕື້ກວ່າກີບ (5,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 63,1 ຕື້ກວ່າກີບ (7,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ ປີ 2005-2010; ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 2 ເພີ່ມເຕີມ ເປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທັງໝົດ 127,1 ຕື້ກວ່າກີບ (15,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 2010-2012; ໂຄງການກອງທຶນເລັ່ງລັດສໍາລັບການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ, ເຊິ່ງເປັນທຶນສົມທົບຈາກ 3 ພາກສ່ວນ ຄື: ຈາກທະນາຄານໂລກ 127,1 ຕື້ກວ່າກີບ (15,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາ 246 ຕື້ກວ່າກີບ (30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ 20,26 ລ້ານໂດລາອອສເຕຣເລຍ ລວມທັງໝົດ 535,1 ຕື້ກວ່າກີບ (65,26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 2010-2014; ໂຄງການໆສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ມີຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 229,6 ຕື້ກວ່າກີບ (28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນີ້, ມີທຶນກູ້ຍືມດອກເບ້ຍຕໍ່າ 114,8 ຕື້ກວ່າກີບ (14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 114,8 ຕື້ກວ່າກີບ (14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ເຊິ່ງກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບໄລຍະປີ 2014-2019; ໂຄງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລຍະ 2 ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃນມູນຄ່າ 137,7 ຕື້ກວ່າກີບ (16,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2015 ແລະ ສິ້ນສຸດປີ 2019.

ສໍາລັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ແມ່ນເພື່ອການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນະພາບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ກຽມປະຖົມ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຮັດໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ໄດ້ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ (2016-2020) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນດັ່ງກ່າວມີການເຊື່ອມສານເຂົ້າກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

(ສາວສະຫວັນ)

ເຈົ້າຍິງມະໂກະຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກຽມປະກາດໝັ້ນກັບພະສະຫາຍຮ່ວມມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນວັນທີ 3 ກັນຍານີ້

ເຈົ້າຍິງມະໂກະຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກຽມປະກາດໝັ້ນກັບພະສະຫາຍຮ່ວມມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນວັນທີ 3 ກັນຍານີ້

ໜຸ່ມສັນຕິ ໄດ້ຄູ່ແລ້ວ!! ສາວປະເພດສອງໜ້າຫວານຈາກລາຍການ Take Me Out Thailand

ໜຸ່ມສັນຕິ ໄດ້ຄູ່ແລ້ວ!! ສາວປະເພດສອງໜ້າຫວານຈາກລາຍການ Take Me Out Thailand

ເບັ້ນ ພິກໄທ ມາລາວ ພ້ອມໃສ່ຊຸດຜ້າໄໝ ຈາກບ້ານຫູກລາວຄັ້ງທຳອິດປະທັບໃຈສຸດໆ

ເບັ້ນ ພິກໄທ ມາລາວ ພ້ອມໃສ່ຊຸດຜ້າໄໝ ຈາກບ້ານຫູກລາວຄັ້ງທຳອິດປະທັບໃຈສຸດໆ

ສປ ຈີນ ໃຫ້ທຶນແກ່ນັກສຶກສາລາວ ຈຳນວນ 160 ທຶນໄປສຶກສາຕໍ່

ສປ ຈີນ ໃຫ້ທຶນແກ່ນັກສຶກສາລາວ ຈຳນວນ 160 ທຶນໄປສຶກສາຕໍ່

ຫວຍພັດທະນາ ມອບເງິນຊຸກຍູ້ທັບນັກກິລາລາວ ລຸຍຊີເກມ ທີ່ມາເລເຊຍ

ຫວຍພັດທະນາ ມອບເງິນຊຸກຍູ້ທັບນັກກິລາລາວ ລຸຍຊີເກມ ທີ່ມາເລເຊຍ

ອໍ້າ ພັດສະລາພາ ມາລຸກນີ້ ນາງງາມ ນາງເລີດ ອີຫລີ!!

ອໍ້າ ພັດສະລາພາ ມາລຸກນີ້ ນາງງາມ ນາງເລີດ ອີຫລີ!!

5 ໄອດໍ້ສາວງາມຈາກປະເທດມາເລເຊຍ ບອກເລີຍວ່າມີແຕ່ຜູ້ໜ້າຮັກໆ

5 ໄອດໍ້ສາວງາມຈາກປະເທດມາເລເຊຍ ບອກເລີຍວ່າມີແຕ່ຜູ້ໜ້າຮັກໆ

ແບບນີ້ກໍໄດ້? ຜູ້ໂດຍສານລົດເມສາຍໃຕ້ຖືກປ່ຽນລົດ ຈາກລົດຄັນງາມກາຍເປັນລົດຮ້າງໆ ຫຼັງຈາກອອກແຕ່ຄິວໄດ້ 200 ແມັດ

ແບບນີ້ກໍໄດ້? ຜູ້ໂດຍສານລົດເມສາຍໃຕ້ຖືກປ່ຽນລົດ ຈາກລົດຄັນງາມກາຍເປັນລົດຮ້າງໆ ຫຼັງຈາກອອກແຕ່ຄິວໄດ້ 200 ແມັດ

ເປີດແລ້ວ!! ອັງກິດຮັບສະໝັກ “ນັກຣີວິວເຊັກທອຍ” ຄ່າຈ້າງ 20 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ເດືອນ

ເປີດແລ້ວ!! ອັງກິດຮັບສະໝັກ “ນັກຣີວິວເຊັກທອຍ” ຄ່າຈ້າງ 20 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ເດືອນ

ສະໂມສອນບານເຕະຂອງຈີນ ທາສີສະໜາມໃໝ່ເປັນສີຄຳ ຕາມຫຼັກຮວງຈຸ້ຍ ເພື່ອຄວາມໂຊກດີ ແລະ ສົມຫວັງ

ສະໂມສອນບານເຕະຂອງຈີນ ທາສີສະໜາມໃໝ່ເປັນສີຄຳ ຕາມຫຼັກຮວງຈຸ້ຍ ເພື່ອຄວາມໂຊກດີ ແລະ ສົມຫວັງ

ລຳ​ໄຍ​ ຍັງ​ສະຕຣອງ​! ຫຼັງ​ຖືກ​ 3 ພະ​ເອກ​ດັງ​ປະຕິເສດ​ຫລິ້ນ​ໜັງ​ຄູ່​ ຖ້າເບິ່ງ​ວ່າຈະ​ໄດ້​ຫລິ້ນ​ກັບ​ໃຜ​

ລຳ​ໄຍ​ ຍັງ​ສະຕຣອງ​! ຫຼັງ​ຖືກ​ 3 ພະ​ເອກ​ດັງ​ປະຕິເສດ​ຫລິ້ນ​ໜັງ​ຄູ່​ ຖ້າເບິ່ງ​ວ່າຈະ​ໄດ້​ຫລິ້ນ​ກັບ​ໃຜ​

ເລບານອນສັ່ງຍົກເລີກກົດໝາຍ “ຜູ້ຂົ່ມຂືນພົ້ນຜິດໄດ້ດ້ວຍການແຕ່ງດອງກັບຜູ້ເສຍຫາຍ”

ເລບານອນສັ່ງຍົກເລີກກົດໝາຍ “ຜູ້ຂົ່ມຂືນພົ້ນຜິດໄດ້ດ້ວຍການແຕ່ງດອງກັບຜູ້ເສຍຫາຍ”

ຈີນລົງທຶນ 7 ພັນກວ່າຕື້ກີບສ້າງສະໜາມບິນໃໝ່ໃນກຳປູເຈຍ

ຈີນລົງທຶນ 7 ພັນກວ່າຕື້ກີບສ້າງສະໜາມບິນໃໝ່ໃນກຳປູເຈຍ

ນາຊາເຜີຍ ປີ 2017 ເປັນປີທີ່ເດືອນກໍລະກົດມີອາກາດຮ້ອນທີ່ສຸດໃນຮອບ 137 ປີ

ນາຊາເຜີຍ ປີ 2017 ເປັນປີທີ່ເດືອນກໍລະກົດມີອາກາດຮ້ອນທີ່ສຸດໃນຮອບ 137 ປີ

ວິທີລົດ​ຕົ້ນ​ແຂນ​ ບໍ່​ໃຫ້​ໃຫຍ່​ ບໍ່​ໃຫ້​ຍານ​ ແຂນນ້ອຍ​ງາມ​ໄດ້​ໃນ​ 7 ມື້​

ວິທີລົດ​ຕົ້ນ​ແຂນ​ ບໍ່​ໃຫ້​ໃຫຍ່​ ບໍ່​ໃຫ້​ຍານ​ ແຂນນ້ອຍ​ງາມ​ໄດ້​ໃນ​ 7 ມື້​

7 ພະຍາດ​ທີ່​ “ນໍ້າ​ດື່ມ​” ຮັກສາ​ໄດ້​ແທ້​

7 ພະຍາດ​ທີ່​ “ນໍ້າ​ດື່ມ​” ຮັກສາ​ໄດ້​ແທ້​

ຮອງມີສແກຣນລາວ ອັນດັບສອງ ແລະອັນດັບສີ່ ຈະໄດ້ເຂົ້າປະກວດໃນເວທີ The 13th China ASEAN Image Pageant

ຮອງມີສແກຣນລາວ ອັນດັບສອງ ແລະອັນດັບສີ່ ຈະໄດ້ເຂົ້າປະກວດໃນເວທີ The 13th China ASEAN Image Pageant

ນັດສຳຄັນ! ນັກເຕະ U23 ທີມຊາດລາວ ພົບກັບ ສິງກະໂປ ເວລາ 15:00 ຖ້າໃຜເສຍມີຫວັງ ຕົກຮອບ

ນັດສຳຄັນ! ນັກເຕະ U23 ທີມຊາດລາວ ພົບກັບ ສິງກະໂປ ເວລາ 15:00 ຖ້າໃຜເສຍມີຫວັງ ຕົກຮອບ

ຕາຕະລາງ ສະຫລຸບຫລຽນ ຂອງທັບນັກກິລາລາວ ຫລ້າສຸດ

ຕາຕະລາງ ສະຫລຸບຫລຽນ ຂອງທັບນັກກິລາລາວ ຫລ້າສຸດ

ຜົນອອກຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 17/8/2017 ເລກ 2 ໂຕ, 3 ໂຕ, 4 ໂຕ, ເລກນາມສັດ

ຜົນອອກຫວຍງວດປະຈຳວັນທີ 17/8/2017 ເລກ 2 ໂຕ, 3 ໂຕ, 4 ໂຕ, ເລກນາມສັດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ