ວັນພະຫັດ ທີ 19 ຕຸລາ 2017

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍ້ອງຍໍ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ລາວ ທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍ້ອງຍໍ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ລາວ ທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍ້ອງຍໍ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ລາວ ທີ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການສຶກສາ

(ສສກ) ໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ນາງ ສາລີ ເບີນນິງແຮມ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ​ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ສໍານັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເປັນກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງທັງ 2 ຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ການຍ້ອງຍໍໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ທ່ານ ນາງ ສາລີ ເບີນນິງແຮມ ທີ່ໄດ້ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະກອບສ່ວນວຽກງານຫຼາຍໆດ້ານເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈົນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຂົນຂວາຍຊອກຫາທຸກແຫຼ່ງທຶນຈາກອົງການ ແລະ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆມາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂະແໜງການສຶກສາດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 1 ມີຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 308,3 ຕື້ກວ່າກີບ (37,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັ້ນ, ມີທຶນສົມທົບ 45,9 ຕື້ກວ່າກີບ (5,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ມີທຶນກູ້ຢືມ 153,3 ຕື້ກວ່າກີບ (18,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 1993-2000; ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 2 ມີຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 106,6 ຕື້ກວ່າກີບ (13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັ້ນ, ມີທຶນກູ້ຢືມ 43,4 ຕື້ກວ່າກີບ (5,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 63,1 ຕື້ກວ່າກີບ (7,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ ປີ 2005-2010; ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະ 2 ເພີ່ມເຕີມ ເປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທັງໝົດ 127,1 ຕື້ກວ່າກີບ (15,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 2010-2012; ໂຄງການກອງທຶນເລັ່ງລັດສໍາລັບການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ, ເຊິ່ງເປັນທຶນສົມທົບຈາກ 3 ພາກສ່ວນ ຄື: ຈາກທະນາຄານໂລກ 127,1 ຕື້ກວ່າກີບ (15,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາ 246 ຕື້ກວ່າກີບ (30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ 20,26 ລ້ານໂດລາອອສເຕຣເລຍ ລວມທັງໝົດ 535,1 ຕື້ກວ່າກີບ (65,26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 2010-2014; ໂຄງການໆສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ມີຈໍານວນເງິນທັງໝົດ 229,6 ຕື້ກວ່າກີບ (28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນີ້, ມີທຶນກູ້ຍືມດອກເບ້ຍຕໍ່າ 114,8 ຕື້ກວ່າກີບ (14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 114,8 ຕື້ກວ່າກີບ (14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ເຊິ່ງກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບໄລຍະປີ 2014-2019; ໂຄງການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລຍະ 2 ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃນມູນຄ່າ 137,7 ຕື້ກວ່າກີບ (16,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2015 ແລະ ສິ້ນສຸດປີ 2019.

ສໍາລັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ແມ່ນເພື່ອການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນະພາບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ກຽມປະຖົມ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຮັດໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ໄດ້ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ (2016-2020) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນດັ່ງກ່າວມີການເຊື່ອມສານເຂົ້າກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

(ສາວສະຫວັນ)

Advertisement Replay Ad
ຮອງນາຍົກ ລົງພົບປະຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ຮອງນາຍົກ ລົງພົບປະຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

12 ປີຜ່ານມາ ແຂວງສາລະວັນ ມີອາຊະຍາກຳເກີດຂຶ້ນ 1,880 ກໍລະນີ

12 ປີຜ່ານມາ ແຂວງສາລະວັນ ມີອາຊະຍາກຳເກີດຂຶ້ນ 1,880 ກໍລະນີ

ສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາວິທະຍາສາດ 11-19 ຕຸລານີ້

ສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາວິທະຍາສາດ 11-19 ຕຸລານີ້

ເກີດເຫດລົດຕົກພູ ຢູ່ເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ

ເກີດເຫດລົດຕົກພູ ຢູ່ເສັ້ນທາງຕັດໃໝ່ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ

ວິເຄາະ “ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ” ຫາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີມີອາວຸດນິວເຄຼຍໃນຄອບຄອງ

ວິເຄາະ “ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ” ຫາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີມີອາວຸດນິວເຄຼຍໃນຄອບຄອງ

ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ ຈັດ​ໃຫ້​ມີ 18 ກິດ­ຈະ­ກຳ ຢູ່​ບັນ­ດາ​ແຂວງ​ທົ່ວ​ປະ­ເທດ

ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ ຈັດ​ໃຫ້​ມີ 18 ກິດ­ຈະ­ກຳ ຢູ່​ບັນ­ດາ​ແຂວງ​ທົ່ວ​ປະ­ເທດ

ປະຕິບັດເສຍຄ່າທາງປີ 2017 ເລີ່ມ 30 ຕຸລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈ່າຍຜ່ານທະນາຄານໄດ້

ປະຕິບັດເສຍຄ່າທາງປີ 2017 ເລີ່ມ 30 ຕຸລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈ່າຍຜ່ານທະນາຄານໄດ້

ຈັບຕາ ຄົບກຳນົດວັນລັດຖະບານສະເປນເຂົ້າຢຶດອຳນາດແຄວ້ນກາຕາລຸນຍາ

ຈັບຕາ ຄົບກຳນົດວັນລັດຖະບານສະເປນເຂົ້າຢຶດອຳນາດແຄວ້ນກາຕາລຸນຍາ

Girls' Generation ມີ​ລາຍ​ຊື່​ຕິດ​ຢູ່ໃນ​ Guinness World Records ປະຈຳ​ປີ​ 2018

Girls' Generation ມີ​ລາຍ​ຊື່​ຕິດ​ຢູ່ໃນ​ Guinness World Records ປະຈຳ​ປີ​ 2018

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ໂຮງແຮມຫຼູລະດັບ 5 ດາວໃນ ນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ ປະເທດມຽນມາ

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ໂຮງແຮມຫຼູລະດັບ 5 ດາວໃນ ນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ ປະເທດມຽນມາ

ຈີນຈະເນັ້ນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍຈະຈັບກຸມ ແລະ ໃສ່ໂທດຜູ້ກະທຳຜິດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ຈີນຈະເນັ້ນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍຈະຈັບກຸມ ແລະ ໃສ່ໂທດຜູ້ກະທຳຜິດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຜີຍ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງກວ່າ 6 ພັນຄອບຄົວ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຜີຍ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງກວ່າ 6 ພັນຄອບຄົວ

ທຸກພາກທົ່ວລາວຍັງມີຄວາມກົດອາກາດສູງປົກຄຸມ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກລະດັບຄ່ອຍ ແລະ ອາກາດເຢັນໃນຕອນເຊົ້າ

ທຸກພາກທົ່ວລາວຍັງມີຄວາມກົດອາກາດສູງປົກຄຸມ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກລະດັບຄ່ອຍ ແລະ ອາກາດເຢັນໃນຕອນເຊົ້າ

ຊາວຢູເອອີແຕກຕື່ນ ຫຼັງພົບແສງປິດສະໜາໃນທ້ອງຟ້າ ລືສະຖານີອະວະກາດເສຍການຄວບຄຸມ

ຊາວຢູເອອີແຕກຕື່ນ ຫຼັງພົບແສງປິດສະໜາໃນທ້ອງຟ້າ ລືສະຖານີອະວະກາດເສຍການຄວບຄຸມ

3 ຊາດຢືນຢັນ! ໃຊ້ການທູດແກ້ໄຂວິກິດການໃນແຫຼມເກົາຫຼີ

3 ຊາດຢືນຢັນ! ໃຊ້ການທູດແກ້ໄຂວິກິດການໃນແຫຼມເກົາຫຼີ

ສ່ອງ Lifestyle ສຸດຫຼູຫຼາຂອງສາວລາວໜ້າຫວານ 'ຈີຈີ້ ພອຍໄພລິນ'

ສ່ອງ Lifestyle ສຸດຫຼູຫຼາຂອງສາວລາວໜ້າຫວານ 'ຈີຈີ້ ພອຍໄພລິນ'

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ລາກຜູ້ໂດຍສານລົງຈາກເຮືອບິນ ສາຍການບິນຢູໄນເຕັດແອລາຍ ຖືກໄລ່ອອກແລ້ວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ລາກຜູ້ໂດຍສານລົງຈາກເຮືອບິນ ສາຍການບິນຢູໄນເຕັດແອລາຍ ຖືກໄລ່ອອກແລ້ວ

ສະຫລຸບຄະແນນໂຫວດຢ່າງເປັນທາງການ 10 ຄົນທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ ໃນຮອບປະກວດຊຸດລອຍນໍ້າ Miss Grand International

ສະຫລຸບຄະແນນໂຫວດຢ່າງເປັນທາງການ 10 ຄົນທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ ໃນຮອບປະກວດຊຸດລອຍນໍ້າ Miss Grand International

ດາລາມາເລເຊຍເຊື່ອງຢາໄອຊ໌ໃນທະວານໜັກ ລັກລອບນຳເຂົ້າອິນໂດເນເຊຍ ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກ 11 ປີ

ດາລາມາເລເຊຍເຊື່ອງຢາໄອຊ໌ໃນທະວານໜັກ ລັກລອບນຳເຂົ້າອິນໂດເນເຊຍ ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກ 11 ປີ

“ຄູນ​ວິ​ໄລ” ຄູ​ດີ​ເດັ່ນ​ຂອງລາວ​ ​ຮັບ​ລາງວັນ​ພະ​ຣາຊະທານ​ຈາກ​ມູນ​ນິທິ ເຈົ້າຟ້າ​ມະຫາ​ຈັກກຣີ ຄັ້ງ​ທີ 2

“ຄູນ​ວິ​ໄລ” ຄູ​ດີ​ເດັ່ນ​ຂອງລາວ​ ​ຮັບ​ລາງວັນ​ພະ​ຣາຊະທານ​ຈາກ​ມູນ​ນິທິ ເຈົ້າຟ້າ​ມະຫາ​ຈັກກຣີ ຄັ້ງ​ທີ 2

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ